Contactează-ne

Actualitate

Reguli noi pentru titlul de cetăţean de onoare

Știre publicată în urmă cu

în data de

■ regulamentul a fost completat recent cu noi prevederi referitoare la acordarea şi retragerea titlului ■ lista cetăţenilor de onoare ai oraşului Tîrgu Neamţ numără 52 de persoane

Lista cetăţenilor de onoare ai oraşului Tîrgu Neamţ numără în prezent 52 de persoane, aproape în fiecare an fiind conferite astfel de titluri. De asemenea, celor cu merite deosebite le mai pot fi acordate Titlul Pro Urbe, Titlul de Excelenţă, Titlul Omul Anului, Diploma de onoare, Diploma de fidelitate matrimonială (argint, aur, diamant) pentru cupluri aflate la 25, 50, respectiv 75 de ani de căsătorie, sau Diploma de centenar. Datorită complexităţii deciziei de evaluare a meritelor personalităţilor propuse, procedura privind conferirea titlului de cetăţean de onoare şi a altor distincţii a fost modificată recent, prin hotărîre a aleşilor locali de sub Cetate. Noul Regulament prevede faptul că distincţia poate fi acordată la propunerea primarului, a consilierilor locali, a persoanelor juridice care-şi desfăşoară activitatea în domeniul în care s-a afirmat cel propus, sau a oricăror persoane fizice sau juridice, cu condiţia preluării propunerii ca iniţiativă a primarului sau a unor consilieri locali. De asemenea, titlul poate fi conferit şi la propunerea a unui număr de cel puţin 5% din populaţia cu drept de vot a oraşului, cu respectarea cerinţelor legale privind promovarea proiectelor de hotărîri din iniţiativă cetăţenească. Criteriile după care se evaluează candidaţii propuşi sînt următoarele: valoarea, competenţa, moralitatea, compatibilitatea cu domeniul pentru care este propus, contribuţia deosebită în viaţa comunităţii şi la prestigiul oraşului sau a ţării în lume. Odată cu titlul, se dobîndesc şi o serie de drepturi specifice, cum ar fi acela de a lua cuvîntul în şedinţele Consiliului Local, la dezbaterea iniţiativelor care privesc întreaga comunitate, în domeniul în care au fost laureaţi. Cetăţenii de onoare pot participa la toate manifestările organizate de Consiliul Local şi de instituţiile subordonate şi pot primi asistenţă medicală gratuită în unităţile sanitare de specialitate finanţate din bugetul local. De asemenea, persoanele cu vîrste cuprinse între 18 şi 40 de ani pot primi în folosinţă gratuită un teren pentru construcţia de locuinţă, dacă nu deţin aşa ceva la Tîrgu Neamţ. Tot la drepturi a fost menţionată scutirea de la plata impozitului anual pentru proprietăţile aflate pe raza oraşului. Cei de peste 50 de ani vor fi scutiţi şi de la plata serviciilor de salubritate (gunoi) . Nu pot fi propuse pentru conferirea de titluri sau distincţii următoarele categorii: persoanele condamnate prin hotărîre judecătorească definitivă, pentru infracţiuni contra statului, crime împotriva umanităţii ori alte fapte penale; persoanele care sînt urmărite penal, sînt inculpate în procese penale, în cauze care ar leza imaginea titlului; au încălcat cu bună ştiinţă obligaţiile legale în materia ocrotirii familiei (în cazul diplomei de fidelitate) . Titlul de cetăţean de onoare poate fi retras dacă deţinătorii au fost condamnaţi prin hotărîre judecătorească definitivă sau în situaţia în care au produs prejudicii de imagine sau de altă natură oraşului ori cetăţenilor acestuia.

Advertisement
Trending