Contactează-ne

Arhivă 2005-2017

SE POATE, CU PLÃCERE!

Știre publicată în urmă cu

în data de

Motto: „Pe spatele societãtilor Consiliului Local se fac afaceri grele“, declarã Adriean Chirilã, fost viceprimar, acum consilier local

Campania electoralã din 2004 la Piatra Neamt a avut un laitmotiv: „Opriti hotiile ce se fac pe bani publici!“ Populatia a votat si a venit schimbarea. Care schimbare a însemnat oameni noi pe posturi vechi cãldute, bine plãtite. Au apãrut si posturi noi. Evident, au început anchete, au urmat dezvãluiri si concluzia a venit ca o lamã de ghilotinã: nu prea mai exista nimic nefurat si tot municipiul era îndatorat pe ani buni. Evident cã s-au cãutat solutii de redresare a acestei situatii si unii le-au gãsit. Astãzi vorbim despre o asemenea solutie care aratã cã municipiul este destul de bogat pentru a ceda si locuitorilor sãi, mai mult sau mai putin cunoscuti, o cotã parte din beneficii.

Un spatiu ultracentral si putin licitat

Pe 26 septembrie 2005, Parking SA preda cãtre Publiserv SRL- societate a Consiliului Local Piatra Neamt, spatiul din Piata Stefan cel Mare, nr. 10, bloc C5, parter, în care Parking avusese comandamentul central, pînã sã se mute peste drum de Primãrie. Spatiul predat are cîteva caracteristici: e ultra, ultra central, e ochios, are vad, într-un cuvînt, face bani grei. Tot pe 26 septembrie 2005, Publiserv a primit o primã ofertã de participare la licitatia anuntatã pentru 10 octombrie 2005, al cãrei obiect îl fãcea spatiul în cauzã. Oferta a venit din partea SC Pietricica Turism SRL, administrator Stafie Constantin-Claudiu, care dorea sã închirieze imobilul de la parterul blocului C5. Domnul Stafie este cunoscutul domn care administreazã cu folos parcãrile orasului, dînd o cotã, micã, din încasãri. Ca sã spunem asa, un cunoscut pe la Primãrie. Si-a mai anuntat intentia de a participa la licitatie firma Dialex Impex SRL Piatra Neamt, al cãrei administrator, Alexandru Diaconu, a împuternicit-o pe Vasilica Diaconu sã-l reprezinte la confruntare. Pe 4 octombrie 2005, a ajuns la Publiserv un ultim anunt de participare la licitatia cu pricina, venit din partea SC QMV SRL Piatra Neamt, cu sediul la cîteva blocuri distantã de C5, administrator Viorel Mastãcãneanu. Licitatia stabilitã pentru 10 octombrie 2005 avea chiria minimã de pornire 3,8 euro/ mp/ lunã, fãrã TVA. Taxa de participare – 30 de lei, caietul de sarcini – 20 de lei, si garantia participãrii – 450 de lei au fost achitate de toate cele trei firme. Comisia de licitatie a fost alcãtuitã din Dan Gheorghiu (manager proiect al Publiserv la vremea aceea), Vasile Babãtã (manager economic la aceeasi societate), consilierul juridic Elena Czekanki si Floarea Nistor. La licitatie, Pietricica Turism si Dialex Impex au oferit 3,8 euro/ mp chirie lunarã pentru a se muta acolo. Sub nici o formã n-au vrut sã dea mai mult. QMV SRL a venit cu 4,18 euro/ mp si, adjudecat, a închiriat spatiul Publiserv din Piata Stefan cel Mare. Cei 104,65 metri pãtrati sînt divizati în cinci birouri, cinci holuri, un oficiu si grup sanitar.

Chiriasul cere, proprietarul zice „DA“

La douã zile dupã licitatie, s-a încheiat contractul nr. 30/ 12.10.2005, între QMV si Publiserv, pe cinci ani, cu posibilitatea prelungirii prin acordul pãrtilor. Contractul initial este pasnic ca un miel înainte de Pasti, fiecare parte avînd obligatiile prevãzute cît mai general. Sã retinem cã Publiserv, probabil ca sã arate cine e stãpînul adevãrat, zice cã, în caz de neplatã a chiriei la timp, va aplica 0,5% din chiria lunarã pentru fiecare zi de întîrziere. Pentru neplata chiriei timp de o lunã, rezilia automat contractul. N-a fost cazul. Clauzã specialã: „orice modificare sau completare a contractului se face cu acordul scris al ambelor pãrti“. Pe 17 martie 2006, QMV trimite adresã la Publiserv, semnatã de administratorul Viorel Mastãcãneanu, în care cere ca, urmare a contractului, societatea CL sã fie de acord cu adãugarea la contract a urmãtoarelor clauze: „1. asigurarea imobilului se va face de cãtre proprietar; 2. în cazul denuntãrii unilaterale a contractului de cãtre proprietar, acesta va plãti contravaloarea îmbunãtãtirilor efectuate în spatiu de chiriasi si subchiriasi rãmase neamortizate; 3. în cazul vînzãrii imobilului, chiriasul va avea drept de preemtiune, ca urmare a îmbunãtãtirilor fãcute“. Publiserv a fost de acord cu toate, în aceeasi zi. Interesant este dreptul de preemtiune. Pe 26 mai 2006, QMV cere voie Publiserv-ului sã facã modificãri si modernizãri în spatiu. Si i se dã.

Chiriasul vrea chirias. Obligatoriu bancã.

Totusi, adresa QMV din 17 martie este primul document din dosarul Publiserv în care apare termenul de „subchirias“. În contractul încheiat initial nu se precizeazã nicãieri nimic de posibilitatea chiriasului de a subînchiria locul. Declaratie Publiserv, fãrã nume, pe motive întemeiate de discretie: „Pentru toate spatiile noastre care sînt date în chirie avem un contract tip, în care apar prevederi si cu privire la subînchiriere. Nu stiu de ce în acesta nu existã. În plus, stiu cã s-a interzis în mod categoric posibilitatea subînchirierii de cãtre locatari a spatiilor pe care ei le au închiriate de la noi“. În alte douã dosare de închiriere din evidenta Publiserv, luate aleatoriu, apãrea paragraf special pe subînchiriere. Dincolo de toate aceste aspecte, de ceva vreme, în imobilul închiriat de QMV SRL functioneazã o agentie a BCR, care a subînchiriat de la aceastã societate spatiul. Cum, de ce si cu cît? Primele douã întrebãri si-ar putea gãsi rãspunsul în hotãrîrea luatã de AGA Publiserv pe 12 noiembrie 2005, la doar o lunã de la semnarea contractului cu QMV: „Art. 1: Se hotãrãste prelungirea contractului de închiriere nr. 30/12.10.2005 înregistrat la societate sub nr. 9601/2005 încheiat cu SC QMV (…) pînã la data de 20.11.2015. Art. 2: se hotãrãste acordarea cãtre SC QMV SRL a dreptului de subînchiriere (…) cãtre VOLKSBANK ROMANIA SA (…). Art. 3: Preluarea, în cazul încetãrii din orice motiv a contractului de închiriere nr. 30/12.10.2005, a obligatiilor asumate de SC QMV SRL prin contractul de subînchiriere încheiat în conditiile art. 2 si semnarea alãturi de SC QMV SRL a contractului de subînchiriere conform art. 2“. Articolul 4 împuterniceste directorii Publiserv sã semneze contractul de închiriere deja semnat, actele aditionale la acesta si contractul de subînchiriere cu institutia bancarã. Care, pînã la urmã, n-a mai fost Volksbank, ci BCR, dupã cum se poate observa cu ochiul liber. La vremea hotãrîrii nr. 29 a AGA Publiserv, agamani erau Alexandra Cornelia Tudorancea, Adriean Chirilã si Cezar Dinescu.

Amnezii de agamani

Cornelia Tudorancea nu îsi aminteste de hotãrîrea luatã în AGA, cã au trecut doi ani de atunci, dar, spune ea, probabil existã totul în evidenta Publiserv. „Orice hotãrîre are în spate un referat al conducerii societãtii. Trebuie sã vedem referatul. Era o problemã mult prea mãruntã la Publiserv ca sã mai tin minte. Dacã mã întrebati de investitii, da, dar spatiile acestea de închiriat de la societãtile municipalitãtii sînt mai mult o bãtaie de cap pentru cã nu fac obiectul de activitate al societãtilor Consiliului Local. Mai bine ar fi sã le vîndã odatã pe toate. Cît despre închiriere si subînchirire, trebuie vãzut contractul. Dacã în contract se stipuleazã cã chiriasul n-are voie sã subînchirieze, atunci nu are voie. Dacã nu se spune nimic de asta, înseamnã cã are voie. Eu nu sînt jurist, dar parcã asa este, nu? Ce nu este interzis înseamnã cã este permis“, a declarat Cornelia Tudorancea. Nici Adriean Chirilã nu stie sã fi semnat o asemenea hotãrîre, dar probabil cã da. Nu-si aduce aminte. Nici nu stie ce si a cui este firma QMV. I-a fost greu sã identifice si spatiul, dar s-a dumirit pînã la urmã: „Dar nu era vîndut la BCR, cã eu asa stiu, cã BCR l-a cumpãrat?“. În AGA n-a vãzut contractul. Spune cã dacã îl vedea, i-ar fi sãrit în ochi imediat pretul de 4,18 euro/ mp plãtit de QMV. „A închiriat la BCR cu de patru ori mai mult. În Piatra Neamt, în centru – mi-a spus un investitor cã ajunge chiria pînã la 40 de euro/ mp.( Spre exemplu, la UNIC, pretul e de 120 de lei/mp, adicã vreo 40 de euroi – n.n.). Dacã s-a fãcut o chestie din asta, nu stiu cît e de legalã, de ilegalã mai bine zis, dar nu-i normal absolut deloc. Toti acesti bani ar trebui sã vinã la Publiserv. Si în primul rînd nu avea voie sã subînchirieze, pentru cã societãtile comerciale în care actionar majoritar sau unic este Consiliul Local trebuie sã respecte principiul autoritãtilor locale si nu au voie sã subînchirieze. Trebuie sesizatã AGA si anulat contractul cu QMV. Nu e voie sã închei un contract înaintea unei hotãrîri AGA. Numai AGA hotãrãste orice cu privire la patrimoniul societãtii: închiriere, concesiune, investitii. În cazul de fatã, nu s-a respectat regula întîi hotãrîrea si apoi contractul. În plus, trebuia sã fie explicat în AGA de ce doreste subînchirierea. De regulã, subînchiriezi un spatiu pentru cã tu n-ai ce face cu el. În aceastã situatie, trebuie respectat pretul stabilit în contractul cu chiriasul. Deci, banca trebuia sã plãteascã o chirie de 4,18 euro/mp. Dacã Publiserv sesiza faptul cã tariful este prea mic, îl scotea din nou la licitatie. Or, nu s-a procedat asa. Pe spatele societãtilor Consiliului Local se fac mari afaceri. Trebuie verificate din nou toate contractele, la toate societãtile care au spatii închiriate, pentru cã acesta nu este un caz singular. Iar Consiliul Local este frustrat de niste venituri care au ajuns în alte buzunare“, a concluzionat Adriean Chirilã.

Chirasul zice cã e OK

Viorel Mastãcãneanu a confirmat cã este administratorul QMV SRL Piatra Neamt si cã societatea sa a încheiat contract de închiriere cu Publiserv pentru spatiul de la parterul blocului C5. Fiind plecat din localitate ieri, nu avea contractul în fatã, drept pentru care nu a putut spune cu exactitate cît plãteste chirie lunarã societãtii locale. „Nu stiu sigur, dar cred cã chiria este la valoarea stabilitã prin licitatie. Nu-mi aduc aminte exact, dar cred cã plãtesc cam 17-18 milioane de lei, poate 20 pe lunã. Da, ulterior am subînchiriat spatiul cãtre BCR. Cam cu un an în urmã, nu retin exact. Stiu cã am plãtit chirie Publiserv-ului pentru acel spatiu cam un an de zile si nu am obtinut nimic, iar apoi am avut aceastã posibilitate de a-l subînchiria. Nu am contractul în minte, dar în mod sigur am avut nu doar acordul societãtii Publiserv, ci toate avizele necesare, pentru cã banca mi-a cerut foarte multe documente. Nu mai tin minte exact ce mi-a cerut, dar au fost multe. M-au întors de foarte multe ori din drum si a durat cam un an de zile pînã am semnat contractul cu ei. Contractul cu BCR cred cã este semnat pe cinci ani. Nu pot sã vã spun cît este chiria plãtitã de BCR pentru cã este o societate privatã, iar contractul este confidential, mai ales cã au concurenta peste drum. Întrebati-i pe ei“, a declarat Viorel Mastãcãneanu.

Subiect pentru testul unic la matematicã

Vã propunem urmãtoarea problemã: dacã un investitor plãteste unei societãti a Primãriei, pardon, a Consiliului Local, 4,18 euro pe metru pãtrat pe lunã si detine un spatiu de 100 metri pãtrati si primeste, prin subînchiriere, pentru acelasi metru, 35 de euro (vedeti, sîntem sub pretul pietei – n.n.), cît cîstigã Consiliul Local din aceastã tranzactie într-o lunã? Dar într-un an? Dar în cinci? Nu propunem si cealaltã variantã pentru calcul, cît cîstigã „investitorul“, cã deh, e mai greu de calculat. Si dã cu zerouri multe. Asteptãm rezolvarea problemei de cãtre elevi. Doar de ei. Cã în rest, e legal, normal, firma respectivã are avocati, dacã nu are poate sã-si ia, are probabil si suporteri si, vorba doamnei Tudorancea, „ce nu e interzis însemnã cã e permis“.

Citește știrea
Postează comentariu

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Advertisement
Trending