Contactează-ne

Actualitate

Spaţiu la Clubul Ţevilor pentru ADI Eco Neamţ

Știre publicată în urmă cu

în data de

Consiliul Local Roman a aprobat încheierea unui contract de comodat între municipalitate şi Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) Eco Neamţ cu privire la spaţiul în suprafaţă de 25 de metri pătraţi, situat în oraş, pe strada Ştefan cel Mare, nr. 246 – Clubul ţevilor, camera 24, etaj 2. „Municipiul Roman este membru fondator al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Eco Neamţ, asociaţie cu statul de utilitate publică, ce are drept scop realizarea proiectelor de management integrat al deşeurilor şi furnizarea în comun a activităţilor ce compun serviciile. În 2018, prin procedura de licitaţie organizată de Consiliul Judeţean – prin Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Eco Neamţ, municipiul Roman a încheiat contractul de delegare a gestiunii servicului public de salubrizare – componenta colectare – Zona 2, cu o durată de opt ani, cu începere de la 4 iulie 2018. Prin cererea nr. 249/11.06.2018, înregistrată la Primăria Roman, ADI Eco Neamţ a soliciat acordarea, cu titlu gratuit, a unui spaţiu în vederea implementării şi monitorizării proiectelor de management a serviciului de salubrizare pe raza municipiului. În aceste condiţii, a fost identificat un spaţiu în suprafaţă de 25 mp, situat în municipul Roman, Strada Ştefan cel Mare, nr. 246, în Clubul ţevilor, camera 24, etaj 2. Avînd în vedere faptul că ADI Eco Neamţ are statut de utilitate publică, urmează a se încheia un contract de comodat între municipiul Roman şi Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară cu privire la acest spaţiu pe o perioadă egală cu cea a duratei contractului încheiat cu operatorul“, a menţionat în expunerea de motive a proiectului primarul Lucian Micu.

Advertisement
Trending