Contactează-ne

Arhivă 2005-2017

Pastorale de Crãciun

Știre publicată în urmă cu

în data de

Pastoralã la sãrbãtoarea Nasterii Domnului nostru Iisus Hristos

Iubitului nostru cler, cinului monahal si tuturor dreptmãritorilor crestini din aceastã de Dumnezeu pãzitã si binecuvîntatã eparhie, har, nemãrginitã milã si pace de la Înduratul Dumnezeu, iar de la noi arhiereascã binecuvîntare!

Iubitii mei fii duhovnicesti, Sãrbãtoarea Nasterii Domnului nostru Iisus Hristos, sãrbãtoare mare a întregii crestinãtãti, ne oferã din nou prilejul negrãitei bucurii de a ne afla duhovniceste lîngã staulul din Betleem, împreunã cu pãstorii, cu îngerii si cu magii si de a ne închina dumnezeiescului Prunc. În aceastã zi minunatã, plinã de har si mîngîiere, nu sînt graiuri nici cuvinte îndeajuns de potrivite sã poatã cuprindã si lãuda dupã cuviintã milostivirea lui Dumnezeu. Cerul sã se bucure si pãmîntul sã sãlteze cã iatã a venit „mîntuirea a toatã lumea“. Cel necuprins de marginile lumii este tinut în bratele Fecioarei Maria, Cel ce este mai înainte de întemeierea lumii, intrã în curgerea ei sã o sfinteascã. De aceea în jurul ieslei din Betleem vedem pe Fecioara Maicã, pe dreptul Iosif, cetele îngerilor, pãstorii si magii, prea-mãrind marea tainã a întrupãrii lui Dumnezeu, pentru mîntuirea noastrã. Cãci pentru noi si pentru a noastrã mîntuire Fiul lui Dumnezeu „s-a pogorît din ceruri si s-a întrupat de la Duhul Sfînt si din Fecioara Maria si s-a fãcut om“. El este Dumnezeu – Om, Fiul lui Dumnezeu si Fiul Omului, unind într-o singurã Persoanã, firea dumnezeiascã cu firea omeneascã. El s-a fãcut „om asemenea nouã, afarã de pãcat“ (Evrei 4, 15).

Iubiti fii duhovnicesti,

Prin Domnul nostru Iisus Hristos, noi ne-am fãcut „neam al lui Dumnezeu“ (Fap. Ap. 17, 28) si „pãrtasi ai firii sale dumnezeiesti“ (II Petru 1, 4). Pãstrînd pururi în inimile noastre pe Hristos, sau mai bine zis, pãstrîndu-ne pe noi Hristos în El, sã ducem viatã ca buni crestini ziditi „dupã chipul lui Dumnezeu, în dreptatea si sfintenia adevãrului“ (Efes IV, 24). Sã nu mai sãvîrsim pãcate si fapte rele care ne abat de la legile morale de nu mai putem fi fii credinciosi ai lui Dumnezeu si ai Sfintei Sale Biserici. Cu toatã scumpãtatea sã pãzim adevãrul dumnezeiesc descoperit nouã de Mîntuitorul. În comuniune „unul fatã cu altul acelasi cuget sã avem în Hristos, pentru ca toti laolaltã si cu singurã gurã sã preamãrim pe Dumnezeu“ (Rom. 15, 6).Împreunã cu acest cuvînt de crestineascã învãtãturã, povãtuire dreaptã si de cald îndemn, în slãvitã prãznuire de astãzi a Nasterii Domnului, vã îmbrãtisez cu pãrinteascã dragoste, rugînd pe milostivul Dumnezeu sã vã împãrtãseascã darurile Sale cele mai bogate. ANUL NOU 2006 sã vã aducã multã sãnãtate, bucurii duhovnicesti si spor în binele mîntuitor! Al vostru de tot binele voitor si pururi fierbinte cãtre Domnul rugãtor. Eftimie, din mila lui Dumnezeu, Episcop al Romanului

Si Cuvîntul s-a fãcut trup si a locuit între noi!“ „veniti sã-l SEPARAT SUPRA adorãm!“ (cf. In 1,14)

Chemare de Crãciun

Petru Gherghel, episcop de Iasi

Sfintiile voastre, Preacucernici pãrinti, dragi frati si surori, iubiti credinciosi, retrãim în aceste binecuvîntate zile, cu o reînnoitã bucurie, vestea cea bunã, evanghelia nasterii Domnului nostru Isus Cristos, sãrbãtoarea Crãciunului, încercînd sã uitãm toate celelalte greutãti si necazuri pe care viata si tranzitia ni le scot în fatã si care ne coplesesc în fiecare zi. În iubirea sa infinitã, Tatãl ceresc îl trimite pe Fiul sãu pe pãmînt, ca sã ne ajute sã devenim si sã fim si noi fii prin Duhul Sfînt, Duhul dãtãtor de viatã vesnicã. La împlinirea timpului, Cuvîntul vesnic al Tatãlui coboarã pe pãmînt, prin lucrarea Duhului Sfînt, prin preasfînta Fecioarã Maria si rãmîne cu noi, asa cum ne spune evanghelistul Ioan în prologul Evangheliei: „Si Cuvîntul s-a fãcut trup si a locuit între noi, iar noi am vãzut mãrirea lui, ca pe slava unuia nãscut din Tatãl, plin de har si de adevãr“ (In 1,14). Dumnezeu se face om; vesnicia intrã în timp si în istorie, ca sã transforme totul, iar pe oameni sã-i facã sã fie fii cu drept de mostenire si fericire vesnicã. Mereu sîntem invitati sã ne apropiem si sã pãtrundem în acest mister, sã-l contemplãm si sã-l trãim. În pruncul divin se ascunde însusi Dumnezeu, cerul întreg si toatã speranta omului de pe acest pãmînt. Îngerii cerului vestesc bucurie mare si aclamã neîncetat: „Mãrire în cer lui Dumnezeu si pe pãmînt pace“ (Lc 2,14). Iar acest Dumnezeu, luînd asupra sa firea omeneascã, se adreseazã oamenilor timpului sãu, ucenicilor si apostolilor, sub chip de om, vorbindu-le în limbajul lor si explicîndu-le profetiile, Scripturile… Acest lucru continuã sã-l facã si astãzi, prezentîndu-ne neîncetat cuvintele vietii vesnice si calea pe care trebuie sã mergem spre Tatãl. Însusi Tatãl ceresc, atunci cînd Isus era pe munte si se ruga, a fãcut sã se audã un glas din ceruri: „Acesta este Fiul meu cel iubit, pe el sã-l ascultati“ (Lc 9,36). Cine ascultã cuvintele sale si le împlineste acela se mîntuieste. Sfintiile voastre, dragi frati si surori, anul acesta am stabilit ca sã ne îndreptãm spre acest izvor nesecat pe care l-am primit în dar, cuvîntul Domnului: Sfintele Scripturi. Avem, asadar, bucuria de a ne apropia mai mult de acest cuvînt divin, transmis prin profeti, prin apostoli si evanghelisti, atît în istoria veche a primului testament, cît mai ales în istoria nouã, începutã cu nasterea lui Isus, noul si vesnicul legãmînt. Cuvîntul lui Dumnezeu a intrat în istoria omenirii, în atîtea feluri si moduri, iar în cele din urmã, prin însusi Fiul sãu, pe care Tatãl ceresc l-a trimis în lume si l-a pus domn peste toate. Despre aceastã admirabila dovadã de iubire si de viatã ne vorbeste autorul Scrisorii cãtre Evrei cînd spune: „Dupã ce în repetate rînduri si în multe feluri Dumnezeu le-a vorbit odinioarã pãrintilor nostri prin profeti, în aceste vremuri de pe urmã ne-a vorbit prin Fiul sãu, pe care l-a pus mostenitor peste toate si prin care a creat si lumea. El este strãlucirea slavei sale si chipul fiintei sale si pe toate le sustine prin cuvîntul sãu puternic“ (Evr 1,13). Dumnezeu le-a vorbit si le vorbeste oamenilor. La Crãciun Dumnezeu ne vorbeste prin Fiul sãu plãpînd si culcat în iesle; mãretia lui Dumnezeu se foloseste de îmbrãcãmintea umilã a omului, se ascunde sub chipul unui prunc drãgãlas ca sã poatã vorbi tuturor oamenilor, mici si mari, ca sã poatã vorbi lumii. Sfintiile voastre, dragi frati si surori, apropiati-vã de iesle si priviti: Cuvîntul lui Dumnezeu s-a fãcut trup si locuieste printre noi. Dumnezeu cel mare si vesnic gãseste modalitatea sã se adreseze oamenilor printr-o formã asa de simplã, printr-un prunc pe care l-au recunoscut îngerii si i-au cîntat; l-au întîlnit pãstorii si i-au adus daruri; l-au descoperit si i s-au închinat, iar Maria, mama lui, împreunã cu dreptul Iosif, l-a tinut în bratele l-a admirat si ni l-a prezentat si nouã. Evanghelistul Luca, relatîndu-ne aceste momente, noteazã, în putine cuvinte, surprinderea tuturor: „Pãstorii, dupã ce l-au vãzut, au vestit cuvîntul ce li se spusese despre copilul acesta; si toti cei ce îi auzeau se mirau de cele ce le spuneau pãstorii. Iar Maria pãstra toate cuvintele acestea, cumpãnindu-le în inima ei (Lc 2,17-19). Mã bucur ca prin aceastã chemare sã vã invit pe toti lîngã Isus, lîngã ieslea din bisericile noastre, sã ascultati cîntarea îngerilor, lauda pãstorilor si a magilor si, mai ales, sã admirati tãcerea si bucuria Mariei si a lui Iosif, care îl adorau si-l lãudau pe prunc în inima lor. Închei cu un cuvînt al aceluiasi evanghelist ce as dori sã fie o provocare si o chemare pentru toti: „Si s-au întors pãstorii slãvind si lãudînd pe Dumnezeu pentru toate cîte le-au auzit si le-au vãzut, asa cum li se spuseserã“ (Lc 2,20). Bucurati-vã ascultînd cuvintele sfintelor lecturi, tresãltati în cîntare de laudã împreunã cu pãstorii si îngerii si cu toti cei ce cred în Cristos, spunînd: „Mãrire în cer lui Dumnezeu si pe pãmînt pace oamenilor de bunãvointã“, cãci cuvîntul s-a fãcut trup si a locuit între noi. Tuturor preotilor, tuturor persoanelor consacrate, tuturor credinciosilor nostri din tarã si din strãinãtate, gînduri de pretuire, de sãnãtate, din partea mea, a Preasfintitului Aurel si a colaboratorilor de la episcopie, parohie si seminar. Crãciun fericit!

Citește știrea
Postează comentariu

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Advertisement
Trending