Contactează-ne

Actualitate

ROMÂNIA JUDEŢUL NEAMŢ PRIMARUL MUNICIPIULUI PIATRA-NEAMŢ D I S P O Z I Ţ I E

Știre publicată în urmă cu

în data de

D I S P O Z I Ţ I E

privind închiderea circulaţiei rutiere pe Str. Calistrat Hogaș, pe sectorul de drum cuprins între intersecțiile cu str. Mihail Sadoveanu și str. Poștei din Municipiul Piatra-Neamţ

 

           În temeiul prevederilor art. 3 alin. 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997, „prin autonomie locală se înţelege dreptul şi capacitatea efectivă ale autorităţilor administraţiei publice locale de a soluționa şi de a gestiona, în cadrul legii, în nume propriu şi în interesul populaţiei locale, o parte importantă a treburilor publice”;

În conformitate cu prevederile art.5 alin. 7) din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice,

PRIMARUL MUNICIPIULUI PIATRA- NEAMŢ

 

Având în vedere adresa nr. 17945 din 02.10.2023 și avizul favorabil al Biroului Rutier din cadrul Poliţiei Municipiului Piatra- Neamţ nr. 296.262 din 01.02.2023,  înregistrate la sediul instituţiei noastre cu nr. 40353 din 02.10.2023;

În baza Referatului înregistrat sub nr. 40370 din 02.10.2023, prin care Direcția Patrimoniu – Compartiment Autorizări Comerciale şi Transport, propune închiderea circulaţiei rutiere pe Str. Calistrat Hogaș, pe sectorul de drum cuprins între intersecțiile cu str. Mihail Sadoveanu și str. Poștei din Municipiul Piatra-Neamţ, în vederea executării lucrărilor de remediere a rețelei subterane de apă potabilă,

şi în conformitate cu prevederile art. 155 alin.1) litera (d), alin.5) litera (a) şi ale art.196 alin.1) litera (b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

 

D I S P U N

 

ART. 1 – Se închide circulaţia rutieră pe Str. Calistrat Hogaș, pe sectorul de drum cuprins între intersecțiile cu str. Mihail Sadoveanu și str. Poștei din Municipiul Piatra-Neamţ, începând cu data de 03.10.2023 orele 16.00 până la finalizarea lucrărilor, condiționat de respectarea prevederilor avizului Poliţiei Municipiului Piatra-Neamţ nr. 296.262 din 01.02.2023.

ART. 2 – Asigurarea semnalizării rutiere se face de către C.J. Apa Serv S.A iar Biroul Rutier din cadrul Poliţiei Municipiului Piatra- Neamţ şi Poliţia Locală Piatra-Neamţ vor pune în aplicare prevederile prezentei.

ART. 3 – Serviciul Administraţie Publică Locală va înregistra prezenta dispoziţie şi o va comunica Prefectului Judeţului Neamţ în vederea exercitării controlului de legalitate şi Direcţiei Patrimoniu, pentru luare la cunostinţă, precum şi comunicare către Biroul Rutier din cadrul Poliţiei Municipiului Piatra- Neamţ, Poliţiei Locale a Municipiului Piatra- Neamţ și C.J. Apa Serv S.A. pentru ducerea la îndeplinire.

 

PRIMAR                                                          Contrasemnează

Andrei CARABELEA                        SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

Oana-Roxana CATZAITI

 

Nr. 2560

Din 03.10.2023

Citește știrea
Postează comentariu

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Advertisement
Trending