Contactează-ne

Arhivă 2005-2017

Reabilitarea sistemului termic al municipiului, sprijin real pentru pietreni

Știre publicată în urmă cu

în data de

• conducerea Primãriei Piatra Neamt a demarat, anul trecut, proiectul de modernizare a sistemului termic al municipiului • în prima etapã se lucreazã la centralele care vor fi montate în clãdirile unde au fost vechile instalatii • celelalte douã variante sînt de montare a acestora în diverse spatii situate în interiorul blocurilor, ori în containere tip vagon sau în anexele situate în imediata apropiere a blocurilor • proiectul, în valoare de 400 miliarde de lei, va fi gata anul viitor • în paralel, a fost începutã montarea centralelor termice în unitãtile de învãtãmînt •

Sistemul termic al municipiului a intrat de ceva vreme în degringoladã, centralele termice si retelele pentru transportul apei calde si agentului termic fiind uzate fizic si moral. Slaba calitate a serviciilor oferite si supraîncãrcarea facturilor la întretinere – fie din cauza pierderilor de pe trasee, dar si conceptiei tehnice depãsite, corelate cu debransãrile în masã – au reprezentat, în ultimii ani, un serios motiv de nemultumire pentru populatie. Rezultatul? Renuntarea la sistemul centralizat de producere si furnizare a acestor utilitãti a devenit un fenomen în masã. Începînd de anul trecut, s-a trecut la reducerea subventiilor alocate de la bugetul de stat si cele locale, pînã în 2007, cînd România urmeazã sã se integreze în Uniunea Europeanã, acestea vor dispãrea. Pentru populatie, efectele vor fi dezastruoase în lipsa unui sistem performant. Acestea au fost elementele care au stat la baza deciziei de conturare a proiectului de modernizare a sistemului termic, care a fost demarat anul trecut.

Actualul sistem termic este compromis În ultimii ani, din cele 36.000 de apartamente cîte sînt în Piatra Neamt, 51% au fost debransate, aproape 1.000 numai în acest an. O parte din pietreni si-au montat centrale termice, însã semnificativã este ponderea celor care au preferat sã îndure rigorile iernii, decît sã rãmînã total descoperiti sub aspect financiar. Pe lîngã considerentele de ordin social, demne de luat în seamã, aceste decuplãri au produs mari dezechilibre în reteaua termicã. Practic, actualul sistem este compromis, iar respectarea raportului pret-calitate este imposibilã. Existã voci care continuã sã sustinã faptul cã renuntarea la sistemul centralizat este o gresealã, însã nu mai existã conditiile tehnice pentru pãstrarea sa. „Dacã ar fi fost sã pornim de la zero, solutia sistemului termic centralizat ar fi fost cea mai eficientã. Însã, la ora actualã, jumãtate dintre apartamentele din Piatra Neamt sînt debransate, iar acestea nu sînt distribuite uniform, în toate zonele municipiului. Poate cã, pentru Piatra Neamt, solutia aleasã nu este cea mai bunã, dar este cea mai eficientã pentru momentul actual si pentru urmãtorii ani“, considerã senatorul liberal Serban Strãtilã. Care este starea actualã a sistemului termic? „Sînt 200 de scãri de bloc cu cîte douã apartamente rãmase la sistemul centralizat. Alte 600-700 au cîte 20-30% din apartamente nedebransate. Reteaua este uzatã fizic si moral, iar cazanele sînt foarte vechi. În studiul de fezabilitate am prevãzut atît adaptarea sistemului actual, cît si posibilitatea revenirii a încã 30% dintre debransati“, a subliniat Radu Stîncescu, managerul de proiect al Aqua Calor.

Pietrenii doresc sã plãteascã mai putin la întretinere Înainte de a trece la modernizarea sistemului termic, municipalitatea pietreanã s-a consultat cu cetãtenii în cadrul dezbaterilor publice organizate. Promotor al unei asemenea întîlniri – la care au participat autoritãtile locale si judetene, dar si parlamentari de toate culorile politice – a fost cotidianul „Monitorul de Neamt“, discutiile avînd ca temã „Implicatiile sociale ale costului încãlzirii“. Dincolo de opiniile diferite ale adversarilor politici, reprezentantii asociatiilor de proprietari au agreat ideea montãrii centralelor termice de bloc, sperînd cã vor plãti mai putin decît pînã acum si cã vor beneficia de grad mai ridicat de confort. Cum vãd, cu precãdere pensionarii, situatia actualã? „În asociatia noastrã sînt pensionari care trãiesc din 900.000 de lei. Pentru încãlzirea unui apartament cu douã camere se consumã douã Gigacalorii/ lunã. În contextul cresterii pretului de referintã cu 20%, numai încãlzirea va costa 2,3 milioane de lei. Existã un dezechilibru total între venituri si costuri. Sîntem de acord cu alinierea la preturile din tãrile Uniunii Europene, însã numai odatã cu cresterea nivelului salariilor si pensiilor“, declara, recent, un pensionar din Piatra Neamt. Pe de altã parte, pietrenii sustin necesitatea existentei unui operator specializat care sã se ocupe de administrarea centralelor termice.

Modernizarea va fi finalizatã pînã în 2007 Anul trecut, municipalitatea pietreanã a organizat licitatia pentru proiectare si achizitia de echipamente, aceasta fiind cîstigatã de cãtre firma „Start Erg Burners“ din Ploiesti. Programul de reabilitare termicã a municipiului se va finaliza anul viitor, odatã cu eliminarea subventiilor pentru agentul termic, proiectarea si echipamentele fiind estimate la circa 270 miliarde de lei. Valoarea totalã a programului este de circa 400 miliarde de lei. Programul de modernizare include trei variante combinate. Una este reprezentatã de folosirea spatiilor centralelor termice de cvartal situate în imediata apropiere a blocurilor, astfel încît traseele de circulatie a agentului termic sã fie foarte scurte, o alta – montarea centralelor termice în diverse spatii situate în interiorul blocurilor, iar a treia – folosirea unor containere tip vagon, ori a anexelor situate în imediata apropiere a blocurilor. Pînã acum, firma ploiesteanã a livrat componente pentru douãzeci de noi centrale termice, acestea fiind depozitate în clãdirile celor de cvartal. „Pentru prima etapã, au fost alese zece clãdiri în care functioneazã, încã, vechile centrale de cvartal: din zona centralã – CT 5, CT 7, CT 8 si CT 4, din Cartierul Dãrmãnesti – CT 19, CT 21, CT 23 si CT 27, din Mãrãtei – CT 31, iar din Precista – CT 10. În fiecare clãdire vor fi montate între douã si cinci centrale termice de mici dimensiuni, fiecare dintre acestea urmînd sã furnizeze cãldurã si apã caldã blocurilor celor mai apropiate, solutia aceasta fiind aleasã acolo unde traseele sînt scurte. Fiecare grup de centrale termice de mici dimenisiuni va folosi cosul de evacuare al vechilor centrale termice, fiind o solutie care duce la o reducere a costurilor. În aceastã iarnã, se lucreazã numai în interioare, montarea centralelor termice care se încadreazã în celelalte douã variante urmînd sã fie fãcutã din primãvarã. La acest moment, un numãr de zece firme se ocupã de montarea centralelor termice. Am purtat discutii cu conducerea Primãriei Piatra Neamt si am înteles cã, în acest an, proiectul va fi realizat în proportie de 80 %. Dacã se va dori o urgentare a lucrãrilor, iar actualii executanti nu vor putea tine ritmul, este posibil sã angajãm mai multe firme“, a subliniat Gheorghe Plai, consilier al primarului pe probleme tehnice. Între criteriile cele mai importante de selectie a zonelor incluse în prima etapã de modernizare s-au numãrat numãrul mare al apartamentelor rãmase la sistemul centralizat, precum si datoriile scãzute la furnizorul de agent termic si apã caldã menajerã.

Centrale termice de apartament, cu sprijinul Aqua Calor Printr-o colaborare a Consiliului Local cu societatea Aqua Calor, anul trecut a început implementarea unui nou proiect, de montare a centralelor termice de apartament, vizati fiind cetãtenii din blocurile în care debransãrile sînt aproape de 100%. Potrivit estimãrilor fãcute de cãtre conducerea Aqua Calor, în aceastã situatie s-ar afla 250 de apartamente. Conducerea Aqua Calor a încheiat contracte de închiriere a centralelor, cu pietrenii care au optat pentru aceastã variantã, pînã la achitarea integralã a lor. Investitia a fost realizatã din fondurile proprii ale societãtii de interes local care a acoperit cheltuielile cu achizitionarea si montarea centralelor termice, instalatiilor sanitare, realizarea traseelor si legarea la calorifere, cele legate de cuplarea la reteaua de gaz metan fiind suportate de cãtre beneficiari.

Pînã în mai, centrale termice proprii în toate unitãtile de învãtãmînt Iarna 2005- 2006 este ultima în care unitãtile de învãtãmînt primesc agent termic produs în sistemul centralizat, proiectul de modernizare al sistemului scolilor avansînd cu rapiditate. Licitatia pentru selectarea executantilor lucrãrilor, organizatã pe 22 august, anul trecut, a fost cîstigatã de cãtre firmele Confort Term si Moldocor, contractul cu autoritãtile locale pietrene fiind semnat cu o sãptãmînã mai tîrziu. Investitia în reabilitarea sistemului termic al unitãtilor de învãtãmînt a fost estimatã la circa 35 miliarde de lei, în atentia autoritãtilor locale aflîndu-se: Grãdinitele nr. 1 (si cresa), nr. 4, nr. 5 (si cresa), nr. 6, nr. 8, nr. 10 si nr. 12 (si cresa), Scolile nr. 28 (sala de sport), nr. 4 (centrala termicã fiind programatã si pentru sala de sport a unitãtii de învãtãmînt), nr. 6, nr. 3, nr. 9, nr. 2 (corpurile 1 si 2), nr. 5, nr. 27, nr. 26 (corpurile 1 si 2), precum si Clubul Sportiv Olimpia, Liceul cu Program Sportiv, Liceul „Gheorghe Asachi“ (clãdirile în care functioneazã unitatea de învãtãmînt, internatul si cantina), Grupul Scolar Economic Administrativ, Colegiul Tehnic de Transporturi Auto (centrale termice prevãzute atît în clãdirea unitãtii liceale, cît si cele în care functioneazã cãminul si cantina), Colegiul Tehnic Forestier (centralã termicã prevãzutã si pentru atelierele liceului), Colegiul National „Calistrat Hogas“ (centralã termicã si pentru internat), Colegiul National de Informaticã, precum si Liceul de Artã (de reabilitare termicã urmînd sã beneficieze si corpul 5 al unitãtii). Modernizarea sistemului termic al scolilor va contribui la o reducere substantialã a fondurilor alocate de cãtre Primãria Piatra Neamt pentru încãlzire, datoriile cãtre societatea Aqua Calor, la acest capitol, fiind împovãrãtoare. De asemenea, vor continua investitiile în înlocuirea tîmplãriei vechi, din toate unitãtile de învãtãmînt, cu termopane. Modernizarea sistemului termic si reducerea pierderilor de cãldurã sînt considerate aspecte importante care ar urma sã contribuie nu doar la asigurarea confortului necesar bunei desfãsurãri a actului educational, dar si la economisirea unor sume considerabile care ar putea fi folosite pentru alte investitii. „Ieri (17 ianuarie – n.r.), s-a dat drumul la centrala termicã a Clubului Sportiv Scolar Olimpia. Gata sînt si centralele termice ale Liceului «Gheorghe Asachi», Colegiului National «Calistrat Hogas», Colegiului Tehnic de Transporturi Auto, ale Grãdinitelor nr. 6 si 10. Acestea vor începe sã functioneze pe mãsurã ce vor fi finalizate demersurile de racordare la reteaua de gaz metan. O parte a centralelor termice vor fi montate în containere speciale. Pentru o parte din acestea, am început sã turnãm fundatiile. Acest proiect va fi terminat pînã în luna mai“, a subliniat Gheorghe Plai, consilierul primarului pentru probleme tehnice.

Blocurile din Piatra Neamt vor fi „cosmetizate“ În acest an, autoritãtilor locale intentioneazã sã demareze un proiect de refacere a fatadelor blocurilor. Subiectul a fost prezentat chiar în urmã cu cîteva zile, cei doi viceprimari, împreunã cu reprezentantii Directiei Tehnice din cadrul institutiei publice organizînd dezbatere publicã în cadrul cãreia au abordat alte cîteva subiecte de interes: actiunile de curãtare a zãpezii, mansardarea blocurilor, desfiintarea acoperisurilor realizate din plãci de azbest, precum si obligativitatea desfiintãrii constructiilor ilegale amplasate pe domeniul public. La aceastã întrunire au participat circa 150 de reprezentanti ai asociatiilor de proprietari. „În privinta desfiintãrii acoperisurilor realizate din plãci de azbest, aceasta va deveni, oricum, obligatorie, din 2007. Vom cãuta sã identificãm, cu sprijinul asociatiilor, blocurile pretabile la mansardare. Apartamentele rezultate ar urma sã fie vîndute tinerilor, fiind o importantã sursã de venituri pentru refacerea fatadelor blocurilor. Domnul primar Stefan va încerca sã obtinã si o serie de fonduri guvernamentale pentru acest proiect“, a declarat Mihaela Stoica, viceprimar al municipiului Piatra Neamt. O altã sursã de venituri pentru refacerea fatadelor de bloc va fi fondul creat din „taxa edilitarã“, introdusã începînd din acest an. Aceasta va fi calculatã aplicînd cota de 15% la valoarea impozitului/ clãdire datorat pentru apartamentul aflat în proprietatea contribuabilului. Din taxa edilitarã se preconizeazã încasarea, în acest an, a sumei totale de 6,8 miliarde de lei. Un proprietar de garsonierã, cu o suprafatã de 15 mp, ar avea de plãtit 40 mii de lei/ an, pentru un apartament cu 2 camere (30 mp) – 90 mii de lei/ an, cu 3 camere (60 mp) -130 mii lei/ an, iar cu 4 camere (100 mp) – 210 mii de lei/ an.

Citește știrea
Postează comentariu

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Arhivă 2005-2017

Proces şi la Curte în cazul fraudelor de la postliceală

Știre publicată în urmă cu

în data de

■ procurorii au atacat sentinţa prin care s-au aplicat pedepse cu suspendare şi achitări ■ 19 din cei 96 de inculpaţi au uzat de calea de atac ■ 26 de lucrări au fost anulate de instanţa de fond ■ unii elevi nici nu treceau pe la şcoală, fiind plecaţi în străinătate ■ erau promovaţi contra unor sume de 1.000 de lei ■ unii profesorii-medici pătaţi completau în locul candidaţilor testele tip grilă ■

Procesul fraudelor de la postliceala sanitară continuă la Curtea de Apel Bacău după ce sentinţa instanţei de fond a fost atacată. Au declarat apel atît procurorii cît şi parte din inculpaţi, 19 din totalul din 96, profesori care şi-au pătat onoarea la corectarea tezelor, dar şi elevi care au cotizat pentru a deveni asistenţi medicali. Reamintim că Tribunalul Neamţ a aplicat pedepse cu suspendare, iar parte dintre cei deferiţi justiţiei au fost exoneraţi de răspundere penală, fiind achitaţi. 26 de lucrări ale elevilor „cotizanţi“ au fost anulate de instanţă, titularii rămînînd fără diploma care le atesta studiile. Acuzele de dare şi luare de mită nu au putut fi dovedite nici din probatoriu, nici din interceptări şi confruntări, astfel încît profesorii şi cei din comisia de examinare au fost inculpaţi numai pentru abuz în serviciu şi fals material în înscrisuri oficiale. În ceea ce priveşte alţi acuzaţi, ei au fost trimişi în judecată pentru comiterea infracţiunilor de trafic de influenţă, iar cursanţii şcolii postliceale fiind inculpaţi pentru cumpărare de influenţă. Cele două părţi vătămate din dosar, Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ şi Şcoala Posliceală Sanitară Piatra Neamţ, nu s-au constituit părţi civile în procesul penal. Curtea de Apel Bacău va da în cauză o sentinţă definitivă. Conform actelor de urmărire penală, lanţul neregulilor pleca încă de intrarea în şcoală şi se termina la finele studiilor, cu examenul de certificare, unul care era de cele mai multe ori măsluit grosolan. Oamenii legii s-au sesizat despre nereguli în 2013, iar cercetările au durat aproape doi ani. Au ajuns în faţa judecătorilor membrii comisiilor de certificare a studiilor, diriginţii celor trei clase din Piatra Neamţ care au absolvit în 2013, secretarul unei postliceale din Roman, care în anul 2013 a scos ultima promoţie, apoi şi-a închis porţile, precum şi de mulţi din cei care au cumpărat bunăvoinţa profesorilor şi a medicilor şi au cumpărat o diplomă de asistent medical, deşi în unele cazuri chiar cei din comisia de examinare se minunau cît de neinstruiţi erau candidaţii. Acheta a relevat faptul că la postliceala din Roman succesul examenului era asigurat contra sumei de 1.000 de lei de persoană. În mod normal, taxa legal instituită era de 170 de lei, iar diferenţa pînă la 1.000 de lei însemna cumpărarea indulgenţei profesorilor examinatori. De toate demersurile s-a ocupat secretara unităţii, cea care strîngea banii de la cotizanţi, le spunea că această practică este valabilă de ani de zile şi că pentru cei care dau bani, poate rezolva problema examenului la Piatra Neamţ. Tot ea făcea drumurile la „judeţ“, unde era centru de examinare şi rezolva problema. Femeia le-a spus oamenilor legii că această taxă ilegală era de cînd lumea, că iniţial a fost mai modestă, dar că din 2009 rămăsese la pragul de 1.000 de lei. Din cei 34 de elevi înscrişi în promoţia 2010 – 2013, au venit la examenul de certificare numai 24, dar instanţa le-a anulat lucrările. Pentru unii, cursurile din cei trei ani au fost opţionale, nici măcar nu au trecut pe la şcoală fiind plecaţi la muncă în străinătate. Pentru majoritatea candidaţilor secretara le-a făcut rost şi de proiecte pe care le avea de la promoţiile anterioare. La Piatra Neamţ examenul de final costa mai puţin, cam 500 de lei. Ca orice examen şi cel de la postliceala sanitară era monitorizat audio şi video, aşa că anchetatorilor nu le-a trebuit decît niţică răbdare pentru a studia înregistrările. Aşa a ieşit la iveală că acolo unde toată comisia era „cumpărată“, medicii au muncit pe brînci, şi- au scos din poşete mai multe pixuri, au stabilit care este mai aproape de culoarea cu care s-a scris teza şi au trecut la treabă. La testele tip grilă erau întrebări care aveau unul, două sau chiar trei răspunsuri corecte. Corectorii au completat tot ce trebuia pentru note cît mai mari. Totuşi, mediciii care nu s-au lăsat cumpăraţi au rămas uimiţi de neştiinţa candidaţilor, catalogînd promoţia 2013 ca fiind cea mai slabă din istoria şcolii. La examenul din 2013 au fost un număr total de 212 candidaţi care au avut de susţinut proba scrisă şi proiectul. Dacă la cea de-a doua probă toţi au trecut cu brio, la teza scrisă, şapte candidaţi nu au reuşit să obţină minim nota 5. Din cei care au trecut însă, mulţi s-au bucurat de sprijinul comisiei de corectare, în unele cazuri modificările fiind evidente. În aceste condiţii, a fost dispusă o expertiză grafologică în urma căreia a ieşit la iveală că din totalul de 212 de teze, un număr de 113 prezintă modificări ale substanţei cu care s-a scris, dar nu s-a putut stabili dacă au făcut menţiunile pe foaie una, sau două persoane.

Citește știrea

Arhivă 2005-2017

Polonezii ne-au surclasat iar. Conduc detasat în topul penalizatilor UE pentru legile justitiei

Știre publicată în urmă cu

în data de

Presedintele Comisiei Europene a devenit subiect de breaking-news, declansând în premierã un atac dur la adresa Poloniei, propunând aplicarea „solutiei nucleare“ a Tratatului UE la adresa acestei tãri, pentru cã si-a permis sã-si modifice legile justitiei. „Solutia nuclearã“ presupune suspendarea dreptului de vot al Poloniei, în cadrul UE, sansã pe care România n-o va avea curând, oricât de mult si-ar modifica legile justitiei. Câtã sustinere a avut propunerea Comisiei Europene s-a vãzut în reactia imediatã a Consiliului Europei care, în opozitie totalã, a declarat cã „trebuie sã se punã capãt distrugerii reputatiei Poloniei, prin aplicarea vreunei sanctiuni“. La rândul sãu, Guvernul Poloniei a ripostat ferm, atentionând cã orice stat european, ca stat suveran, are dreptul absolut de a-si reforma propriul sistem judiciar. Acest Guvern motiveazã cã în Polonia, nu numai cã justitia a ajuns o „castã“, dar pe deasupra mai este si putred de coruptã. Bineînteles cã Polonia are si ea strãzi, iar la semnalul presedintelui Comisiei Europene aceste strãzi au fost invadate de protestatari gen „# Rezist!“, cu telefoanele aprinse. De remarcat cã scenariul protestelor poloneze este identic cu cel al protestelor românesti, dovedindu-se astfel cã este opera acelorasi artizani, ca si pe meleagurile noastre. Spre deosebire de Guvernul Poloniei, ferm si stabil în reactii, Guvernul României, fiind mai slab de înger, este marcat de complexul Strãzii, cedând acesteia atributul reprezentãrii suveranitãtii tãrii. Strada a preluat si atributele legislativului, fapt salutat în exterior prin cãderi în fund de admiratie.

Suveranitatea României, partidã de ping-pong între „Statul de drept“ si „Statul paralel“, arbitratã de Klaus Iohannis

România, ca stat suveran, are dreptul absolut de a-si reforma propriul sistem judiciar, în jaloanele obligatiilor UE. Toti protestatarii, interni sau externi, reclamã cu surle si trâmbite cã sunt încãlcate obligatiile fatã de UE, fatã de independenta justitiei si fatã de lupta anticoruptie, fãrã a reusi vreunul dintre acestia sã articuleze, cu subiect si predicat, care sunt obligatiile încãlcate. Constatãm cu stupoare cã, atât Bruxelles-ul, cât si cercurile vocale românesti nu au avut nici o reactie în 2004, când Guvernul Nãstase a modificat prin „asumarea rãspunderii“ legile justitiei. Aceeasi lipsã de reactie s-a manifestat si în 2005, când Guvernul Boc, prin ministrul Monica Macovei, a mutilat legile justitiei, tot prin „asumarea rãspunderii“. Mutilarea a fost sesizatã de Curtea Constitutionalã, care a declarat circa 100 dintre articole neconstitutionale. Din 2005 si pânã astãzi, pe solutiile izvorâte din aceste prevederi neconstitutionale, sumedenie de dosare penale au fost deschise si finalizate prin erori judiciare. Suficiente destine au fost schilodite iremediabil si nici aceasta nu a reusit sã socheze Bruxelles-ul sau Strada. Erorile judiciare nu au socat nici pe artizanii „Statului paralel“, care sã-i facã sã dea ordin pe unitate „facilitatorilor“ ca sã declanseze proteste pentru derapajele justitiei. Dinpotrivã, acesti „facilitatori“ asigurã acum declansarea „protestelor spontane“ zilnice, cu tot tacâmul, pentru ca maleficele legi ale justitiei sã nu fie modificate nici cu o virgulã. Protestatarii sunt asigurati cã pentru „erorile judiciare“ România nu va fi sanctionatã cu „solutia nuclearã“. Poate doar sã fim sanctionati cu genunchii pe coji de nuci, pentru aceste erori si derapaje ale justitiei. Prins între decizia Comisiei Europene si reactia Consiliului Europei, drãgutul nostru presedinte Klaus Iohannis se pomeneste cântând în struna Comisiei, înainte de a apuca sã citeascã legile justitiei, pe care Parlamentul i le-a trimis spre promulgare. Întrebat dacã România ar avea soarta Poloniei privind legile justitiei, presedintele, sigur pe el, s-a trezit declarând cã „Existã un risc evident“. Evidentã pe care presedintele nu vrea s-o declasifice. Dacã domnul presedinte ar fi avut minima curiozitate obligatorie sã-si consulte cel mai umil consilier, ar fi aflat cã în cazul în care Polonia ar fi avut acum noile noastre legi, Bruxelles-ul nu ar mai fi amenintat-o cu sanctiuni. Este incalificabilã superficialitatea cu care presedintele se pozitioneazã în spatiul public, în legãturã cu niste legi asupra cãrora încã nu s-a pronuntat nici mãcar Curtea Constitutionalã.

Noile legi ale Justitiei, inclusiv Codurile, au sansa sã fie cele mai bune din ultimii 15 ani ale statului de drept.

Spre deosebire de legile anterioare, noile legi beneficiazã de circumstante favorizante. Fiind promovate în Parlament ca proiecte de legi si nu ca ordonante, acestea au fost supuse obligatoriu unor dezbateri, au putut fi amendate, nu vor putea intra spre promulgare decât dupã trecerea printre furcile caudine ale Curtii Constitutionale si dupã o nouã dezbatere în Parlament pentru a fi puse în acord, vor putea fi trimise spre promulgare cãtre presedinte. Dar pânã acum se dovedeste cã de circumstante favorizante nu au putut beneficia legile justitiei din 2004 si 2005. Curtea Constitutionalã a fost implicatã deja în a peria si a elimina toate „îngrijorãrile“ unora sau a altora din aceste legi. În plus, i se oferã lui Klaus Iohannis sansa sã promulge un pachet de legi pentru care nu va avea motive sã mai fie îngrijorat sau sã transfere „Strãzii“ aceste îngrijorãri. Se poate aprecia cã pânã la intrarea în vigoare legile respective trec prin nenumãrate filtre, aceasta fiind calea fireascã. În atari situatii, orice contestare vehementã a noilor legi nu poate fi catalogatã decât ca expresie a negãrii statului de drept.

Delirul lui Raret Bogdan, de la Realitatea TV, este mãsura negãrii statului de drept

Numitorul comun al tuturor contestatiilor vehemente vizeazã legile justitiei, pentru ca acestea sã nu fie modificate, pânã când Liviu Dragnea nu va fi condamnat pe stil vechi. S-a dovedit cã „Strada“ nu cunoaste alt motiv pentru proteste. Protestatarii îsi orienteazã argumentele si dupã cum bate vântul din directia magistratilor, a televiziunilor si a presei, dar sunt ghidati în actiunile lor „spontane“ de cãtre armatele de „facilitatori“, mercenari ai „Statului paralel“. Televiziunile sunt împãrtite pro si contra Partidului Social Democrat, devenit din decembrie 2016 tinta unicã în perspectiva alegerilor din 2019. În orice protest moderatia în ton si atitudine este de preferat, dar stridenta si delirul se dovedeste cã apartin funciar adversarilor traditionali ai Partidului Social Democrat. La limita superioarã a delirului se situeazã jurnalistul Rares Bogdan si locotenentii acestuia, de la Realitatea TV. În ultimele zile, din putul gândirii acestui lider al opiniilor contondente au fost aruncate în spatiul public mai multe mesaje, greu de circumscris în normalitate. Dupã mintea acestuia, lupta politicã trebuie dusã în stradã, unde fasciilor nu le-a rãmas decât o singurã sansã, sã atace si sã ocupe Parlamentul, sã-i arunce pe parlamentari peste gard, sã-i urmãreascã pânã acasã, pentru aplicare de corectii lor si familiilor acestora, spre vesnicã tinere de minte. Desi recunoaste cã „stânga româneascã având toate datele problemei, putere formal legitimã, deci control asupra legiferãrii si lideri care pot bate cu pumnul în masã“, aceasta ar putea obtine „mântuirea politicã“ militând pentru instalarea monarhiei în România.

Viziunea individului izvorãste din noaptea mintii

Delirul continuã cu convingerea acestuia cã trecerea la monarhie, nu numai cã ar avea valenta unor restartãri ale societãtii, dar, în sfârsit, „ar da câstig de cauzã prizonierilor frustrãrii“ de a convietui într-un regim republican. Putul gândirii este abisul în care Rares Bogdan a descoperit cã „singura carte câstigãtoare a unei tãri (sub monarhie) este sinele colectiv“. Dupã autorul unei astfel de asertiuni, cele 17 natiuni republicane din cadrul UE sunt realmente de deplâns „sinele colectiv“ regãsindu-se doar în cadrul celor sapte monarhii care mai existã în Europa. Realizând cã îndemnând stânga spre monarhie vorbeste la lunã, Bogdan Rares conchide cu nãduf cã „uite de asta suntem la coada vacii si riscãm sã ne uitãm la ea în fund tot restul zilelor noastre, cã ne lamentãm si ne este lene“. Aceastã cugetare briliantã ar trebui tradusã în limbile de circulatie si transmisã spre iluminare celorlalte 16 republici europene, în compania cãrora România tot stã la coada vacii. Sãmânta mesajului lui Rares Bogdan nu a cãzut pe teren sterp. A încoltit în mintea fertilã a unui rãtãcit prin PSD, presedintele executiv Nicolae Bãdãlãu, care vrea sã fie pãrtas, alãturi de Liviu Dragnea, la opera de constructie a unei Case Regale în România. Se dovedeste astfel cã Rares Bogdan are prozeliti în PSD. Salut pozitia fermã a premierului Mihai Tudose, care se declarã republican, fãrã a avea vreun complex. Este în logica lucrurilor ca la conducerea PSD-ului sã fie republicani convinsi, nu monarhisti de conjuncturã.

Citește știrea

Arhivă 2005-2017

Colegiul National Calistrat Hogas – file din cronica lui 2017

Știre publicată în urmă cu

în data de

Sfârsitul unui an este întotdeauna prilej de introspectie si de retrospectie, de inventariere a tuturor realizãrilor care s-au acumulat în cele 365 de zile ale sale si, mai ales, de evaluare a raportului între eforturile depuse si roadele culese. Colegiul National Calistrat Hogas îsi recupereazã, asadar, în acest moment de bilant, toate izbânzile anului 2017 care au fãcut ca numele lui sã rãzbatã în spatiul local, national, international si, în eter, chiar în spatiul cosmic (exagerare permisã, dacã tinem cont de evenimentul unic în tarã în care elevii liceului au luat legãtura cu astronautii Statiei Spatiale Internationale). Spre cei care au fãcut posibile aceste izbânzi ale colegiului se îndreaptã astãzi recunostinta noastrã.

Performante scolare la cel mai înalt nivel

În primul rând, multumirile noastre sunt adresate elevilor, acesti fragili, dar extrem de promitãtori subiecti ai educatiei si în special celor care au adus performanta acasã, la Hogas: Mihnea Bâlici, Premiul I – Olimpiada Nationalã de Filosofie si medalie de argint la cea de-a XXV-a editie a Olimpiadei Internationale de Filosofie de la Rotterdam (profesor îndrumãtor: Ecaterina Romascu); Stefania Teleucã, Premiul I – Olimpiada Nationalã de Limba Italianã; Mãdãlina Merticaru, Premiul II – Olimpiada Nationalã de Limba Germanã Modernã, sectiunea Proiect (profesor Mihaela Gavrilutã); Dragos Filioreanu, Premiul III – Olimpiada Nationalã de Limba Germanã Modernã, sectiunea Proiect (profesor Mihaela Gavrilutã); Luiza Elisabeta Oruc, Mentiune la Olimpiada Nationalã de Limba Englezã (profesor Tania Bucur); Elena Sârbu, Mentiune – Olimpiada Nationalã de Limba Germanã Modernã, sectiunea Proiect (profesor Mihaela Gavrilutã); Oana Corina Mazilu, Mentiune – Olimpiada Nationalã de Istorie si Premiul I la Sesiunea de referate si comunicãri stiintifice, sectiunea Istoria Românilor, iunie 2017, Focsani (profesor Daniela Mãtãsaru-Ionescu); Teodor Toma, Andrei Malaicu si Eduard Constantin Pãtrunjel, Mentiune – Olimpiada Nationalã de Argumentare, Dezbateri si Gândire Criticã Tinerii dezbat (profesor Petruta Lostun); Iustina Gavrilutã, Mentiune – Olimpiada Nationalã de Limba Italianã. Toti acesti elevi au fost invitati si recompensati la festivitatea de decernare a premiilor de excelentã în cadrul celei de-a cincea editii a Sãrbãtorii Scolii Nemtene, organizate de Inspectoratul Scolar pe 12 decembrie. În cadrul premierii speciale pentru rezultatele obtinute la concursuri internationale, organizate de Ministerul Educatiei Nationale, pe 19 decembrie 2017, lui Mihnea Bâlici i-au fost înmânate diploma si recompensatia materialã de cãtre ministrul Educatiei, Liviu Pop, pentru performanta greu de egalat obtinutã la Olimpiada Internationalã de Filosofie de la Rotterdam, anume medalia de argint. Lista elevilor care au fãcut cinste institutiei e completatã de Ana Maria Holotã, cea care a fost doi ani consecutiv votatã Voluntarul anului în domeniul tineret si care în 2017 a reprezentat România ca delegat al tineretului voluntar la Consiliul Europei. Ana Maria a fost premiatã, alãturi de Mihnea Bâlici, în septembrie 2017, în cadrul unei festivitãtii speciale a Consiliului Local. Cei doi au fost, alãturi de Sîrghi Andreea Cristina si Mazilu Corina Oana, sefi ai promotiei 2017 pentru cele douã profiluri ale colegiului, real si uman iar la aceste distinctii s-a adãugat premiul pentru performanta lui Mihnea de a obtine prima medie pe judet în urma examenului de bacalaureat. În acelasi registru trebuie amintite Mentiunile Speciale obtinute la etapa nationalã a olimpiadelor si concursurilor scolare de Vasiliu Cristina-Georgiana (Lectura ca abilitate de viatã), Tunã Ilinca-Alexandra (Limba neogreacã), Ioan Cãdere si Patricia Preisler (Chimie), Alexandru Petronela-Laura (Istorie), Enache Andi-Ioan (Lingvisticã), Dudãu Mãdãlina, Patilea Ioana-Alexandra si Dandu-Pop Andrei Nicu (Matematicã aplicatã). La fel, au fãcut onoare colegiului si ceilalti 16 elevi participanti la aceste competitii scolare, precum si eleva Sabina Glavce care a obtinut în august o bursã în cadrul scolii de varã Oxford for Romania. Fãrã implicarea profesorilor si a elevilor n-ar fi fost posibile nici cele douã Premii I obtinute de revistele colegiului, Zece+ (coordonator: prof. dr. Cristina Neculães) si Adobiografiinta (coordonator: insp. prof. dr. Gheorghe Brânzei) la Festivalul International Concurs Anelisse de filme, fotografii si reviste scolare – Editia a V-a din 31 iulie 2017 de la Iasi si la Concursul National de Jurnalism si Reviste Scolare.

Profesori dedicati

Adresãm multumiri partenerilor si colaboratorilor nationali si internationali ai colegiului, celor care au contribuit la implementarea si derularea parteneriatelor si a proiectelor de tip Erasmus+. Urmând firul temporal, enumerãm proiectele colegiului, de anvergurã internationalã: 2015-2017 – SELFY – SAVE EARTH’S LIFE FOR YOUTH, proiect Erasmus+, parteneriat scolar cu Germania, Grecia, Portugalia, Italia, Reunion, Turcia si Letonia (coordonator: prof. Nadia Cîrcu); 2016-2017 – Proiectul FACT-REFLECT-ACT câstigãtor al ZILEI EUROSCOLA din 17 noiembrie, cu vizita elevilor la Parlamentul European de la Strasbourg (coordonator: prof. Petruta Lostun); 2016 -2019 – MOVE YOUR BODY AND MIND – HEALTHY LIFESTYLE FOR ADOLESCENTS!, proiect Erasmus+, parteneriat scolar cu Bulgaria, Franta, Polonia, Spania, Marea Britanie, Turcia si Letonia (coordonator: prof. Nadia Cîrcu); 2016-2018 – APPRÉHENDER LE PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIAL ATTACHÉ AUX DIFFÉRENTES UTILISATIONS DU CHEVAL, LE SAUVEGARDER, LE RESPECTER ET SENSIBILISER AUX NIVEAUX LOCAL, NATIONAL ET EUROPÉEAN, proiect Erasmus+, parteneriat scolar cu Franta si Spania (coordonator: prof. Alina Balus); 2016-2018 – EUROPEAN VALUES AND BEING PHYSICALLY ACTIVE THROUGH GAMES FOR A BETTER LIFE, proiect Erasmus+, parteneriat scolar cu Portugalia, Turcia, Polonia si Letonia (coordonator: prof. Nadia Cîrcu); 2017-2018 – ANGAJABILITATE+ PRIN PRACTICÃ LA LOCUL DE MUNCÃ, proiect Erasmus+, mobilitãti stagiari VET – Spania (coordonator: prof. Petruta Lostun); 2017-2019 – BIOPLASTICS – THE FUTURE OF FOOD PACKING!, proiect Erasmus+, parteneriat scolar cu Germania, Marea Britanie si Grecia (coordonator: prof. Nadia Cîrcu); 2017-2019 – ESCRIBIMOS NUESTRA HISTORIA. CREAMOS NUESTRO PLANETA, proiect Erasmus+, parteneriat scolar cu Spania, Italia si Portugalia (coordonator: prof. Alina Zaharia)

Alte repere ale anului

Gratie acestor colaborãri, dar si a altor parteneri la nivel local si national, Colegiul National Calistrat Hogas a fost gazda unor evenimente notabile de-a lungul anului 2017: spectacolul de teatru în limba francezã Caii la fereastrã, adaptare dupã Matei Visniec, în regia lui Christelle Derré (aprilie), spectacolul de circ aerian Etreinte, în care au fost implicati 12 elevi hogãseni, la Rethel, Franta (octombrie), transmis si de TV France 2, dialogul prin contact TELEBRIDGE dintre elevii colegiului si astronautul italian Paulo Nespoli de pe Statia Spatialã Internationalã, în cadrul Programului ARISS si în colaborare cu Glanmire Community Colledge, Cork, Irlanda (octombrie), târgul de proiecte Tineri cu initiativã pentru dezvoltarea unei culturi civice în municipiul Piatra-Neamt, realizat în colaborare cu asociatia Reper pentru Management prin Valori Bucuresti (noiembrie), vizita la Parlamentul European de la Strasbourg a celor 28 de elevi din clasa a XI-a E, în cadrul programului Euroscola (noiembrie), Marsul Calistratilor, editia a XI-a, manifestare la care au participat peste 400 de elevi, organizatã cu prilejul Zilei Nationale a României. Nu în ultimul rând, ne arãtãm recunostinta fatã de oaspetii alesi care au trecut pragul Colegiului National Calistrat Hogas în 2017. E vorba de poeta Ana Blandiana, de scriitorul Lucian Vasiliu, directorul Editurii Junimea Iasi si de Gheorghe Cliveti, directorul Institutului de Istorie „A. D. Xenopol“ Iasi, a cãror prezentã s-a dovedit pentru elevi, cum era de asteptat, o sursã de inspiratie, de motivare si de încurajare întru culturã si cunoastere. Întâlnirea cu excelenta a fost pecetluitã la final de an de vizita ministrului Educatiei Nationale, Liviu Pop, ale cãrui constatãri si aprecieri legate de nivelul de performantã scolarã de la Colegiul National Calistrat Hogas fac de mult timp parte din cartea de vizitã a institutiei. „Elevi, pãrinti, profesori, colaboratori, vã multumim cu nedisimulatã cãldurã pentru efortul, pentru devotamentul si pentru implicarea în izbânzile colegiului! La Multi Ani!“, se aratã în comunicatul primit la redactie din partea conducerii colegiului pietrean.

Citește știrea

Trending