Contactează-ne

Arhivă 2005-2017

PÃRINTELE IUSTIN, CÃTRE CREDINCIOSI

Știre publicată în urmă cu

în data de

• „Este vremea muceniciei! Luptati pînã la capãt! Nu vã temeti!“, spune staretul Iustin Pîrvu, de la Mãnãstirea Petru Vodã

Iubiti fii ortodocsi ai acestui neam,

Cu multã durere si îngrijorare vin sã vã adresez aceste cuvinte, pentru care mã simt dator în fata lui Dumnezeu si constiinta si inima nu mã lasã sã trec nepãsãtor pe lîngã acest val primejdios care s-a ridicat sã înghitã toatã suflarea omeneascã, chiar si pe cei alesi, de este cu putintã. Nu în calitatea mea de biet monah, ascuns într-un vîrf de munte, era sã vã aduc la cunostintã aceste pericole ce se ivesc asupra Bisericii lui Hristos, în primul rînd, ci a arhipãstorilor, mai marii acestei Biserici. Dar dacã ei trec aceste lucruri sub tãcere, avînd preocupãri mai de seamã decît are acest popor, eu nu pot sã trec cu vederea glasul vostru, al celor care ati rãmas credinciosi cuvîntului Evangheliei lui Hristos, ati asteptat si mi-ati cerut cuvîntul în privinta acestor realitãti dureroase în care ne aflãm. De aceea, fiii mei, vin si vã spun cã a sosit ceasul sã-L preaslãvim pe Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, singurul Dumnezeu adevãrat. Nu credeam cã voi trãi sã vãd si eu începutul acestor vremuri de durere, apocaliptice – dar iatã cã mînia lui Dumnezeu a venit mai degrabã asupra noastrã, pentru toate pãcatele si fãrãdelegile pe care le-am sãvîrsit. Si vãd cum bietii oameni nu sînt pregãtiti sã facã fatã acestor capcane ale vrãjmasului, a cãrui nouã lucrare acum este sã pecetluiascã sufletele voastre cu semnul Fiarei – 666. Toti am citit Apocalipsa si înfricosãtoarea profetie – scrisã cu 2000 de ani în urmã: „Si ea (fiara) îi sileste pe toti, pe cei mici si pe cei mari, si pe cei bogati si pe cei sãraci, si pe cei slobozi si pe cei robi, ca sã-si punã semn pe mîna lor cea dreaptã sau pe frunte. Încît nimeni sã nu poatã cumpãra sau vinde decît numai cel ce are semnul, adicã numele fiarei, sau numãrul numelui fiarei“ (Apoc. 13: 16-17). Vremea în care ne aflãm acum este premergãtoare acestei profetii. Prin lege, prin ordonantã de guvern, românii sînt obligati sã se încadreze într-un plan de urmãrire si supraveghere la nivel national si mondial, proiect care le rãpeste de fapt oamenilor libertatea. Românilor li se cere sã-si punã pe pasapoartele, permisele auto si orice alt act personal cipul biometric ce contine amprenta digitalã, imaginea facialã, si toate datele personale. Poate pentru multi dintre dumneavoastrã acest cip pare un lucru nesemnificativ, dar în spatele acestui sistem de însemnare a oamenilor, de codare si stocare a datelor de identificare se ascunde o întreagã dictaturã, un întreg plan demonic, prin care de bunã voie îti vinzi sufletul diavolului. Însemnarea oamenilor, ca pe vite, este primul pas al unor alte mãsuri luate pentru controlul absolut al fiintei umane. Dragii mei, dupã cum proorocesc Sfintii Pãrinti, primirea acestui semn este lepãdarea noastrã de credintã. Sã nu credeti cã putem sluji si lui Dumnezeu si lui mamona. Nu, dragii mei, nu primiti acest însemn diavolesc care vã rãpeste ceea ce vã apartine prin mostenire de la Dumnezeu, dreptul la identitate, dreptul la unicitate si originalitate, al fiecãrei fiinte umane! Trebuie sã vã apãrati acest drept de la Dumnezeu, chiar de ar fi sã plãtiti cu pretul vietii voastre. În zadar câstigati cele ale lumii, dacã vã pierdeti sufletele voastre si ale copiilor vostri, pentru cã Sfintii Apostoli ne spun clar „se cuvine sã ascultãm de Dumnezeu mai mult decît de oameni“. De aceea vã spun: este vremea muceniciei! Dupã pãrerea mea ne aflãm în vremurile în care singura cale de mîntuire este mucenicia. De-abia acuma este momentul sã mãrturisim cu propria noastrã viatã, pînã acum ar fi fost o risipã de energie. Din pãcate noi nu avem un tineret ortodox la fel de riguros ca cel al grecilor, al nostru este mai evlavios, ce-i drept, dar si mai lipsit de vlagã si de reactie. Se stie foarte bine cît de curajos au reactionat grecii dar si sîrbii, cînd au protestat împotriva acestor cipuri si a sistemului însemnãrii si controlului total al identitãtii. Tinerii lor au fost formati de mici în duhul acesta patristic, atît în familiile cît si în scolile lor – ei au notiuni de Vechiul Testament, de Noul Testament; din tatã-n fiu s-a predat aceastã traditie patristicã. De pe timpul comunismului încoace noi am dovedit cã rãmînem constanti slugi altora, uitînd de curajul si demnitatea românilor de altãdatã. Toate popoarele vecine au încercat sã scape de comunism, sã-si impunã cumva neatîrnarea – si au reusit într-o mãsurã oarecare. Dar România, care a fost cel mai crunt lovitã de fiara comunistã, al cãrei popor a îndurat cele mai cumplite crime si decimãri în lagãre si deportãri, a ajuns astãzi putregai. La noi în bisericã situatia este destul de anevoioasã deoarece credinciosii nu sunt destul de informati cu privire la aceste provocãri ale lumii de azi. La noi, bietul român, dacã îl mãgulesti un pic, nu mai tine cont de nici o normã evanghelicã. El este vinovat numai prin nestiintã deoarece dacã el n-are cîtusi de putine cunostinte de la bisericã, de la scoalã, din familie, din societate – ignoranta e cuceritoare. Pentru cã el are un text în capul lui: „supuneti-vã mai marilor vostri“; la el trebuie sã meargã textul. Pãi, pe noi nu ne acuzau în puscãrie, folosindu-se cu viclenie de textul scripturistic, asa cum fac si sectarii?- „Voi ati fost încãpãtînati mãi, voi ati fost rãzvrãtiti, n-ati ascultat de cuvîntul Evangheliei – pãi, ce crestini mai sînteti voi? Voi vã pierdeti viata zadarnic“. Asa încercau sã ne reeduce comunistii rosii de atunci, si tot astfel fac acum cu poporul nostru comunistii de azi îmbrãcati cu haine albe.

„Se vrea înregimentarea si uniformizarea pe model ateist a copiilor nostri“

Se vrea si se încearcã o desfiintare a sacrului prin relativizarea valorilor fundamentale, a adevãrului de credintã prin ecumenicitate, se vrea înregimentarea si uniformizarea pe model ateist a copiilor nostri. Dacã îi spui acum unui cetãtean care are cinci copii în casã – „Mãi, nu mai lua buletinul sau pasaportul“ – pãi el nu întelege. „Pãi, pãrinte, eu ce le mai dau de mîncare?“ Si-l pui în fata acestei situatii grele. Sîntem noi dispusi ca Brîncoveanu de altãdatã sã facem sfinti din copiii nostri? Nu sîntem pregãtiti. Si atunci cine poartã toatã aceastã vinã? Nu noi, biserica? Nu noi, mãnãstirile, care sîntem în fata altarului avem datoria sã spunem oamenilor adevãrul si sã-i prevenim la ceea ce-i asteaptã pe mîine? Dar în protopopiate nici vorbã sã se punã o astfel de problemã, esti respins, esti catalogat naiv si depãsit – ba chiar mai face si glume pe seama ta. Deci dacã preotul nu are habar de lucrurile acestea, atunci ce sã mai spui de bietul credincios care sãracu’ de-abia deschide Biblia de douã trei ori pe an, sau doar o datã-n viatã? Vina este de partea tuturor celor ce rãspund de educatia si formarea acestui popor – de la învãtãtori, profesori pînã la preoti si ministri. Vã cer, asadar, în numele Mîntuitorului Hristos, Care a spus „Oricine va mãrturisi pentru Mine înaintea oamenilor, mãrturisi-voi si Eu pentru el înaintea Tatãlui Meu, Care este în ceruri. Iar de cel ce se va lepãda de Mine înaintea oamenilor si Eu Mã voi lepãda de el înaintea Tatãlui Meu, Care este în ceruri“. (Matei 11: 32-33), sã cereti autoritãtilor române sã abroge legile care permit îndosarierea si urmãrirea electronicã a crestinilor, renuntarea la libertatea cu care ne-am nãscut. Dar o sã primim plata pãcatelor noastre, moartea, osînda noastrã, care sã nu fie, fereascã Dumnezeu, de rãscumpãrat. Pentru cã Hristos Si-a vãrsat sîngele o datã pentru tine. Ei bine, poporul acesta, prin fruntasii sãi, s-a ticãlosit pînã la culme, prin trãdarea traditiilor si credintei strãmosesti. Iar noi am refuzat aceastã rãscumpãrare prin neprezentarea acestor adevãruri scripturistice; am fost deseori absenti din fruntea micii ostiri a Adevãrului.

„Sã rezidim neamul acesta“

Sã rezidim neamul acesta! Dar nu vom putea izbîndi lucrul acesta dacã nu ne vom rezidi fiecare în parte sufletele noastre. Sã ne pocãim si sã ne punem cenusã în cap, ca sã ne dea Domnul harul si puterea de a primi mucenicia. Va trebui sã creãm mici fortãrete, mici cetãtui de supravietuire, la sate, acolo unde mai sînt încã oameni care pricep si îsi amintesc Rînduiala, unde sã avem pãmîntul nostru, scoala noastrã – în care sã ne crestem copiii în duhul aceasta ortodox, sã avem spitalele si moasele noastre. Copiii încã de la nastere trebuie protejati – pentru cã, dupã cum vedeti, vor sã implanteze acest cip pruncului la nastere. Fiecare este dator sã-si mîntuiascã sufletul. Fiecare sã se intereseze si sã vadã cã ne aflãm în fata unui moment de cumpãnã în care ai de ales: sã-ti pierzi sufletul sau sã-ti salvezi sufletul. Cel care nu s-a interesat pînã acum, nu e tîrziu încã sã afle si sã se dumireascã. Acum e timpul jertfei, prin vorbãrie si prin conferinte nu mai facem nimic. Sã te duci, române drag, fãrã fricã, direct spre vîrful sabiei, ca strãbunii nostri cei viteji, sã te duci ca o torpilã japonezã, sã mori în brate cu vrãjmasul! Acum sîntem exact ca în arena romanã cu fiare sãlbatice – stai aici în mijlocul arenei si astepti, ca si crestinii de odinioarã, sã dea drumul la lei. Asteptati sã fiti sfîsiati, rupti, altã scãpare nu mai e! Lupta este deschisã. Luptati pînã la capãt! Nu vã temeti! Asa cum a început crestinismul, asa va si sfîrsi – în dureri si în suferintã. Pecetluiti crestinismul cu mucenicia voastrã! Iubiti frati întru cinul îngeresc si întru slujirea preotiei, fac un apel cãtre frãtiile voastre sã întãriti acest text cu semnãtura proprie, în numele mãnãstirii si parohiei pe care o pãstoriti.

Mãnãstirea Petru Vodã, 14 Ianuarie 2009 Cuviosii Mucenici ucisi în Sinai si Raith Arhimandritul Iustin PARVU

Citește știrea
Postează comentariu

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Arhivă 2005-2017

Proces şi la Curte în cazul fraudelor de la postliceală

Știre publicată în urmă cu

în data de

■ procurorii au atacat sentinţa prin care s-au aplicat pedepse cu suspendare şi achitări ■ 19 din cei 96 de inculpaţi au uzat de calea de atac ■ 26 de lucrări au fost anulate de instanţa de fond ■ unii elevi nici nu treceau pe la şcoală, fiind plecaţi în străinătate ■ erau promovaţi contra unor sume de 1.000 de lei ■ unii profesorii-medici pătaţi completau în locul candidaţilor testele tip grilă ■

Procesul fraudelor de la postliceala sanitară continuă la Curtea de Apel Bacău după ce sentinţa instanţei de fond a fost atacată. Au declarat apel atît procurorii cît şi parte din inculpaţi, 19 din totalul din 96, profesori care şi-au pătat onoarea la corectarea tezelor, dar şi elevi care au cotizat pentru a deveni asistenţi medicali. Reamintim că Tribunalul Neamţ a aplicat pedepse cu suspendare, iar parte dintre cei deferiţi justiţiei au fost exoneraţi de răspundere penală, fiind achitaţi. 26 de lucrări ale elevilor „cotizanţi“ au fost anulate de instanţă, titularii rămînînd fără diploma care le atesta studiile. Acuzele de dare şi luare de mită nu au putut fi dovedite nici din probatoriu, nici din interceptări şi confruntări, astfel încît profesorii şi cei din comisia de examinare au fost inculpaţi numai pentru abuz în serviciu şi fals material în înscrisuri oficiale. În ceea ce priveşte alţi acuzaţi, ei au fost trimişi în judecată pentru comiterea infracţiunilor de trafic de influenţă, iar cursanţii şcolii postliceale fiind inculpaţi pentru cumpărare de influenţă. Cele două părţi vătămate din dosar, Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ şi Şcoala Posliceală Sanitară Piatra Neamţ, nu s-au constituit părţi civile în procesul penal. Curtea de Apel Bacău va da în cauză o sentinţă definitivă. Conform actelor de urmărire penală, lanţul neregulilor pleca încă de intrarea în şcoală şi se termina la finele studiilor, cu examenul de certificare, unul care era de cele mai multe ori măsluit grosolan. Oamenii legii s-au sesizat despre nereguli în 2013, iar cercetările au durat aproape doi ani. Au ajuns în faţa judecătorilor membrii comisiilor de certificare a studiilor, diriginţii celor trei clase din Piatra Neamţ care au absolvit în 2013, secretarul unei postliceale din Roman, care în anul 2013 a scos ultima promoţie, apoi şi-a închis porţile, precum şi de mulţi din cei care au cumpărat bunăvoinţa profesorilor şi a medicilor şi au cumpărat o diplomă de asistent medical, deşi în unele cazuri chiar cei din comisia de examinare se minunau cît de neinstruiţi erau candidaţii. Acheta a relevat faptul că la postliceala din Roman succesul examenului era asigurat contra sumei de 1.000 de lei de persoană. În mod normal, taxa legal instituită era de 170 de lei, iar diferenţa pînă la 1.000 de lei însemna cumpărarea indulgenţei profesorilor examinatori. De toate demersurile s-a ocupat secretara unităţii, cea care strîngea banii de la cotizanţi, le spunea că această practică este valabilă de ani de zile şi că pentru cei care dau bani, poate rezolva problema examenului la Piatra Neamţ. Tot ea făcea drumurile la „judeţ“, unde era centru de examinare şi rezolva problema. Femeia le-a spus oamenilor legii că această taxă ilegală era de cînd lumea, că iniţial a fost mai modestă, dar că din 2009 rămăsese la pragul de 1.000 de lei. Din cei 34 de elevi înscrişi în promoţia 2010 – 2013, au venit la examenul de certificare numai 24, dar instanţa le-a anulat lucrările. Pentru unii, cursurile din cei trei ani au fost opţionale, nici măcar nu au trecut pe la şcoală fiind plecaţi la muncă în străinătate. Pentru majoritatea candidaţilor secretara le-a făcut rost şi de proiecte pe care le avea de la promoţiile anterioare. La Piatra Neamţ examenul de final costa mai puţin, cam 500 de lei. Ca orice examen şi cel de la postliceala sanitară era monitorizat audio şi video, aşa că anchetatorilor nu le-a trebuit decît niţică răbdare pentru a studia înregistrările. Aşa a ieşit la iveală că acolo unde toată comisia era „cumpărată“, medicii au muncit pe brînci, şi- au scos din poşete mai multe pixuri, au stabilit care este mai aproape de culoarea cu care s-a scris teza şi au trecut la treabă. La testele tip grilă erau întrebări care aveau unul, două sau chiar trei răspunsuri corecte. Corectorii au completat tot ce trebuia pentru note cît mai mari. Totuşi, mediciii care nu s-au lăsat cumpăraţi au rămas uimiţi de neştiinţa candidaţilor, catalogînd promoţia 2013 ca fiind cea mai slabă din istoria şcolii. La examenul din 2013 au fost un număr total de 212 candidaţi care au avut de susţinut proba scrisă şi proiectul. Dacă la cea de-a doua probă toţi au trecut cu brio, la teza scrisă, şapte candidaţi nu au reuşit să obţină minim nota 5. Din cei care au trecut însă, mulţi s-au bucurat de sprijinul comisiei de corectare, în unele cazuri modificările fiind evidente. În aceste condiţii, a fost dispusă o expertiză grafologică în urma căreia a ieşit la iveală că din totalul de 212 de teze, un număr de 113 prezintă modificări ale substanţei cu care s-a scris, dar nu s-a putut stabili dacă au făcut menţiunile pe foaie una, sau două persoane.

Citește știrea

Arhivă 2005-2017

Plugusorul pentru Primãria Piatra Neamt

Știre publicată în urmă cu

în data de

Aho, aho, copii si frati, Stati putin si nu mânati, Ascultati ce vreau sã spun, Eu, pribeagul Mos Crãciun, Care-n marsul meu rãzlet, Am alergat prin judet, De la munte pân-la ses, Oprindu-mã tot mai des, Prin orase si prin sate, Toate frumoase, curate, Gãtite de sãrbãtori, Cu betealã si cu flori; Bunã vremea, gospodari, Oameni cu rãspunderi mari, Care-n urmã cu un an, Dupã cum aveati în plan, Ati urcat semeti pe val, Chiar în Consiliul Local. Eu vã urez sãnãtate, De succese s-aveti parte, Municipiul sã-nfloreascã, Lumea sã vã pretuiascã, Sã se-adune-n buget banul, Cum creste-n grãdini bostanul; Veti avea pe-ndestulate, Banii pentru sãnãtate, Aziluri, orfelinate, Pentru scoli, sport si culturã, Cheltuiti-i cu mãsurã; Banul public investit Sã fie atent chibzuit, Iar de-o rãmânea vreun pai, Dati ceva si pe la cai, Cum ati dat si-n acest an, Când s-a pus ban lângã ban, De-a zburat vestea în tarã, Auzindu-se si-afarã, Cã Piatra Neamt e-un oras, La multe sporturi fruntas, Printre care sportu-ecvestru, A-nãltat prestigiu nostru; Ani la rând ne-am ocupat, Orasul l-am promovat, Fiindcã am organizat, Concursuri nationale, Multe cupe mondiale; Si-au venit la noi turistii, Cãlãretii si artistii, Turcii, grecii si germanii, De si-au lãsat aici banii; De-am mai fi iarãsi ce-am fost, În tarã s-avem un rost, Baza cea de Peste Vale, Scrisã demult în anale, Trebuie modernizatã, Spre-a fi iar ce-a fost odatã, Cea mai frumoasã din tarã, Sã putem gãzdui iarã, Competitii mondiale, Si-alte internationale; Dar Bazei de Peste Vale, Unii i-au cam dat târcoale, Nu s-a-mplinit visul lor, Spre binele tuturor, Fiindcã noi nu am cedat, Am luptat, ne-am judecat, Iar instantele curate, Doar nouã ne-au dat dreptate. Se va-mplini visul lor La Pastele Cailor; Vrând Baza de cãlãrie Dumnezeu sã nu-i mai tie, Sã ajungã albi ca varul, Sã le cadã mãdularul, Limba sã le putrezeascã, Sã aibã mersul de broascã, Si de-or ajunge la mal, Sã moarã striviti de cal. Noi, cei de la cãlãrie, Cum toatã lumea ne stie, N-am cedat, nu vom ceda, Într-una ne vom lupta, Pânã când vom avea parte Si noi de sfânta dreptate; Poate-n anul care vine Ne va fi ceva mai bine, Dacã-întregu-Executiv Si Consiliul, receptiv, Vor da mâna-n unitate, Vrând sã se facã dreptate, Ca terenul disputat, Sã fie înapoiat Si lãsat în custodie Numai pentru cãlãrie; Acest lucru s-a produs, Undeva este si scris, Când domnul Chitic, primar, Pe atunci interimar, Le spunea plin de mândrie, Celor de la cãlãrie, Cã de-or câstiga procesul, Dânsul va face demersul, Cã acest teren furat, Sã le fie-napoiat, Cum spuneam, în custodie, Pentru sport si cãlãrie. Din pãcate, fãrã bani, S-au scurs aproape doi ani, De când nu a fost putinta, Probabil cã nici vointa, Ca problemele-ncurcate Sã fie-odatã transate. De-aceea, privim cu jale, Când ajungem Peste Vale, La Baza de cãlãrie, Pe vremuri, bijuterie, Iar acum se degradeazã, Fiindcã nimeni nu pluseazã, Bani în suma-asa de mare, Doar pentru modernizare. Încã e tinutã-n viatã, Ne cãznim sã-i dãm o fatã, Pentru-a fi competitivã, Pe plan national activã, Organizând competitii, Cunoscute cu traditii. Acum insistãm plenar, Din nou la domnul primar, Exprimându-ne-o durere, Cã nu mai avem putere, Sã mentinem mereu vie, Flacãra în cãlãrie; Nu vrem sã fim deloc duri, Dar de nu se iau mãsuri, Urgente, pe legi bazate, În termene limitate, Vine peste noi urgia, De-a lichida cãlãria; Nu cred cã domnul primar, Care-i primul gospodar Si nici domnul Gavrilescu, Viceprimar de Bãsescu, Sã accepte-o tragedie Pe-a orasului mosie. Dupã ce ne-am plâns amarul, Cum face pe câmp plugarul, Hai sã tragem niste brazde Pentru cinstitele gazde; Întâi plugul mai activ Direct la Executiv, Apoi plugul tras de cal Pentru Consiliul Local; Mânati mãi, hãi, hãi, hãi!

Noi pe unde am umblat, Multe, multe am aflat, Orasu-i foarte curat, Ca în basme luminat; Luni întregi v-ati chinuit Pânã când ati reusit, Cu talent si iscusintã, Ca sã dati în folosintã, Piata Centralã vestitã, De mai multi sacali pânditã; Dar acum, bine se stie, Cã e tot la Primãrie, Sã fie administratã, Permanent modernizatã, Si-apoi rentabilizatã; Prin oras dacã pornesti, Lucruri bune-ai sã gasesti: Pe strãzi s-a muncit intens, Ai separatoare de sens, Nu mai sunt doar iluzorii Sensurile giratorii, Care prompt fluidizeazã, Foarte bine dirijeazã, Circulatia-n final, Chiar si cãlare pe cal. Când ajungi pe la muzeu, Dacã mergi cumva mai greu, Si vrei sã te relaxezi, Trebuie doar sã traversezi, Si-ajungi, fiind mai atent, Într-un parc inteligent. În zone, unde cei tari, Sunt câinii comunitari, Atacând cu insistentã, Se cere multã prudentã; E bine c-a apãrut Înc-un padoc construit, Cã poate-ntr-un viitor Si problema câinilor Va fi total rezolvatã Fãr-a mai fi amânatã. Spuneam cum am remarcat, Cã orasul e curat, Tot asa am observat Si cum s-au securizat Multe europubele, În oras, prin cartiere. Aceste realizãri, Aminitite în urãri, Si-altele neamintite, De toatã lumea stiute, Ne-obligã sã-i dãm crezare, S-avem încredere mare, În acest executiv Capabil si foarte-activ, Condus de-un vrednic primar, Care stie foarte clar, Cum ce-i rãu sã redreseze, Iar ce-i bun sã promoveze; El este înconjurat Si permanent ajutat De cei doi viceprimari, Oameni cu rãspunderi mari, Gavrilescu si Vârlan, În functii de peste-un an; Consilier personal, Popescu, mereu pe val; Puscasu, brav veteran, Administrator de-un an; Fecic, tânãr secretar, Cu legile-n buzunar. Iar domnii consilieri, Care-s cei mai mari boieri, Dacã-au venit la urare, Absolut din întâmplare, Vor bãga mâna-n tunicã, Si vor scoate-o pungã micã, Slobozind discret din ea, Toatã-indemnizatia, Ca s-o dea la urãtori, Care-s pe drumuri din zori; Sã tragem niste urãri Si pentru realizãri! Mânati mãi, hãi, hãi, hãi!

Trageti brazda mai atent Pentru toti din parlament, Încã una si mai mare S-ajungem la Guvernare; Toate guvernele-n bloc De tarã si-au bãtut joc; Încã de la început S-a distrus cât s-a putut, Furând toti cam ce au vrut, Nici o jenã n-au avut; Ne-au lãsat fãrã pãduri, Fel de fel de secãturi, Tãind într-o veselie Cu Romsilva-n cârdãsie; Încã furã toti cum vor, Cã-s multe cozi de topor În Guvern si-n Parlament, Manifestându-si strident Aplecarea spre hotie Într-o biatã Românie, Înecatã-n sãrãcie, Devenitã colonie. Chiar de Mosu-i în putere Se apropie de-ncheiere. Sã le urãm sãnãtate Doamnelor salariate Si domnilor bãrbãtei Cã-s functionari si ei; Când intri în Primãrie Fiecare treaba-si stie, Amabili, oameni de treabã, Toti sfãtosi, te-ajutã-n grabã, Doctori în calculatoare Si doamne si domnisoare Iar sefii lor de birou Sunt purtãtorii de nou, Toti se-ntrec si inventeazã Treaba o supravegheazã Lumea sã fie servitã Si în final multumitã. Pentru toti functionarii Sã slobozim telegarii Si sã tragem roata plinã La Primãrie-n grãdinã. Mânati mãi, hãi, hãi!

Citește știrea

Arhivă 2005-2017

Premii de milioane la parada mascatilor de la Tîrgu Neamt

Știre publicată în urmă cu

în data de

• traditionala paradã are loc pe 2 ianuarie • trofeul festivalului va aduce cîstigãtorului 2.500 lei, iar pentru premiile I, II si III se vor oferi 2.000 lei, 1.500 lei si 1.000 lei •

Nemtenii sînt asteptati în ziua de 2 ianuarie, la Tîrgu Neamt, la traditionala paradã a mascatilor – Festivalului obiceiurilor si traditiilor de Anul Nou, ajuns la editia a VI-a. Evenimentul este organizat de cãtre Primãria si CL Tîrgu Neamt, Casa Culturii si CJ, bugetul alocat depãsind 40.000 lei. Programul va începe cu parada formatiilor de mascati prin centrul urbei, care vor evolua apoi, de la ora 11, pe scena amenajatã în piata Adormirea Maicii Domnului. Premierea este planificatã sã aibã loc la ora 13.30. Pe lîngã diplome, vor fi acordate si recompense bãnesti. Astfel, trofeul festivalului va aduce cîstigãtorului 2.500 lei, iar pentru premiile I, II si III se vor oferi 2.000 lei, 1.500 lei, respectiv 1.000 lei. Festivalul a început sã se desfãsoare în mod organizat în urma unei hotãrîri adoptate de CL în decembrie 2012. În urmã cu cîtiva ani nu se cheltuia mai nimic pentru organizare, mizîndu-se pe faptul cã mascatii aveau obiceiul sã se adune pe 2 ianuarie în oras. Autoritãtile au hotãrît sã se implice dupã ce s-a observat o scãdere a participantilor si a publicului spectator, constatîndu-se si cã poluarea culturalã si fenomenul de kitch luase amploare, degradînd obiceiurile si traditiile autentice. În formula actualã, festivalul îsi propune perpetuarea si promovarea traditiilor si obiceiurilor locale si nationale, cunoasterea valorilor fundamentale ale folclorului românesc, pãstrarea notei de autenticitate si originalitate a traditiilor si obiceiurilor românesti, descoperirea si culegerea de folclor autentic. Programul si bugetul celei de-a VI-a editii a festivalului mascatilor au fost aprobate de alesii de sub Cetate în sedinta din 22 decembrie. „Traditiile si obiceiurile ocazionate de Sãrbãtorile de iarnã sînt cele mai bogate si mai vesele dintre manifestãrile folclorice din Neamt si nu numai. De la Sãrbãtoarea Crãciunului la Anul Nou au loc o serie de manifestãri la care participã toatã colectivitatea, impresionînd prin costumatiile originale, muzicã traditionalã, mesaj si recuzitã. Cîntecele de Colind, Uratul cu plugusorul, jocurile cu mãsti, Capra, Ursul, Arnãutii, Dansul cãiutilor si Teatrul haiducesc sînt obiceiuri de un farmec si originalitate deosebite, care îmbogãtesc repertoriul national. În Tîrgu Neamt s-a împãmîntenit obiceiul sã se organizeze, în fiecare an, o Paradã a acestor obiceiuri si traditii, ca un adevãrat carnaval, fiind si o importantã atractie turisticã. (…) Mentionãm cã, în cele cinci editii care s-au desfãsurat pînã acum, au participat un numãr mare de formatii din Neamt si din zonele limitrofe judetului“, se mentioneazã în expunerea de motive semnatã de primarul Daniel Harpa.

Citește știrea
Advertisement
Trending