Contactează-ne

Actualitate

Primăria Oniceni

Știre publicată în urmă cu

în data de

Concesiune terenuri

1. Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Comuna Oniceni, str. Eroilor, nr.58, Oniceni, judeţul Neamț, telefon 0333407053, email primaria_oniceni@yahoo.com.

2. Informații generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: cinci terenuri, aflate în intravilanul Comunei Oniceni, aparținând domeniului privat al comunei, astfel: teren cu suprafața de 541 mp, str. Mălinului, FN, nr. cadastral 50206, conform HCL nr. 1/16.01.2024 și OUG 57/2019; teren cu suprafața de 710 mp, str. Mălinului, FN, nr. cadastral 50788, conform HCL nr. 2/16.01.2024 și OUG 57/2019; teren cu suprafața de 434 mp, str. Bujorului, FN, nr. cadastral 50787, conform HCL nr. 3/16.01.2024 și OUG 57/2019; teren cu suprafața de 552 mp, str. Mălinului, FN, nr. cadastral 50786, conform HCL nr. 4/16.01.2024 și OUG 57/2019; teren cu suprafața de 366 mp, str. Bujorului, FN, nr. cadastral 50799, conform HCL nr. 5/16.01.2024 și OUG 57/2019. 

3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: se poate elibera pe suport de hârtie sau prin mijloace electronice în baza unei solicitări scrise. 3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Birou Secretar general din cadrul Comunei Oniceni, str. Eroilor, nr.58, jud. Neamț. 3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: 100 de lei și se achită la casieria instituției sau prin ordin de plată în contul RO075TREZ49221390207XXXXX, deschis la Trezoreria Roman, cod fiscal 2613770. 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 12/02/2024, ora 16.00. 

4. Informaţii privind ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 20/02/2024, ora 16.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Registratura Comunei Oniceni, str. Eroilor, nr.58, jud. Neamț. 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar.

 5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 22/02/2024, ora 10.00, sediul Comunei Oniceni, str. Eroilor, nr.58, jud. Neamț.

 6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Neamț, Bd. Decebal, nr.5, Municipiul Piatra Neamț, Cod poştal 610012, e-mail: tr-neamt@just.ro, Telefon: 0233/212717, Fax 0233/232363. 7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 26/01/2024

 

Citește știrea
Postează comentariu

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Advertisement
Trending