Contactează-ne

Actualitate

Războiul parcărilor decide viitorul primar? Atacul Prefecturii declanşează haosul

Știre publicată în urmă cu

în data de

Piatra Neamţ. Aprilie 2022. Nişte amărâte de parcări, nişte amărâţi de politicieni. În fundal, mereu amărâţii de pietreni, nemţeni, români. Ei sunt cu adevărat amărâţi, politicienii nu sunt nimic cu adevărat.

Parcările au fost la Parking, o societate, mult de stat, oleacă de privat. Apoi, pentru că Parking era oleacă de privat, parcările au trebuit să treacă la primărie. Până oleacă de privatul de la Parking va fi cumpărat de stat.

Ca să ne înţelegem şi pe culori politice, Parking era măr putred PMP, a trecut în palid PNL şi acum aşteaptă să vadă cum răsare soarele politic de la… Gârcina.

Între timp, războiul privind situaţia parcărilor din Piatra Neamţ a fost reaprins. Prefectura anunţă că atacă în contencios administrativ hotărârea CL Piatra Neamț privind parcările din oraș. Ceea ce, cel puţin teoretic, înseamnă că în momentul acesta parcările sunt în aer. În sensul că hotărârea de CL e suspendată, contractul cu Parking e terminat, iar parcările sunt ale… nimănui. Deci… haos. Pietrenii mai au contract pentru parcări? Cu cine?

Instituția Prefectului Județul Neamț anunţă, vineri, la ceas, nu de seară, ci de final al programului la bugetari  că a sesizat instanța de contencios administrativ în conformitate cu prevederile art. 3, alin. 1 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, considerând ilegală Hotărârea Consiliului Local Piatra Neamț nr. 49 din 28.02.2022, prin care a fost aprobată gestiunea directă a serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a parcărilor de reședință, precum și a celui de blocare/deblocare, ridicare transport, depozitare și eliberare a autovehiculelor care sunt staționate sau parcate neregulamentar pe locurile de parcare de reședință de pe domeniul public sau privat al municipiului Piatra Neamț.

“Ținând cont de documentele transmise Prefecturii la data respectivă, la o primă analiză a actului administrativ în discuție, a fost întocmită adresa de procedură nr. 2563/11.03.2022 prin care a fost solicitată modificarea și completarea H.C.L. nr. 49/2022, potrivit prevederilor legale incidente în domeniu”, se zice în comunicat.

„Anterior adoptării unui regulament de funcționare a unui serviciu public, autoritatea publică locală este obligată să parcurgă niște etape obligatorii prevăzute de O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, care au fost eludate în cazul de față.

Serviciile de administrare a domeniului public și privat al unei unități administrativ-teritoriale se pot înființa și funcționa doar în baza unor studii de fundamentare întocmite de autoritatea locală, care trebuie să evalueze indicatorii tehnico-economici, să identifice sursele de finanțare și să recomande soluția optimă privind modul de organizare și gestionare a serviciilor.

 Toate acestea ar fi trebuit puse în dezbatere publică și consultare a cetățenilor, anterior aprobării oricărui regulament de funcționare a unui serviciu public. Or, în cazul de față, în dezbatere publică a fost pus direct regulamentul de funcționare a serviciului, fără ca anterior să fie dezbătute actele de fundamentare, să fie analizate sursele de finanțare și să fie aleasă modalitatea cea mai bună privind organizarea sa.

De asemenea, nu au fost respectate termenele prevăzute de Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, care prevedeau că anunțul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunoștința publicului cu cel puțin 30 de zile lucrătoare înainte de supunerea spre avizare de către autoritățile publice.

Regulamentul de organizare și funcționare a fost postat pe site-ul Primăriei municipiului Piatra-Neamț înainte cu mai puțin din jumătatea termenului indicat anterior, fără a avea anexate nota de fundamentare, expunerea de motive, un referat de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus, un studiu de impact si/sau fezabilitate, după caz, așa după cum prevăd actele normative în materie.

Nu în ultimul rând, nu au fost aduse modificări referitoare la obligativitatea prezentării actelor referitoare la inspecția tehnică și a poliței de răspundere civilă obligatorie. Normele legale care reglementează activitatea RAR stabilesc în mod clar competența persoanelor în măsură să solicite titularilor astfel de documente, între acestea neregăsindu-se persoanele precizate în regulament“, a declarat Vasile-Adrian Niță, prefectul județului Neamț.

Şi revenim la comunicat: “Prin procedura demarată de Instituția Prefectului – Județul Neamț față de HCL nr. 49/2022, la începutul lunii martie 2022, Primăria Piatra-Neamț a avut posibilitatea de a intra în legalitate față de toate aspectele precizate mai sus, însă acest lucru nu s-a întâmplat.

în aceste condiţii, singura cale pentru a evita aplicarea greşită a normelor, cuprinse în HCL nr.49/ 2022 ,precum şi disconfortul creat proprietarilor de autoturisme interesați de a deține o parcare de reședință pe domeniul public, a fost sesizarea instantei de contencios administrativ”.

Dincolo de limbajul de lemn al oricărei comunicări, situaţia e simplă: primăria a ajuns cu parcările pe cap pentru că unii nu au fost capabili să facă “trecerea” parcărilor la Parking. Prefectul, viitor candidat PSD la primăria pietreană a simţit miros de sânge şi a atacat la baionetă un actual primar, Carabelea, cu dorinţe de viitor mandat.

La mijloc? Pietrenii. Contează pietrenii? Acum nu. Peste doi ani poate vor conta. Între timp politicienii îşi dau dupaci şi speră să câştige voturi.

Citește știrea
Postează comentariu

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Advertisement
Trending