Contactează-ne

Actualitate

Stadiul implementării proiectelor cu finanțare europeană, în Piatra-Neamț

Știre publicată în urmă cu

în data de

Primarul municipiului Piatra Neamţ, Andrei Carabelea, a prezentat, luni, 28 august, stadiul implementării proiectelor cu finanţare europeană, în Piatra Neamţ.

Informaţiile au fost oferite în cadrul unei conferinţe de presă susţinută la Şcoala Gimnazială nr. 5 din municipiul reşedinţă de judeţ, locul unde se derulează un astfel de proiect.

“Vorbim despre proiecte în implementare de peste 430 de milioane de lei. Unele dintre ele au o vizibilitate foarte mare pentru că trecem în fiecare zi pe lângă aceste şantiere, dar sunt foarte multe lucrări despre care putem spune că suntem foarte bucuroşi că se întâmplă în Piatra Neamţ. Prioritatea zero a acestui mandat o reprezintă şcoala, Educaţia, şi de aceea în lista cu proiecte avem doisprezece care vizează modernizarea infrastructurii educaţionale a municipiului Piatra Neamţ. Aceste proiecte vor genera efecte pe termen lung şi sunt proiecte mult aşteptate pentru că suntem în pragul începerii noului an şcolar. Am ales să facem această conferinţă de presă tocmai la Şcoala nr.5, fiind aici unul dintre proiectele care a generat multă dezbatere, multe discuţii la începutul acestui an şcolar. Dacă este oportun, dacă este necesar, dacă ajută într-adevăr. Cred că vă aduceţi aminte şi dumneavoastră cum arăta Şcoala nr. 5 acum cinci luni când era o adevărată scenă de teatru încercând să justificăm nevoia acestui proiect şi cât de urgente sunt aceste lucrări după zeci de ani în care nu s-au făcut lucrări de modernizare a infrastructurii şcolare în Piatra Neamţ. Era cazul să se întâmple aşa ceva. Până la finalul acestui an, avem promisiunea din partea constructorului, că această şcoală va fi gata pentru recepţia finală”, a declarat Andrei Carabelea, primarul municipiului Piatra Neamţ.

Vă prezentăm în continuare o listă cu stadiul în care sunt proiectele cu finanţare europeană din Piatra-Neamţ:

Nr. crt. Proiect Stadiul proiectului (%) Activitățile principale care au mai rămas de făcut Termen de finalizare (conform contractului de finanțare)
1 Lucrări de instalare a sistemului de management inteligent al traficului (SMT) 72% – Montare stâlpi de semaforizare pe coridorul Decebal-

Traian (TD1-TD08 TD19-TD21) – 27 stâlpi;

– Echiparea stâlpilor de semaforizare cu echipamentele

necesare;

– Efectuarea branșametelor la energie electrică

(4 intersecții);

– Efectuarea buclelor inductive pe coridorul Decebal – Traian și drumurile laterale;

– Efectuarea testelor necesare la finalizarea lucrărilor.

31.12.2023
2 Modernizarea stațiilor de așteptare transport public (TP) 92% – Efectuarea branșamentelor la energie electrică

(15 stații);

– Conectarea stațiilor la fibra optică (15 stații);

– Efectuarea testelor necesare la finalizarea lucrărilor.

30.11.2023
3 Creșterea calității vieții locuitorilor din Cartierul SPERANȚA prin amenajarea unei grădini publice 95% – Montare locuri de joacă pentru copii. 30.11.2023
4 Amenajare grădină publică în zona urbană marginalizată Văleni 95% – Montare gazon și plantare plante ornamentale. 30.11.2023
5 Îmbunătățirea mediului urban din Municipiul Piatra-Neamț prin amenajarea unui scuar în cartierul Pietricica 95% – Montare gazon și plantare plante ornamentale. 30.11.2023
6 Reabilitare, modernizare și dotare Colegiul Tehnic de Transporturi 86% – Urmează ca în cursul lunii septembrie să fie livrate echipamentele și dotările pentru toate corpurile;

– La Corpul C1 mai sunt de realizat lucrări de finisaje interioare: tencuieli, zugrăveli, pardoseli, gresie și faianță, precum și de montat tâmplăria interioară și lucrări exterioare termosistem și tencuieli decorative exterioare.

31.12.2023
7 Reabilitare, modernizare și dotare Grădinița program prelungit nr. 6 70% -Tâmplăria interioară;

– Dotările și mobilierul sunt comandate

30.11.2023
8 „Reabilitarea/ modernizarea unui centru multifuncțional în zona Subdărmănești – Cinematograful Cozla” 52% – Lucrări de finisaje interioare: tencuieli, zugrăveli, pardoseli, gresie și faianță, precum și de montat tâmplăria interioară, instalații sanitare și termice;

– Lucrări exterioare: tencuială decorative

-Urrmează să fie livrate echipamentele și dotările.

31.12.2023
9 Reabilitare, modernizare și dotare Grădinița nr. 2 90% – Lucrările de construcție și instalații sunt finalizate;

– Se așteaptă furnizarea dotărilor și mobilierului, urmează montajul acestora;

31.12.2023
10 Reabilitare, modernizare și dotarea Creșa Precista 60% -Furnizare și montare echipamente centrală termică;

– Lucrări de foraje pentru pompele de căldură;

– Lucrări de finisaje interioare: tencuieli, zugrăveli, pardoseli, montare tâmplărie;

– Dotări.

31.12.2023
11 Implementare sistem bike-sharing 70% – Montare 2 stații bike-sharing;

– Montare 10 automate eliberare carduri;

– Finalizarea instalațiilor electrice / branșamentele;

– Furnizare  biciclete clasice -160 buc;

– Configurare echipamente, reglare și punere în funcțiune sistem bike-sharing.

31.10.2023
12 Investiții în infrastructura educațională gimnazială din cadrul Școlii Gimnaziale nr. 5, Municipiul Piatra-Neamț 70% – Finisaje interioare: zugrăveli, pardoseli, tâmplării;

– Lucrări exterioare: termosistem, tencuială decorativă (50%);

– Dotări.

31.12.2023
13 Investiții în infrastructura educațională gimnazială din cadrul Școlii Gimnaziale nr.8, Municipiul Piatra-Neamț 47% – Lucrări de finisaje interioare: tencuieli, zugrăveli, pardoseli, gresie și faianță, instalațiile sanitare; montare tamplarie interioara și tamplarie exterioara.

-Lucrări exterioare: termosistem și tencuiala decorativă.

-Dotări.

31.12.2023
14 „Regenerare urbană a coridorului secundar de mobilitate pe axa est-vest – Etapa I (Bulevardul 9 Mai, Strada Dimitrie Leonida)” 98% – Reconfigurare finală semnalizare rutieră;

– Montare separatori bandă de transport în comun;

– Mobilier stradal – bănci și coșuri de gunoi;

– Finalizare asbuild pentru pregătirea recepției la terminarea lucrărilor.

Septembrie 2023
15 Modernizare coridor integrat de mobilitate est-vest – Strada Mihai Viteazu din municipiul Piatra-Neamț 90% – Marcaje și semnalizare;

– Cămine irigații spații verzi;

– Mobilier stradal – bănci și coșuri de gunoi;

– Finalizare asbuild pentru pregătirea recepției la terminarea lucrărilor.

Septembrie 2023
16 Reorganizarea coridorului principal de  Mobilitate urban ape axa est-vest Bulevardul Decebal, Piața Mihail Kogălniceanu, Bulevardul Traian 12% – Montare grinzi și finalizare pod P-ța M. Kogălniceanu; Septembrie 2023
– Trotuare  (au mai rămas 60%); Octombrie 2023
– Piste biciclete (au mai rămas 60%) Octombrie 2023
– Carosabil Bd. Traian (au mai rămas 95%) Noiembrie 2023
– Carosabil P-ța  M. Kogălniceanu (au mai rămas 97%); Noiembrie 2023
– Carosabil Bd. Decebal (au mai rămas 95%); Trim. II 2024
– Mobilier urban; Noiembrie 2023
– Amenajări spații verzi  (au mai rămas 70%). Noiembrie 2023
17 Construire, echipare și operaționalizare Creșă mică din municipiul Piatra-Neamț, str. Lunca Bistriței nr. 101 7% La cele trei corpuri s-a turnat blocul pentru fundație, se lucrează la armarea grinzilor; Octombrie 2024
18 Construire, echipare și operaționalizare Creșă medie din municipiul Piatra-Neamț, str. Mihai Viteazu nr.47A 20% Corp C1: s-au realizat fundațiile și pardoseala, cota 0

Cop C2: s-au montat grinzile pentru fundație

Corp C3: s-a montat armătura

Corp C4: s-au realizat forajele armate

Octombrie 2024
19 POCA 2 – Proceduri simplificate

pentru reducerea birocrației prin digitalizare în municipiul Piatra Neamț

40% – Implementare sistem informatic de servicii

electronice extins

-Instalare și configurare, dezvoltare module sistem informatic;

– Instruire personal.

04.12.2023
20 Dotarea și echiparea unităților de învățământ în vederea creșterii calității actului educațional și realizării tranziției digitale

 

Urmează a fi demarate procedurile pentru achiziția de echipamente necesare dotării laboratoarelor de informatică din rețeaua IPT. Decembrie 2024
21 Extinderea și îmbunătățirea managementului infrastructurii de colectare, procesare și depozitare deșeuri în Municipiul Piatra Neamț – S-au aprobat prin HCL 109/27.04.2023 Nota conceptuală și Tema de proiectare aferente proiectului, urmează a fi pregătită procedura pentru achiziția DALI

-Achiziția se face la nivel centralizat de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

Decembrie 2024
22 Extinderea infrastructurii de piste de biciclete – Urmeză a fi scoase cărțile funciare pentru stabilirea noului traseu al pistelor pentru bicicliști Iunie 2026
23 Investiții pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din infrastructura educațională pentru învățământul tehnic și vocațional din Municipiul Piatra Neamț – Liceul de Arte Victor Brauner 10% – S-au efectuat lucrările de demontare/desfaceri și, parțial, lucrări de instalații electrice la etaj.

– Lucrările de construire urmează să înceapă.

31 decembrie 2023
24 Construirea de locuințe pentru persoanele vulnerabile social în cartier Văleni, str. Lunca Bistriței, nr.100, Piatra Neamț 0%

lucrări

Investiția se află în faza de proiectare, urmând să se realizeze următoarele activități:

– achiziția serviciilor de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului – DTAC, DTOE, adaptarea proiectului tip pus la dispoziție de MDLPA, proiectele de execuție pentru utilități – estimare semnare contract – 10.09.2023;

– obținere autorizație de construire – 31.10.2023

– adaptarea PT tip, proiecte de execuție utilități – estimare 30.11.2023;

– achiziția execuției lucrărilor – estimare semnare contract ian. – feb. 2024;

– execuție lucrări – 12 luni .

Martie 2025
25 Investiții pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din infrastructura educațională pentru învățământul tehnic și vocațional din Municipiul Piatra Neamț – Colegiul Tehnic ,,Gheorghe Cartianu”  – PNRR 0%

lucrări

Suntem în etapa de proiectare, semnare contract elaborare PT.

– întocmire PT, documentații, avize și DTAC

-lansarea procedurii de achiziție a execuției lucrărilor de reabilitare energetică

-execuția lucrărilor de reabilitare energetică

07.12.2024
26 Investiții în infrastructura educațională gimnazială din cadrul Școlii Gimnaziale ”Daniela Cuciuc” – creșterea eficienței energetice – PNRR 0%

lucrări

Suntem în etapa de lansare a achiziției elaborare PT + execuție lucrări.

-lansarea procedurii de achiziție a elaborării PT, documentații, avize, DTAC și  execuția lucrărilor de reabilitare energetică

-întocmire PT, documentații, avize și DTAC

-execuția lucrărilor de reabilitare energetică.

14.01.2025
27 Reabilitare termica a cladirilor rezidentiale, blocuri de locuinte pentru urmatoarele componente: Bloc C2, Piata Ştefan cel Mare,  nr.4 si Bloc C3, Piata Ştefan cel Mare, nr.6 –PNRR (blocuri lot1) 0%

lucrări

Suntem în etapa de lansare a achiziției elaborare PT + execuție lucrări.

-lansarea procedurii de achiziție a elaborării PT, documentații, avize, DTAC și  execuția lucrărilor de reabilitare energetică

-întocmire PT, documentații, avize și DTAC

-execuția lucrărilor de reabilitare energetică.

14.12.2024
28 Reabilitare termica a cladirilor rezidentiale, blocuri de locuinte pentru urmatoarele componente: Bloc C4, Piata Ştefan cel Mare,  nr.8 si Bloc P10, Bulevardul Decebal, nr.14 –PNRR (blocuri lot2) 0%

lucrări

Suntem în etapa de lansare a achiziției elaborare PT + execuție lucrări.

-lansarea procedurii de achiziție a elaborării PT, documentații, avize, DTAC și  execuția lucrărilor de reabilitare energetică

-întocmire PT, documentații, avize și DTAC

-execuția lucrărilor de reabilitare energetică.

14.12.2024
29 Reabilitare termica a cladirilor rezidentiale, blocuri de locuinte pentru urmatoarele componente: Bl. 18, Sc. A, B, C, D, Piata 22 Dec., Bl. 120, Strada Progresului, Bl. G6, nr. 8, Str. Grigore Ureche – PNRR (blocuri lot3)

 

0%

lucrări

A fost demarată procedura de achiziție elaborare PT + execuție lucrări

-finalizarea procedurii de achiziție a elaborării PT, documentații, avize, DTAC și execuția lucrărilor de reabilitare energetică

-întocmire PT, documentații, avize și DTAC

-execuția lucrărilor de reabilitare energetică

 

14.12.2024
30 Reabilitare termica a cladirilor rezidentiale, blocuri de locuinte pentru urmatoarele componente: Blocul 10, scarile A si B, Bulevardul Decebal din Municipiul Piatra Neamt – PNRR (blocuri lot4) 0%

lucrări

Suntem in etapa de lansare a achiziției elaborare PT + execuție lucrări

-lansarea procedurii de achiziție a elaborării PT, documentații, avize, DTAC și execuția lucrărilor de reabilitare energetică

-întocmire PT, documentații, avize și DTAC

-execuția lucrărilor de reabilitare energetică

 

14.12.2024
31 Reabilitare termică și modernizare clădiri administrative Primăria Piatra Neamț-

Corp A și Corp B, strada Ștefan cel Mare, nr.6-8, Municipiul Piatra Neamț

 

 

0%

lucrări

Suntem în etapa de lansare a achiziției pentr elaborare PT.

– întocmire PT, documentații, avize și DTAC

-lansarea procedurii de achiziție a execuției lucrărilor de reabilitare energetică

-execuția lucrărilor de reabilitare energetică

14.01.2025
32 POAT Cod SMIS 145313

”Creșterea performanțelor transportului public prin investiții de tip integrat în soluții inteligente aferente unui coridor de mobilitate

din municipiul Piatra Neamț”

50% pe etapa de proiectare

 

– S-a întocmit documentația tehnică la faza SF/DALI

– Suntem în etapa de obținere avize, autorizație construire și întocmire a documentației tehnice la faza PT.

15.12.2023
33 Creșterea gradului de utilizare a transportului public în Zona Urbană Funcțională prin implementarea unui sistem de transport public integrat la nivelul acestuia (sistem tiketing, statii de transport public inteligente, platforma de informare a utilizatorilor transportului public) – în parteneriat cu Consiliul Județean Neamț

 

 

 

 

 

 

–          Achiziție echipamente autobuze electrice și

cele existente  – este creat un grup de lucru format din reprezentanți ai CJ, Troleibuzul SA și Municipiul Piatra-Neamț pentru determinarea categoriei și numărului de echipamente necesare.

–          Echipamente hardware și software instalate în

dispecerat:

·         Software management de flotă (inclusiv Software de management al încărcării)

·         Software e-ticketing

·         Server stocare

·         Server procesare date.

 

 

 

 

 

Februarie 2026

 

 

 

Citește știrea
Postează comentariu

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Advertisement
Trending