Contactează-ne

Economie

Se va plăti o garanţie pentru ambalaje. O să aibă efecte?

Știre publicată în urmă cu

în data de

■ a fost aprobată o ordonanţă care reglementează gestionarea deşeurilor provenite din ambalaje ■ scopul urmărit este de a creşte rata de reciclare ■ de la 31 martie 2019 se prevede plata unei garanţii pentru ambalajele reutilizabile, în valoare de 0,5 lei/bucată ■

Dezastrul provocat de proasta gestionare a deşeurilor se poate vedea în tot locul în România, implicit în Neamţ. Pe cîmpuri, pe drumuri, în şanţuri, pe cursuri de apă, pe munte, în păduri sau în lacuri, în parcuri sau pe străzi, acolo unde calcă picior de om „urmele“ lăsate de acesta sînt vizibile. Vorbim de deşeuri în general, nu de o categorie anume. Revenind la Neamţ, elocvent este ceea ce se petrece pe lacul de acumulare de la Bicaz, care este colmatat de ambalaje de plastic şi resturi de lemn. Semn al nesimţirii, indolenţei şi lipsei de simţ civic al riveranilor din localităţile nemţene de pe maluri, turiştilor veniţi vremelnic în zonă, dar şi a vecinilor suceveni, care contribuie şi ei cu ce le prisoseşte prin gospodării, depozitînd gunoaie pe cursul superior al Bistriţei. Poate pentru a limita proporţiile dezastrului la nivel de ţară pomenit mai sus, guvernul a adoptat marţi, 17 iulie, o ordonanţă de urgenţă care reglementează gestionarea deşeurilor provenite din ambalaje, actul normativ avînd ca scop creşterea ratei de reciclare. Pentru aceasta urmează să se plătească o garanţie pentru toate ambalajele reutilizabile. „Obiectivul central al măsurilor introduse prin acest act normativ este de a creşte rata de reciclare a deşeurilor şi de a pune astfel România pe harta europeană a reciclării şi a economiei circulare. Mai simplu spus, măsurile introduse prin această ordonanţă de urgenţă aduc o schimbare de abordare în materie de gestionare a deşeurilor, astfel încît să ne obişnuim să nu mai tratăm deşeurile ca pe ceva inutil, ci ca pe o resursă care merită şi trebuie să fie valorificată“, a declarat prim- ministrul Viorica Dăncilă, citată de Mediafax. Măsurile din ordonanţă se vor aplica începând de anului viitor şi acestea ar viza introducerea unor indicatori de performanţă atît pentru societăţile de salubrizare, cît şi pentru staţiile de sortare, precum şi pentru încurajarea colectării separate a deşeurilor la sursă şi detalierea modului de aplicare a tarifului diferenţiat la populaţie.

Garanţie şi pentru ambalajele nereutilizabile

„Este stabilit rolul fiecărui actor din lanţul de gestiune a deşeurilor, începînd de la obligaţiile cetăţenilor, colectorilor, operatorilor de salubritate şi terminînd cu cele ale producătorilor, reciclatorilor şi autorităţilor publice locale. A fost schiţat un calendar etapizat pentru înlocuirea ambalajelor de unică folosinţă în pregătirea strategiei europene pentru produsele de plastic de unică folosinţă“, a detaliat premierul. Se prevede aplicarea, de la 31 martie 2019, a unei garanţii pentru ambalajele reutilizabile, în valoare de 0,5 lei/bucată. Printre noutăţile pe care această OUG le aduce legislaţiei actuale privind deşeurile se numără aplicarea, începînd cu 31 martie 2019, a unei garanţii pentru ambalajele reutilizabile, în valoare de 0,5 lei/buc. Tot de la acea dată, garanţia este valabilă şi în cazul ambalajelor nereutilizabile cu volume cuprinse între 0,1 şi 3 litri, destinate anumitor tipuri de băuturi. În ceea ce priveşte autorităţile locale, ele au obligaţia ca, începînd cu 1 ianuarie 2019, să aplice sistemul „plăteşte pentru cît arunci“, iar în acest sens vor trebui să asigure recipiente separate pentru fracţia uscată, respectiv cea umedă. De asemenea, vor trebui să colaboreze mai bine cu producătorii de produse ambalate şi cu organizatiile de transfer de responsabilitate, care vor acoperi costurile pentru colectarea, tratarea şi valorificarea deşeurilor de ambalaje de la populaţie. În felul acesta, susţine Ministerul Mediului, oamenii vor avea posibilitatea să plătească doar pentru deşeurile menajere – fracţia umedă – care ajunge să fie eliminată la depozitul de deşeuri. Proiectul introduce şi o contribuţie pentru economie circulară în valoare de 30 lei/tonă de deşeuri eliminată prin depozitare. Totodată, în pregătirea Strategiei Europene pentru produsele de plastic de unică folosinţă, se propune un calendar pentru înlocuirea ambalajelor de unică folosinţă, în special a celor din plastic, pentru băuturi de orice fel, cu ambalaje reutilizabile, care să permită utilizări multiple şi creşterea ponderii acestor tipuri de ambalaje din totalul celor puse pe piaţă, pînă în 2025. Proiectul mai prevede introducerea, începînd cu 2019, a unor indicatori de performanţă, atît pentru societăţile de salubrizare, cît şi pentru staţiile de sortare, care să conducă la scăderea cantităţilor direcţionate către depozite, la creşterea gradului de valorificare a deşeurilor în ţară şi stimularea industriei de reciclare.

Actualitate

Pe piaţa forţei de muncă, ceva mai multă animaţie

Știre publicată în urmă cu

în data de

■ în această săptămînă angajatorii nemţeni recrutează 751 de noi salariaţi ■ se caută personal calificat în cele mai diverse ocupaţii ■

Foarte aproape de finele celei de-a doua decade a lui ianuarie 2022 s-a mai animat piaţa muncii din judeţ, fiind declarate ca vacante un număr simţitor mai mare de locuri de muncă.

Conform Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Neamţ sînt libere 751 de job-uri în cele mai diverse domenii de activitate. Este cea mai generoasă ofertă de muncă din ultima perioadă de timp, cu 220 de posturi libere pentru cei din zona Piatra Neamţ, care include şi comunele limitrofe, la Roman şi-ar putea găsi de lucru 451 de doritori, iar patronii de la Tîrgu Neamţ ar angaja, dacă ar găsi, 80 de noi salariaţi.

Chiar dacă se recrutează mai mult, cererea pentru personal cu studii superioare nu este deloc generoasă. În zona reşedinţei de judeţ se caută un inginer chimist, un diriginte poştal şi un director comercial. La polul opus, pentru cei fără nici un fel de calificare sînt libere 15 posturi în confecţii şi silvicultură.

Afaceriştii au nevoie de 10 croitori, 50 de filatori, 20 de izolatori termic, la care se mai adaugă 36 de strigări pentru cei care pot presta ca lăcătuş mecanic, plus 22 de sudori, 13 tîmplari universali şi 10 tapiţeri. În multe alte ocupaţii sînt libere mai puţine locuri, lista completă putînd fi studiată la Agenţia Locală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Piatra Neamţ.

La Roman, cererea de licenţiaţi este ca şi inexistentă şi este nevoie doar de un medic veterinar. Cele mai multe solicitări sînt pentru personal necalificat sau cu studii medii. Se recrutează 40 de zidari, 60 patiseri, 10 operatori producţie, precum şi 20 de operatori confecţioneri industriali. Piaţa mai are nevoie de 50 de muncitori necalificaţi pentru mai multe domenii, sau 40 de montatori pereţi şi plafoane ghips-carton, la care se mai adaugă cîte 20 de faianţari şi fierari betonişti, plus 35 de confecţioneri – asamblori articole textile.

Tot în zona Roman mai sînt libere 60 de posturi de cofetari şi tot atîtea pentru bucătari. În rest este de lucru pentru agenţi de vînzări, casieri, electricieni sau lucrători comerciali. Cel mai mult de lucru pentru licenţiaţi este la Tîrgu Neamţ unde nu s-au acoperit cele 4 cereri de ingineri specializaţi în mai multe domenii, dar este nevoie şi de un medic veterinar. Alte 9 cereri sînt pentru necalificaţi şi se mai cer 22 de confecţioneri textilişti.

Citește știrea

Actualitate

Scandalul facturilor, controale la furnizori

Știre publicată în urmă cu

în data de

■ noul an le-a adus consumatorilor facturi de infarct la energie electrică şi mai ales la gaze naturale ■ ANRE anunţă noi controale la furnizori ■ specialiştii vin cu recomandarări pentru clienţii casnici ■

Liberalizarea pieţei la gaze naturale şi electricitate a adus o grămadă de noutăţi, unii au trecut pe piaţa liberă, însă alţii au ales să rămînă cu contractele neschimbate. La început de 2022, preţurile la aceste servicii au luat-o razna şi mulţi s-au plîns de facturi uriaşe, în unele cazuri numai la unul din servicii fiind facturi mai mari decît venitul clientului.

În aceste condiţii, ANRE anunţă că a demarat acţiuni de control la principalii furnizori de energie electrică şi gaze naturale. Chiar dacă astfel de verificări au avut loc şi pe parcursul anului trecut şi în multe cazuri s-au soldat cu amenzi consistente, controale vor avea loc şi de acum înainte.

ANRE spune că va verifica următoarele aspecte: respectarea obligaţiei privind emiterea de facturi care să cuprindă informaţii corecte, transparente, clare şi complete referitoare la plafonarea preţului final al energiei electrice şi al gazelor naturale precum şi consumul facturat aferent perioadei de acordare a compensaţiei; respectarea obligaţiei de transmitere, în termenul legal, a răspunsului la reclamaţiile consumatorilor referitoare la facturi şi plata compensaţiilor aferente în cazul depăşirii termenului; respectarea obligaţiei de emitere a facturii cu decontul final de lichidare în cazul schimbării furnizorului şi transmiterea acesteia clientului final în termenul legal.

ANRE verifică Electrica Furnizare, Eon Energie România, Hidroelectrica, Enel Energie, Enel Energie Muntenia, Cez Vînzare, Tinmar Energy. Furnizorii de gaze naturale verificaţi sînt: Engie România, Eon Energie România, Enel Energie, Enel Energie Muntenia, Premier Energy, Energia Gas & Power, Gaz Vest.

ANRE explică într-un comunicat cum trebuie să acţioneze clientul final dacă are neclarităţi privind facturarea energiei electrice şi a gazelor naturale.

„Clienţii finali care au neclarităţi privind facturarea energiei electrice şi a gazelor naturale, trebuie să se adreseze furnizorului care a emis factura în discuţie pentru clarificări, acesta avînd obligaţia transmiterii unei explicaţii clare şi uşor de înţeles a modului în care este calculată valoarea facturii, în special în cazul în care aceasta nu este bazată pe consumul real“, conform ANRE.

În măsura în care apreciază că prin răspunsul formulat nu au fost aduse clarificările necesare, clientul final are posibilitatea să se adreseze ANRE sau altor instituţii care au atribuţii în acest sens, chiar şi instanţei de judecată.

Recomandări pentru clienţi

ANRE vine cu o serie de recomandări pentru clienţii finali de energie electrică/gaze naturale: să încheie o convenţie de consum cu furnizorul de energie electrică/gaze naturale; să solicite citirea lunara a contorului; să verifice dacă facturarea s-a efectuat potrivit indexului transmis; să verifice în contract perioada în care trebuie transmis furnizorului indexul şi să beneficieze de mecanismul autocitirii pentru a evita facturarea unui consum estimat şi ulterior regularizarea acestuia; să verifice dacă facturarea s-a efectuat potrivit indexului transmis; să nu ignore notificările transmise de furnizorul de energie privind modificarea condiţiilor contractuale, în special modificarea preţurilor/tarifelor.

Dacă aceste modificări nu respectă condiţiile prevăzute în contract (preţ fix pe o anumită perioadă de timp), clientul final are dreptul să sesizeze ANRE sau alte instituţii care au atribuţii în acest sens, chiar şi instanţa de judecată. De menţionat mai este faptul că, în cazul clientului casnic, dacă în urma regularizării suma plătită de acesta în plus este mai mare de 100 lei, atunci furnizorul este obligat să restituie suma plătită de către client în termen de 5 zile de la data emiterii facturii de regularizare. Sumele sub această valoare vor fi compensate în contul facturilor următoare.

„Reamintim că, Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) rămîne la dispoziţia clienţilor finali cu informaţii privind liberalizarea pieţelor de energie, procesul de schimbare a furnizorului de energie electrică şi gaze naturale, precum şi facturarea energiei electrice şi a gazelor naturale, acordate prin intermediul liniilor telefonice de tip «Call-center», ce pot fi apelate la numarul 0374554265 (telefon cu tarif normal în reţeaua Orange, apelabil din toate reţelele) şi la numărul 0219782 (telefon cu tarif normal în reţeaua Telekom, apelabil din toate reţelele)“, mai anunţă ANRE.

De asemenea, consumatorii pot depune petiţii pentru aspecte care ţin de încălcarea cadrului de reglementare şi a legislaţiei primare incidente, prin intermediul rubricii Petiţii pusă la dispoziţie la pagina de internet a ANRE http://www.anre.ro/ro/contact/depunerea-unei-petitii.

Citește știrea

Actualitate

Pensiile majorate se pot încasa de astăzi

Știre publicată în urmă cu

în data de

■ bunicii care încasează pensiile prin cont bancat îşi pot ridica banii de astăzi ■ cu începere din acest, an punctul de pensie este mai mare cu 10 procente şi a ajuns la 1.586 de lei ■

Nemţenii care încasează pensia prin cont bancar îşi pot ridica banii.

Viramentele au fost făcute deja de Casa de Pensii, iar banii ajung la beneficiari cu începere de astăzi, 12 ianuarie 2022, după amiază, anunţă Casa de Pensii Neamţ.

„În atenţia pensionarilor care îşi încasează drepturile de pensie prin cont bancar. În data de 11 ianuarie 2022 Casa Judeţeană de Pensii Neamţ a operat OPME-urile privind virarea către instituţiile bancare ale drepturilor băneşti (pensii şi/sau alte drepturi acordate în baza unor legi cu caracter special, stabilite şi plătite de către CJP Neamţ).

În aceste condiţii, vă informăm că în cursul după-amiezii zilei de 12 ianuarie 2022, vor fi alimentate, de către bănci, conturile individuale ale clienţilor beneficiari“, se arată într-un anunţ al Casei Judeţene de Pensii Neamţ.

Bunicii vor avea mai mulţi bani cu începere din această lună, pentru că de la 1 ianuarie 2022 valoarea punctului de pensie a crescut cu 10 procente şi a ajuns la 1.586 lei. Tot de la începutul lui 2022 indicele de corecţie utilizat pentru determinarea cuantumului pensiei este de 1,41.

Cuantumul ajutorului de deces începînd din prima zi a noului an a fost stabilit la 6.095 lei, în cazul decesului asiguratului sau pensionarului, şi jumătate, respectiv 3.048 lei, în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului. A fost majorată şi indemnizaţia socială pentru pensionari de la 800 de lei cît era anul trecut, la 1.000 lei cu începere de la 1 ianuarie 2022.

Simultan, indemnizaţia pentru însoţitor în cazul pensionarilor de invaliditate încadraţi în gradul I de invaliditate, este de 1.269 lei. Casa Judeţeană de Pensii Neamţ mai anunţă faptul că, persoanele fizice care realizează venituri din pensii datorează contribuţie de asigurări sociale de sănătate pentru partea care depăşeşte suma lunară de 4.000 lei. Calculul contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se realizează prin aplicarea cotei de 10% asupra bazei lunare de calcul reprezentată de partea ce depăşeşte suma lunară de 4.000 de lei, pentru fiecare drept de pensie. Persoanele fizice, cu venituri din pensii mai mici de 4.000 lei, beneficiază de asigurare în sistemul asigurărilor sociale de sănătate fără plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate.

Venitul impozabil lunar din pensii se stabileşte prin deducerea din venitul din pensie a sumei neimpozabile lunare de 2.000 de lei şi, după caz, a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorată. Veniturile lunare din pensii sub nivelul de 2.000 lei nu sînt supuse impozitării cu 10%. De menţionat mai este faptul că, tot de la 1 ianuarie 2022 venitul minim lunar asigurat în baza contractului de asigurare socială este de 2.550 lei (valoarea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată. Cuantumul contribuţiei de asigurări sociale aferent acestui venit este de 638 lei.

Citește știrea

Ultimele articole

Advertisement


Trending