Contactează-ne

Arhivă 2005-2017

Piata Centralã, garantia unui comert la standarde europene

Știre publicată în urmă cu

în data de

• intratã de anul trecut în modernizare, zona comercialã va avea o nouã imagine • lucrãrile vor fi terminate pînã la sfîrsitul acestui an • o parte din materialele care vor rãmîne, dupã executarea lucrãrilor, vor fi folosite în amenajarea unei piete angro în cartierul Gara Veche •

Cea mai aglomeratã zonã comercialã a municipiului Piatra Neamt – Piata Centralã – poartã amprenta transformãrilor care, pînã la sfîrsitul anului, vor ajunge la final. Schimbatã din temelii, aceasta va fi un complex modern, dotat la standarde europene, conditiile urmînd a fi pe mãsura asteptãrilor comerciantilor, dar si a pretentiilor cetãtenilor. Modernizarea Pietei Centrale s-a înscris între prioritãtile autoritãtilor pietrene, în eforturile de schimbare a imaginii localitãtii. Transformãri au fost începute pe toate planurile, în privinta infrastructurii rutiere, spatiilor verzi, sistemului termic, dar si a comertului de pe amplasamentele apartinînd domeniului public. În ultimii ani, în Piata Centralã au mai fost fãcute anumite reparatii, însã niciodatã de amploarea celor de acum. Modernizarea sa se impunea cu necesitate, în contextul în care oferea conditii precare de depozitare si vînzare a produselor, neexistînd nici suficient spatiu, dar nici posibilitatea de pãstrare a mãrfurilor perisabile. Cum nu dispunea nici de suficiente locuri de parcare – pentru comercianti si cumpãrãtori – edilii au considerat cã este necesarã o reconfigurare a zonei.

„Cu sigurantã, comerciantii vor fi foarte multumiti de confortul pe care îl vor avea“

„Reorganizarea si modernizarea Pietei Centrale «Sf. Gheorghe»“ se face potrivit proiectului cîstigãtor al concursului organizat de cãtre municipalitatea pietreanã, în colaborare cu reprezentantii Urban, societate de interes local care se ocupã de administrarea pietelor din localitate. La momentul respectiv, si-au disputat întîietatea trei firme – „Edil Proiect“, „Class Proiect“ din Piatra Neamt“ si „Event Horizon Furnishing“ Bucuresti – cîstigãtoare fiind desemnatã prima nominalizatã. Nu a contat doar pãrerea specialistilor, ci au fost consultati si cetãtenii, în urma dezabaterilor publice organizate. Modernizarea Pietei Centrale se face etapizat, iar prima fazã a lucrãrilor a fost finalizatã în anul 2005. Acestea au constat în modernizarea retelelor pentru utilitãti -de canalizare menajerã, pluvialã, ca si de alimentare cu apã potabilã. Totodatã, în zona comercialã a fost montat, pentru prima datã în existenta sa, cu «inel de incendiu» – o gurã de alimentare cu apã, foarte necesarã pompierilor, în cazul producerii unui incendiu. Anul 2006 este consacrat celei de a doua etape, lucrãrile fiind executate de trei firme: Ruginex – care se ocupã de structura metalicã, Bercas – de extinderi, si Unicat Construct – de realizarea peretilor. „Termenul de finalizare a lucrãrilor este 31 decembrie. Deocamdatã, situatia este dificilã pentru comercianti, pe care sîntem nevoiti sã îi tot mutãm. Evident cã situatia a creat o anumitã stare de nemultumire, însã dorim sã terminãm cît mai repede amenajãrile, astfel încît sã le putem oferi conditii cît mai bine. Cu sigurantã, comerciantii vor fi foarte multumiti de confortul pe care îl vor avea. O parte din materialele care vor rãmîne le vom folosi pentru amenajarea pietei de gros din Gara Veche. Aceasta va fi autorizatã ca piatã de cartier – în aceastã zonã nu a existat niciodatã – însã, pentru cã existã suficient spatiu, producãtorii vor avea unde sã îsi depoziteze cantitãtile mari de legume si fructe“, ne-a declarat Elena Boureanu, manageruld e proiect al societãtii Urban.

Acces facil în incinta pietei

Infrastructura pentru utilitãti si cea stradalã au fost proiectate potrivit necesitãtii de asigurare a conditiilor de confort si civilizatie pentru comercianti si clienti. În privinta canalizãrii, a fost preferatã solutia prin care sã fie usor vizitabilã si acoperitã cu un grãtar special, proiectat în acest sens. Pentru retelele exterioare, vor fi prevãzute puncte pentru adãparea animalelor din custi. De asemenea, se doreste amplasarea unor hidranti exteriori. Zona pentru deseuri este prevãzutã sub platforma parcãrii si va fi prevãzutã cu spatii speciale, în functie de natura deseurilor: organice, hîrtie, lemnoase, metalice, chimice etc. În vederea asigurãrii unui confort deosebit comerciatilor si clientilor, se doreste si o radioficare a zonei. Va fi asiguratã iluminarea exterioarã pentru accese, cãile de circulatie si parcãri. Accesul si circulatia în incintã se vor face diferentiat pentru clienti si comercianti. Accesul comerciantilor se va face dinstre strãzile Dimitrie Leonida si Baltagului. Adiacent intrãrii comerciantilor vor fi amplasate un cîntar-basculã si o gheretã de pazã pentru verificarea mãrfurilor si evidenta intrãrilor. Clientii vor intra atît dinspre Dimitrie Leonida, cît si din Baltagului. Infrastructura interioarã va fi formatã din strãzi asfaltate cu lãtimea minimã de 6 metri, cu sens unic sau dublu, în functie de necesitãti. Circulatia mãrfurilor nu va interfera cu a clientilor.

Piata Centralã, o imagine complet diferitã

Piata va fi închisã perimetral cu tîmplãrie din aluminiu si geam termopan. De asemenea, este prevãzutã, printr-o deschidere în acoperire, o cupolã ce va da amploare spatiului. Aceasta va avea o structurã independentã pe stîlpi metalici si fundatii din beton. Vor fi amenajate locuri de odihnã, guri de apã potabilã si, separat, o fîntînã artezianã cu jeturi intermitente, montatã sub cupolã. Interiorul va fi mobilat cu mese speciale pentru expunerea mãrfurilor, care vor fi dispuse astfel încît sã permitã buna circulatie a clientelei. Se doreste extinderea ocupãrii suprafetelor de teren care se aflã, la momentul actual, sub copertine, ori sub orice alte improvizatii, pentru crearea unui tot unitar. Extinderea se va face pe douã niveluri – parter si etaj – pe structurã metalicã. În zona corpului estic, se doreste pãstrarea structurii existente si modelarea noii constructii în functie de aceasta. La accesele principale vor fi amplasate panouri de informare a clientilor. Parterul va fi împãrtit, în functie de tipul mãrfurilor puse în vînzare, în mai multe zone: legume si fructe, flori, carne si peste, ouã, lactate, produse apicole, seminte si cereale, produse panificatie, nelipsind nici perimetrul special amenajat pentru vînzare presã. Va exista o zonã de unde vor fi procurate cîntare, un spatiu expozitie si un altul rezervat vînzãrii uneltelor agricole. Vor exista bazine pentru spãlarea legumelor si fructelor, un punct pentru controlul sanitar-veterinar (cu acces atît din interior, cît si din exteriorul pietei). Biroul de administratie va fi astfel amplasat încît sã existe o bunã vizualizare a halei. Vor mai fi amenajate spatii de depozitare, un grup sanitar, o zonã de relaxare – cu fîntînã artezianã si guri de apã potabilã, un fast-food si un loc de joacã pentru copii. Hala va fi prevãzutã cu instalatii de climatizare care vor asigura, în orice anotimp, o temperaturã optimã. Scãrile de acces vor duce la etajul constructiei unde vor exista un snack-bar, boxe comert pentru articole casnice si pentru mãrfuri nealimentare, spatii de depozitare, o zonã ce va fi rezervatã uneltelor agricole si un perimetru pentru copii. În atentie se aflã, de asemenea, transformarea unei aripi a etajului în spatii de cazare pentru comercianti. Proiectul prevede si realizarea a douã noi constructii care sã primeascã destinatie de spatii comerciale si birouri, o justificare fiind si necesitatea mascãrii unor clãdiri care nu cadreazã cu ceea ce va rezulta din modernizarea Pietei Centrale. Prima constructie este consideratã capul de perspectivã dinspre intrarea clientilor (strada Dimitrie Leonida) care va primi functiuni de spatiu comercial, birouri, fast-food. Va fi prevãzutã cu un gang care va asigura trecerea spre noul bazar. Cea de a doua clãdire este propusã pentru îmbrãcarea celei în care functioneazã dispensarul si va fi transformatã în spatiu comercial si birouri. Sub platforma parcãrii etajate de peste Cuejdi vor amenajate amplasate depozite, grupuri sanitare, o zonã pentru animale mici – cu tarcuri prevãzute cu adãpãtori, spatii pentru animale bolnave, tarcuri acoperite pentru depozitarea mãrfurilor (pe malul pîrîului Cuejdi). La momentul actual, se lucreazã la montarea structurii metalice si se toarnã stîlpii din beton, lucrãrile aflîndu-se în stadiu avansat. Producãtorii si comerciantii au fost mutati în afara santierului, iar strada care face legãtura între variantã si artera care se intersecteazã cu bulevardul Traian a fost transformatã, provizoriu, în pietonal.

Mai multe parcãri si spatii comerciale

O parte dintre constructii, între care se numãrã cele din zona nordicã, de pe malul Cuejdiului, vor fi demolate etapizat. În plan se aflã dezafectarea boxelor existente, parte din acestea fiind refolosibile. Zona care apartine Parking va fi demolatã si redatã parcãrilor, considerîndu-se cã pozitia garajelor construite fãrã autorizatie pune în pericol stabilitatea zidului de sprijin al Cuejdiului. Demolatã va fi si constructia ce apartine Directiei Sanitar-Veterinare. Din zona noii Piete Centrale nu vor lipsi spatiile verzi care vor fi dispuse, în general, în jurul parcãrilor. În atentia autoritãtilor pietrene se aflã pregãtirea zonei comerciale pentru ca, pe termen mediu si lung, sã fie pretabilã la transformarea în supermarket. Inclusã în proiect este si construirea parcãrii etajate de peste Cuejdi, care va avea aceastã destinatie la parter, la etajele superioare urmînd a fi amenajate spatii comerciale. Exteriorul va fi închis cu pereti cortinã – spre zonele publice intens circulate, si panouri metalice tip sandwich. Mobilarea interiorului se va face cu boxe din aluminiu si geam clar sau colorat.

Citește știrea
Postează comentariu

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Advertisement
Trending