Contactează-ne

Arhivă 2005-2017

Sprijin pentru pãrintii copiilor cu handicap

Știre publicată în urmă cu

în data de

• drepturile se acordã celor cu dizabilitãti sau care au în întretinere astfel de persoane • cererile trebuie depuse pînã cel mai tîrziu la sfîrsitul lunii •

Persoanele care sînt încadrate într-un grad de handicap, ori care au în întretinere si supraveghere unul sau mai multi copii cu handicap beneficiazã de protectie socialã sporitã. Ministerul Muncii, Familiei si Egalitãtii de Sanse, prin Directia de Muncã Neamt, acordã persoanelor din categoria mentionatã drepturile prevãzute de Legea 448/2006. „Beneficiarii de drepturi prevãzute de actul normativ sînt unul dintre pãrinti, persoana cãreia i s-a încredintat copilul în vederea adoptiei, tutorele ori cel care are copilul în plasament, cu exceptia asistentului maternal“, a declarat Claudia Chirilã, directorul executiv al Directiei de Muncã Neamt. Beneficiarii trebuie sã îndeplineascã cumulativ mai multe conditii, sã fie cetãteni români sau, dupã caz, strãini, ori apatrizi, si sã aibã domiciliul în România sau sã fi dobîndit statutul de refugiat în tara noastrã, ori sã li se fi acordat o altã formã de protectie socialã. Acestia trebuie sã locuiascã cu copilul pentru care solicitã drepturile si sã se ocupe de cresterea si îngrijirea acestuia. Drepturile prevãzute de legislatia în vigoare se acordã pentru toti copiii din familie, dacã sînt îndeplinite toate conditiile cerute. Cererea privind acordarea drepturilor, însotitã de actele doveditoare, se va depune la primãria de domiciliu sau resedintã, dar numai dupã aparitia în Monitorul Oficial a Ordinului Ministrului Muncii, Familiei si Egalitãtii de Sanse. Ulterior, aceste solicitãri vor fi transmise de cãtre primãrii cãtre Directia de Muncã Neamt. Acest lucru se va face pînã cel mai tîrziu la data de 5 a fiecãrei luni, pentru solicitãrile înregistrate în luna anterioarã. Plata drepturilor se va face de cãtre Directia de Muncã, în baza deciziei emise de cãtre directorul executiv. Banii se pot primi de cãtre beneficiari prin mandat postal, în cont curent sau cont de card. Actul normativ prevede cã pãrintii unui copil cu handicap primesc, pînã la data la care acesta împlineste trei ani, lunar, indemnizatia de 600 de lei, plus stimulentul de 100 de lei. Pentru minorul cu handicap cu vîrsta între 3 si 7 ani, concediul si indemnizatia de crestere este de 450 de lei, la fel ca în cazul persoanei cu handicap care nu realizeazã venituri. Drepturile scad progresiv, pînã la cel putin 150 de lei lunar. „Aceste beneficii se acordã persoanelor îndreptãtite cu începere de la 1 ianuarie 2007, dacã cererea de acordare a acestora, plus documentatia doveditoare se depun în termen de 150 de zile de la începutul anului. În acest fel, termenul limitã este finele lunii în curs, data de 30 mai 2007, indiferent de anul nasterii copilului, dacã acesta nu a împlinit vîrsta de 2, 3 si respectiv 7 ani, dupã caz“, a adãugat Claudia Chirilã. Directia de Muncã Neamt va face toate demersurile pentru ca, în colaborare cu primãriile din judet, sã asigure plata drepturilor pentru toate persoanele care se încadreazã si solicitã beneficiile pe care le acordã Legea 448/ 2006.

Citește știrea
Postează comentariu

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Advertisement
Trending