Contactează-ne

Arhivă 2005-2017

Reabilitarea sistemului termic al municipiului, sprijin real pentru pietreni

Știre publicată în urmă cu

în data de

• conducerea Primãriei Piatra Neamt a demarat, anul trecut, proiectul de modernizare a sistemului termic al municipiului • în prima etapã se lucreazã la centralele care vor fi montate în clãdirile unde au fost vechile instalatii • celelalte douã variante sînt de montare a acestora în diverse spatii situate în interiorul blocurilor, ori în containere tip vagon sau în anexele situate în imediata apropiere a blocurilor • proiectul, în valoare de 400 miliarde de lei, va fi gata anul viitor • în paralel, a fost începutã montarea centralelor termice în unitãtile de învãtãmînt •

Sistemul termic al municipiului a intrat de ceva vreme în degringoladã, centralele termice si retelele pentru transportul apei calde si agentului termic fiind uzate fizic si moral. Slaba calitate a serviciilor oferite si supraîncãrcarea facturilor la întretinere – fie din cauza pierderilor de pe trasee, dar si conceptiei tehnice depãsite, corelate cu debransãrile în masã – au reprezentat, în ultimii ani, un serios motiv de nemultumire pentru populatie. Rezultatul? Renuntarea la sistemul centralizat de producere si furnizare a acestor utilitãti a devenit un fenomen în masã. Începînd de anul trecut, s-a trecut la reducerea subventiilor alocate de la bugetul de stat si cele locale, pînã în 2007, cînd România urmeazã sã se integreze în Uniunea Europeanã, acestea vor dispãrea. Pentru populatie, efectele vor fi dezastruoase în lipsa unui sistem performant. Acestea au fost elementele care au stat la baza deciziei de conturare a proiectului de modernizare a sistemului termic, care a fost demarat anul trecut.

Actualul sistem termic este compromis În ultimii ani, din cele 36.000 de apartamente cîte sînt în Piatra Neamt, 51% au fost debransate, aproape 1.000 numai în acest an. O parte din pietreni si-au montat centrale termice, însã semnificativã este ponderea celor care au preferat sã îndure rigorile iernii, decît sã rãmînã total descoperiti sub aspect financiar. Pe lîngã considerentele de ordin social, demne de luat în seamã, aceste decuplãri au produs mari dezechilibre în reteaua termicã. Practic, actualul sistem este compromis, iar respectarea raportului pret-calitate este imposibilã. Existã voci care continuã sã sustinã faptul cã renuntarea la sistemul centralizat este o gresealã, însã nu mai existã conditiile tehnice pentru pãstrarea sa. „Dacã ar fi fost sã pornim de la zero, solutia sistemului termic centralizat ar fi fost cea mai eficientã. Însã, la ora actualã, jumãtate dintre apartamentele din Piatra Neamt sînt debransate, iar acestea nu sînt distribuite uniform, în toate zonele municipiului. Poate cã, pentru Piatra Neamt, solutia aleasã nu este cea mai bunã, dar este cea mai eficientã pentru momentul actual si pentru urmãtorii ani“, considerã senatorul liberal Serban Strãtilã. Care este starea actualã a sistemului termic? „Sînt 200 de scãri de bloc cu cîte douã apartamente rãmase la sistemul centralizat. Alte 600-700 au cîte 20-30% din apartamente nedebransate. Reteaua este uzatã fizic si moral, iar cazanele sînt foarte vechi. În studiul de fezabilitate am prevãzut atît adaptarea sistemului actual, cît si posibilitatea revenirii a încã 30% dintre debransati“, a subliniat Radu Stîncescu, managerul de proiect al Aqua Calor.

Pietrenii doresc sã plãteascã mai putin la întretinere Înainte de a trece la modernizarea sistemului termic, municipalitatea pietreanã s-a consultat cu cetãtenii în cadrul dezbaterilor publice organizate. Promotor al unei asemenea întîlniri – la care au participat autoritãtile locale si judetene, dar si parlamentari de toate culorile politice – a fost cotidianul „Monitorul de Neamt“, discutiile avînd ca temã „Implicatiile sociale ale costului încãlzirii“. Dincolo de opiniile diferite ale adversarilor politici, reprezentantii asociatiilor de proprietari au agreat ideea montãrii centralelor termice de bloc, sperînd cã vor plãti mai putin decît pînã acum si cã vor beneficia de grad mai ridicat de confort. Cum vãd, cu precãdere pensionarii, situatia actualã? „În asociatia noastrã sînt pensionari care trãiesc din 900.000 de lei. Pentru încãlzirea unui apartament cu douã camere se consumã douã Gigacalorii/ lunã. În contextul cresterii pretului de referintã cu 20%, numai încãlzirea va costa 2,3 milioane de lei. Existã un dezechilibru total între venituri si costuri. Sîntem de acord cu alinierea la preturile din tãrile Uniunii Europene, însã numai odatã cu cresterea nivelului salariilor si pensiilor“, declara, recent, un pensionar din Piatra Neamt. Pe de altã parte, pietrenii sustin necesitatea existentei unui operator specializat care sã se ocupe de administrarea centralelor termice.

Modernizarea va fi finalizatã pînã în 2007 Anul trecut, municipalitatea pietreanã a organizat licitatia pentru proiectare si achizitia de echipamente, aceasta fiind cîstigatã de cãtre firma „Start Erg Burners“ din Ploiesti. Programul de reabilitare termicã a municipiului se va finaliza anul viitor, odatã cu eliminarea subventiilor pentru agentul termic, proiectarea si echipamentele fiind estimate la circa 270 miliarde de lei. Valoarea totalã a programului este de circa 400 miliarde de lei. Programul de modernizare include trei variante combinate. Una este reprezentatã de folosirea spatiilor centralelor termice de cvartal situate în imediata apropiere a blocurilor, astfel încît traseele de circulatie a agentului termic sã fie foarte scurte, o alta – montarea centralelor termice în diverse spatii situate în interiorul blocurilor, iar a treia – folosirea unor containere tip vagon, ori a anexelor situate în imediata apropiere a blocurilor. Pînã acum, firma ploiesteanã a livrat componente pentru douãzeci de noi centrale termice, acestea fiind depozitate în clãdirile celor de cvartal. „Pentru prima etapã, au fost alese zece clãdiri în care functioneazã, încã, vechile centrale de cvartal: din zona centralã – CT 5, CT 7, CT 8 si CT 4, din Cartierul Dãrmãnesti – CT 19, CT 21, CT 23 si CT 27, din Mãrãtei – CT 31, iar din Precista – CT 10. În fiecare clãdire vor fi montate între douã si cinci centrale termice de mici dimensiuni, fiecare dintre acestea urmînd sã furnizeze cãldurã si apã caldã blocurilor celor mai apropiate, solutia aceasta fiind aleasã acolo unde traseele sînt scurte. Fiecare grup de centrale termice de mici dimenisiuni va folosi cosul de evacuare al vechilor centrale termice, fiind o solutie care duce la o reducere a costurilor. În aceastã iarnã, se lucreazã numai în interioare, montarea centralelor termice care se încadreazã în celelalte douã variante urmînd sã fie fãcutã din primãvarã. La acest moment, un numãr de zece firme se ocupã de montarea centralelor termice. Am purtat discutii cu conducerea Primãriei Piatra Neamt si am înteles cã, în acest an, proiectul va fi realizat în proportie de 80 %. Dacã se va dori o urgentare a lucrãrilor, iar actualii executanti nu vor putea tine ritmul, este posibil sã angajãm mai multe firme“, a subliniat Gheorghe Plai, consilier al primarului pe probleme tehnice. Între criteriile cele mai importante de selectie a zonelor incluse în prima etapã de modernizare s-au numãrat numãrul mare al apartamentelor rãmase la sistemul centralizat, precum si datoriile scãzute la furnizorul de agent termic si apã caldã menajerã.

Centrale termice de apartament, cu sprijinul Aqua Calor Printr-o colaborare a Consiliului Local cu societatea Aqua Calor, anul trecut a început implementarea unui nou proiect, de montare a centralelor termice de apartament, vizati fiind cetãtenii din blocurile în care debransãrile sînt aproape de 100%. Potrivit estimãrilor fãcute de cãtre conducerea Aqua Calor, în aceastã situatie s-ar afla 250 de apartamente. Conducerea Aqua Calor a încheiat contracte de închiriere a centralelor, cu pietrenii care au optat pentru aceastã variantã, pînã la achitarea integralã a lor. Investitia a fost realizatã din fondurile proprii ale societãtii de interes local care a acoperit cheltuielile cu achizitionarea si montarea centralelor termice, instalatiilor sanitare, realizarea traseelor si legarea la calorifere, cele legate de cuplarea la reteaua de gaz metan fiind suportate de cãtre beneficiari.

Pînã în mai, centrale termice proprii în toate unitãtile de învãtãmînt Iarna 2005- 2006 este ultima în care unitãtile de învãtãmînt primesc agent termic produs în sistemul centralizat, proiectul de modernizare al sistemului scolilor avansînd cu rapiditate. Licitatia pentru selectarea executantilor lucrãrilor, organizatã pe 22 august, anul trecut, a fost cîstigatã de cãtre firmele Confort Term si Moldocor, contractul cu autoritãtile locale pietrene fiind semnat cu o sãptãmînã mai tîrziu. Investitia în reabilitarea sistemului termic al unitãtilor de învãtãmînt a fost estimatã la circa 35 miliarde de lei, în atentia autoritãtilor locale aflîndu-se: Grãdinitele nr. 1 (si cresa), nr. 4, nr. 5 (si cresa), nr. 6, nr. 8, nr. 10 si nr. 12 (si cresa), Scolile nr. 28 (sala de sport), nr. 4 (centrala termicã fiind programatã si pentru sala de sport a unitãtii de învãtãmînt), nr. 6, nr. 3, nr. 9, nr. 2 (corpurile 1 si 2), nr. 5, nr. 27, nr. 26 (corpurile 1 si 2), precum si Clubul Sportiv Olimpia, Liceul cu Program Sportiv, Liceul „Gheorghe Asachi“ (clãdirile în care functioneazã unitatea de învãtãmînt, internatul si cantina), Grupul Scolar Economic Administrativ, Colegiul Tehnic de Transporturi Auto (centrale termice prevãzute atît în clãdirea unitãtii liceale, cît si cele în care functioneazã cãminul si cantina), Colegiul Tehnic Forestier (centralã termicã prevãzutã si pentru atelierele liceului), Colegiul National „Calistrat Hogas“ (centralã termicã si pentru internat), Colegiul National de Informaticã, precum si Liceul de Artã (de reabilitare termicã urmînd sã beneficieze si corpul 5 al unitãtii). Modernizarea sistemului termic al scolilor va contribui la o reducere substantialã a fondurilor alocate de cãtre Primãria Piatra Neamt pentru încãlzire, datoriile cãtre societatea Aqua Calor, la acest capitol, fiind împovãrãtoare. De asemenea, vor continua investitiile în înlocuirea tîmplãriei vechi, din toate unitãtile de învãtãmînt, cu termopane. Modernizarea sistemului termic si reducerea pierderilor de cãldurã sînt considerate aspecte importante care ar urma sã contribuie nu doar la asigurarea confortului necesar bunei desfãsurãri a actului educational, dar si la economisirea unor sume considerabile care ar putea fi folosite pentru alte investitii. „Ieri (17 ianuarie – n.r.), s-a dat drumul la centrala termicã a Clubului Sportiv Scolar Olimpia. Gata sînt si centralele termice ale Liceului «Gheorghe Asachi», Colegiului National «Calistrat Hogas», Colegiului Tehnic de Transporturi Auto, ale Grãdinitelor nr. 6 si 10. Acestea vor începe sã functioneze pe mãsurã ce vor fi finalizate demersurile de racordare la reteaua de gaz metan. O parte a centralelor termice vor fi montate în containere speciale. Pentru o parte din acestea, am început sã turnãm fundatiile. Acest proiect va fi terminat pînã în luna mai“, a subliniat Gheorghe Plai, consilierul primarului pentru probleme tehnice.

Blocurile din Piatra Neamt vor fi „cosmetizate“ În acest an, autoritãtilor locale intentioneazã sã demareze un proiect de refacere a fatadelor blocurilor. Subiectul a fost prezentat chiar în urmã cu cîteva zile, cei doi viceprimari, împreunã cu reprezentantii Directiei Tehnice din cadrul institutiei publice organizînd dezbatere publicã în cadrul cãreia au abordat alte cîteva subiecte de interes: actiunile de curãtare a zãpezii, mansardarea blocurilor, desfiintarea acoperisurilor realizate din plãci de azbest, precum si obligativitatea desfiintãrii constructiilor ilegale amplasate pe domeniul public. La aceastã întrunire au participat circa 150 de reprezentanti ai asociatiilor de proprietari. „În privinta desfiintãrii acoperisurilor realizate din plãci de azbest, aceasta va deveni, oricum, obligatorie, din 2007. Vom cãuta sã identificãm, cu sprijinul asociatiilor, blocurile pretabile la mansardare. Apartamentele rezultate ar urma sã fie vîndute tinerilor, fiind o importantã sursã de venituri pentru refacerea fatadelor blocurilor. Domnul primar Stefan va încerca sã obtinã si o serie de fonduri guvernamentale pentru acest proiect“, a declarat Mihaela Stoica, viceprimar al municipiului Piatra Neamt. O altã sursã de venituri pentru refacerea fatadelor de bloc va fi fondul creat din „taxa edilitarã“, introdusã începînd din acest an. Aceasta va fi calculatã aplicînd cota de 15% la valoarea impozitului/ clãdire datorat pentru apartamentul aflat în proprietatea contribuabilului. Din taxa edilitarã se preconizeazã încasarea, în acest an, a sumei totale de 6,8 miliarde de lei. Un proprietar de garsonierã, cu o suprafatã de 15 mp, ar avea de plãtit 40 mii de lei/ an, pentru un apartament cu 2 camere (30 mp) – 90 mii de lei/ an, cu 3 camere (60 mp) -130 mii lei/ an, iar cu 4 camere (100 mp) – 210 mii de lei/ an.

Citește știrea
Postează comentariu

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Advertisement
Trending