Contactează-ne

Actualitate

Salariile bugetarilor trebuie să fie la vedere!

Știre publicată în urmă cu

în data de

■ la 31 martie și 30 septembrie instituțiile publice sunt obligate să publice salariile angajaților ■ o parte dintre acestea le afișează doar pe site ■ exceptate de la regulă sunt Poliția, Jandarmeria, MApN, Parchetul, Judecătoriile, Tribunalul, CSM, Înalta Curge de Casație și Justiție, DGA, care au statut special ■

Inspectoratul Teritorial de Muncă Neamț atrage atenția conducerilor instituțiilor publice privind obligativitatea ca în baza prevederilor Legii 153/28,06 2017 – privind salarizarea personalului plătit din fondurile publice, respectiv în baza prevederile art.33 – Transparenţa veniturilor salariale, au obligaţia  să publice la sediul propriu şi pe pagina proprie de internet, pe 31 martie şi 30 septembrie ale fiecărui an următoarele:

a) Salariul de bază, solda funcţiei de bază/salariul funcţiei de bază, indemnizaţia de încadrare sau indemnizaţia lunară, după caz; b) Tipul, baza de calcul, cota procentuală, valoarea brută a sporurilor, compensaţiilor, adaosurilor, primelor şi  premiilor eligibile pentru fiecare funcţie, precum şi baza legală a acordării acestora; c) valoarea anuală a voucherelor de vacanţă care urmează să fie acordate pentru o perioadă lucrată de un an, precum şi baza legală a acordării acestora.

d) Valoarea anuală a indemnizaţiei de hrană care urmează să fie acordată pentru o perioadă lucrată de un an, precum şi baza legală a acordării acesteia; e) Orice alte drepturi în bani şi/sau în natură, dacă este cazul, precum şi baza legală a acordării acestora; f) Orice informaţii cu privire la posibile limitări ale venitului salarial, precum şi baza legală a acestora. Conform articolului 33, alinait 1 și 3 în categoria autoritate sau instituţie publică, conform art.33 alin. (1) şi (3) din Legea 133/2017, intră:

a) Personalul din autorităţi şi instituţii publice, respectiv Parlamentul, Administraţia Prezidenţială, autoritatea judecătorească, Guvernul, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, unităţile teritoriale, autorităţi ale administraţiei publice locale, alte autorităţi publice, autorităţi administrative autonome, precum şi instituţiile din subordinea acestora, finanţate integral din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale;

b) Personalul  din   autorităţi  şi   instituţii  publice  finanţate   din   venituri  proprii   şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale; c) Personalul  din  autorităţile  şi  instituţiile  publice  finanţate  integral  din  venituri proprii; d) Persoanele care sunt conducători ai unor instituţii publice în  temeiul unui contract, altul decât contractul individual de muncă; e) Persoanele care ocupă funcţii de demnitate publică.

De asemenea, intră în categoria personalului din sectorul bugetar personalul încadrat pe baza contractului individual de muncă, personalul care ocupă funcţii de demnitate publică numite sau alese şi personalul care ocupă funcţii asimilate funcţiilor de demnitate publică, magistraţii, precum şi personalul care beneficiază de statute speciale, inclusiv funcţionarii publici şi funcţionarii publici cu statut special.

Nerespectarea  prevederilor atrage răspunderea contravenţională a conducătorului autorităţii sau instituţiei publice în cauză şi se sancţionează cu amendă între 5.000 și 10.000 lei. Inspecţia  Muncii are competenţa de a constata şi sancţiona contravenţia prevăzută, prin Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Inspectorul șef al ITM Neamț, Ioan Popescu, a declarat că există o serie de instituții care publică fie mai târziu, fie la sediul administrativ al acestora lista cu salariile și funcțiile respective. Poliția, Jandarmeria, MApN, Parchetul, Judecătoriile, Tribunalul, CSM, Înalta Curte de Casație și Justiție, Curtea Constotuțională, DGA etc, au statut special în această privință..

Citește știrea
Postează comentariu

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Advertisement
Trending