Contactează-ne

Arhivă 2005-2017

Obligatii noi angajatori

Știre publicată în urmă cu

în data de

Începînd cu luna februarie 2006, angajatorii sînt obligati sã depunã la Inspectoratul Teritorial de Muncã declaratii lunare fiscale. Potrivit Legii nr. 403 din 27/12/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr.130/1999 privind unele mãsuri de protectie a persoanelor încadrate în muncã, angajatorii au obligatia sã calculeze comisionul si sã depunã lunar la Inspectoratul Teritorial de Muncã o declaratie fiscalã privind stabilirea comisionului. Plata comisionului si depunerea declaratiei se vor efectua pînã la data de 25 a lunii urmãtoare celei pentru care este datorat. Nerespectarea de cãtre angajator a acestei prevederi constituie contraventie si se sanctioneazã cu amendã de la 30 milioane lei la 60 milioane lei. Totodatã, plãtitorii de comision care, la data intrãrii în vigoare a Legii nr. 403, înregistreazã obligatii restante si neachitate reprezentînd comision datorat Inspectoratului Teritorial de Muncã, au obligatia sã depunã o declaratie-inventar care sã cuprindã comisionul datorat, pe ani fiscali, împreunã cu dobînzile si penalitãtile de întîrziere, sume stabilite pe propria raspundere, conform evidentei contabile. Declaratia-inventar constituie si înstiintare de platã. „Angajatorii sînt obligati ca, începînd cu luna februarie, pe lîngã celelalte declaratii pe care trebuie sã le depunã la Casa de Pensii, la Agentia pentru Ocuparea Fortei de Muncã, la Casa de Asigurãri de Sãnãtate, sã depunã si la Inspectoratul de Muncã declaratii lunare fiscale în care trebuie sã stipuleze cuantumul comisionului datorat Inspectoratului de Muncã. De asemenea, cei care înregistreazã debite la data de 31 decembrie 2005, au obligatia sã depunã la inspectoratele de muncã si o declaratie-inventar pe ani fiscali începînd cu anul 2000, si bineînteles cã cei care au debite restante vor fi obligati sã plãteascã dobînzi si penalitãti de întîrziere, conform actelor normative în vigoare la datele respective. Noi avem un proiect al acestei declaratii-inventar. Documentul mentioneazã foarte clar actele normative valabile pe anumite perioade de timp, astfel încît angajatorilor sã le fie mai usor sã-si facã calculele necesare“, a precizat jurist Ioan Popescu, inspector sef în cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncã Neamt. Potrivit Legii nr. 403/2005, declaratia-inventar se depune în termen de 60 de zile de la data intrãrii în vigoare a ordinului privind aprobarea modelului declaratiei-inventar la inspectoratele teritoriale de muncã în a cãror razã teritorialã se aflã sediul sau, dupã caz, domiciliul angajatorilor. Declaratia-inventar devine titlu de creantã la data depunerii la inspectoratul teritorial de muncã.

Citește știrea
Postează comentariu

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Advertisement
Trending