Contactează-ne

Arhivă 2005-2017

Piatra Neamt, oras ecologic la standarde europene

Știre publicată în urmă cu

în data de

• proiectul privind Managementul Deseurilor reprezintã o investitie de aproximativ 18 milioane de euro • vor fi amplasate 931 de puncte de colectare, fiecare urmînd sã deserveascã 40 de apartamente • noul depozit ecologic va avea o capacitate de 400.000 de metri cubi • ambalajele din hîrtie, plastic si sticlã vor fi reciclate, la fel ca deseurile menajere care vor fi transformate în compost si introduse în circuitul agricol •

Despre proiect Implementarea proiectului privind Managementul Deseurilor din Piatra Neamt va avea ca rezultat final crearea unui sistem de colectare a deseurilor asemãnãtor cu cele din tãrile Europei de Vest, între care Franta si Germania, însã unic în România. Acesta va conferi municipiului Piatra Neamt statutul de localitate ecologicã. Proiectul, în valoare totalã de circa 18 milioane de euro, beneficiazã de finantãri din partea Uniunii Europene, Guvernul Danemarcei, Guvernul României si Primãriei Piatra Neamt. Proiectul implicã înlocuirea întregului vechi sistem de colectare si depozitare a deseurilor solide cu unul modern, ecologic, prin care sticla, plasticul si hîrtia se vor recicla, iar deseurile organice vor fi transformate în compost, nemaifiind stocate în depozitul de deseuri.

De ce acum? De ce Piatra Neamt? Deoarece gestionarea si valorificarea deseurilor solide rãmîn douã dintre cele mai importante provocãri pentru România. Deoarece existã deseuri aruncate în locuri neamenajate în apropierea locuintelor, deoarece containerele de acum sînt sparte si nu permit scurgerea levigatului, creîndu-se astfel un pericol real pentru sãnãtatea oamenilor si a mediului încojurãtor.

Cele mai importante obiective ale Sistemului de Management al Deseurilor sînt: Protejarea sãnãtãtii oamenilor; Protejarea mediului înconjurãtor; Economisirea resurselor naturale

Pentru blocurile de locuinte, vor fi amenajate aproape 1.000 de puncte de colectare, raportul fiind de aproximativ 1 la 40 de apartamente. În fiecare punct, pietrenii vor separa gunoaiele în cele patru tipuri de containere ecologice, produse special pentru acest proiect: Containerul Deseuri Organice; Containerul Sticlã si Plastic; Containerul Hîrtie si Carton; Containerul Deseuri Reziduale. În ce priveste cele peste 5.000 de case din Piatra Neamt, deseurile vor fi colectate la poarta fiecãreia, din interiorul sau exteriorul proprietãtii, potrivit unui program stabilit de proprietari si compania de salubritate.

Alege containerul corect! Primul pas în reciclarea deseurilor este sortarea lor „la sursã“, adicã separarea lor acasã si depozitarea în containerul corect – sau direct la un centru de reciclare. În plus, dacã sortezi corect, îi încurajezi si pe altii sã facã la fel si, foarte important, nu anulezi efortul fãcut de altii.

Variante de depozitare a deseurilor

VERDE Containerul Deseuri organice Deseurile depozitare aici vor merge la Statia de Compost si transformate în fertilizator.

ALBASTRU Containerul Sticlã si Plastic Deeseurile depozitate în acest container vor fi sortate, ambalate si reciclate.

MARO Containerul Hîrtie si Carton Si deseurile de aici vor fi reciclate.

GRI Containerul Deseuri Reziduale Doar aceste deseuri vor fi trimise la depozitul ecologic.

ROSU Centrele de reciclare Deseurile aduse la unul dintre cele douã centre de reciclare vor fi concasate si, în functie de compozitie, fie reciclate, fie compostate, fie trimise la depozitul ecologic.

Reducere, reutilizare si reciclare Produceti mai putine deseuri prin: Reducerea cantitãtii deseurilor aruncate. Reutilizarea unor ambalaje si produse; repararea, vinderea sau donarea acestora. Reciclarea produselor oricînd este posibil, inclusiv cumpãrarea de produse cu continut sau amblalaj reciclabil.

Reducere Cantitatea de deseuri produsã de populatie a crescut cu peste 50% în ultimii 30 de ani. Cel mai eficient mod prin care putem preveni aparitia unor cantitãti inutile de noi deseuri este chiar reducerea la sursã. Prevenirea aparitiei deseurilor sau reducerea la sursã înseamnã utilizarea si aruncarea a cîtor mai putine produse si ambalaje. Reducerea la sursã conservã resurse naturale si reduce poluarea orasului si a împrejurimilor, inclusiv volumul gazelor de serã, una dintre sursele încãlzii globale. Reducerea la sursã include: Cumpãrarea de bunuri durabile de folosintã îndelungatã; Alegerea produselor si ambalajelor care nu contin, pe cînd posibil, materiale toxice. Reducerea la sursã previne în mod direct generarea de noi deseuri, fiind, prin urmare, metoda cea mai de preferat de management al deseurilor, protejînd pe termen lung mediul înconjurãtor.

Reutilizare Reutilizarea produselor, repararea, vinderea sau donarea celor ce pot fi folosite în continuare unei organizatii de binefacere sau unei scoli – reduc, totodatã, cantitatea de deseuri ce trebuie depozitatã la groapa de gunoi. Cu cît depozitul ecologic din Piatra Neamt se va umple mai tîrziu, cu atît mai tîrziu va trebui începutã utilizarea celui nou. Reutilizarea produselor, oricînd acest lucru este posibil, este chiar mai eficientã decît reciclarea, deoarece materialele nu trebuie reprocesate înainte de reutilizare. Modalitãti de reutilizare Reutilizarea sticlelor, borcanelor si cutiilor; Utilizarea de pahare de sticlã, si nu de plastic; Evitarea utilizãrii de prosoape de bucãtãrie din hîrtie; Donarea cãrtilor de care nu mai este nevoie; Cumpãrarea de stilouri, pixuri si creioane cu rezerve. Reducerea la sursã si utilizarea au ca efect reducerea costurilor de reciclare, compostare, depozitare si ardere a deseurilor, solide menajere.

Beneficiarii reducerii la sursã si reutilizãrii Economisirea resurselor naturale. Deseurile nu sînt create doar cînd produsele de care o persoanã nu mai are nevoie sînt aruncate la gunoi. Pe toatã durata ciclului de viatã a produselor – de la extragerea materiilor prime, pînã la transportul, procesarea si utilizarea acestora – se creeazã noi si noi deseuri. Reutilizarea produselor sau fabricarea lor cu ajutorul unei cantitãti cît mai reduse de materii prime duce la scãderea semnificativã a cantitãtii de deseuri. În final, mai putine produse vor trebui reciclate sau trimise la depozitul de deseuri. Reducerea toxicitãtii deseurilor. Separarea deseurilor periculoase de cele cu riscuri reduse sau inexistente reprezintã o altã componentã importantã a reducerii la sursã. Utilizarea de alternative mai putin periculoase pentru anumite produse (cum ar fi produse de curãtat si pesticide), vinderea produselor ce contin chimicale periculoase de care o persoanã nu mai are nevoie, în loc de aruncarea acestora, citirea cu atentie a instructiunilor de pe etichete si utilizarea cantitãtilor minime necesare reprezintã modalitãti de reducere a toxicitãtii deseurilor. Reducerea costurilor. Beneficiile prevenirii aparitiei deseurilor includ, dar nu se limiteazã la reducerea dependentei de alte forme de îndepãrtare a deseurilor (reciclare, compostare, ardere sau îngropare). Prevenirea aparitiei deseurilor poate însemna, totodatã, economisirea banilor. Cei care aleg cumpãrarea de produse în pachete tip familial sau produse ce pot fi reutilizate economisesc bani. Companiile produc pachetele tip familial la un pret scãzut si pentru scãderea costurilor ambalajelor. Ce este bun pentru mediul încojurãtor poate fi bun si pentru portofel.

Ce trebuie sã fac? Cînd faceti curãtenie, puteti sã aruncati lucruri pe care le-ar putea folosi altcineva. Reducerea deseurilor si reutilizarea produselor sînt procedee simple. Vecinii, organizatiile de caritate sau persoanele cu venituri mici ar putea sã foloseascã unele din produsele pe care nu le mai doriti. Separati în locuintã deseurile organice (resturile de mîncare, iarba tunsã din grãdinã) de sticlã si plastic si veti contribui la sãnãtatea mediului si veti reduce deseurile din Piatra Neamt.

De ce este util Materialele si produsele aruncate la gunoi costã întreg orasul si cresc impactul negativ pe care îl avem asupra mediului. În total, pietrenii produc anual 60.500 tone de deseuri. 60% reprezintã resturile provenite din curãtarea parcurilor si grãdinilor si resturile de mîncare. Acestea pot fi compostate, reducîndu-se semnificativ cantitatea de deseuri depozitatã în oras, cu singura conditie ca acestea sã fie depozitate separat, în containerul inscriptionat Deseuri Organice.

Ce intrã în containere? Containerul Deseuri Organice Crengi; flori naturale; iarbã; lemn; resturi de mîncare

Containerul Sticlã si Plastic Ambalaje de plastic; ambalaje plastifiate; borcane; cutii de plastic; pungi de plastic; reviste.

Containerul Deseuri Reziduale Animale moarte; aparate electro-casnice (televizoare, frigidere); asternuturi; baterii de telecomandã; becuri; boabe de cafea; capace de borcane; carpete si covoare; casete audio; casete VCR; cauciucuri; cîrpe; CD-uri; celofan; cenusã; cutii de metal; detectoare de fum; electronice; extinctoare; faiantã; farfurii; flori artificiale; fier vechi; folie aluminiu; gresie; gumã de mestecat; gumã de sters; haine; jucãrii; lãmpi; lumînãri; mãturi; medicamente; mobilã; mucuri de tigarã; oale; pantofi; parchet; perii si periute de dinti; piese masini; pixuri; praf din sacul de aspirator; produse de curãtat; produse din piele; rezerve cernealã; imprimante; saltele; scutece; tacîmuri; telefoane; textile; tigãi; tub de pastã de dinti.

Centru de Reciclare Autoturisme; aparate electro-casnice (televizoare, frigidere); azbest; baterii de masinã; biciclete; brazi de Crãciun; calculatoare; cauciucuri; celulare; chiuvete; electronice; gresie; lemn; masini de spãlat; materiale de constructie; mercur; motociclete; televizoare; ulei si filtre de motor, WC-uri.

Cetãtenii orasului, solicitati sã participe la buna desfãsurare a proiectului În vederea colectãrii selective a deseurilor, pe raza municipiului Piatra Neamt vor fi organizate 931 de puncte de colectare a deseurilor – simple, duble si cvadruple. Dintre acestea, 223 vor fi duble. Fiecare punct de colectare va deservi cîte 40 de apartamente si va contine patru tipuri de containere, a cîte 660 de litri fiecare. Cele patru tipuri de containere vor avea culori diferite, în functie de destinatie: verde – pentru deseuri organice, albastru – pentru sticlã si PET-uri din plastic, maro – pentru hîrtie si carton, gri – pentru deseuri reziduale. Odatã cu implementarea proiectului, vor dispãrea ghenele pentru gunoi din blocurile cu mai mult de 4 etaje, tubulatura urmînd sã fie tãiatã. Spatiile ocupate de cãtre acestea vor fi redate asociatiilor de proprierari si vor cãpãta altã destinatie. De asemenea, vor fi amenajate douã puncte de colectare pentru deseuri de dimensiuni mari, în cartierele Mãrãtei si Dãrmãnesti. Cele provenite din demolãri urmeazã sã fie concasate si folosite în reabilitarea strãzilor din municipiu. Pentru fiecare apartament vor fi distribuite, gratuit, cîte douã gãleti – una pentru deseuri organice, iar cealaltã, pentru reziduale, în total 90.000 de bucãti. Implementarea unui asemenea proiect este, cu adevãrat o necesitate, anual, în Piatra Neamt fiind colectate cantitãti impresionante de deseuri: 486 kilograme de deseuri menajere/ cap de locuitor, ceea ce înseamnã 60.500 tone care ar încãpea într-un tren cu 6.000 de vagoane. Una dintre componentele proiectului este amenajarea noii celule de depozitare a deseurilor care, prin modul de constructie, nu va permite pãtrunderea substantelor toxice în pînza freaticã. Primul strat, cu o grosime de 50 centimetri, va fi din argilã, peste care vor fi asezate trei membrane sintetice, peste care va fi turnat un strat de pietris pentru drenaj. Apa de ploaie va pãtrunde în deseuri si se va scurge prin pietris, formînd levigatul. Acesta va ajunge în partea inferioarã a depozitului. Levigatul va ajunge în trei tevi perforate, amplasate în patul de pietris, iar prin acestea, în statia de tratare a levigatului. Abia dupã aceea va ajunge în statia de tratare a apelor reziduale. Deseurile depozitate aici vor fi compactate – urmînd sã fie folosit un compactor de tip „picior de oaie“, astfel încît raportul masã/ volum va fi de 1 tonã de deseuri/ metru cub. Zilnic, dupã compactare, peste deseuri va fi asternut un strat de pãmînt sau de compost. Depozitul, cu o capacitate de 400 mii de metri cubi, are o duratã de utilizare de aproximativ 10 ani.

Reciclarea deseurilor, potrivit Directivelor UE Potrivit unei Directive europene, cantitatea de deseuri de ambalaje – sticlã, PET-uri, hîrtie si carton – îngropatã în depozitele ecologice trebuie redusã cu 50% si reciclatã în aceeasi proportie. Statia de sortare a deseurilor de acest tip urmeazã sã fie finalizatã în trei luni. Modul sãu de functionare este simplu: camioanele vor transporta deseurile din containerele din municipiu pînã la statie, unde vor fi sortate mecanic, pe douã benzi, de cãtre 30 de oameni. Apoi, acestea vor fi balotate cu ajutorul unei prese, depozitate, iar apoi vîndute firmelor care se ocupã de reciclarea deseurilor de acest tip. Statia de sortare va fi dotatã, de asemenea, cu grupuri sociale, vestiare si cabine cu dusuri pentru angajati. Încheierea contractelor cu firmele de profil va cãdea în sarcina noului operator de salubritate care urmeazã sã fie selectat prin licitatie internationalã. O altã Directivã europeanã este reducerea cu 75% a cantitãtii de deseuri organice aduse la depozitele ecologice. Acestea vor fi transformate în compost, putînd fi folosite în agriculturã. „Acest proiect este important pentru România, dar mai ales pentru cetãtenii din Piatra Neamt. Odatã cu implementarea sa, Piatra Neamt va deveni oras ecologic, european. Sperãm cã acesta va fi finalizat pînã în vara anului viitor. De aceea, este important ca pietrenii sã înteleagã cã, fãrã sprijinul lor, nu putem implementa acest proiect. Sperãm ca investitia sã foloseascã tuturor cetãtenilor municipiului, mai ales copiilor si nepotilor nostri“, declara Gheorghe Stefan, primarul municipiului Piatra Neamt. Foarte important este, de asemenea, cã prin implementarea noului sistem vor fi create 150 de noi locuri de muncã.

Citește știrea
Postează comentariu

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Arhivă 2005-2017

Proces şi la Curte în cazul fraudelor de la postliceală

Știre publicată în urmă cu

în data de

■ procurorii au atacat sentinţa prin care s-au aplicat pedepse cu suspendare şi achitări ■ 19 din cei 96 de inculpaţi au uzat de calea de atac ■ 26 de lucrări au fost anulate de instanţa de fond ■ unii elevi nici nu treceau pe la şcoală, fiind plecaţi în străinătate ■ erau promovaţi contra unor sume de 1.000 de lei ■ unii profesorii-medici pătaţi completau în locul candidaţilor testele tip grilă ■

Procesul fraudelor de la postliceala sanitară continuă la Curtea de Apel Bacău după ce sentinţa instanţei de fond a fost atacată. Au declarat apel atît procurorii cît şi parte din inculpaţi, 19 din totalul din 96, profesori care şi-au pătat onoarea la corectarea tezelor, dar şi elevi care au cotizat pentru a deveni asistenţi medicali. Reamintim că Tribunalul Neamţ a aplicat pedepse cu suspendare, iar parte dintre cei deferiţi justiţiei au fost exoneraţi de răspundere penală, fiind achitaţi. 26 de lucrări ale elevilor „cotizanţi“ au fost anulate de instanţă, titularii rămînînd fără diploma care le atesta studiile. Acuzele de dare şi luare de mită nu au putut fi dovedite nici din probatoriu, nici din interceptări şi confruntări, astfel încît profesorii şi cei din comisia de examinare au fost inculpaţi numai pentru abuz în serviciu şi fals material în înscrisuri oficiale. În ceea ce priveşte alţi acuzaţi, ei au fost trimişi în judecată pentru comiterea infracţiunilor de trafic de influenţă, iar cursanţii şcolii postliceale fiind inculpaţi pentru cumpărare de influenţă. Cele două părţi vătămate din dosar, Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ şi Şcoala Posliceală Sanitară Piatra Neamţ, nu s-au constituit părţi civile în procesul penal. Curtea de Apel Bacău va da în cauză o sentinţă definitivă. Conform actelor de urmărire penală, lanţul neregulilor pleca încă de intrarea în şcoală şi se termina la finele studiilor, cu examenul de certificare, unul care era de cele mai multe ori măsluit grosolan. Oamenii legii s-au sesizat despre nereguli în 2013, iar cercetările au durat aproape doi ani. Au ajuns în faţa judecătorilor membrii comisiilor de certificare a studiilor, diriginţii celor trei clase din Piatra Neamţ care au absolvit în 2013, secretarul unei postliceale din Roman, care în anul 2013 a scos ultima promoţie, apoi şi-a închis porţile, precum şi de mulţi din cei care au cumpărat bunăvoinţa profesorilor şi a medicilor şi au cumpărat o diplomă de asistent medical, deşi în unele cazuri chiar cei din comisia de examinare se minunau cît de neinstruiţi erau candidaţii. Acheta a relevat faptul că la postliceala din Roman succesul examenului era asigurat contra sumei de 1.000 de lei de persoană. În mod normal, taxa legal instituită era de 170 de lei, iar diferenţa pînă la 1.000 de lei însemna cumpărarea indulgenţei profesorilor examinatori. De toate demersurile s-a ocupat secretara unităţii, cea care strîngea banii de la cotizanţi, le spunea că această practică este valabilă de ani de zile şi că pentru cei care dau bani, poate rezolva problema examenului la Piatra Neamţ. Tot ea făcea drumurile la „judeţ“, unde era centru de examinare şi rezolva problema. Femeia le-a spus oamenilor legii că această taxă ilegală era de cînd lumea, că iniţial a fost mai modestă, dar că din 2009 rămăsese la pragul de 1.000 de lei. Din cei 34 de elevi înscrişi în promoţia 2010 – 2013, au venit la examenul de certificare numai 24, dar instanţa le-a anulat lucrările. Pentru unii, cursurile din cei trei ani au fost opţionale, nici măcar nu au trecut pe la şcoală fiind plecaţi la muncă în străinătate. Pentru majoritatea candidaţilor secretara le-a făcut rost şi de proiecte pe care le avea de la promoţiile anterioare. La Piatra Neamţ examenul de final costa mai puţin, cam 500 de lei. Ca orice examen şi cel de la postliceala sanitară era monitorizat audio şi video, aşa că anchetatorilor nu le-a trebuit decît niţică răbdare pentru a studia înregistrările. Aşa a ieşit la iveală că acolo unde toată comisia era „cumpărată“, medicii au muncit pe brînci, şi- au scos din poşete mai multe pixuri, au stabilit care este mai aproape de culoarea cu care s-a scris teza şi au trecut la treabă. La testele tip grilă erau întrebări care aveau unul, două sau chiar trei răspunsuri corecte. Corectorii au completat tot ce trebuia pentru note cît mai mari. Totuşi, mediciii care nu s-au lăsat cumpăraţi au rămas uimiţi de neştiinţa candidaţilor, catalogînd promoţia 2013 ca fiind cea mai slabă din istoria şcolii. La examenul din 2013 au fost un număr total de 212 candidaţi care au avut de susţinut proba scrisă şi proiectul. Dacă la cea de-a doua probă toţi au trecut cu brio, la teza scrisă, şapte candidaţi nu au reuşit să obţină minim nota 5. Din cei care au trecut însă, mulţi s-au bucurat de sprijinul comisiei de corectare, în unele cazuri modificările fiind evidente. În aceste condiţii, a fost dispusă o expertiză grafologică în urma căreia a ieşit la iveală că din totalul de 212 de teze, un număr de 113 prezintă modificări ale substanţei cu care s-a scris, dar nu s-a putut stabili dacă au făcut menţiunile pe foaie una, sau două persoane.

Citește știrea

Arhivă 2005-2017

Fratele lui Tîtã e acuzat de santaj

Știre publicată în urmă cu

în data de

• Daniel Lazãr a obtinut mai multi bani de la niste tinere • cauza a trecut de Camera preliminarã si procesul intrã în linie dreaptã •

Magistratii din cadrul Judecãtoriei Piatra Neamt au finalizat procedura de Camerã preliminarã si au dispus începerea procesului în care pietreanul Daniel Lazãr, de 43 de ani, fratele liderului Academiei Infractorilor, Adrian Botez, zis Tîtã, este acuzat de sãvîrsirea infractiunii de santaj, amenintare si fals în înscrisuri sub semnãturã privatã. De acum înainte cauza va fi publicã si continuã cu administrãri de probe si audieri de martori. În prezentul dosar Lazãr a fost cercetat în libertate, asta pînã cînd a furat un seif si a fost încarcerat. Santajul a avut loc în perioada decembrie 2015 – noiembrie 2016, victime fiind douã tinere, care au fost amenintate cu acte de violentã, în vederea obtinerii mai multor bunuri (telefoane, autoturisme, locuinte), paguba cifrîndu-se la vreo 45.000 de euro. Anchetatorii au apreciat ca inculpatul ar fi încercat sã falsifice semnãtura uneia dintre pãrtile vãtãmate pentru vînzarea unei alte masini. Victimele fac parte din anturajul lui Tîtã, cel care a pus bazele Academiei Infractorilor. În acest dosar procurorii au cerut arestarea lui Lazãr pe 8 iunie 2017, dar nu au obtinut decît punerea acestuia sub control judiciar. Doar cã pe 6 septembrie a fost arestat în lipsã, fiind acuzat cã înainte cu douã zile, însotit si de alte persoane, a intrat într-un apartament din Piatra Neamt, situat la etajul II, prin escaladarea unei copertine. A sustras un seif în care se afla suma de 8.000 de lei, 150 de euro, mai multe bijuterii din aur si documente. Hotii au aruncat seiful pe geam si l-au dus într-o locatie din oras. Cel mai probabil nu au putut sã-l deschidã, astfel cã seiful a fost gãsit ulterior, iar prejudiciul a fost recuperat integral. Lazãr a stat ascuns într-un imobil din oras, fiind depistat si încarcerat efectiv pe 30 septembrie. Pentru cã a comis faptele cît era sub control jdiciar, Lazãr a fost arestat si în cauza de santaj. El mai are de rezolvat si alte afaceri judiciare atît în tarã, cît si în strãinãtate. Acesta a contestat la Curtea de Apel Bacãu pedeapsa de 2 ani si 4 luni de închisoare cu executare pentru un scandal la Hotel Central. Cînd toate acestea vor fi terminate, el ar trebui extrãdat în Slovenia, unde autoritãtile au emis pe numele lui un mandat european de arestare. Slovenii îl acuzã cã în perioada 17 – 29 decembrie 2012 ar fi spart fereastra unui apartament de la parterul unei constructii, si ar fi intrat prin efractie în sediul unei firme. Intentia ar fi fost sã ajungã la un apartament aflat la etaj de unde sã sustragã bani si lucruri de valoare.

Citește știrea

Arhivă 2005-2017

Un telefon, mobilul unei crime la Bicaz

Știre publicată în urmă cu

în data de

• un localnic si-a ucis prietenul de pahar la care credea cã îsi uitase mobilul • victima nu a recunoscut si l-a lovit cu un par • musafirul l-a dezarmat si l-a tocat în bãtaie • o crimã asemãnãtoare avusese loc cu o zi înainte •

Un nou eveniment de violentã extremã a avut loc în Neamt si s-a soldat cu moartea unei persoane, miza fiind un banal telefon mobil. S-a întîmplat în a doua zi de Crãciun, pe 26 decembrie, în Bicaz, unde un bãrbat în vîrstã de 48 de ani l-a ucis în bãtaie pe cel care-l gãzduise si cu care bãuse ceva, un localnic de 58 de ani. La locuinta victimei a fost invitat la un pahar de vin Vasile Alexandru. Cei doi au chefuit, iar la un moment dat s-a alãturat un alt amic. Primul care a plecat cãtre casã a fost Alexandru. Cînd a ajuns si-a dat seama cã nu mai are telefonul mobil si s-a gîndit cã l-a uitat la cel cu care bãuse. S-a întors la locul cu pricina, gazda fiind încã în compania celuilalt petrecãret, iar viitorul ucigas a cerut restituirea telefonului. Gazda i-a dat asigurãri cã aparatul nu este acolo si cã dacã l-ar fi vãzut i l-ar fi dat. Cu toate argumentele lui Alexandru cã nu avea unde sã-si uite în altã parte bunul, gazda a negat. Cînd a vãzut cã nu o scoate la capãt, Alexandru a pãrãsit casa victimei. A asteptat pînã cînd musafirul a plecat din locuintã si s-a întors la victimã pentru a o forta sã-i dea telefonul. Acesta a spus cã nu ar fi în posesia bunului, iar la un moment dat a luat un par si l-a lovit pe Alexandru peste picioare cu intentia de a-l alunga din casã. Acest gest i-a fost fatal, deoarece inculpatul l-a deposedat de „armã“ si i-a aplicat multiple lovituri pe tot corpul. Cînd a obosit a plecat, abandonînd victima. Abia a doua zi cadavrul a fost descoperit de un amic care a trecut pe la bãrbatul de 58 de ani. La fata locului au fost chemati anchetatorii, prin apel la numãrul unic de urgentã 112. Politistii si un procuror criminalist au refãcut ultima zi de viatã a victimei, compania pe care a avut-o si nu a durat mult pînã au dat de urma criminalului. Acesta a fost prezentat magistratilor de la Tribunalul Neamt, care au dispus arestarea. „Admite propunerea de arestare preventivã formulatã de Parchetul de pe lîngã Tribunalul Neamt si în consecintã: În temeiul art. 226 raportat la art. 223 alin. 2 Cod procedura penalã, dispune arestarea preventivã a inculpatului Alexandru Vasile, cercetat pentru sãvîrsirea infractiunii de omor, prevãzutã de art. 188 Cod penal, pentru o perioadã de 30 zile, începînd cu 28.12.2017 si pînã la 26.01.2018, inclusiv“, conform instantei. Un eveniment similar a avut loc în prima zi de Crãciun, pe 25 decembrie 2017, la Ion Creangã, unde un bãrbat în vîrstã de 41 de ani a fost înjunghiat mortal de fratele concubinei, un tînãr de 30 de ani din aceeasi localitate, miza fiind tot un telefon mobil despre care agresorul a crezut cã ar fi fost sustras de victimã. Filmul crimei este identic ca cel al evenimentului de la Bicaz. Romicã Enea a venit în vizitã la sora sa, iar la un moment a constatat cã nu-si gãseste mobilul. L-a cãutat, apoi a presupus cã l-ar fi luat gazda. Aceasta din urmã a negat, dar nu a fost crezut, asa cã la un moment dat Enea l-a înjunghiat de mai multe ori. Si în acest caz agresorul a fost arestat preventiv.

Citește știrea

Trending