Contactează-ne

Actualitate

Admiterea la Academia de Poliţie, a început selecţia candidaţilor. Cîte locuri sînt disponibile la diverse specializări

Știre publicată în urmă cu

în data de

■ înscrierea se face pînă pe 8 iulie, inclusiv în zilele de sîmbătă şi duminică ■ candidaţii trebuie să îndeplinească o serie de condiţii ■

Pînă pe 8 iulie 2022, inclusiv în zilele de sîmbătă şi duminică, cei care întrunesc condiţiile şi criteriile prevăzute de legislaţia în vigoare se pot înscrie pentru concursul de admitere la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti. Cererea tip de înscriere se completează de candidat în mod lizibil, se semnează şi se transmite exclusiv electronic la adresa de mail resurseumane@nt.politiaromana.ro.

Locurile sînt repartizate astfel: specializarea „Ordine şi siguranţă publică”, domeniul de licenţă „Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”: 250 de locuri pentru specialitatea poliţie; 70 de locuri pentru specialitatea poliţie de frontieră; 70 de locuri pentru specialitatea jandarmi; 40 de locuri pentru specialitatea poliţie penitenciară. Pentru aceeaşi specializare, forma de învăţămînt cu frecvenţă redusă, disponibilă agenţilor şi subofiţerilor din instituţiile Ministerului Afacerilor Interne, sînt 50 de locuri.

Specializarea „Drept”, domeniul de licenţă „Drept”: specialitatea poliţie, poliţie de frontieră, jandarmi, sînt 115 locuri formă de învăţămînt cu frecvenţă; 100 de locuri – învăţămînt la distanţă, care sînt adresate personalului MAI şi pentru care se percepe taxă de şcolarizare; 50 de locuri disponibile în cadrul Facultăţii de Pompieri, domeniul de licenţă „Ingineria Instalaţiilor”.

Candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii legale şi criterii specifice de recrutare: să aibă cetăţenia română şi domiciliul stabil în România; să cunoască limba română scris şi vorbit; să aibă capacitate deplină de exerciţiu; să fie apt din punct de vedere medical, fizic şi psihologic. Aptitudinea se constată de structurile de specialitate ale MAI, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu.

În situaţia în care se constată inaptitudinea pentru oricare dintre situaţii, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. Doritorii trebuie să aibă cel puţin 18 ani împliniţi, să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat; dovada absolvirii se face cu diplomă sau cu adeverinţă care îndeplineşte condiţiile de valabilitate, din care să rezulte că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat.

Mai trebuie să aibă un comportament corespunzător principiilor care guverneaza profesia de poliţist; să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei cînd a intervenit reabilitarea; să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvîrşirea de infracţiuni; să nu fi fost destituite dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare, în ultimii 7 ani;

Candidaţii trebuie să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sînt definite prin lege, să nu aibă semne particulare evidente, tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară; să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00; să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţămînt;

Altă condiţie este aceea de a nu avea calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţie cu caracter politic, odată declaraţi admis. De la condiţiile de înscriere nu se acordă derogari. Pentru informaţii detaliate poate fi consultat anuntul publicat pe pagina de internet a IPJ Neamţ, în secţiunea Carieră/Admitere unităţi de învăţămînt. Întregul proces de admitere va avea loc în perioada iunie – septembrie 2022.

Citește știrea
Postează comentariu

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Advertisement
Trending