Contactează-ne

Arhivă 2005-2017

Vînãtorii au si obligatii!

Știre publicată în urmă cu

în data de

Proiectul legii protectiei fondului cinegetic si a vînãtorii vizeazã armonizarea legislatiei din tara noastrã cu cea comunitarã, reglementarea noilor raporturi juridice dintre proprietarii de terenuri si gestionãrii fondurilor de vînãtoare, dar, în acelasi timp, protejarea factorilor de mediu si a faunei cinegetice. Desi nu practic vînãtoarea, pot spune cã, în judetul Neamt, existã o puternicã asociatie a vînãtorilor si un foarte bun fond cinegetic care trebuie conservat si exploatat cu grijã. Din pãcate, la nivel national, sînt multe asociatii private de vînãtoare care nu urmãresc decît profitul material si care gestioneazã dupã bunul lor plac fondul de vînãtoare, ignorînd prevederile legale. De aceea, as dori ca legea ce va fi adoptatã sã fie una a vînãtorii ca activitate de recreere si ca indicator al nivelului de civilizatie, si nu una care creazã avantaje doar pentru un grup restrîns de persoane, în spetã vînãtorilor. Pentru o mai bunã cunoastere a fondului acestei prevederi, am studiat unele dintre legile cinegetice din tãrile Uniunii Europene si am retinut urmãtoarele aspecte: În majoritatea statelor, în conformitate cu legea, vînatul nu are proprietar, exceptie fãcînd Grecia si Irlanda, unde vînatul este proprietatea statului. În Belgia, beneficiarul primar al dreptului de vînãtoare este proprietarul pãmîntului, care poate arenda acest drept unei persoane fizice sau unor asociatii. În Marea Britanie, este interzisã folosirea capcanelor si plaselor de vînãtoare, cu exceptia cazurilor de capturare a animalelor în scopul cercetãrii stiintifice. Pentru pagubele produse de cãtre vînat, cel rãspunzãtor este proprietarul pãmîntului, iar despãgubirea se face pe cale legalã. În Franta, persoana care arendeazã un teren poate vîna acolo cu aprobarea proprietarilor, dar nu poate transmite altcuiva acest drept. În unele zone, micii proprietari, detinãtori ai unor suprafete de 20-40 ha, sînt obligati sã cedeze drepturile de vînãtoare organizatiei vînãtoresti locale, devenind, în mod automat, membri ai acestor asociatii. Arendarea terenurilor proprietate privatã se face pe 6 ani, iar a celor publice – pe 12 ani. În Grecia, pe durata unei zile, vînãtorii pot vîna un numãr stabilit de animale, dar, anual sau bianual, se regleazã si durata sezonului de vînãtoare. În Olanda, dreptul de vînãtoare apartine Ministerului Agriculturii, Pãdurilor si Dezvoltãrii Rurale, iar durata arendãrii este de 6 ani. În Irlanda, se considerã cã orice animal sãlbatic (bãstinas, migrator, inclusiv pãsãrile, puii si cuiburile) se aflã sub protectie. Dreptul de vînãtoare apartine statului, iar arendarea sau închirierea terenurilor se face prin licitatie publicã.

„Peste 70% din fondul de vînãtoare a fost distrus ca urmare a nepriceperii, a lãcomiei, a abuzurilor“

Am fãcut aceastã trecere în revistã dorind sã subliniez responsabilitatea pe care o presupune adoptarea unei legi a vînatului si a protejãrii fondului cinegetic, dar si pentru a sugera unele elemente ce pot fi adaptate si armonizate cu reglementãrile din tara noastrã. Consider cã principalele aspecte de care trebuie sã se tinã seama, în elaborarea acestei legi, sînt urmãtoarele: dreptul de proprietate a vînatului, dreptul la vînãtoare, gestionarea fondului cinegetic, autoritatea de coordonare si control în ceea ce priveste reglementarea dreptului la vînãtoare, conditiile de drept al exercitãrii vînãtorii, normele privind detinerea armelor, legãtura dintre vînãtoare si alte domenii, evaluarea si compensarea pagubelor produse de cãtre vînat. România detine cea mai bogatã biodiversitate faunisticã din Europa, conservatã destul de bine prin legile anterioare, iar veniturile obtinute prin valorificarea ei nu sînt deloc neglijabile (aproximativ 6 milioane euro, în 2005). Depinde de prevederile legale pe care le vom adopta pentru ca acest avantaj asupra altor state sã fie mentinut si chiar îmbunãtãtit. Avem în jur de 60.000 de vînãtori, se poate ajunge la 80.000-100.000, în conditiile în care, în Europa, sînt aproape 7 milioane. Deosebirea constã în faptul cã, în tãrile europene, vînatul este protejat ca un bun de mare pret si exploatat cu grijã, iar, în cea mai mare parte a timpului, vînãtorii ochesc talere si nu orice fel de animal. E un exemplu de urmat pentru conservarea diversitãtii speciilor si pentru a nu se ajunge la regrete tîrzii (vezi Elvetia, unde lupii au ajuns exemplare extrem de rare). În ceea ce priveste gestionarea faunei cinegetice, desi au fost retrocedate suprafete mari de teren, pledez pentru detinerea dreptului de proprietate publicã, prevãzut în Constitutia României, altfel legea aceasta ar putea fi atacatã de cãtre orice cetãtean la Curtea Constitutionalã. De asemenea, sustin ideea cã ANVPS trebuie sã devinã asociatie de proprietari. Dacã vom defini în termeni precisi dreptul la vînãtoare, celelalte prevederi ale legii vor decurge în mod firesc si vor stabili cu claritate reglementãrile necesare. De asemenea, va trebui sã stabilim exact raportul dintre proprietar si gestionar, tinînd seama de faptul cã peste 70% din fondul de vînãtoare, arendat pe 10 ani, a fost distrus ca urmare a nepriceperii, a lãcomiei, a abuzurilor de tot felul. De aceea, propun ca statul sã-si exercite controlul si paza si asupra gestionarilor privati, aplicînd mãsuri drastice în cazul încãlcãrii legii. Doresc sã ne implicãm cu responsabilitate si seriozitate în elaborarea acestei legi de care depinde echilibrul în naturã si, în acelasi timp, sã rãspundem în mod convenabil nevoilor si solicitãrilor celor pasionati de vînãtoare.

Citește știrea
Postează comentariu

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Arhivă 2005-2017

Proces şi la Curte în cazul fraudelor de la postliceală

Știre publicată în urmă cu

în data de

■ procurorii au atacat sentinţa prin care s-au aplicat pedepse cu suspendare şi achitări ■ 19 din cei 96 de inculpaţi au uzat de calea de atac ■ 26 de lucrări au fost anulate de instanţa de fond ■ unii elevi nici nu treceau pe la şcoală, fiind plecaţi în străinătate ■ erau promovaţi contra unor sume de 1.000 de lei ■ unii profesorii-medici pătaţi completau în locul candidaţilor testele tip grilă ■

Procesul fraudelor de la postliceala sanitară continuă la Curtea de Apel Bacău după ce sentinţa instanţei de fond a fost atacată. Au declarat apel atît procurorii cît şi parte din inculpaţi, 19 din totalul din 96, profesori care şi-au pătat onoarea la corectarea tezelor, dar şi elevi care au cotizat pentru a deveni asistenţi medicali. Reamintim că Tribunalul Neamţ a aplicat pedepse cu suspendare, iar parte dintre cei deferiţi justiţiei au fost exoneraţi de răspundere penală, fiind achitaţi. 26 de lucrări ale elevilor „cotizanţi“ au fost anulate de instanţă, titularii rămînînd fără diploma care le atesta studiile. Acuzele de dare şi luare de mită nu au putut fi dovedite nici din probatoriu, nici din interceptări şi confruntări, astfel încît profesorii şi cei din comisia de examinare au fost inculpaţi numai pentru abuz în serviciu şi fals material în înscrisuri oficiale. În ceea ce priveşte alţi acuzaţi, ei au fost trimişi în judecată pentru comiterea infracţiunilor de trafic de influenţă, iar cursanţii şcolii postliceale fiind inculpaţi pentru cumpărare de influenţă. Cele două părţi vătămate din dosar, Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ şi Şcoala Posliceală Sanitară Piatra Neamţ, nu s-au constituit părţi civile în procesul penal. Curtea de Apel Bacău va da în cauză o sentinţă definitivă. Conform actelor de urmărire penală, lanţul neregulilor pleca încă de intrarea în şcoală şi se termina la finele studiilor, cu examenul de certificare, unul care era de cele mai multe ori măsluit grosolan. Oamenii legii s-au sesizat despre nereguli în 2013, iar cercetările au durat aproape doi ani. Au ajuns în faţa judecătorilor membrii comisiilor de certificare a studiilor, diriginţii celor trei clase din Piatra Neamţ care au absolvit în 2013, secretarul unei postliceale din Roman, care în anul 2013 a scos ultima promoţie, apoi şi-a închis porţile, precum şi de mulţi din cei care au cumpărat bunăvoinţa profesorilor şi a medicilor şi au cumpărat o diplomă de asistent medical, deşi în unele cazuri chiar cei din comisia de examinare se minunau cît de neinstruiţi erau candidaţii. Acheta a relevat faptul că la postliceala din Roman succesul examenului era asigurat contra sumei de 1.000 de lei de persoană. În mod normal, taxa legal instituită era de 170 de lei, iar diferenţa pînă la 1.000 de lei însemna cumpărarea indulgenţei profesorilor examinatori. De toate demersurile s-a ocupat secretara unităţii, cea care strîngea banii de la cotizanţi, le spunea că această practică este valabilă de ani de zile şi că pentru cei care dau bani, poate rezolva problema examenului la Piatra Neamţ. Tot ea făcea drumurile la „judeţ“, unde era centru de examinare şi rezolva problema. Femeia le-a spus oamenilor legii că această taxă ilegală era de cînd lumea, că iniţial a fost mai modestă, dar că din 2009 rămăsese la pragul de 1.000 de lei. Din cei 34 de elevi înscrişi în promoţia 2010 – 2013, au venit la examenul de certificare numai 24, dar instanţa le-a anulat lucrările. Pentru unii, cursurile din cei trei ani au fost opţionale, nici măcar nu au trecut pe la şcoală fiind plecaţi la muncă în străinătate. Pentru majoritatea candidaţilor secretara le-a făcut rost şi de proiecte pe care le avea de la promoţiile anterioare. La Piatra Neamţ examenul de final costa mai puţin, cam 500 de lei. Ca orice examen şi cel de la postliceala sanitară era monitorizat audio şi video, aşa că anchetatorilor nu le-a trebuit decît niţică răbdare pentru a studia înregistrările. Aşa a ieşit la iveală că acolo unde toată comisia era „cumpărată“, medicii au muncit pe brînci, şi- au scos din poşete mai multe pixuri, au stabilit care este mai aproape de culoarea cu care s-a scris teza şi au trecut la treabă. La testele tip grilă erau întrebări care aveau unul, două sau chiar trei răspunsuri corecte. Corectorii au completat tot ce trebuia pentru note cît mai mari. Totuşi, mediciii care nu s-au lăsat cumpăraţi au rămas uimiţi de neştiinţa candidaţilor, catalogînd promoţia 2013 ca fiind cea mai slabă din istoria şcolii. La examenul din 2013 au fost un număr total de 212 candidaţi care au avut de susţinut proba scrisă şi proiectul. Dacă la cea de-a doua probă toţi au trecut cu brio, la teza scrisă, şapte candidaţi nu au reuşit să obţină minim nota 5. Din cei care au trecut însă, mulţi s-au bucurat de sprijinul comisiei de corectare, în unele cazuri modificările fiind evidente. În aceste condiţii, a fost dispusă o expertiză grafologică în urma căreia a ieşit la iveală că din totalul de 212 de teze, un număr de 113 prezintă modificări ale substanţei cu care s-a scris, dar nu s-a putut stabili dacă au făcut menţiunile pe foaie una, sau două persoane.

Citește știrea

Arhivă 2005-2017

Jandarmii si politistii sînt la datorie si de Anul Nou

Știre publicată în urmă cu

în data de

• cadrele celor douã instititutii vor fi în stradã pentru prevenirea evenimentelor nedorite

Jandarmeria si Politia Neamt au dispus intensificarea mãsurilor si suplimentarea efectivelor pentru asigurarea unui climat de ordine, sigurantã si liniste publicã, la nivel întregului judet, precum si pentru solutionarea operativã a sesizãrilor care vor veni în mini-vacanta dintre ani. „În perioada 30 decembrie 2017 – 2 ianuarie 2018, jandarmii vor actiona zilnic, la nivelul judetului, pentru ca cetãtenii sã se poatã bucura de mini-vacanta prilejuitã de trecerea dintre ani în conditii de sigurantã si liniste publicã“, a declarat cãpitanul Marius Gãmãnut, purtãtor de cuvînt al Jandarmeriei Neamt. Pentru a preveni orice incidente ce ar putea tulbura ordinea publicã, precum si pentru descurajarea faptelor antisociale, jandarmii vor fi prezenti în stradã si vor patrula pe traseele de deplasare cãtre zonele unde se organizeazã evenimente, în zonele si arterele intens circulate, precum si în zonele aglomerate. De asemenea, ca urmare a afluentei de turisti, în aceastã perioadã Jandarmeria Montanã si-a suplimentat efectivele, fiind pregãtitã sã intervinã în situatii de urgentã, pentru salvarea celor aflati în dificultate. Inspectoratul de Jandarmi desfãsoarã în aceastã perioadã actiuni pentru prevenirea si combaterea fenomenului contraventional si infractional, prin monitorizarea respectãrii legislatiei referitoare la regimul materialelor pirotehnice. Jandarmeria recomandã persoanelor care participã la evenimente sã manifeste rãbdare, sã respecte indicatiile fortelor de ordine si sã evite implicarea în conflicte de orice naturã. În aceastã perioadã, pãrintii sînt rugati sã supravegheze cu atentie sporitã copiii, pentru a preveni eventualele accidente survenite în urma folosirii obiectelor de distractie pe bazã de amestecuri pirotehnice. Cu ocazia trecerii în noul an, Jandarmeria Neamt ureazã tuturor un cãlduros La Multi Ani! În ceea ce priveste Politia, peste 500 de cadre, cu aproape 250 de autospeciale, vor fi la datorie în perioada mentionatã mai sus. Din totalul politistilor angrenati suplimentar, 400 sînt de la Ordine publicã, aproape 100 de la Rutier, iar restul de la Transporturi, Investigatii criminale, Investigarea criminalitãtii economice, luptãtori de la Interventia rapidã si de la Arme, explozivi si substante periculoase. Va fi monitorizat si traficul rutier, pe toate drumurile nationale, judetene si autostrãzi, pentru fluidizarea circulatiei si prevenirea evenimentelor nedorite.

Citește știrea

Arhivă 2005-2017

Fratele lui Tîtã e acuzat de santaj

Știre publicată în urmă cu

în data de

• Daniel Lazãr a obtinut mai multi bani de la niste tinere • cauza a trecut de Camera preliminarã si procesul intrã în linie dreaptã •

Magistratii din cadrul Judecãtoriei Piatra Neamt au finalizat procedura de Camerã preliminarã si au dispus începerea procesului în care pietreanul Daniel Lazãr, de 43 de ani, fratele liderului Academiei Infractorilor, Adrian Botez, zis Tîtã, este acuzat de sãvîrsirea infractiunii de santaj, amenintare si fals în înscrisuri sub semnãturã privatã. De acum înainte cauza va fi publicã si continuã cu administrãri de probe si audieri de martori. În prezentul dosar Lazãr a fost cercetat în libertate, asta pînã cînd a furat un seif si a fost încarcerat. Santajul a avut loc în perioada decembrie 2015 – noiembrie 2016, victime fiind douã tinere, care au fost amenintate cu acte de violentã, în vederea obtinerii mai multor bunuri (telefoane, autoturisme, locuinte), paguba cifrîndu-se la vreo 45.000 de euro. Anchetatorii au apreciat ca inculpatul ar fi încercat sã falsifice semnãtura uneia dintre pãrtile vãtãmate pentru vînzarea unei alte masini. Victimele fac parte din anturajul lui Tîtã, cel care a pus bazele Academiei Infractorilor. În acest dosar procurorii au cerut arestarea lui Lazãr pe 8 iunie 2017, dar nu au obtinut decît punerea acestuia sub control judiciar. Doar cã pe 6 septembrie a fost arestat în lipsã, fiind acuzat cã înainte cu douã zile, însotit si de alte persoane, a intrat într-un apartament din Piatra Neamt, situat la etajul II, prin escaladarea unei copertine. A sustras un seif în care se afla suma de 8.000 de lei, 150 de euro, mai multe bijuterii din aur si documente. Hotii au aruncat seiful pe geam si l-au dus într-o locatie din oras. Cel mai probabil nu au putut sã-l deschidã, astfel cã seiful a fost gãsit ulterior, iar prejudiciul a fost recuperat integral. Lazãr a stat ascuns într-un imobil din oras, fiind depistat si încarcerat efectiv pe 30 septembrie. Pentru cã a comis faptele cît era sub control jdiciar, Lazãr a fost arestat si în cauza de santaj. El mai are de rezolvat si alte afaceri judiciare atît în tarã, cît si în strãinãtate. Acesta a contestat la Curtea de Apel Bacãu pedeapsa de 2 ani si 4 luni de închisoare cu executare pentru un scandal la Hotel Central. Cînd toate acestea vor fi terminate, el ar trebui extrãdat în Slovenia, unde autoritãtile au emis pe numele lui un mandat european de arestare. Slovenii îl acuzã cã în perioada 17 – 29 decembrie 2012 ar fi spart fereastra unui apartament de la parterul unei constructii, si ar fi intrat prin efractie în sediul unei firme. Intentia ar fi fost sã ajungã la un apartament aflat la etaj de unde sã sustragã bani si lucruri de valoare.

Citește știrea

Trending