Contactează-ne

Actualitate

ROMÂNIA JUDEŢUL NEAMŢ PRIMARUL MUNICIPIULUI PIATRA-NEAMŢ D I S P O Z I Ţ I E privind închiderea circulaţiei rutiere pe strada Calistrat Hogaș din Municipiul Piatra-Neamţ

Știre publicată în urmă cu

în data de

           În temeiul prevederilor art. 3 alin. 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997, „prin autonomie locală se înţelege dreptul şi capacitatea efectivă ale autorităţilor administraţiei publice locale de a soluționa şi de a gestiona, în cadrul legii, în nume propriu şi în interesul populaţiei locale, o parte importantă a treburilor publice”;

În conformitate cu prevederile art.5, alin.7, din OUG nr.195/2002, privind circulația pe drumurile publice,

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI PIATRA-NEAMŢ

 

Având în vedere adresa doamnei Căpățînă-Groșanu Elisabeta, înregistrată la sediul instituţiei noastre cu nr. 32804 din 09.08.2023 și avizul favorabil al Biroului Rutier din cadrul Poliţiei Municipiului Piatra-Neamţ nr. 298322 din 17.08.2023 înregistrat la sediul instituţiei noastre cu nr. 33738 din 17.08.2023;

În baza Referatului înregistrat sub nr.33818  din 18.08.2023, prin care Direcția Patrimoniu – Compartimentul Autorizări Comerciale şi Transport propune închiderea circulaţiei rutiere pe strada Calistrat Hogaș din Municipiul Piatra-Neamţ, în vederea desfășurării evenimentului ”Oameni pe Hogaș”,

şi în conformitate cu prevederile art. 155, alin.1  lit.(d), alin.5 lit.(a) şi ale art.196 alin.1 lit.(b) din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ,

D I S P U N

 

ART. 1 – Se închide circulaţia rutieră pe strada Calistrat Hogaș pe sectorul de drum de la intersecția cu strada Poștei până la Bd. Republicii din Municipiul Piatra-Neamţ începând cu data de 18.08.2023 orele 18:00 până în data de 19.08.2023 orele 24:00, condiționat de respectarea prevederilor avizului Poliţiei Municipiului Piatra-Neamţ nr. 298322 din 17.08.2023.

ART. 2 – Asigurarea semnalizării rutiere se face de către S.C. Publiserv S.A, iar Biroul Rutier din cadrul Poliţiei Municipiului Piatra-Neamţ şi Poliţia Locală a Municipiului Piatra-Neamţ vor pune în aplicare prevederile prezentei.

ART. 3 – Serviciul Administraţie Publică Locală va înregistra prezenta dispoziţie şi o va comunica Prefectului Judeţului Neamţ, în vederea exercitării controlului de legalitate şi Direcţiei Patrimoniu, pentru luarea la cunostinţă, aducerea la îndeplinire şi comunicare către Biroul Rutier din cadrul Poliţiei Municipiului Piatra-Neamţ, Poliţia Locală a Municipiului Piatra-Neamţ, S.C.Publiserv S.A. și doamnei Căpățînă-Groșanu Elisabeta.

 

PRIMAR                                                            Contrasemnează

Andrei CARABELEA                        SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

Oana-Roxana CATZAITI

 

 

Nr.

Din 18.08.2023

Citește știrea
Postează comentariu

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Advertisement
Trending