Contactează-ne

Arhivă 2005-2017

Reabilitarea sistemului termic al municipiului, sprijin real pentru pietreni

Știre publicată în urmă cu

în data de

• conducerea Primãriei Piatra Neamt a demarat, anul trecut, proiectul de modernizare a sistemului termic al municipiului • în prima etapã se lucreazã la centralele care vor fi montate în clãdirile unde au fost vechile instalatii • celelalte douã variante sînt de montare a acestora în diverse spatii situate în interiorul blocurilor, ori în containere tip vagon sau în anexele situate în imediata apropiere a blocurilor • proiectul, în valoare de 400 miliarde de lei, va fi gata anul viitor • în paralel, a fost începutã montarea centralelor termice în unitãtile de învãtãmînt •

Sistemul termic al municipiului a intrat de ceva vreme în degringoladã, centralele termice si retelele pentru transportul apei calde si agentului termic fiind uzate fizic si moral. Slaba calitate a serviciilor oferite si supraîncãrcarea facturilor la întretinere – fie din cauza pierderilor de pe trasee, dar si conceptiei tehnice depãsite, corelate cu debransãrile în masã – au reprezentat, în ultimii ani, un serios motiv de nemultumire pentru populatie. Rezultatul? Renuntarea la sistemul centralizat de producere si furnizare a acestor utilitãti a devenit un fenomen în masã. Începînd de anul trecut, s-a trecut la reducerea subventiilor alocate de la bugetul de stat si cele locale, pînã în 2007, cînd România urmeazã sã se integreze în Uniunea Europeanã, acestea vor dispãrea. Pentru populatie, efectele vor fi dezastruoase în lipsa unui sistem performant. Acestea au fost elementele care au stat la baza deciziei de conturare a proiectului de modernizare a sistemului termic, care a fost demarat anul trecut.

Actualul sistem termic este compromis În ultimii ani, din cele 36.000 de apartamente cîte sînt în Piatra Neamt, 51% au fost debransate, aproape 1.000 numai în acest an. O parte din pietreni si-au montat centrale termice, însã semnificativã este ponderea celor care au preferat sã îndure rigorile iernii, decît sã rãmînã total descoperiti sub aspect financiar. Pe lîngã considerentele de ordin social, demne de luat în seamã, aceste decuplãri au produs mari dezechilibre în reteaua termicã. Practic, actualul sistem este compromis, iar respectarea raportului pret-calitate este imposibilã. Existã voci care continuã sã sustinã faptul cã renuntarea la sistemul centralizat este o gresealã, însã nu mai existã conditiile tehnice pentru pãstrarea sa. „Dacã ar fi fost sã pornim de la zero, solutia sistemului termic centralizat ar fi fost cea mai eficientã. Însã, la ora actualã, jumãtate dintre apartamentele din Piatra Neamt sînt debransate, iar acestea nu sînt distribuite uniform, în toate zonele municipiului. Poate cã, pentru Piatra Neamt, solutia aleasã nu este cea mai bunã, dar este cea mai eficientã pentru momentul actual si pentru urmãtorii ani“, considerã senatorul liberal Serban Strãtilã. Care este starea actualã a sistemului termic? „Sînt 200 de scãri de bloc cu cîte douã apartamente rãmase la sistemul centralizat. Alte 600-700 au cîte 20-30% din apartamente nedebransate. Reteaua este uzatã fizic si moral, iar cazanele sînt foarte vechi. În studiul de fezabilitate am prevãzut atît adaptarea sistemului actual, cît si posibilitatea revenirii a încã 30% dintre debransati“, a subliniat Radu Stîncescu, managerul de proiect al Aqua Calor.

Pietrenii doresc sã plãteascã mai putin la întretinere Înainte de a trece la modernizarea sistemului termic, municipalitatea pietreanã s-a consultat cu cetãtenii în cadrul dezbaterilor publice organizate. Promotor al unei asemenea întîlniri – la care au participat autoritãtile locale si judetene, dar si parlamentari de toate culorile politice – a fost cotidianul „Monitorul de Neamt“, discutiile avînd ca temã „Implicatiile sociale ale costului încãlzirii“. Dincolo de opiniile diferite ale adversarilor politici, reprezentantii asociatiilor de proprietari au agreat ideea montãrii centralelor termice de bloc, sperînd cã vor plãti mai putin decît pînã acum si cã vor beneficia de grad mai ridicat de confort. Cum vãd, cu precãdere pensionarii, situatia actualã? „În asociatia noastrã sînt pensionari care trãiesc din 900.000 de lei. Pentru încãlzirea unui apartament cu douã camere se consumã douã Gigacalorii/ lunã. În contextul cresterii pretului de referintã cu 20%, numai încãlzirea va costa 2,3 milioane de lei. Existã un dezechilibru total între venituri si costuri. Sîntem de acord cu alinierea la preturile din tãrile Uniunii Europene, însã numai odatã cu cresterea nivelului salariilor si pensiilor“, declara, recent, un pensionar din Piatra Neamt. Pe de altã parte, pietrenii sustin necesitatea existentei unui operator specializat care sã se ocupe de administrarea centralelor termice.

Modernizarea va fi finalizatã pînã în 2007 Anul trecut, municipalitatea pietreanã a organizat licitatia pentru proiectare si achizitia de echipamente, aceasta fiind cîstigatã de cãtre firma „Start Erg Burners“ din Ploiesti. Programul de reabilitare termicã a municipiului se va finaliza anul viitor, odatã cu eliminarea subventiilor pentru agentul termic, proiectarea si echipamentele fiind estimate la circa 270 miliarde de lei. Valoarea totalã a programului este de circa 400 miliarde de lei. Programul de modernizare include trei variante combinate. Una este reprezentatã de folosirea spatiilor centralelor termice de cvartal situate în imediata apropiere a blocurilor, astfel încît traseele de circulatie a agentului termic sã fie foarte scurte, o alta – montarea centralelor termice în diverse spatii situate în interiorul blocurilor, iar a treia – folosirea unor containere tip vagon, ori a anexelor situate în imediata apropiere a blocurilor. Pînã acum, firma ploiesteanã a livrat componente pentru douãzeci de noi centrale termice, acestea fiind depozitate în clãdirile celor de cvartal. „Pentru prima etapã, au fost alese zece clãdiri în care functioneazã, încã, vechile centrale de cvartal: din zona centralã – CT 5, CT 7, CT 8 si CT 4, din Cartierul Dãrmãnesti – CT 19, CT 21, CT 23 si CT 27, din Mãrãtei – CT 31, iar din Precista – CT 10. În fiecare clãdire vor fi montate între douã si cinci centrale termice de mici dimensiuni, fiecare dintre acestea urmînd sã furnizeze cãldurã si apã caldã blocurilor celor mai apropiate, solutia aceasta fiind aleasã acolo unde traseele sînt scurte. Fiecare grup de centrale termice de mici dimenisiuni va folosi cosul de evacuare al vechilor centrale termice, fiind o solutie care duce la o reducere a costurilor. În aceastã iarnã, se lucreazã numai în interioare, montarea centralelor termice care se încadreazã în celelalte douã variante urmînd sã fie fãcutã din primãvarã. La acest moment, un numãr de zece firme se ocupã de montarea centralelor termice. Am purtat discutii cu conducerea Primãriei Piatra Neamt si am înteles cã, în acest an, proiectul va fi realizat în proportie de 80 %. Dacã se va dori o urgentare a lucrãrilor, iar actualii executanti nu vor putea tine ritmul, este posibil sã angajãm mai multe firme“, a subliniat Gheorghe Plai, consilier al primarului pe probleme tehnice. Între criteriile cele mai importante de selectie a zonelor incluse în prima etapã de modernizare s-au numãrat numãrul mare al apartamentelor rãmase la sistemul centralizat, precum si datoriile scãzute la furnizorul de agent termic si apã caldã menajerã.

Centrale termice de apartament, cu sprijinul Aqua Calor Printr-o colaborare a Consiliului Local cu societatea Aqua Calor, anul trecut a început implementarea unui nou proiect, de montare a centralelor termice de apartament, vizati fiind cetãtenii din blocurile în care debransãrile sînt aproape de 100%. Potrivit estimãrilor fãcute de cãtre conducerea Aqua Calor, în aceastã situatie s-ar afla 250 de apartamente. Conducerea Aqua Calor a încheiat contracte de închiriere a centralelor, cu pietrenii care au optat pentru aceastã variantã, pînã la achitarea integralã a lor. Investitia a fost realizatã din fondurile proprii ale societãtii de interes local care a acoperit cheltuielile cu achizitionarea si montarea centralelor termice, instalatiilor sanitare, realizarea traseelor si legarea la calorifere, cele legate de cuplarea la reteaua de gaz metan fiind suportate de cãtre beneficiari.

Pînã în mai, centrale termice proprii în toate unitãtile de învãtãmînt Iarna 2005- 2006 este ultima în care unitãtile de învãtãmînt primesc agent termic produs în sistemul centralizat, proiectul de modernizare al sistemului scolilor avansînd cu rapiditate. Licitatia pentru selectarea executantilor lucrãrilor, organizatã pe 22 august, anul trecut, a fost cîstigatã de cãtre firmele Confort Term si Moldocor, contractul cu autoritãtile locale pietrene fiind semnat cu o sãptãmînã mai tîrziu. Investitia în reabilitarea sistemului termic al unitãtilor de învãtãmînt a fost estimatã la circa 35 miliarde de lei, în atentia autoritãtilor locale aflîndu-se: Grãdinitele nr. 1 (si cresa), nr. 4, nr. 5 (si cresa), nr. 6, nr. 8, nr. 10 si nr. 12 (si cresa), Scolile nr. 28 (sala de sport), nr. 4 (centrala termicã fiind programatã si pentru sala de sport a unitãtii de învãtãmînt), nr. 6, nr. 3, nr. 9, nr. 2 (corpurile 1 si 2), nr. 5, nr. 27, nr. 26 (corpurile 1 si 2), precum si Clubul Sportiv Olimpia, Liceul cu Program Sportiv, Liceul „Gheorghe Asachi“ (clãdirile în care functioneazã unitatea de învãtãmînt, internatul si cantina), Grupul Scolar Economic Administrativ, Colegiul Tehnic de Transporturi Auto (centrale termice prevãzute atît în clãdirea unitãtii liceale, cît si cele în care functioneazã cãminul si cantina), Colegiul Tehnic Forestier (centralã termicã prevãzutã si pentru atelierele liceului), Colegiul National „Calistrat Hogas“ (centralã termicã si pentru internat), Colegiul National de Informaticã, precum si Liceul de Artã (de reabilitare termicã urmînd sã beneficieze si corpul 5 al unitãtii). Modernizarea sistemului termic al scolilor va contribui la o reducere substantialã a fondurilor alocate de cãtre Primãria Piatra Neamt pentru încãlzire, datoriile cãtre societatea Aqua Calor, la acest capitol, fiind împovãrãtoare. De asemenea, vor continua investitiile în înlocuirea tîmplãriei vechi, din toate unitãtile de învãtãmînt, cu termopane. Modernizarea sistemului termic si reducerea pierderilor de cãldurã sînt considerate aspecte importante care ar urma sã contribuie nu doar la asigurarea confortului necesar bunei desfãsurãri a actului educational, dar si la economisirea unor sume considerabile care ar putea fi folosite pentru alte investitii. „Ieri (17 ianuarie – n.r.), s-a dat drumul la centrala termicã a Clubului Sportiv Scolar Olimpia. Gata sînt si centralele termice ale Liceului «Gheorghe Asachi», Colegiului National «Calistrat Hogas», Colegiului Tehnic de Transporturi Auto, ale Grãdinitelor nr. 6 si 10. Acestea vor începe sã functioneze pe mãsurã ce vor fi finalizate demersurile de racordare la reteaua de gaz metan. O parte a centralelor termice vor fi montate în containere speciale. Pentru o parte din acestea, am început sã turnãm fundatiile. Acest proiect va fi terminat pînã în luna mai“, a subliniat Gheorghe Plai, consilierul primarului pentru probleme tehnice.

Blocurile din Piatra Neamt vor fi „cosmetizate“ În acest an, autoritãtilor locale intentioneazã sã demareze un proiect de refacere a fatadelor blocurilor. Subiectul a fost prezentat chiar în urmã cu cîteva zile, cei doi viceprimari, împreunã cu reprezentantii Directiei Tehnice din cadrul institutiei publice organizînd dezbatere publicã în cadrul cãreia au abordat alte cîteva subiecte de interes: actiunile de curãtare a zãpezii, mansardarea blocurilor, desfiintarea acoperisurilor realizate din plãci de azbest, precum si obligativitatea desfiintãrii constructiilor ilegale amplasate pe domeniul public. La aceastã întrunire au participat circa 150 de reprezentanti ai asociatiilor de proprietari. „În privinta desfiintãrii acoperisurilor realizate din plãci de azbest, aceasta va deveni, oricum, obligatorie, din 2007. Vom cãuta sã identificãm, cu sprijinul asociatiilor, blocurile pretabile la mansardare. Apartamentele rezultate ar urma sã fie vîndute tinerilor, fiind o importantã sursã de venituri pentru refacerea fatadelor blocurilor. Domnul primar Stefan va încerca sã obtinã si o serie de fonduri guvernamentale pentru acest proiect“, a declarat Mihaela Stoica, viceprimar al municipiului Piatra Neamt. O altã sursã de venituri pentru refacerea fatadelor de bloc va fi fondul creat din „taxa edilitarã“, introdusã începînd din acest an. Aceasta va fi calculatã aplicînd cota de 15% la valoarea impozitului/ clãdire datorat pentru apartamentul aflat în proprietatea contribuabilului. Din taxa edilitarã se preconizeazã încasarea, în acest an, a sumei totale de 6,8 miliarde de lei. Un proprietar de garsonierã, cu o suprafatã de 15 mp, ar avea de plãtit 40 mii de lei/ an, pentru un apartament cu 2 camere (30 mp) – 90 mii de lei/ an, cu 3 camere (60 mp) -130 mii lei/ an, iar cu 4 camere (100 mp) – 210 mii de lei/ an.

Citește știrea
Postează comentariu

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Arhivă 2005-2017

Proces şi la Curte în cazul fraudelor de la postliceală

Știre publicată în urmă cu

în data de

■ procurorii au atacat sentinţa prin care s-au aplicat pedepse cu suspendare şi achitări ■ 19 din cei 96 de inculpaţi au uzat de calea de atac ■ 26 de lucrări au fost anulate de instanţa de fond ■ unii elevi nici nu treceau pe la şcoală, fiind plecaţi în străinătate ■ erau promovaţi contra unor sume de 1.000 de lei ■ unii profesorii-medici pătaţi completau în locul candidaţilor testele tip grilă ■

Procesul fraudelor de la postliceala sanitară continuă la Curtea de Apel Bacău după ce sentinţa instanţei de fond a fost atacată. Au declarat apel atît procurorii cît şi parte din inculpaţi, 19 din totalul din 96, profesori care şi-au pătat onoarea la corectarea tezelor, dar şi elevi care au cotizat pentru a deveni asistenţi medicali. Reamintim că Tribunalul Neamţ a aplicat pedepse cu suspendare, iar parte dintre cei deferiţi justiţiei au fost exoneraţi de răspundere penală, fiind achitaţi. 26 de lucrări ale elevilor „cotizanţi“ au fost anulate de instanţă, titularii rămînînd fără diploma care le atesta studiile. Acuzele de dare şi luare de mită nu au putut fi dovedite nici din probatoriu, nici din interceptări şi confruntări, astfel încît profesorii şi cei din comisia de examinare au fost inculpaţi numai pentru abuz în serviciu şi fals material în înscrisuri oficiale. În ceea ce priveşte alţi acuzaţi, ei au fost trimişi în judecată pentru comiterea infracţiunilor de trafic de influenţă, iar cursanţii şcolii postliceale fiind inculpaţi pentru cumpărare de influenţă. Cele două părţi vătămate din dosar, Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ şi Şcoala Posliceală Sanitară Piatra Neamţ, nu s-au constituit părţi civile în procesul penal. Curtea de Apel Bacău va da în cauză o sentinţă definitivă. Conform actelor de urmărire penală, lanţul neregulilor pleca încă de intrarea în şcoală şi se termina la finele studiilor, cu examenul de certificare, unul care era de cele mai multe ori măsluit grosolan. Oamenii legii s-au sesizat despre nereguli în 2013, iar cercetările au durat aproape doi ani. Au ajuns în faţa judecătorilor membrii comisiilor de certificare a studiilor, diriginţii celor trei clase din Piatra Neamţ care au absolvit în 2013, secretarul unei postliceale din Roman, care în anul 2013 a scos ultima promoţie, apoi şi-a închis porţile, precum şi de mulţi din cei care au cumpărat bunăvoinţa profesorilor şi a medicilor şi au cumpărat o diplomă de asistent medical, deşi în unele cazuri chiar cei din comisia de examinare se minunau cît de neinstruiţi erau candidaţii. Acheta a relevat faptul că la postliceala din Roman succesul examenului era asigurat contra sumei de 1.000 de lei de persoană. În mod normal, taxa legal instituită era de 170 de lei, iar diferenţa pînă la 1.000 de lei însemna cumpărarea indulgenţei profesorilor examinatori. De toate demersurile s-a ocupat secretara unităţii, cea care strîngea banii de la cotizanţi, le spunea că această practică este valabilă de ani de zile şi că pentru cei care dau bani, poate rezolva problema examenului la Piatra Neamţ. Tot ea făcea drumurile la „judeţ“, unde era centru de examinare şi rezolva problema. Femeia le-a spus oamenilor legii că această taxă ilegală era de cînd lumea, că iniţial a fost mai modestă, dar că din 2009 rămăsese la pragul de 1.000 de lei. Din cei 34 de elevi înscrişi în promoţia 2010 – 2013, au venit la examenul de certificare numai 24, dar instanţa le-a anulat lucrările. Pentru unii, cursurile din cei trei ani au fost opţionale, nici măcar nu au trecut pe la şcoală fiind plecaţi la muncă în străinătate. Pentru majoritatea candidaţilor secretara le-a făcut rost şi de proiecte pe care le avea de la promoţiile anterioare. La Piatra Neamţ examenul de final costa mai puţin, cam 500 de lei. Ca orice examen şi cel de la postliceala sanitară era monitorizat audio şi video, aşa că anchetatorilor nu le-a trebuit decît niţică răbdare pentru a studia înregistrările. Aşa a ieşit la iveală că acolo unde toată comisia era „cumpărată“, medicii au muncit pe brînci, şi- au scos din poşete mai multe pixuri, au stabilit care este mai aproape de culoarea cu care s-a scris teza şi au trecut la treabă. La testele tip grilă erau întrebări care aveau unul, două sau chiar trei răspunsuri corecte. Corectorii au completat tot ce trebuia pentru note cît mai mari. Totuşi, mediciii care nu s-au lăsat cumpăraţi au rămas uimiţi de neştiinţa candidaţilor, catalogînd promoţia 2013 ca fiind cea mai slabă din istoria şcolii. La examenul din 2013 au fost un număr total de 212 candidaţi care au avut de susţinut proba scrisă şi proiectul. Dacă la cea de-a doua probă toţi au trecut cu brio, la teza scrisă, şapte candidaţi nu au reuşit să obţină minim nota 5. Din cei care au trecut însă, mulţi s-au bucurat de sprijinul comisiei de corectare, în unele cazuri modificările fiind evidente. În aceste condiţii, a fost dispusă o expertiză grafologică în urma căreia a ieşit la iveală că din totalul de 212 de teze, un număr de 113 prezintă modificări ale substanţei cu care s-a scris, dar nu s-a putut stabili dacă au făcut menţiunile pe foaie una, sau două persoane.

Citește știrea

Arhivă 2005-2017

DNA acuzã: finantãri penale la FC Ceahlãul

Știre publicată în urmă cu

în data de

• fostul primar Gheorghe Stefan a fost inculpat din nou, acum fiind vorba despre modul cum a fost finantat FC Ceahlãul • prin traficarea influentei ar fi obtinut de la o firmã aproape 10 miliarde de lei vechi • un alt dosar îi are în vizor pe un fost director ANL si pe fostul director de marketing al clubului, Iulian Boghian •

Fostul primar de Piatra Neamt pare sã nu mai iasã din vizorul procurorilor anticoruptie, fiind inculpat din nou zilele trecute pentru trafic de influentã. De aceastã datã pentru modul în care a fost finantat clubul de fotbal Ceahlãul. „La începutul anului 2010, inculpatul Stefan Gheorghe a pretins de la directorul unei societãti comerciale cu activitate în constructii ca aceasta sã sponsorizeze echipa de fotbal FC Ceahlãul Piatra Neamt cu un procentaj de 3% din sumele pe care societatea urma sã le încaseze în baza unui contract încheiat cu SC Hidroelectrica SA – Sucursala Hidrocentrale Bistrita privind un obiectiv de investitii avînd ca obiect lucrãri hidroenergetice pe rîul Siret“, conform unui comunicat al Directiei Nationale Anticoruptie. În schimbul banilor, Pinalti a promis cã va interveni pe lîngã functionarii din conducerea SC Hidroelectrica SA, societate cu capital majoritar de stat si care aloca fondurile necesare investitiei, pentru a se continua finantarea obiectivului amintit. „În temeiul solicitarii lui Stefan Gheorghe, în perioada 2010 – 2011, între SC FC Ceahlãul SA Piatra Neamt în calitate de prestator si societatea cu activitate în constructii, în calitate de beneficiar, au fost încheiate sapte contracte de reclamã si publicitate în temeiul cãrora au fost emise nouã facturi fiscale si a fost achitatã prin ordine de platã suma totalã de 998.000 lei, în conditiile în care nu exista nici un document privind executarea obligatiilor asumate de prestator“, conform DNA. Procurorii antocoruptie au început sã caute prin actele de la FC Ceahlãul, si dupã cauza recentã în care a fost trimis în judecatã Pinalti, în aceeasi zi, pe 22 decembrie 2017, un alt dosar a ajuns pe rolul Tribunalului Neamt. Acesta îi are în vizor pe Marian Iftimie – Nicorici, director general al Agentiei Nationale pentru Locuinte, acuzat de trafic de influentã si Iulian Boghian, director în cadrul SC FC Ceahlãul SA Piatra Neamt, tot pentru trafic de influentã. „În cursul anului 2010, inculpatul Iftimie-Nicorici Marian, în calitate de director al Agentiei Nationale pentru Locuinte si inculpatul Boghean Iulian, director în cadrul SC FC Ceahlãil SA Piatra Neamt, i-au pretins administratorului unei societãti comerciale sã remitã cãtre SC FC Ceahlãul SA Piatra Neamt un procentaj de 5% din valoarea sumelor pe care societatea urma sã le încaseze de la Agentia Nationalã pentru Locuinte, în baza contractelor privind construirea unor imobile/locuinte aflate în derulare. Inculpatul Iftimie-Nicorici Marian a promis, în schimb, cã va interveni pe lîngã functionarii din subordine pentru ca plãtile catre respectiva societate comercialã sã nu fie întîrziate“, spun anchetatorii. Ca urmare a acestei solicitãri, la data 6 septembrie 2010, între Ceahlãul (în care Boghean Iulian îndeplinea functia de director de marketing) în calitate de prestator si o firmã administratã de aceeasi persoanã cãreia i se ceruse sponsorizarea, în calitate de beneficiar, a fost încheiat un contractul avînd ca obiect servicii de reclamã si publicitate în valoare de 112.900 euro. În temeiul acestui contract, în perioada 1 octombrie 2010 – 27 decembrie 2010, beneficiarul a plãtit suma totalã de 61.709,96 (617 milioane de lei vechi) lei în temeiul a douã facturi fiscale ce atestau servicii care în realitate nu au fost prestate.

Mari datorii

În afarã de problemele penale care l-ar putea duce iar la închisoare, Gheorghe Stefan a fost obligat de diferite instante sã plãteascã mari sume de bani reprezentînd prejudicii. De exemplu, în dosarul Posta Românã el trebuie sã achite 422.138 lei si 35.306 euro, iar în dosarul Microsoft s-a dispus confiscarea a 3,99 milioane de euro. În cazul solutionat definitiv, „Bani pentru partid“, unde a fost condamnat la 3 ani de detentie, judecãtorii au dispus confiscarea sumei de 1,65 milioane de euro, iar pentru recuperarea altei pãrti de 2,35 milioane de euro, a fost pãstrat sechestrul asigurator pe bunurile detinute de Pinalti. În cauza spãlãrii de bani prin firma Strong Montaj, fostul primar de Piatra Neamt a pierdut o altã avere: „Dispune confiscarea de la inculpatul Stefan Gheorghe, în folosul statului, a sumei 3.031.365 lei, reprezentînd sumele dobîndite prin sãvîrsirea infractiunii de efectuare de operatiuni financiare, ca acte de comert, incompatibile cu functia“, conform Tribunalului Neamt. Cauza este acum la Curtea de Apel Bacãu, acolo unde a fost contestatã hotãrîrea Tribunalului Neamt. În total, toate aceste sume adunate înseamnã 8,025 milioane de euro si 3,45 milioane de lei noi. La un curs mediu de 4,5 lei pentru un euro, la acest moment Pinalti a fost obligat la plata unor sume care totalizeazã circa 40 milioane de lei noi, sau altfel spus 400 miliarde de lei vechi. Si asta nu este tot pentru cã mai are alte procese, care nu au trecut încã de prima instantã.

Citește știrea

Arhivă 2005-2017

Martori la strania aparitie a unui obiect luminos pe cer

Știre publicată în urmă cu

în data de

• doi pietreni, la fel ca multe persoane din tarã, au observat pe cer un obiect luminos care se comporta ciudat • ei plecaserã la pescuit si au fost martorii aparitiei stranii în dimineata zilei de 26 decembrie • „Acum rememorez cele trãite si parcã am avut ceva fiori reci. Chiar i-am zis amicului: «Hai sã ne tinem de mînã, cã acum ne trag ãstia sus»“, spune Dragos Vintilã •

Dragos Vintilã, un pietrean de 38 de ani, îsi fãcuse planuri mari pentru ziua de marti, 26 decembrie. Împreunã cu un amic, a decis sã meargã la o partidã de pescuit la Sascut, cu barca, pe un lac de acumulare din zonã, cã de, poate, poate o fi cu noroc. Ulterior am aflat cã n-a fost sã fie prea spornicã iesirea (doar niste bibãnasi), dar ce le-a fost dat sã vadã în drum spre lac celor doi pietreni i-a marcat si cu sigurantã îsi vor aminti de întîmplare mult timp. Concret, au observat un straniu obiect luminos, foarte bine conturat pe cerul încã întunecat al diminetii, ei alãturîndu-se altor persoane din diverse zone ale tãrii care au vãzut acelasi lucru. De altfel, au si imortalizat aparitia cu telefonul mobil, realizînd cîteva fotografii, dar nu prea au iesit clare. Însã, imaginile care ilustreazã acest articol au fost realizate de un romascan, prieten cu unul dintre pietrenii mentionati, martor si el al fenomenului pomenit. Mai trebuie spus cã subiectul a fost extrem de comentat în presã, fie ea scrisã sau vorbitã, în ultimele zile si pe retelele de socializare. „Am plecat din Piatra Neamt în jur de 4.30 – 4.40 mergînd destul de încet, pentru cã aveam tractat peridocul cu barca. Dupã ce am trecut de Buhusi si Racova, cam pe la 5.30 am observat strania luminã de pe cer. De altfel, am vãzut-o de la depãrtare si ne tot întrebam ce putea fi. Ne-am dat cu presupusul, gîndindu-ne cã poate era lumina vreunui reflector puternic, de la o discotecã sau vreun club. Dar ceva nu era în regulã, nu putea fi o luminã venitã de jos, era ceva straniu. Chiar foarte straniu. Plus cã lumina dispãrea, dar rãmînea conturul perfect si se tot mãrea. Era ca o ceatã lãptoasã pe cer, doar într-un loc. Nu putea fi un fenomen meteo. Era ca o parã întoarsã. Cum ne apropiam tot mai mult de locul unde era localizatã pe cer, îsi mãrea forma. Am oprit si am fãcut fotografii, dupã care ne-am continuat drumul, trecînd pe sub ea. Acum rememorez cele trãite în dimineata de 26 decembrie si parcã am avut ceva fiori reci. Chiar i-am zis amicului: «Hai sã ne tinem de mînã, cã acum ne trag ãstia sus». Am mai mers un pic, lãsînd conturul ciudat în stînga noastrã si am oprit iar, dar lumina dispãruse la fel de straniu cum si apãruse. Tot ce am vãzut noi, cred cã a durat între 3 si 5 minute. Oricum, a fost o experientã unicã si nu am o explicatie despre ceea ce ar fi putut fi“, ne-a povestit Dragos Vintilã. A continuat spunînd cã în nici un caz nu a putut fi vorba despre vreo luminã proiectatã de la sol.

Declaratii care adîncesc misterul

Obiectul luminos neidentificat a fost vãzut, conform Digi24, în aceeasi dimineatã, de localnici din Vrancea, Bihor, Ilfov, de lîngã Bucuresti, dar si de la Roman, ei postînd pe retelele de socializare fotografii si filmulete. Si cam toti au arãtat cã misteriosul obiect, unii i-au spus minge de luminã, a dispãrut la fel de brusc precum apãruse si a lãsat în urmã o formã conicã, asemenea unei perdele de ceatã. Exact cum a relatat si Dragos Vintilã. Întrebat despre strania aparitie, celebrul Alexandru Mironov, realizator Digipedia, a declarat: „Sînt imagini aproape clasice într-un domeniu care se numeste ufologie, un fel de stiintã a OZN-isticii. Poate cã stiintã este mult spus. Este vorba de fenomene care se întamplã adesea. Se întîmplã si pe teritoriul României. S-ar putea ca o explicatie sã vinã de la ingineri care sã spunã: e o treaptã a unei rachete, e vorba de un proiectil de mari dimensiuni militar, cu care s-a fãcut un exercitiu. În urmã cu cîtiva ani, la Celiabinsk, în nordul Rusiei, un asemenea obiect ceresc a explodat. S-a dovedit cã era vorba de un meteorit care venea spre pãmînt. S-a frecat cu aerul, a explodat si s-a comportant ca o bombã. A spart toate geamurile din oras. Este vorba deci de fenomene de care nu mai trebuie sã ne speriem. Poate o sã stim odatã si odatã mai mult despre ele. Este clar însã cã din ce în ce mai des ele sînt observate. Atunci cînd raportãrile vin din mai multe pãrti despre un acelasi fenomen întîmplat la un acelasi moment, atunci este într-adevãr un fenomen care trebuie investigat“. Misterul în acest caz este dat si de faptul cã obiectul luminos apãrut în dimineata zilei de 26 decembrie nu a fost detectat de radare, dupã cum sustine Marius Ioan Piso, presedinte – director executiv al Agentiei Spatiale Române, într-o interventie la Digi24: Noi avem niste surse de informare foarte clare, cum ar fi Comandamentul Strategic al Fortelor Spatiale SUA. Existã un sistem si în Europa, care urmãreste aceste lucruri. Pînã si în România existã un sistem numit Allsky, fiind gestionat de astronomi si de amatori care urmãresc cerul. Mãrturisesc cã nici una din aceste surse nu a detectat nimic la acea orã. Nu a apãrut nimic. Cel putin noi nu am fost informati despre asa ceva“. Alte surse au avansat ipoteza cã a fost vorba despre o rachetã lansatã de agentia spatialã chinezã, cu cîtiva sateliti artificiali, sau cã obiectul observat ar fi o bucatã din statia spatialã chinezã Tiangong-1, care se presupune cã ar urma sã se prãbuseascã pe Terra la început de 2018. O altã variantã ar fi cã a fost un meteorit care s-a dezintegrat la intrarea în atmosferã. Dincolo de aceste declaratii si ipoteze care nu au lãmurit deloc subiectul, strania aparitie vãzutã si de cei doi pietreni si de alte persoane din tarã va rãmîne pentru ei tot la stadiul de straniu si nemaivãzut.

Citește știrea

Trending