Contactează-ne

Actualitate

Proiectul pentru Cetatea Neamț în ruine

Știre publicată în urmă cu

în data de

■ Consiliul Județean Neamț a decis rezilierea contractului cu Asocierea Lemar Industries și Topoprest ■ CJ Neamț suspectează Lemar Industries de comiterea unor fapte penale ■ Lemar și-a declarat stupoarea la rezilierea aflată din presă ■ ”Am îndrăznit să ne luptăm cu CJ Neamț” afirmă Marius Leuștean ■

Ruinele Cetății Neamț se mențin drept câmp de bătălie, de data nu între Sobieski și plăieși, ci între CJ Neamț și Lemar Industries, având ca miză proiectul pentru protecție împotriva infiltrațiilor de apă în ziduri și spații muzeale la Cetatea Neamț. Cele două părți nu sunt la prima înfruntare, proiectul a fost atribuit lui Lemar prin instanță, în ciuda deciziilor anterioare ale beneficiarului.

Cel puțin într-un punct ambele părți sunt de acord:  că proiectul este foarte necesar.

Ultimele salve sunt după cum urmează. Consiliul Județean Neamț a transmis presei locale un comunicat de presă din care rezultă următoarele:

”U.A.T. Județul Neamț, în calitate de achizitor, a decis rezilierea Contractului de servicii nr. 30624/716/28.11.2022, încheiat cu Asocierea S.C. Lemar Industries S.R.L. și S.C. Topoprest S.R.L. (în calitate de Prestator), contract care avea ca obiect elaborarea documentațiilor tehnico-economice – faza Proiect tehnic și servicii de asistență tehnică din partea proiectantului în cadrul proiectului „Sprijin la nivelul regiunii Nord-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură“, cod SMIS 145313 – „Protecție împotriva infiltrațiilor de apă în ziduri și spații muzeale la Cetatea Neamț“. Conform art. 6.2 din contractul mai sus menționat, „durata de prestare a serviciilor de proiectare este de maximum 10 luni și începe în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data semnării Contractului de către ambele părți, după constituirea garanției de bună execuție. Din cadrul duratei de prestare fac parte perioadele necesare obținerii avizelor, acordurilor, Autorizației de construire și Autorizației de desființare. Toate documentaţiile aferente serviciului de proiectare, avizele, acordurile, Autorizaţia de construire și Autorizația de desființare vor fi predate în termen de maxim 10 luni“.

Cum serviciile de proiectare nu au fost finalizate în intervalul prevăzut în contract, s-a încheiat Actul adițional nr. 3, înregistrat cu nr. 25405/618/26.09.2023, prin care termenul limită de predare a documentațiilor tehnico-economice care făceau obiectul acestuia a fost prelungit la cererea Prestatorului, cu 20 de zile, respectiv până la data de 17.10.2023. La data de 18.10.2023, Prestatorul a depus cu adresa nr. 673/18.10.2023, înregistrată la registratura CJ Neamț sub nr. 27830/18.10.2023, o documentație incompletă, neîntocmită în conformitate cu prevederile legale și contractuale și neverificată tehnic de către echipa de verificatori atestați, asigurați de U.A.T. Județul Neamț. De asemenea, nu era însoțită de avizele, acordurile, Autorizația de construire și Autorizația de desființare, necesare în conformitate cu prevederile din contract.

În această situație, întrucât Consiliul Județean Neamț era în imposibilitatea de a realiza recepția documentațiilor ce fac obiectul Contractului de servicii nr. 30624/716/28.11.2022, așa cum este prevăzut la art. 10.1.13 din acesta, prin adresa  cu data de 18.10.2023 s-a pus în aplicare sancțiunea prevăzută la art. 12.1 din contract, pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor contractuale pe care Asocierea S.C. Lemar Industries S.R.L. și S.C. Topoprest S.R.L. și le-a asumat: „În cazul în care, din vina sa exclusivă, Prestatorul nu reușește să-și îndeplinească obligațiile asumate prin Contract, atunci Achizitorul este îndreptățit de a deduce, din prețul Contractului, ca penalități, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere din valoarea serviciilor neefectuate, până la îndeplinirea efectivă a obligației“. Tot prin notificarea mai sus menționată, instituția noastră a pus în vedere Prestatorului faptul că are posibilitatea remedierii situației până la data de 03.11.2023. Întrucât nici până la acest nou termen Prestatorul nu și-a respectat obligațiile contractuale, astăzi, 20.11.2023, a fost luată decizia rezilierii contractului, conform notificării nr. 29686/20.11.2023 transmisă acestuia.

Proiectul are lipsuri și abateri grave de la legislația și normativele tehnice, prezentând inclusiv suspiciunea comiterii unor fapte de natură penală, motiv pentru care prin adresa nr. 29705/20.11.2023 au fost sesizate organele competente, toate aceste considerente făcând imposibilă recepționarea documentației de către Consiliul Județean Neamț.

Din tot acest context complicat, un singur aspect este de apreciat: s-a stopat o situație în care un proiect tehnic prost făcut și prezentând grave abateri de la lege să aibă consecințe negative iremediabile asupra Cetății Neamț.

Consiliul Județean Neamț este hotărât să asigure conservarea acestui monument istoric de importanță excepțională, luând toate măsurile necesare, în spiritul și litera legii, și căutând surse de finanțare nerambursabilă. Nu excludem nici posibilitatea de a aloca din bugetul propriu sumele necesare pentru punerea în aplicare cu celeritate a lucrărilor de protecție a Cetății Neamț”.

Un proiect atribuit Lemar Industries de două ori, prin instanță, în ciuda deciziilor CJ Neamț  

De partea cealaltă a baricadei, Lemar Industries a transmis următorul drept la replică față de comunicatul Consiliului Județean Neamț:

”Aflăm cu stupoare din presă cu privire la rezilierea Contractului de proiectare pe care firma noastră l-a câștigat. Considerăm cel putin neelegant din partea Consiliului Județean Neamt să anunțe rezilierea fără a notifica inițial partenerul contractual cu privire la aceasta. Este de la sine înteles că oricare dintre părțile contractante poate proceda astfel cum consideră de cuviință, inclusiv la nerespectarea clauzelor contractuale, întrucât trăim într-o țară liberă și democrată.

Dacă de-a lungul derulării contractului ne-am obisnuit ca documentațiile de proiectare să ne fie respinse înainte de a fi primite, un lucru nou reprezentandu-l plângerea penală, aspect cu privire la care urmează, probabil, să aflăm mai multe.

Totusi, invit pe cei ce urmăresc subiectul , înainte de a ridica piatra, să gândească la faptul că beneficiarul, Consiliul Județean Neamț, a fost obligat de două ori, în instanță, să atribuie contractul de proiectare către societatea noastră, iar documentațiile au fost expertizate și declarate conforme, probabil împotriva voinței acestuia. De aceea, nu ne miră acest gen de reacție.

Dacă documentațiile au fost corect sau greșit întocmite, urmează probabil să aflăm peste unul sau doi ani de acum înainte.

Există totuși câteva certitudini, din păcate nici una dintre ele benefice obiectivului istoric. Prima: cel puțin încă două ierni de acum înainte în Cetate va ploua și vor exista infiltrații, continuând degradarea acestui simbol al istoriei naționale. O altă certitudine este că în maxim un an, nu vom mai avea la conducerea Consiliului Județean pe cei care ar trebui să răspundă pentru această stare a lucrurilor.

Din punctul de vedere al firmei Lemar Industries, considerăm că proiectul nostru este bun și ar fi fost extrem de util, dacă nu celor de la Consiliul Județean, în mod sigur Cetății Neamț.

Cu stima, Marius Leuștean”

Plăieșii și fondurile UE

Pentru o mai bună înțelegere a reabilitării reabilitării, redăm un fragment dintr-un text apărut în Revista Construcțiilor, în 2014

”(…) Cetatea Neamt facea parte din sistemul de fortificatii construit in Moldova la sfarsitul secolului al XIV-lea, in momentul aparitiei pericolului otoman. Sistemul de fortificatii medievale cuprindea asezari fortificate (curti domnesti, manastiri cu ziduri inalte, precum si cetati de importanta strategica) in scop de aparare, intarite cu ziduri din piatra, valuri de pamant sau avand santuri adanci. Cetatea a fost construita la sfar­situl secolului al XIV-lea de Petru I, a fost fortificata in secolul al XV-lea de Stefan cel Mare si distrusa in secolul al XVIII-lea (1718) din ordinul domnitorului Mihai Racoviță.

Cetatea Neamt a fost inclusa, din anul 2004, pe Lista monumentelor istorice din judetul Neamt, avand codul de clasificare NT-II-m-A-10707.

In perioada 2007-2009, Cetatea Neamt a fost reabilitata cu fonduri europene, prin programul Phare 2004-2006 Coeziune Economica si Sociala, la care s-au adaugat fonduri alocate de Consiliul Judetean Neamt, in parteneriat cu Consiliul Local Targu Neamt. Fondurile euro­pene au fost majoritare, cele doua institutii nemtene avand o contributie de 10% din valoarea lucrarilor.

Studiul de feza­bilitate si proiectul tehnic au fost intocmite de un colectiv condus de arhitectii Gheorghe Sion si Corneliu Constantin, din cadrul Institutului Monumentelor Istorice Bucuresti, iar executantii lucrarilor au fost SC Iasicon SA Iasi si SC Proconsult Company SRL Pascani.

Cheltuielile de reabilitare s-au ridicat la 2,5 milioane de euro. Pentru reabilitarea Cetatii Neamt, Asociatia Romana a Antreprenorilor de Constructii (ARACO) a decernat societatii Iasicon SA Iasi „Trofeul Calitatii ARACO“.

(…) S-au realizat: modernizarea drumului de acces pornind cu strada Stefan cel Mare, strada 1 Decembrie si terminand cu Aleea Cetatii; restaurarea intregului ansamblu arhitectonic; iluminarea cailor de acces si a monumentului; constructia de noi cladiri, care sa satisfaca cerintele functionale impuse; amenajarea celor trei parcari existente in apropierea cetatii; alimentarea cu apa si canalizarea.

Cetatea Neamt a fost redata circuitului turistic national si international la 4 iulie 2009. Au fost amenajate cu prilejul lucrarilor de reabilitare 21 de incaperi, printre care sala de sfat si judecata, sala armelor, inchisoarea, camera de provizii, sala de mese, paraclisul etc. În unele camere este recreată atmosfera din vremurile trecute, atunci când cetatea era locuita. În încaperea care servea ca închisoare se află patru manechine, imaginand raufacatori legati cu lanțuri. (…)”

Mai plastic de atât, nici că se poate…

Fortografii oferite de Lemar Industries 

Citește știrea
Postează comentariu

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Advertisement
Trending