Contactează-ne

Arhivă 2005-2017

Schimbãri radicale la impozitarea tranzactiilor imobiliare

Știre publicată în urmă cu

în data de

Cota de impozit pentru veniturile realizatea din vînzarea proprietãtilor din patrimoniul personal va fi redusã, anul viitor, de la 10% la 2%, dar va fi aplicatã asupra unei alte baze impozabile, potrivit proiectului de ordonantã de urgentã pentru modificarea Codului Fiscal. Proiectul de act normativ a fost publicat, miercuri, pe site-ul Ministerului Finantelor Publice. Fostul ministrul al finantelor, Ionut Popescu, anuntase anterior cã impozitul pentru transferul proprietãtilor urma sã fie majorat din 2006, la 16%, nivelul cotei unice de impozit. Noua propunere vizeazã impunerea veniturilor realizate din transferul dreptului de proprietate asupra constructiilor de orice fel si terenul aferent acestora, care se înstrãineazã în termen de pînã la trei ani inclusiv de la data dobîndirii. De asemenea, vor fi impozitate si veniturile realizate din transferul dreptului de proprietate asupra terenurilor de orice fel, fãrã constructii, dobîndite dupã 1 ianuarie 1990. Au fost scoase în schimb de sub incidenta impozitului veniturile din vînzarea proprietãtilor obtinute prin reconstituirea dreptului de proprietate, în conditiile legilor speciale, mostenire si donatie între rude pînã la gradul al patrulea inclusiv. Ministerul Finantelor a prezentat si o nouã modalitate de calcul a venitului impozabil. Versiunea în vigoare a Codului Fiscal prevede cã impozitul se aplicã asupra diferentei favorabile dintre valoarea de înstrãinare si valoarea de bazã a acestora, calculatã în functie de pretul de achizitie, costurile de constructie, etc. Potrivit proiectului de act normativ, suma asupra cãreia se va aplica impozitul de 2% nu va mai fi diferenta favorabilã dintre pretul de înstrãinare si valoarea de bazã, ci pretul de vînzare, valoarea proprietãtii (pentru schimb, rentã viagerã etc), suma totalã din contractul de vînzare-cumpãrare în rate, sau valoarea din raportul de expertizã întocmit de un expert autorizat dacã nu pot fi aplicare prevederile mentionate. În cazul în care proprietatea imobiliarã înstrãinatã este compusã din bunuri al cãror transfer genereazã venituri impozabile si neimpozabile, valoarea de înstrãinare se va împãrti pe elemente componente înstrãinate. Expertizele întocmite de camerele notarilor publici vor fi reactualizate cel putin o datã pe an si comunicate directiilor generale ale finantelor publice din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscalã. Venitul din transferul proprietãtilor imobiliare din patrimoniul personal detinute în comun, în devãlmãsie, se repartizeazã în mod egal între proprietarii comuni, dacã acestia nu decid altfel. Impozitul trebuie calculat si retinut de cãtre cumpãrãtorul proprietãtii imobiliare prin aplicarea cotei de 2% asupra venitului impozabil, la momentul încheierii tranzactiei între pãrti. Proprietatea nu poate fi intabulatã pe numele noului proprietar fãrã justificarea plãtii impozitului. Noul proprietar trebuie sã vireze impozitul la bugetul de stat în termen de cinci zile de la data încheierii transferului. Alte obligatii cad în sarcina notarilor publici care autentificã actele între vii. Acestia trebuie sã depunã semestrial la organul fiscal teritorial o declaratie informativã privind transferurile de proprietãti imobiliare. Dacã transferul dreptului de proprietate asupra constructiilor sau terenurilor se face prin altã procedurã decît cea notarialã, contribuabilul care a realizat venitul are obligatia de a declara venitul obtinut, în maximum 5 zile de la data înstrãinãrii bunului, la organul fiscal în a cãrui razã teritorialã îsi are domiciliul fiscal. Contribuabilii care nu au domiciliul fiscal în România declarã venitul obtinut la organul fiscal în a cãrui razã teritorialã este situatã proprietatea imobiliarã înstrãinatã, care calculeazã impozitul datorat si emite decizia de impunere. Procedura de declarare, de calcul si de platã a impozitului va fi stabilitã prin ordin al ministrului finantelor publice.

Citește știrea
Postează comentariu

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Advertisement
Trending