Contactează-ne

Arhivă 2005-2017

Pastorale de Crãciun

Știre publicată în urmă cu

în data de

Pastoralã la sãrbãtoarea Nasterii Domnului nostru Iisus Hristos

Iubitului nostru cler, cinului monahal si tuturor dreptmãritorilor crestini din aceastã de Dumnezeu pãzitã si binecuvîntatã eparhie, har, nemãrginitã milã si pace de la Înduratul Dumnezeu, iar de la noi arhiereascã binecuvîntare!

Iubitii mei fii duhovnicesti, Sãrbãtoarea Nasterii Domnului nostru Iisus Hristos, sãrbãtoare mare a întregii crestinãtãti, ne oferã din nou prilejul negrãitei bucurii de a ne afla duhovniceste lîngã staulul din Betleem, împreunã cu pãstorii, cu îngerii si cu magii si de a ne închina dumnezeiescului Prunc. În aceastã zi minunatã, plinã de har si mîngîiere, nu sînt graiuri nici cuvinte îndeajuns de potrivite sã poatã cuprindã si lãuda dupã cuviintã milostivirea lui Dumnezeu. Cerul sã se bucure si pãmîntul sã sãlteze cã iatã a venit „mîntuirea a toatã lumea“. Cel necuprins de marginile lumii este tinut în bratele Fecioarei Maria, Cel ce este mai înainte de întemeierea lumii, intrã în curgerea ei sã o sfinteascã. De aceea în jurul ieslei din Betleem vedem pe Fecioara Maicã, pe dreptul Iosif, cetele îngerilor, pãstorii si magii, prea-mãrind marea tainã a întrupãrii lui Dumnezeu, pentru mîntuirea noastrã. Cãci pentru noi si pentru a noastrã mîntuire Fiul lui Dumnezeu „s-a pogorît din ceruri si s-a întrupat de la Duhul Sfînt si din Fecioara Maria si s-a fãcut om“. El este Dumnezeu – Om, Fiul lui Dumnezeu si Fiul Omului, unind într-o singurã Persoanã, firea dumnezeiascã cu firea omeneascã. El s-a fãcut „om asemenea nouã, afarã de pãcat“ (Evrei 4, 15).

Iubiti fii duhovnicesti,

Prin Domnul nostru Iisus Hristos, noi ne-am fãcut „neam al lui Dumnezeu“ (Fap. Ap. 17, 28) si „pãrtasi ai firii sale dumnezeiesti“ (II Petru 1, 4). Pãstrînd pururi în inimile noastre pe Hristos, sau mai bine zis, pãstrîndu-ne pe noi Hristos în El, sã ducem viatã ca buni crestini ziditi „dupã chipul lui Dumnezeu, în dreptatea si sfintenia adevãrului“ (Efes IV, 24). Sã nu mai sãvîrsim pãcate si fapte rele care ne abat de la legile morale de nu mai putem fi fii credinciosi ai lui Dumnezeu si ai Sfintei Sale Biserici. Cu toatã scumpãtatea sã pãzim adevãrul dumnezeiesc descoperit nouã de Mîntuitorul. În comuniune „unul fatã cu altul acelasi cuget sã avem în Hristos, pentru ca toti laolaltã si cu singurã gurã sã preamãrim pe Dumnezeu“ (Rom. 15, 6).Împreunã cu acest cuvînt de crestineascã învãtãturã, povãtuire dreaptã si de cald îndemn, în slãvitã prãznuire de astãzi a Nasterii Domnului, vã îmbrãtisez cu pãrinteascã dragoste, rugînd pe milostivul Dumnezeu sã vã împãrtãseascã darurile Sale cele mai bogate. ANUL NOU 2006 sã vã aducã multã sãnãtate, bucurii duhovnicesti si spor în binele mîntuitor! Al vostru de tot binele voitor si pururi fierbinte cãtre Domnul rugãtor. Eftimie, din mila lui Dumnezeu, Episcop al Romanului

Si Cuvîntul s-a fãcut trup si a locuit între noi!“ „veniti sã-l SEPARAT SUPRA adorãm!“ (cf. In 1,14)

Chemare de Crãciun

Petru Gherghel, episcop de Iasi

Sfintiile voastre, Preacucernici pãrinti, dragi frati si surori, iubiti credinciosi, retrãim în aceste binecuvîntate zile, cu o reînnoitã bucurie, vestea cea bunã, evanghelia nasterii Domnului nostru Isus Cristos, sãrbãtoarea Crãciunului, încercînd sã uitãm toate celelalte greutãti si necazuri pe care viata si tranzitia ni le scot în fatã si care ne coplesesc în fiecare zi. În iubirea sa infinitã, Tatãl ceresc îl trimite pe Fiul sãu pe pãmînt, ca sã ne ajute sã devenim si sã fim si noi fii prin Duhul Sfînt, Duhul dãtãtor de viatã vesnicã. La împlinirea timpului, Cuvîntul vesnic al Tatãlui coboarã pe pãmînt, prin lucrarea Duhului Sfînt, prin preasfînta Fecioarã Maria si rãmîne cu noi, asa cum ne spune evanghelistul Ioan în prologul Evangheliei: „Si Cuvîntul s-a fãcut trup si a locuit între noi, iar noi am vãzut mãrirea lui, ca pe slava unuia nãscut din Tatãl, plin de har si de adevãr“ (In 1,14). Dumnezeu se face om; vesnicia intrã în timp si în istorie, ca sã transforme totul, iar pe oameni sã-i facã sã fie fii cu drept de mostenire si fericire vesnicã. Mereu sîntem invitati sã ne apropiem si sã pãtrundem în acest mister, sã-l contemplãm si sã-l trãim. În pruncul divin se ascunde însusi Dumnezeu, cerul întreg si toatã speranta omului de pe acest pãmînt. Îngerii cerului vestesc bucurie mare si aclamã neîncetat: „Mãrire în cer lui Dumnezeu si pe pãmînt pace“ (Lc 2,14). Iar acest Dumnezeu, luînd asupra sa firea omeneascã, se adreseazã oamenilor timpului sãu, ucenicilor si apostolilor, sub chip de om, vorbindu-le în limbajul lor si explicîndu-le profetiile, Scripturile… Acest lucru continuã sã-l facã si astãzi, prezentîndu-ne neîncetat cuvintele vietii vesnice si calea pe care trebuie sã mergem spre Tatãl. Însusi Tatãl ceresc, atunci cînd Isus era pe munte si se ruga, a fãcut sã se audã un glas din ceruri: „Acesta este Fiul meu cel iubit, pe el sã-l ascultati“ (Lc 9,36). Cine ascultã cuvintele sale si le împlineste acela se mîntuieste. Sfintiile voastre, dragi frati si surori, anul acesta am stabilit ca sã ne îndreptãm spre acest izvor nesecat pe care l-am primit în dar, cuvîntul Domnului: Sfintele Scripturi. Avem, asadar, bucuria de a ne apropia mai mult de acest cuvînt divin, transmis prin profeti, prin apostoli si evanghelisti, atît în istoria veche a primului testament, cît mai ales în istoria nouã, începutã cu nasterea lui Isus, noul si vesnicul legãmînt. Cuvîntul lui Dumnezeu a intrat în istoria omenirii, în atîtea feluri si moduri, iar în cele din urmã, prin însusi Fiul sãu, pe care Tatãl ceresc l-a trimis în lume si l-a pus domn peste toate. Despre aceastã admirabila dovadã de iubire si de viatã ne vorbeste autorul Scrisorii cãtre Evrei cînd spune: „Dupã ce în repetate rînduri si în multe feluri Dumnezeu le-a vorbit odinioarã pãrintilor nostri prin profeti, în aceste vremuri de pe urmã ne-a vorbit prin Fiul sãu, pe care l-a pus mostenitor peste toate si prin care a creat si lumea. El este strãlucirea slavei sale si chipul fiintei sale si pe toate le sustine prin cuvîntul sãu puternic“ (Evr 1,13). Dumnezeu le-a vorbit si le vorbeste oamenilor. La Crãciun Dumnezeu ne vorbeste prin Fiul sãu plãpînd si culcat în iesle; mãretia lui Dumnezeu se foloseste de îmbrãcãmintea umilã a omului, se ascunde sub chipul unui prunc drãgãlas ca sã poatã vorbi tuturor oamenilor, mici si mari, ca sã poatã vorbi lumii. Sfintiile voastre, dragi frati si surori, apropiati-vã de iesle si priviti: Cuvîntul lui Dumnezeu s-a fãcut trup si locuieste printre noi. Dumnezeu cel mare si vesnic gãseste modalitatea sã se adreseze oamenilor printr-o formã asa de simplã, printr-un prunc pe care l-au recunoscut îngerii si i-au cîntat; l-au întîlnit pãstorii si i-au adus daruri; l-au descoperit si i s-au închinat, iar Maria, mama lui, împreunã cu dreptul Iosif, l-a tinut în bratele l-a admirat si ni l-a prezentat si nouã. Evanghelistul Luca, relatîndu-ne aceste momente, noteazã, în putine cuvinte, surprinderea tuturor: „Pãstorii, dupã ce l-au vãzut, au vestit cuvîntul ce li se spusese despre copilul acesta; si toti cei ce îi auzeau se mirau de cele ce le spuneau pãstorii. Iar Maria pãstra toate cuvintele acestea, cumpãnindu-le în inima ei (Lc 2,17-19). Mã bucur ca prin aceastã chemare sã vã invit pe toti lîngã Isus, lîngã ieslea din bisericile noastre, sã ascultati cîntarea îngerilor, lauda pãstorilor si a magilor si, mai ales, sã admirati tãcerea si bucuria Mariei si a lui Iosif, care îl adorau si-l lãudau pe prunc în inima lor. Închei cu un cuvînt al aceluiasi evanghelist ce as dori sã fie o provocare si o chemare pentru toti: „Si s-au întors pãstorii slãvind si lãudînd pe Dumnezeu pentru toate cîte le-au auzit si le-au vãzut, asa cum li se spuseserã“ (Lc 2,20). Bucurati-vã ascultînd cuvintele sfintelor lecturi, tresãltati în cîntare de laudã împreunã cu pãstorii si îngerii si cu toti cei ce cred în Cristos, spunînd: „Mãrire în cer lui Dumnezeu si pe pãmînt pace oamenilor de bunãvointã“, cãci cuvîntul s-a fãcut trup si a locuit între noi. Tuturor preotilor, tuturor persoanelor consacrate, tuturor credinciosilor nostri din tarã si din strãinãtate, gînduri de pretuire, de sãnãtate, din partea mea, a Preasfintitului Aurel si a colaboratorilor de la episcopie, parohie si seminar. Crãciun fericit!

Citește știrea
Postează comentariu

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Arhivă 2005-2017

Proces şi la Curte în cazul fraudelor de la postliceală

Știre publicată în urmă cu

în data de

■ procurorii au atacat sentinţa prin care s-au aplicat pedepse cu suspendare şi achitări ■ 19 din cei 96 de inculpaţi au uzat de calea de atac ■ 26 de lucrări au fost anulate de instanţa de fond ■ unii elevi nici nu treceau pe la şcoală, fiind plecaţi în străinătate ■ erau promovaţi contra unor sume de 1.000 de lei ■ unii profesorii-medici pătaţi completau în locul candidaţilor testele tip grilă ■

Procesul fraudelor de la postliceala sanitară continuă la Curtea de Apel Bacău după ce sentinţa instanţei de fond a fost atacată. Au declarat apel atît procurorii cît şi parte din inculpaţi, 19 din totalul din 96, profesori care şi-au pătat onoarea la corectarea tezelor, dar şi elevi care au cotizat pentru a deveni asistenţi medicali. Reamintim că Tribunalul Neamţ a aplicat pedepse cu suspendare, iar parte dintre cei deferiţi justiţiei au fost exoneraţi de răspundere penală, fiind achitaţi. 26 de lucrări ale elevilor „cotizanţi“ au fost anulate de instanţă, titularii rămînînd fără diploma care le atesta studiile. Acuzele de dare şi luare de mită nu au putut fi dovedite nici din probatoriu, nici din interceptări şi confruntări, astfel încît profesorii şi cei din comisia de examinare au fost inculpaţi numai pentru abuz în serviciu şi fals material în înscrisuri oficiale. În ceea ce priveşte alţi acuzaţi, ei au fost trimişi în judecată pentru comiterea infracţiunilor de trafic de influenţă, iar cursanţii şcolii postliceale fiind inculpaţi pentru cumpărare de influenţă. Cele două părţi vătămate din dosar, Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ şi Şcoala Posliceală Sanitară Piatra Neamţ, nu s-au constituit părţi civile în procesul penal. Curtea de Apel Bacău va da în cauză o sentinţă definitivă. Conform actelor de urmărire penală, lanţul neregulilor pleca încă de intrarea în şcoală şi se termina la finele studiilor, cu examenul de certificare, unul care era de cele mai multe ori măsluit grosolan. Oamenii legii s-au sesizat despre nereguli în 2013, iar cercetările au durat aproape doi ani. Au ajuns în faţa judecătorilor membrii comisiilor de certificare a studiilor, diriginţii celor trei clase din Piatra Neamţ care au absolvit în 2013, secretarul unei postliceale din Roman, care în anul 2013 a scos ultima promoţie, apoi şi-a închis porţile, precum şi de mulţi din cei care au cumpărat bunăvoinţa profesorilor şi a medicilor şi au cumpărat o diplomă de asistent medical, deşi în unele cazuri chiar cei din comisia de examinare se minunau cît de neinstruiţi erau candidaţii. Acheta a relevat faptul că la postliceala din Roman succesul examenului era asigurat contra sumei de 1.000 de lei de persoană. În mod normal, taxa legal instituită era de 170 de lei, iar diferenţa pînă la 1.000 de lei însemna cumpărarea indulgenţei profesorilor examinatori. De toate demersurile s-a ocupat secretara unităţii, cea care strîngea banii de la cotizanţi, le spunea că această practică este valabilă de ani de zile şi că pentru cei care dau bani, poate rezolva problema examenului la Piatra Neamţ. Tot ea făcea drumurile la „judeţ“, unde era centru de examinare şi rezolva problema. Femeia le-a spus oamenilor legii că această taxă ilegală era de cînd lumea, că iniţial a fost mai modestă, dar că din 2009 rămăsese la pragul de 1.000 de lei. Din cei 34 de elevi înscrişi în promoţia 2010 – 2013, au venit la examenul de certificare numai 24, dar instanţa le-a anulat lucrările. Pentru unii, cursurile din cei trei ani au fost opţionale, nici măcar nu au trecut pe la şcoală fiind plecaţi la muncă în străinătate. Pentru majoritatea candidaţilor secretara le-a făcut rost şi de proiecte pe care le avea de la promoţiile anterioare. La Piatra Neamţ examenul de final costa mai puţin, cam 500 de lei. Ca orice examen şi cel de la postliceala sanitară era monitorizat audio şi video, aşa că anchetatorilor nu le-a trebuit decît niţică răbdare pentru a studia înregistrările. Aşa a ieşit la iveală că acolo unde toată comisia era „cumpărată“, medicii au muncit pe brînci, şi- au scos din poşete mai multe pixuri, au stabilit care este mai aproape de culoarea cu care s-a scris teza şi au trecut la treabă. La testele tip grilă erau întrebări care aveau unul, două sau chiar trei răspunsuri corecte. Corectorii au completat tot ce trebuia pentru note cît mai mari. Totuşi, mediciii care nu s-au lăsat cumpăraţi au rămas uimiţi de neştiinţa candidaţilor, catalogînd promoţia 2013 ca fiind cea mai slabă din istoria şcolii. La examenul din 2013 au fost un număr total de 212 candidaţi care au avut de susţinut proba scrisă şi proiectul. Dacă la cea de-a doua probă toţi au trecut cu brio, la teza scrisă, şapte candidaţi nu au reuşit să obţină minim nota 5. Din cei care au trecut însă, mulţi s-au bucurat de sprijinul comisiei de corectare, în unele cazuri modificările fiind evidente. În aceste condiţii, a fost dispusă o expertiză grafologică în urma căreia a ieşit la iveală că din totalul de 212 de teze, un număr de 113 prezintă modificări ale substanţei cu care s-a scris, dar nu s-a putut stabili dacă au făcut menţiunile pe foaie una, sau două persoane.

Citește știrea

Arhivă 2005-2017

Colegiul National Calistrat Hogas – file din cronica lui 2017

Știre publicată în urmă cu

în data de

Sfârsitul unui an este întotdeauna prilej de introspectie si de retrospectie, de inventariere a tuturor realizãrilor care s-au acumulat în cele 365 de zile ale sale si, mai ales, de evaluare a raportului între eforturile depuse si roadele culese. Colegiul National Calistrat Hogas îsi recupereazã, asadar, în acest moment de bilant, toate izbânzile anului 2017 care au fãcut ca numele lui sã rãzbatã în spatiul local, national, international si, în eter, chiar în spatiul cosmic (exagerare permisã, dacã tinem cont de evenimentul unic în tarã în care elevii liceului au luat legãtura cu astronautii Statiei Spatiale Internationale). Spre cei care au fãcut posibile aceste izbânzi ale colegiului se îndreaptã astãzi recunostinta noastrã.

Performante scolare la cel mai înalt nivel

În primul rând, multumirile noastre sunt adresate elevilor, acesti fragili, dar extrem de promitãtori subiecti ai educatiei si în special celor care au adus performanta acasã, la Hogas: Mihnea Bâlici, Premiul I – Olimpiada Nationalã de Filosofie si medalie de argint la cea de-a XXV-a editie a Olimpiadei Internationale de Filosofie de la Rotterdam (profesor îndrumãtor: Ecaterina Romascu); Stefania Teleucã, Premiul I – Olimpiada Nationalã de Limba Italianã; Mãdãlina Merticaru, Premiul II – Olimpiada Nationalã de Limba Germanã Modernã, sectiunea Proiect (profesor Mihaela Gavrilutã); Dragos Filioreanu, Premiul III – Olimpiada Nationalã de Limba Germanã Modernã, sectiunea Proiect (profesor Mihaela Gavrilutã); Luiza Elisabeta Oruc, Mentiune la Olimpiada Nationalã de Limba Englezã (profesor Tania Bucur); Elena Sârbu, Mentiune – Olimpiada Nationalã de Limba Germanã Modernã, sectiunea Proiect (profesor Mihaela Gavrilutã); Oana Corina Mazilu, Mentiune – Olimpiada Nationalã de Istorie si Premiul I la Sesiunea de referate si comunicãri stiintifice, sectiunea Istoria Românilor, iunie 2017, Focsani (profesor Daniela Mãtãsaru-Ionescu); Teodor Toma, Andrei Malaicu si Eduard Constantin Pãtrunjel, Mentiune – Olimpiada Nationalã de Argumentare, Dezbateri si Gândire Criticã Tinerii dezbat (profesor Petruta Lostun); Iustina Gavrilutã, Mentiune – Olimpiada Nationalã de Limba Italianã. Toti acesti elevi au fost invitati si recompensati la festivitatea de decernare a premiilor de excelentã în cadrul celei de-a cincea editii a Sãrbãtorii Scolii Nemtene, organizate de Inspectoratul Scolar pe 12 decembrie. În cadrul premierii speciale pentru rezultatele obtinute la concursuri internationale, organizate de Ministerul Educatiei Nationale, pe 19 decembrie 2017, lui Mihnea Bâlici i-au fost înmânate diploma si recompensatia materialã de cãtre ministrul Educatiei, Liviu Pop, pentru performanta greu de egalat obtinutã la Olimpiada Internationalã de Filosofie de la Rotterdam, anume medalia de argint. Lista elevilor care au fãcut cinste institutiei e completatã de Ana Maria Holotã, cea care a fost doi ani consecutiv votatã Voluntarul anului în domeniul tineret si care în 2017 a reprezentat România ca delegat al tineretului voluntar la Consiliul Europei. Ana Maria a fost premiatã, alãturi de Mihnea Bâlici, în septembrie 2017, în cadrul unei festivitãtii speciale a Consiliului Local. Cei doi au fost, alãturi de Sîrghi Andreea Cristina si Mazilu Corina Oana, sefi ai promotiei 2017 pentru cele douã profiluri ale colegiului, real si uman iar la aceste distinctii s-a adãugat premiul pentru performanta lui Mihnea de a obtine prima medie pe judet în urma examenului de bacalaureat. În acelasi registru trebuie amintite Mentiunile Speciale obtinute la etapa nationalã a olimpiadelor si concursurilor scolare de Vasiliu Cristina-Georgiana (Lectura ca abilitate de viatã), Tunã Ilinca-Alexandra (Limba neogreacã), Ioan Cãdere si Patricia Preisler (Chimie), Alexandru Petronela-Laura (Istorie), Enache Andi-Ioan (Lingvisticã), Dudãu Mãdãlina, Patilea Ioana-Alexandra si Dandu-Pop Andrei Nicu (Matematicã aplicatã). La fel, au fãcut onoare colegiului si ceilalti 16 elevi participanti la aceste competitii scolare, precum si eleva Sabina Glavce care a obtinut în august o bursã în cadrul scolii de varã Oxford for Romania. Fãrã implicarea profesorilor si a elevilor n-ar fi fost posibile nici cele douã Premii I obtinute de revistele colegiului, Zece+ (coordonator: prof. dr. Cristina Neculães) si Adobiografiinta (coordonator: insp. prof. dr. Gheorghe Brânzei) la Festivalul International Concurs Anelisse de filme, fotografii si reviste scolare – Editia a V-a din 31 iulie 2017 de la Iasi si la Concursul National de Jurnalism si Reviste Scolare.

Profesori dedicati

Adresãm multumiri partenerilor si colaboratorilor nationali si internationali ai colegiului, celor care au contribuit la implementarea si derularea parteneriatelor si a proiectelor de tip Erasmus+. Urmând firul temporal, enumerãm proiectele colegiului, de anvergurã internationalã: 2015-2017 – SELFY – SAVE EARTH’S LIFE FOR YOUTH, proiect Erasmus+, parteneriat scolar cu Germania, Grecia, Portugalia, Italia, Reunion, Turcia si Letonia (coordonator: prof. Nadia Cîrcu); 2016-2017 – Proiectul FACT-REFLECT-ACT câstigãtor al ZILEI EUROSCOLA din 17 noiembrie, cu vizita elevilor la Parlamentul European de la Strasbourg (coordonator: prof. Petruta Lostun); 2016 -2019 – MOVE YOUR BODY AND MIND – HEALTHY LIFESTYLE FOR ADOLESCENTS!, proiect Erasmus+, parteneriat scolar cu Bulgaria, Franta, Polonia, Spania, Marea Britanie, Turcia si Letonia (coordonator: prof. Nadia Cîrcu); 2016-2018 – APPRÉHENDER LE PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIAL ATTACHÉ AUX DIFFÉRENTES UTILISATIONS DU CHEVAL, LE SAUVEGARDER, LE RESPECTER ET SENSIBILISER AUX NIVEAUX LOCAL, NATIONAL ET EUROPÉEAN, proiect Erasmus+, parteneriat scolar cu Franta si Spania (coordonator: prof. Alina Balus); 2016-2018 – EUROPEAN VALUES AND BEING PHYSICALLY ACTIVE THROUGH GAMES FOR A BETTER LIFE, proiect Erasmus+, parteneriat scolar cu Portugalia, Turcia, Polonia si Letonia (coordonator: prof. Nadia Cîrcu); 2017-2018 – ANGAJABILITATE+ PRIN PRACTICÃ LA LOCUL DE MUNCÃ, proiect Erasmus+, mobilitãti stagiari VET – Spania (coordonator: prof. Petruta Lostun); 2017-2019 – BIOPLASTICS – THE FUTURE OF FOOD PACKING!, proiect Erasmus+, parteneriat scolar cu Germania, Marea Britanie si Grecia (coordonator: prof. Nadia Cîrcu); 2017-2019 – ESCRIBIMOS NUESTRA HISTORIA. CREAMOS NUESTRO PLANETA, proiect Erasmus+, parteneriat scolar cu Spania, Italia si Portugalia (coordonator: prof. Alina Zaharia)

Alte repere ale anului

Gratie acestor colaborãri, dar si a altor parteneri la nivel local si national, Colegiul National Calistrat Hogas a fost gazda unor evenimente notabile de-a lungul anului 2017: spectacolul de teatru în limba francezã Caii la fereastrã, adaptare dupã Matei Visniec, în regia lui Christelle Derré (aprilie), spectacolul de circ aerian Etreinte, în care au fost implicati 12 elevi hogãseni, la Rethel, Franta (octombrie), transmis si de TV France 2, dialogul prin contact TELEBRIDGE dintre elevii colegiului si astronautul italian Paulo Nespoli de pe Statia Spatialã Internationalã, în cadrul Programului ARISS si în colaborare cu Glanmire Community Colledge, Cork, Irlanda (octombrie), târgul de proiecte Tineri cu initiativã pentru dezvoltarea unei culturi civice în municipiul Piatra-Neamt, realizat în colaborare cu asociatia Reper pentru Management prin Valori Bucuresti (noiembrie), vizita la Parlamentul European de la Strasbourg a celor 28 de elevi din clasa a XI-a E, în cadrul programului Euroscola (noiembrie), Marsul Calistratilor, editia a XI-a, manifestare la care au participat peste 400 de elevi, organizatã cu prilejul Zilei Nationale a României. Nu în ultimul rând, ne arãtãm recunostinta fatã de oaspetii alesi care au trecut pragul Colegiului National Calistrat Hogas în 2017. E vorba de poeta Ana Blandiana, de scriitorul Lucian Vasiliu, directorul Editurii Junimea Iasi si de Gheorghe Cliveti, directorul Institutului de Istorie „A. D. Xenopol“ Iasi, a cãror prezentã s-a dovedit pentru elevi, cum era de asteptat, o sursã de inspiratie, de motivare si de încurajare întru culturã si cunoastere. Întâlnirea cu excelenta a fost pecetluitã la final de an de vizita ministrului Educatiei Nationale, Liviu Pop, ale cãrui constatãri si aprecieri legate de nivelul de performantã scolarã de la Colegiul National Calistrat Hogas fac de mult timp parte din cartea de vizitã a institutiei. „Elevi, pãrinti, profesori, colaboratori, vã multumim cu nedisimulatã cãldurã pentru efortul, pentru devotamentul si pentru implicarea în izbânzile colegiului! La Multi Ani!“, se aratã în comunicatul primit la redactie din partea conducerii colegiului pietrean.

Citește știrea

Arhivă 2005-2017

DNA acuzã: finantãri penale la FC Ceahlãul

Știre publicată în urmă cu

în data de

• fostul primar Gheorghe Stefan a fost inculpat din nou, acum fiind vorba despre modul cum a fost finantat FC Ceahlãul • prin traficarea influentei ar fi obtinut de la o firmã aproape 10 miliarde de lei vechi • un alt dosar îi are în vizor pe un fost director ANL si pe fostul director de marketing al clubului, Iulian Boghian •

Fostul primar de Piatra Neamt pare sã nu mai iasã din vizorul procurorilor anticoruptie, fiind inculpat din nou zilele trecute pentru trafic de influentã. De aceastã datã pentru modul în care a fost finantat clubul de fotbal Ceahlãul. „La începutul anului 2010, inculpatul Stefan Gheorghe a pretins de la directorul unei societãti comerciale cu activitate în constructii ca aceasta sã sponsorizeze echipa de fotbal FC Ceahlãul Piatra Neamt cu un procentaj de 3% din sumele pe care societatea urma sã le încaseze în baza unui contract încheiat cu SC Hidroelectrica SA – Sucursala Hidrocentrale Bistrita privind un obiectiv de investitii avînd ca obiect lucrãri hidroenergetice pe rîul Siret“, conform unui comunicat al Directiei Nationale Anticoruptie. În schimbul banilor, Pinalti a promis cã va interveni pe lîngã functionarii din conducerea SC Hidroelectrica SA, societate cu capital majoritar de stat si care aloca fondurile necesare investitiei, pentru a se continua finantarea obiectivului amintit. „În temeiul solicitarii lui Stefan Gheorghe, în perioada 2010 – 2011, între SC FC Ceahlãul SA Piatra Neamt în calitate de prestator si societatea cu activitate în constructii, în calitate de beneficiar, au fost încheiate sapte contracte de reclamã si publicitate în temeiul cãrora au fost emise nouã facturi fiscale si a fost achitatã prin ordine de platã suma totalã de 998.000 lei, în conditiile în care nu exista nici un document privind executarea obligatiilor asumate de prestator“, conform DNA. Procurorii antocoruptie au început sã caute prin actele de la FC Ceahlãul, si dupã cauza recentã în care a fost trimis în judecatã Pinalti, în aceeasi zi, pe 22 decembrie 2017, un alt dosar a ajuns pe rolul Tribunalului Neamt. Acesta îi are în vizor pe Marian Iftimie – Nicorici, director general al Agentiei Nationale pentru Locuinte, acuzat de trafic de influentã si Iulian Boghian, director în cadrul SC FC Ceahlãul SA Piatra Neamt, tot pentru trafic de influentã. „În cursul anului 2010, inculpatul Iftimie-Nicorici Marian, în calitate de director al Agentiei Nationale pentru Locuinte si inculpatul Boghean Iulian, director în cadrul SC FC Ceahlãil SA Piatra Neamt, i-au pretins administratorului unei societãti comerciale sã remitã cãtre SC FC Ceahlãul SA Piatra Neamt un procentaj de 5% din valoarea sumelor pe care societatea urma sã le încaseze de la Agentia Nationalã pentru Locuinte, în baza contractelor privind construirea unor imobile/locuinte aflate în derulare. Inculpatul Iftimie-Nicorici Marian a promis, în schimb, cã va interveni pe lîngã functionarii din subordine pentru ca plãtile catre respectiva societate comercialã sã nu fie întîrziate“, spun anchetatorii. Ca urmare a acestei solicitãri, la data 6 septembrie 2010, între Ceahlãul (în care Boghean Iulian îndeplinea functia de director de marketing) în calitate de prestator si o firmã administratã de aceeasi persoanã cãreia i se ceruse sponsorizarea, în calitate de beneficiar, a fost încheiat un contractul avînd ca obiect servicii de reclamã si publicitate în valoare de 112.900 euro. În temeiul acestui contract, în perioada 1 octombrie 2010 – 27 decembrie 2010, beneficiarul a plãtit suma totalã de 61.709,96 (617 milioane de lei vechi) lei în temeiul a douã facturi fiscale ce atestau servicii care în realitate nu au fost prestate.

Mari datorii

În afarã de problemele penale care l-ar putea duce iar la închisoare, Gheorghe Stefan a fost obligat de diferite instante sã plãteascã mari sume de bani reprezentînd prejudicii. De exemplu, în dosarul Posta Românã el trebuie sã achite 422.138 lei si 35.306 euro, iar în dosarul Microsoft s-a dispus confiscarea a 3,99 milioane de euro. În cazul solutionat definitiv, „Bani pentru partid“, unde a fost condamnat la 3 ani de detentie, judecãtorii au dispus confiscarea sumei de 1,65 milioane de euro, iar pentru recuperarea altei pãrti de 2,35 milioane de euro, a fost pãstrat sechestrul asigurator pe bunurile detinute de Pinalti. În cauza spãlãrii de bani prin firma Strong Montaj, fostul primar de Piatra Neamt a pierdut o altã avere: „Dispune confiscarea de la inculpatul Stefan Gheorghe, în folosul statului, a sumei 3.031.365 lei, reprezentînd sumele dobîndite prin sãvîrsirea infractiunii de efectuare de operatiuni financiare, ca acte de comert, incompatibile cu functia“, conform Tribunalului Neamt. Cauza este acum la Curtea de Apel Bacãu, acolo unde a fost contestatã hotãrîrea Tribunalului Neamt. În total, toate aceste sume adunate înseamnã 8,025 milioane de euro si 3,45 milioane de lei noi. La un curs mediu de 4,5 lei pentru un euro, la acest moment Pinalti a fost obligat la plata unor sume care totalizeazã circa 40 milioane de lei noi, sau altfel spus 400 miliarde de lei vechi. Si asta nu este tot pentru cã mai are alte procese, care nu au trecut încã de prima instantã.

Citește știrea

Trending