Contactează-ne

Administrație

ROMÂNIA JUDEŢUL NEAMŢ PRIMARUL MUNICIPIULUI PIATRA NEAMŢ DISPOZIŢIE

Știre publicată în urmă cu

în data de

Privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamţ în şedinţă extraordinară

   În conformitate cu prevederile art.3 alin. 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997, „prin autonomie locală se înţelege dreptul şi capacitatea efectivă ale autorităţilor administraţiei publice locale de a soluţiona şi de a gestiona, în cadrul legii, în nume propriu şi în interesul populaţiei locale, o parte importantă a treburilor publice”;
În temeiul dispoziţiilor art.133 alin.2 lit.a), art.134 alin.1 lit. a), alin.4, alin.5, art. 135 alin. 1, alin. 3 și alin. 4 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

DISPUN:

Art.1 – Se convoacă în ședinţă extraordinară Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamţ, pentru data de 16.11.2020 – ora 16:00, desfășurată în sala de festivități a Colegiului Național Petru Rareș, din str. Ştefan cel Mare, nr. 4 – 8. Art.2 – Proiectele de hotărâre sunt cuprinse în proiectul ordinii de zi, anexă la prezenta. Art.3 – Consilierii locali pot formula și depune amendamente la proiectele de hotărâre până la data ședinței de Consiliu Local. Art.4 – Materialele înscrise pe ordinea de zi vor fi transmise în format electronic pe adresa de e-mail pusă la dispoziția consilierilor locali. Art.5 – Secretarul General al Municipiului Piatra Neamţ va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prezentei.

PRIMAR, ANDREI CARABELEA

                                                     CONTRASEMNEAZĂ,
                                                 Secretarul General al Municipiului,
                                             OANA SÂRBU

Nr. 1931 Din 15.11.2020 SAPJ/DS.II/AA/NP/4 ex/15.11.2020

Anexă la Dispoziția Primarului nr.1931 din 15.11.2020

Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local din data de 16.11.2020

I. PROIECT DE HOTĂRÂRE:

 1. HOTĂRÂRE privind acordarea unor ajutoare de urgență familiilor victimelor incendiului din data de 14.11.2020;

– iniţiator – Primar – Andrei Carabelea

 1. HOTĂRÂRE privind acordarea titlului de ”Cetățean de onoare” al municipiului Piatra Neamț medicului Cătălin Denciu

– iniţiator – Primar – Andrei Carabelea

II.   Informări – Întrebări – Interpelări adresate executivului

Secretarul General al Municipiului, Oana SÂRBU

Citește știrea
Un comentariu

Un comentariu

 1. Codruta

  16 noiembrie 2020 at 11:35 AM

  PNL=PSD=acelasi stil mizerabil !N-ati uitat de alegeri ?!Vezi si:Elena Lasconi, primarul din Câmpulung Muscel, i-a eliberat din funcție, duminică, pe șeful Poliției Locale și pe șeful pieței centrale pentru că nu au aplicat regulile impuse de autorități pentru reducerea infectărilor cu coronavirus.

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Actualitate

Oferte la primărie

Știre publicată în urmă cu

în data de

Autor

Serviciul de Resurse Umane al Primăriei Roman organizează o recrutare de personal, pe perioadă determinată, pentru cai care vor să lucreze în ştrand. În acest sens pe site-ul instituţiei sînt anunţate condiţiile de recrutare a nouă posturi contractuale, de execuţie , temporat vacante. Este vorba de un post de muncitor calificat treapta IV, cu atribuţii de salvator la ştrand.

Alte patru posturi sînt pentru îndeplinirea funcţiei de casier, care trebuie să îndeplinească următoarele condiţii specifice: să fie absolvenţi de studii medii liceale, cu diplomă de Bacalaureat. Nu se solicită, nerapărat vechime. Condiţiile specifice necesare ocupării celor patru posturi de salvator se referă la obligativitatea persoanelor dornice de a ocupa posturile, de a fi absolvenţi de liceu, cu diplomă de Bacalaureat şi de a şti să înoate.

Nici aici nu e nevoie de vechime în muncă. Complexul de Agrement Moldova mai are nevoie în această vară şi de un îngrijitor, care să fie absolvent de studii medii. Nici acestă categorie de personal nu are nevoie de vechime în muncă. Dosarele de înscriere se vor depune pînă în ziua de 19 mai, la ora 16.00 la Serviciul de Reurse Umane din Primăria Roman, camera 62. Relaţii suplimentare la telefon 0233/208.609.

Citește știrea

Actualitate

Calendarul reparațiilor și asfaltărilor în Piatra-Neamț, până în luna septembrie

Știre publicată în urmă cu

în data de

Primăria municipiului Piatra-Neamț a definitivat, împreună cu societatea Publiserv, calendarul reparațiilor la infrastructura rutieră, pietonală, și parcările publice, pentru perioada următoare. Primarul Andrei Carabelea le-a solicitat reprezentanților Publiserv ca, pe lângă calitatea lucrărilor, acestea să fie executate în special pe timpul nopții, pentru ca disconfortul creat în trafic să fie cât mai mult redus.

„Nu voi accepta niciun rabat de la calitate și nu voi deconta lucrări care nu sunt conforme. Avem un buget nu foarte generos, de aceea este important ca fiecare leu să fie cheltuit cu maximă eficiență. Vă asigur că voi monitoriza personal aceste lucrări de reparații și asfaltare, tocmai pentru că vreau să mă asigur de calitatea lucrărilor”, a precizat primarul Andrei Carabelea.  

Astfel, până la sfârșitul lunii mai, se vor realiza lucrări de asfaltare pentru amenajarea a circa 60 de noi locuri de parcare pe străzile Muzeelor (circa 20-25 de locuri) și Dimitrie Leonida (circa 35-40 de locuri). În următoarele două săptămâni, și în funcție de evoluția condițiilor meteo, se vor finaliza și lucrările de reparațiii capitale la parcarea din zona centrului comercial Winmarkt Petrodava.

În perioada iunie – septembrie, sunt programate cel puțin 26 de lucrări de reparații cu turnare de covor asfaltic, după cum urmează:

 • în luna iunie sunt programate lucrări pe strada General Dăscălescu, în cartierul Mărăței pe străzile Progresului, Veseliei și în zone de parcări, pe strada Costache Negri și pe strada Crizantemei;

 • în luna iulie se va lucra pe strada Gavril Galinescu, pe Aleea Ulmilor (în spatele Pieței Dărmănești și în zona blocului 40), pe strada Fermelor și în zona centrală pe străzile Cuejdi, Ozana și I.L. Caragiale;

 • în luna august, lucrările în cartierul Dărmănești vor continua, pe străzile Crizantemei, Nicu Albu și Nicolae Iorga (în zona de parcare). În aceeași perioadă se vor efectua lucrări și în zona Sărata, pe străzile Cerbului și Merilor, în Precista, pe strada Bistriței, în Mărăței, pe strada Progresului, pe strada Gheorghe Doja (la intrarea în zona depozitului ecologic) și în zona centrală, respectiv Bulevardul Decebal-Paharnicului;

 • în luna septembrie sunt programate lucrări pe strada Bâtca Doamnei, între ponton și podul Bâtca Doamnei, pe Bulevardul Dacia și pe aleile carosabile din zona străzilor Nufărului și Vasile Conta.

Calendarul convenit cu SC Publiserv poate suporta modificări, în funcție de urgențele apărute, dar și de necesitatea efectuării unor lucrări suplimentare în zonele adiacente.

Citește știrea

Administrație

ANUNȚ

Știre publicată în urmă cu

în data de

PrivindconvocareaConsiliului Local al MunicipiuluiPiatra-Neamţ

înşedinţăextraordinară

 

 

Se convoacăînședinţăextraordinarăConsiliul Local al MunicipiuluiPiatra Neamţ, pentru data de 17.05.2021 – ora 14:00, desfășurată on-line, prinintermediulaplicației ZOOM.

 

Proiectulordinii de zi a ședințeiextraordinare a

Consiliului Local din data de 17.05.2021

 

 

 

 1. PROIECTE DE HOTĂRÂRE:

 

 

           1.HOTĂRÂREprivinddesemnareaunorconsilierilocaliîncomisiapentru analiza șiasigurareafluidizăriicirculațieirutiereînmunicipiulPiatraNeamț;

 • iniţiator – Primar Andrei Carabelea

2.HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitării de trecere din domeniul privat al statului și din administrarea Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași în domeniul public și în administrarea Consiliului Local al municipiului Piatra Neamț a două imobile situate în municipiul Piatra Neamț, Aleea Migdalelor nr.2;

 • iniţiator – Primar Andrei Carabelea

          3.HOTĂRÂREprivind aprobarea participării municipiului Piatra Neamț la programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024;

 • iniţiator – Primar Andrei Carabelea
 1. HOTĂRÂREprivind constatareaîncetării de drept, prindemisie, a mandatului de consilier local al d-lui FilipCezarConstantinșideclararealoculuivacant;
 • iniţiator – Primar Andrei Carabelea

          5.HOTĂRÂREpentrurectificarea HCL nr.104 din 22.04.2021 privinddeclanșareaprocedurii de selecție a membrilorconsiliilor de administrație ale societățilorcomerciale la careunitateaadministrativteritorială are calitatea de acționar/asociat;

 • iniţiator – Primar Andrei Carabelea

          6.HOTĂRÂREprivind renegocierea și încheierea actelor adiționale la contractele de credit nr.13092/504/2005 și nr.262/8926/2007 încheiate cu BCR;

 • iniţiator – Primar Andrei Carabelea

          7. HOTĂRÂREprivindaprobarearectificăriibugetului local al municipiuluiPiatraNeamț, pe anul 2021;

 • iniţiator – Primar Andrei Carabelea

 

 

Informări – Întrebări – Interpelăriadresateexecutivului

Citește știrea

Trending