Contactează-ne

Arhivă 2005-2017

Pastorala de Paste a Episcopului Eftimie

Știre publicată în urmă cu

în data de

Iubitului nostru cler, cinului monahal si tuturor drept-mãritorilor crestini din aceastã de Dumnezeu pãzitã si binecuvîntatã eparhie, har, nemãrginitã milã si pace de la Milostivul Dumnezeu, iar de la noi arhiereascã binecuvîntare!

Hristos a Înviat!

„Veniti, toti credinciosii, sã ne închinãm sfintei Învierii lui Hristos, cã iatã a venit prin Cruce bucurie la toatã lumea!“

Iubitii mei fii duhovnicesti,

În noaptea strãlucitoare de luminã a Sfintelor Pasti, Biserica noastrã vesteste tuturor credinciosilor bucuria Învierii Mîntuitorului Hristos: „Cerul dupã cuviintã sã se veseleascã si pãmîntul sã se bucure; sã prãznuiascã toatã lumea cea vãzutã si cea nevãzutã cã a înviat Hristos, bucuria cea vesnicã“. Învierea Domnului aduce bucurie pentru întreaga omenire si pentru întreaga creatie a Lui Dumnezeu. Prin Hristos jertfit si înviat, omul si prin el întreaga fãpturã îsi regãseste calea mîntuirii. Pãcatul originar a introdus în lume întunericul mortii, dar prin Învierea Domnului moartea a fost nimicitã si calea spre vesnicie a fost din nou deschisã. „Unde îti este moarte, boldul tãu? Unde îti este iadule, biruinta?“ (I Cor. 15,55), exclamãm împreunã cu Sfîntul Apostol Pavel. Si tot împreunã cu el rãspundem: „Moartea a fost înghititã de biruintã“ (II Cor. 15,54) pentru cã Hristos a Înviat! În aceastã victorie asupra mortii, viata omului îsi aflã sensul ei adevãrat, calea spre vesnicie. Sîntem încredintati cã viata pe acest pãmînt nu se încheie în fata mormîntului. Pentru cel convins de realitatea Învierii Domnului nostru Iisus Hristos, moartea este doar „adormire“ întru asteptarea Învierii universale si trecerea spre viatã vesnicã. De aceea, acum, în noaptea sfîntã a Sfintelor Pasti, vã întîmpin pe toti cu salutarea binecuvîntatã a credintei noastre: „Hristos a Înviat!“

Dreptmãritori crestini,

Învierea Domnului nostru Iisus Hristos constituie evenimentul unic si real, actul central al credintei si existentei crestine, singurul care dã sens la tot ceea ce-l precede si la tot ceea ce-l urmeazã: „Cãci dacã Hristos n-a înviat, zadarnicã este atunci propovãduirea noastrã, zadarnicã si credinta voastrã“ (I Cor. 15,14). Certitudinea Învierii lui Hristos avea sã transforme constiinte si sã facã din Sfintii Apostoli înfricosati – cum am auzit din Evangheliile Sfintelor Patimi – misionari entuziasti pînã la jertfa supremã în predicarea acestui adevãr, sã facã din acesti misionari, martiri. Cum a fost posibilã o astfel de transformare radicalã? Pe ce temeiuri? Sfîntul Apostol Pavel ne oferã rãspuns la aceste întrebãri: „Hristos a murit pentru pãcatele noastre, a fost îngropat si a înviat a treia zi, dupã Scripturi; S-a arãtat lui Chefa, apoi celor doisprezece; în urmã S-a arãtat deodatã la peste 500 de frati, dintre care cei mai multi trãiesc pînã astãzi, iar unii au si adormit; dupã aceea S-a arãtat lui Iacob, apoi tuturor Apostolilor; iar la urmã tuturor, ca unui nãscut înainte de vreme, mi S-a arãtat si mie“ (I Cor. 15, 3-8).

Prea iubitii mei,

Dupã Înviere, la a treia arãtare în fata ucenicilor Sãi, Domnul nostru Iisus Hristos a mãrturisit, zicînd: „Datu-Mi-s-a toatã puterea în cer si pe pãmînt“ (Matei 28,18). În momentul Învierii din morti, El se aratã ca „Fiu al Lui Dumnezeu din morti“ (Rom. 1,4). Pe El Dumnezeu L-a fãcut si Domn si Hristos, stãpîn si mîntuitor (Fapte 2,36). În numele Lui se pleacã tot genunchiul „al celor ceresti si al celor pãmîntesti si al celor de dedesubt“ (Filip 2, 10-11). Trebuie sã stim cã, înviat din moarte, Domnul nostru Iisus Hristos nu s-a întors la viata Sa de mai înainte de moarte – asemenea fiicei lui Lair, fiului vãduvei din Nain sau a lui Lazãr din Betania, pe care Domnul îl înviase din morti. Acestia, dupã oarecare vreme au murit din nou, fiindcã ei îmbrãcaserã la învierea lor „trupul mortii“, adicã trupurile lor pãmîntesti supuse osîndei mortii din pricina pãcatului (Rom. 7, 24). Însã, Domnul nostru Iisus Hristos „a fost dat mortii în trup“, cum zice Sfîntul Apostol Petru, dar „a fost fãcut viu cu duhul“ (I Petru 3, 18).

Iubiti credinciosi,

Sfîntul Maxim Mãrturisitorul, un profund Pãrinte al Bisericii a înteles cã trupul înviat al Domnului este ca un sfesnic spiritualizat din care lumineazã dumnezeirea Lui. Cîntarea bisericeascã vede în trupul înviat al Domnului o oglindã a dumnezeierii Lui. Lãmuriri de mare pret cu privire la trupul înviat al lui Hristos dau cîntãrile din Duminica Sf. Apostol Toma. Sfîntul Apostol Toma pipãie urmele rãnilor din coasta Mîntuitorului, ceea ce dovedeste cã trupul e mentinut în veci. Dar trupul acesta e arzãtor, ca focul si numai îngãduinta Domnului îl apãrã pe Apostol sã nu ardã de atingerea Lui. Mîna lui Toma, fiind apãratã de ocrotirea dumnezeiascã ca sã nu se ardã, a simtit totusi în ea, puterea dumnezeiascã din trupul Lui: „Cine a pãzit atunci mîna ucenicului nearsã, cînd s-a apropiat de coasta Domnului cea de foc? Cine i-a dat ei îndrãzneala de a putut pipãi? Cã de n-ar fi dat coasta puterea dreptei celei de lut, cum ar fi putut pipãi ea patimile cele ce au clãtinat cele de sus si cele de jos?“ (Sîmbãta în Sãptãmîna Luminatã). (…) Iubiti fii duhovnicesti,

Domnul nostru Iisus Hristos a înviat pentru noi, din iubire, pentru a ne dãrui, pentru a ne împãrtãsi viata cea nouã adevãratã, fãrã sfîrsit, care a învins moartea. Sã nu aducem aminte de cuvintele sfinte: „Mai mare dragoste decît aceasta nimeni nu are, ca sufletul Lui sã si-l punã pentru prietenii Sãi“ (Ioan 15,13). „A-si pune viata“ înseamnã a si-o dãrui. Si acesta este modul divin de existentã: a exista pentru celãlalt, a trãi în el, pentru el. Cu acest mod divin vine Fiul în lume, trimis de Tatãl, pentru a ne comunica prin iubire, prin dãruire de sine, prin jertfã, viata Sa dumnezeiascã. Vorbind despre Sfînta Împãrtãsanie, a precizat Domnul: „Precum M-a trimis pe Mine Tatãl Cel viu si Eu viez pentru Tatãl, si cel ce Mã mãnîncã pe Mine va trãi prin Mine“ (Ioan 6,57). (…) Cu aceste gînduri si îndemnuri, vã chem ca un pãrinte iubitor, de luminatul si marele praznic al Învierii Domnului sã ne împreunãm toti în rugãciune fierbinte cãtre Dumnezeu ca sã pãzeascã Biserica noastrã si tara noastrã de orice fel de dezbinãri si primejdii si sã binecuvînteze ostenelile tuturor pentru cã viata, cu toate visurile si realizãrile ei, sã fie atot-biruitoare. Si unul pe altul sã ne îmbrãtisãm si sã ne îmtîmpinãm ca fratii, cu bucurie cîntînd: „Hristos a înviat din morti cu moartea pe moarte cãlcînd si celor din morminte viatã dãruindu-le“. Dorindu-Vã tuturor de sfintele sãrbãtori ale Pastelilor, pace, sãnãtate, bucurie si spor în toate cele bune si folositoare mîntuirii noastre, Vã întîmpin ca mironositele altãdatã pe Sfintii Apostoli si ca strãmosii nostri din neam în neam cu salutul crestinesc:

Hristos a Înviat!

Al vostru pãrinte si pãstor duhovnicesc, de tot binele voitor si pururea cãtre Domnul fierbinte rugãtor.

Eftimie, Din mila Lui Dumnezeu Episcop al Romanului

Citește știrea
Postează comentariu

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Arhivă 2005-2017

Proces şi la Curte în cazul fraudelor de la postliceală

Știre publicată în urmă cu

în data de

■ procurorii au atacat sentinţa prin care s-au aplicat pedepse cu suspendare şi achitări ■ 19 din cei 96 de inculpaţi au uzat de calea de atac ■ 26 de lucrări au fost anulate de instanţa de fond ■ unii elevi nici nu treceau pe la şcoală, fiind plecaţi în străinătate ■ erau promovaţi contra unor sume de 1.000 de lei ■ unii profesorii-medici pătaţi completau în locul candidaţilor testele tip grilă ■

Procesul fraudelor de la postliceala sanitară continuă la Curtea de Apel Bacău după ce sentinţa instanţei de fond a fost atacată. Au declarat apel atît procurorii cît şi parte din inculpaţi, 19 din totalul din 96, profesori care şi-au pătat onoarea la corectarea tezelor, dar şi elevi care au cotizat pentru a deveni asistenţi medicali. Reamintim că Tribunalul Neamţ a aplicat pedepse cu suspendare, iar parte dintre cei deferiţi justiţiei au fost exoneraţi de răspundere penală, fiind achitaţi. 26 de lucrări ale elevilor „cotizanţi“ au fost anulate de instanţă, titularii rămînînd fără diploma care le atesta studiile. Acuzele de dare şi luare de mită nu au putut fi dovedite nici din probatoriu, nici din interceptări şi confruntări, astfel încît profesorii şi cei din comisia de examinare au fost inculpaţi numai pentru abuz în serviciu şi fals material în înscrisuri oficiale. În ceea ce priveşte alţi acuzaţi, ei au fost trimişi în judecată pentru comiterea infracţiunilor de trafic de influenţă, iar cursanţii şcolii postliceale fiind inculpaţi pentru cumpărare de influenţă. Cele două părţi vătămate din dosar, Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ şi Şcoala Posliceală Sanitară Piatra Neamţ, nu s-au constituit părţi civile în procesul penal. Curtea de Apel Bacău va da în cauză o sentinţă definitivă. Conform actelor de urmărire penală, lanţul neregulilor pleca încă de intrarea în şcoală şi se termina la finele studiilor, cu examenul de certificare, unul care era de cele mai multe ori măsluit grosolan. Oamenii legii s-au sesizat despre nereguli în 2013, iar cercetările au durat aproape doi ani. Au ajuns în faţa judecătorilor membrii comisiilor de certificare a studiilor, diriginţii celor trei clase din Piatra Neamţ care au absolvit în 2013, secretarul unei postliceale din Roman, care în anul 2013 a scos ultima promoţie, apoi şi-a închis porţile, precum şi de mulţi din cei care au cumpărat bunăvoinţa profesorilor şi a medicilor şi au cumpărat o diplomă de asistent medical, deşi în unele cazuri chiar cei din comisia de examinare se minunau cît de neinstruiţi erau candidaţii. Acheta a relevat faptul că la postliceala din Roman succesul examenului era asigurat contra sumei de 1.000 de lei de persoană. În mod normal, taxa legal instituită era de 170 de lei, iar diferenţa pînă la 1.000 de lei însemna cumpărarea indulgenţei profesorilor examinatori. De toate demersurile s-a ocupat secretara unităţii, cea care strîngea banii de la cotizanţi, le spunea că această practică este valabilă de ani de zile şi că pentru cei care dau bani, poate rezolva problema examenului la Piatra Neamţ. Tot ea făcea drumurile la „judeţ“, unde era centru de examinare şi rezolva problema. Femeia le-a spus oamenilor legii că această taxă ilegală era de cînd lumea, că iniţial a fost mai modestă, dar că din 2009 rămăsese la pragul de 1.000 de lei. Din cei 34 de elevi înscrişi în promoţia 2010 – 2013, au venit la examenul de certificare numai 24, dar instanţa le-a anulat lucrările. Pentru unii, cursurile din cei trei ani au fost opţionale, nici măcar nu au trecut pe la şcoală fiind plecaţi la muncă în străinătate. Pentru majoritatea candidaţilor secretara le-a făcut rost şi de proiecte pe care le avea de la promoţiile anterioare. La Piatra Neamţ examenul de final costa mai puţin, cam 500 de lei. Ca orice examen şi cel de la postliceala sanitară era monitorizat audio şi video, aşa că anchetatorilor nu le-a trebuit decît niţică răbdare pentru a studia înregistrările. Aşa a ieşit la iveală că acolo unde toată comisia era „cumpărată“, medicii au muncit pe brînci, şi- au scos din poşete mai multe pixuri, au stabilit care este mai aproape de culoarea cu care s-a scris teza şi au trecut la treabă. La testele tip grilă erau întrebări care aveau unul, două sau chiar trei răspunsuri corecte. Corectorii au completat tot ce trebuia pentru note cît mai mari. Totuşi, mediciii care nu s-au lăsat cumpăraţi au rămas uimiţi de neştiinţa candidaţilor, catalogînd promoţia 2013 ca fiind cea mai slabă din istoria şcolii. La examenul din 2013 au fost un număr total de 212 candidaţi care au avut de susţinut proba scrisă şi proiectul. Dacă la cea de-a doua probă toţi au trecut cu brio, la teza scrisă, şapte candidaţi nu au reuşit să obţină minim nota 5. Din cei care au trecut însă, mulţi s-au bucurat de sprijinul comisiei de corectare, în unele cazuri modificările fiind evidente. În aceste condiţii, a fost dispusă o expertiză grafologică în urma căreia a ieşit la iveală că din totalul de 212 de teze, un număr de 113 prezintă modificări ale substanţei cu care s-a scris, dar nu s-a putut stabili dacă au făcut menţiunile pe foaie una, sau două persoane.

Citește știrea

Arhivă 2005-2017

Datini si obiceiuri reînviate, la Tasca

Știre publicată în urmă cu

în data de

• autoritãtile locale au organizat a doua editie a manifestãrii • „Din dorul traditiilor locale, cu un an în urmã am reînviat o parte dintre acestea si-am început cu vechile colinde, dorind ca cei mici sã ducã mai departe acest tezaur cultural“, a declarat primarul Daniela Ursache •

Tasca a fost si-n acest an încãrcatã de evenimente deosebite tinînd de datinile si obiceiurile Sãrbãtorilor de iarnã. Fãrã a trece cu vederea concertul extraordinar Colinde de vis, ce a avut loc în duminica de dinaintea Crãciunului, la care invitati de onoare au fost cantautorul Raoul si Corul Mãicutelor de la Mãnãstirea Paltin, Petru Vodã, trebuie sã aducem în discutie cele petrecute în cea de-a doua zi de Crãciun a lui 2017, cînd în Parcul Sfînta Maria, denumit si Între brazi, a avut loc a doua editie a Festivalului de datini si obiceiuri, la care au fost invitati toti locuitorii satelor comunei si chiar ai satelor învecinate. O initiativã pusã la cale de primarul Daniela Ursache si alesii locali si reluatã, împreunã procurînd si sacrificînd niscai porci pentru o masã pe cinste. Si mare le-a fost bucuria vãzînd cã au rãspuns invitatiei oficiali ai Neamtului, prefectul Vasile Panaite, Oana Bulai si Florentina Moise, deputatii Dan Andruscã si Ciprian Serban, presedintele ANRSC Bucuresti, Bogdan Alexa, ministrul secretar de stat, primari ai comunelor Negresti, Timisesti, Rãucesti, Petricani si reprezentantul auditoriului de la Asociatia Comunelor din România, organism al cãrui vicepresedinte este si primãrita de Tasca. La acestia s-a adãugat potopul de lume, oameni de toatã isprava, multi în vîrstã, care s-au încumetat sã plece la drum din satele si cãtunele pitulite între munti, pentru a fi împreunã, îndiferent de rang, la ceas de sãrbãtoare crestinã. Pentru început s-au prezentat colindãtorii, preoti ai locului, urãtorii mici si mari, precum Raze de sperantã de la Scoala Tasca si Corul Primãriei, la care s-au adãugat David Avarvarei, interpret de colinde si muzicã popularã, preotul Caia si fiica, folkistii Eu Cred, dupã care aveau sã evolueze ursi, capre, dar si dramatizarea Jianului, alaiuri conduse de Daniel Grasu, ori Bujorul hamzoienilor si Irozii, publicul discutînd îndelung despre arta interpretativã pe cînd cinstea o tuicã sau degusta o tochiturã cu mãmãligã si multe alte preparate traditionale fãcute din carne de porc. Printre oameni s-au aflat lidera comunitãtii, primarul Dana Ursache, purtînd frumosul strai popular, viceprimarul Chiciu si ceilalti alesi locali, care au pus la cale împreunã cu electoratul proiectele viitorului. „Locuitorii comunei Tasca stiu foarte bine cã sufletul meu le apartine. Am început cu investitiile în oameni, în sufletele lor, neabandonînd grija pentru infrastructura localitãtii noastre. Din dorul traditiilor locale, cu un an în urmã am reînviat o parte dintre acestea si-am început cu vechile colinde, dorind ca cei mici sã ducã mai departe acest tezaur cultural. As vrea sã cred cã oamenii locului agreazã aceastã initiativã si aprecierea fãcutã se bazeazã pe numãrul mare de spectatori prezenti la manifestare. Apreciez totodatã prezenta oficialitãtilor locale, dar si judetene, care se aflã alãturi de noi la ceas de sãrbãtoare, reprezentantii media, asta motivîndu-mã ca la anul sã ne pregãtim si mai mult. În acelasi timp, am mai cãutat un motiv de a cere iertare locuitorilor si colegilor de primãrie si consiliu local pe care i-am chinuit întregul an, rãspunzînd pozitiv solicitãrilor mele. Sînt fericitã cã la sãrbãtoarea noastrã au venit un numãr mare de tãscani, printre ei si cei care lucreazã în strãinãtate si care-si iubesc comuna. Tuturor la multi ani 2018!“ a spus primãrita Dana Ursache, multumitã de reusita actiunii. De retinut cã la activitatea cultural -artisticã si de promovare a datinilor si obiceiurilor Sãrbãtorilor de iarnã, de la Tasca, a fost prezent, urcînd pe scenã pentru a saluta publicul si Daniel Buzdugan, prezentator la Radio ZU, care a promis cã va face cunoscut tãrii prin emisiunile sale activitatea de la Tasca.

Citește știrea

Arhivă 2005-2017

Fost parlamentar acuzat de coruptie

Știre publicată în urmă cu

în data de

• Dorinel Ursãrescu este acuzat de cumpãrare de influentã • acesta ar fi dat bani unui deputat de Bacãu ca sã punã o „vorbã“ pentru subcontractarea unor lucrãri la digul de peste Siret din comuna Doljesti • faptele ar fi avut loc în perioada 2010-2011 •

Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul teritorial Bacãu au finalizat un nou dosar penal pe numele ex – deputatului Dorinel Ursãrescu, pe care-l acuzã acum de sãvîrsirea infractiunii de cumpãrare de influentã, în calitate de administrator al unei societãti comerciale. Cauza a fost deferitã justitiei ieri, 27 decembrie, Ursãrescu fiind judecat în stare de libertate. În acelasi dosar mai sînt inculpate si alte persoane. Este vorba de Mihai Banu, la data faptelor deputat de Bacãu, acesta fiind acuzat de sãvîrsirea infractiunii de trafic de influentã în formã continuatã. Spre deosebire de Ursãrescu, Banu va fi judecat în stare de detentie. Alt inculpat este Ion Rotaru, administrator al unei societãti comerciale, acesta fiind acuzat de cumpãrare de influentã. „În perioada iulie 2010 – noiembrie 2011, inculpatul Banu Mihai, în calitate de deputat în Parlamentul României, a pretins si primit pentru partidul din care fãcea parte, prin intermediul unei societãti comerciale, de la ceilalti doi inculpati, suma totalã de 1.264.000 lei ( 824.000 lei de la Ursãrescu Dorinel si 440.000 lei de la Rotaru Ion). Banii au fost pretinsi si primiti pentru ca inculpatul Banu Mihai sã-si exercite influenta asupra reprezentantilor unei societãti comerciale, astfel încît aceasta sã subcontracteze lucrãrile de îndiguire a rîului Siret pe tronsonul Rotunda – Buruienesti, comuna Doljesti, judetul Neamt, firmelor administrate de inculpatii Ursãrescu Dorinel si Rotaru Ion“, conform unui comunicat al procurorilor anticoruptie. De asemenea, Mihai Banu a mai solicitat contractantului ca o parte din sumele datorate subcontractorilor sã fie achitate prin bilete la ordin, a cãror valoare a fost încasatã, în cele din urmã, de cãtre Banu. Pentru a exista o justificare legalã a circuitului banilor, la solicitarea lui Banu, între cele douã societãti subcontractoare si firma care i-a remis contravaloarea biletelor la ordin au fost încheiate mai multe contracte de prestãri servicii fictive, mai spun anchetatorii. În cauzã s-a dispus mãsura asiguratorie a sechestrului asupra mai multor bunuri imobile ce apartin inculpatilor. Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Bacãu, cu propunere de a se mentine mãsurile asiguratorii dispuse în cauzã. Trebuie spus cã Banu a mai avut astfel de probleme fiind inculpat de procurorii DNA în august 2015, pentru fapte similare, ulterior fiind condamnat la 3 ani de închisoare, cu executare. Si Ursãrescu a mai dat ochii cu anchetatorii pentru fapte asimilate coruptiei. A fost trimis în judecatã pe 19 decembrie 2014, fiind condamnat definitiv la închisoare cu suspendare. De acum, timp de douã luni, cauza va fi în procedurã de Camerã preliminarã, apoi procesul devine public si continuã cu administrãri de probe si audieri de martori.

Citește știrea

Trending