Contactează-ne

Arhivă 2005-2017

„Obiectivul nostru final este de a oferi populatiei servicii de calitate în conditiile unui tarif acceptabil“

Știre publicată în urmă cu

în data de

• interviu cu Ioan Pãcalã, director general al Companiei Judetene Apa Serv

Compania Judeteanã Apa Serv va face, joi, 19 ianuarie 2005, încã un pas în derularea Mãsurii ISPA „Îmbunãtãtirea sistemelor de alimentare cu apã potabilã, canalizare si a statiei de epurare din municipiul Piatra Neamt, România“. Este vorba despre începerea lucrãrilor de reabilitare a statiei de epurare de cãtre Compania Biwater International. De la ora 10, în Sala Albastrã a Consiliului Judetean va avea loc Sedinta Tehnicã de Început (Kick-Off-Meeting) în cadrul Contractului „Reabilitarea statiei de epurare din municipiul Piatra Neamt“. Vor fi prezenti la acest eveniment reprezentanti ai Delegatiei Comisiei Europene, ai Oficiului de Plãti si Contractare Phare din cadrul Ministerului Finantelor Publice, ai Autoritãtii de Management în Infrastructurã si ai Ministerului Mediului si Gospodãririi Apelor. Acestora li se vor adãuga si principalii actori în derularea acestui contract de lucrãri: Constructorul – respectiv Compania Biwater International, Supervizorul – Compania Hill International (Anglia) & Louis Berger SAS (Franta) – care are pe durata derulãrii acestui contract de lucrãri calitatea de Inginer. Si, bineînteles, reprezentantii Companiei Judetene Apa Serv – în calitate de Beneficiar final al lucrãrii. La evenimentul de joi au fost invitati sã participe reprezentantii autoritãtilor locale si judetene – prefectul Toader Mocanu, presedintele Consiliului Judetean, Dan Constantin, primarul municipiului Piatra Neamt, Gheorghe Stefan, dar si colaboratorii permanenti ai Companiei Apa Serv – Apele Române, Agentia de Protectia Mediului si Garda de Mediu. Despre însemnãtatea întîlnirii de mîine i-am adresat cîteva întrebãri domnului Ioan Pãcalã, directorul general al Companiei Judetene Apa Serv.

Reporter: Domnule director general, cît este de important evenimentul care va avea loc mîine? Ioan Pãcalã: Mîine vom participa, alãturi de reprezentantii Companiei Biwater International, ai Companiei Hill International & Louis Berger, la Sedinta Tehnicã de Început a contractului „Reabilitarea statiei de epurare din municipiul Piatra Neamt“. Nu este o simplã sedintã, ci este un prim pas obligatoriu care marcheazã începerea lucrãrilor efective. Activitatea Companiei Biwater International va începe cu realizarea proiectului lucrãrilor de reabilitare si modernizare a statiei de epurare. Credem cã în maxim 3 luni acest proiect va fi terminat, astfel încît, din luna aprilie, cel tîrziu mai, la statia de epurare sã înceapã lucrãrile de construire, reabilitare si modernizare. Este un contract de lucrãri ce se va realiza conform FIDIC Galben, asta însemnînd de fapt cã proiectarea lucrãrilor este în sarcina constructorului. În sedinta de mîine vor fi abordate, printre altele, aspecte referitoare la liniile de comunicare între Inginer, Constructor si Beneficiar, la programul de derulare a lucrãrilor, la tehnologiile de lucru, dar si la probleme privind securitatea muncii si mãsuri de protectia mediului ce vor trebui asigurate pe toatã durata desfãsurãrii lucrãrilor. Rep.: Care este efortul financiar pe care trebuie sã-l facã Compania Apa Serv pentru realizarea acestui contract? I.P.: Valoarea contractului este de 9.672.460 de euro. Din aceasta sumã, contributia Uniunii Europene este în procent de 68%, iar contributia Companiei Judetene Apa Serv SA este de 32%. Este un procent destul de consistent pe care Compania trebuie sã-l suporte din fonduri proprii – 3.095.187 euro, adicã peste 111.426.732.000 lei vechi. Aceastã sumã o vom asigura printr-un împrumut contractat de la Banca Europeanã de Investitii, conform Acordului de Împrumut Subsidiar semnat de Apa Serv cu Ministerul Finantelor Publice si cu Consiliul Judetean Neamt – acesta din urmã în calitate de Beneficiar local. Ratele, dobînzile la credit si celelalte cheltuieli le vom achita cu sumele pe care le acumulãm în Fondul de Întretinere, Înlocuire si Dezvoltare, conform dispozitiilor legale.

„Mãsura ISPA pe care o derulãm acum pe cele trei componente – apã, canalizare si epurare – nu rezolvã în totalitate problemele cu care ne confruntãm“ Rep.: Se poate spune cã Apa Serv va rezolva toate problemele la retelele de alimentare cu apã, canalizare si cele privind sistemul de epurare a apelor uzate prin aceastã Mãsurã ISPA? Mai urmeazã si altceva? I.P.: În primul rînd as vrea sã fac cunoscut faptul cã în cadrul Companiei se mai implementeazã o Mãsurã ISPA referitoare la îmbunãtãtirea performantelor financiare si operationale, denumitã ISPA 2003/RO/P/PA/012 FOPIP. Aceastã a doua Mãsurã ISPA este coordonatã de Ministerul Mediului si Gospodãririi Apelor si de Ministerul Administratiei si Internelor si ne va acorda asistentã tehnicã timp de 3 ani. În urma implementãrii acestei de a doua Mãsuri ISPA avem motive sã credem cã Apa Serv va deveni un operator puternic, adaptat conditiilor economice si sociale actuale. În al doilea rînd vreau sã vã informez cã facem demersuri pentru ca Apa Serv sã devinã operator unic pe judetul Neamt pentru serviciile de alimentare cu apã. Nu este vorba despre o ambitie a noastrã, ci despre un demers a cãrui finalitate o constituie posibilitatea de accesare a fondurilor europene post-aderare. Mãsura ISPA pe care o derulãm acum pe cele trei componente – apã, canalizare si epurare – nu rezolvã în totalitate problemele cu care ne confruntãm. De aceea nu ne putem permite sã ne multumim cu modernizãrile si extinderile care se realizeazã prin intermediul Mãsurii ISPA „Îmbunãtãtirea sistemelor de alimentare cu apã potabilã, canalizare si a statiei de epurare din muncipiul Piatra Neamt, România“ – 2002 RO 16 P PE 023. Noi facem deja demersuri pentru accesarea unor noi fonduri cu care sã rezolvãm cît mai multe dintre problemele alimentãrii cu apã.

„Dacã vom reusi sã devenim operator unic pe judetul Neamt, vom avea toate sansele sã accedem la sume de peste 100 – 150 de milioane de euro pentru proiecte de modernizare si extindere a sistemului de alimentare cu apã pentru întreg judetul Neamt“ Rep.: Vã referiti la accesarea Fondurilor de Coeziune? I.P.: Chiar la acestea mã refer. Crearea unui operator unic judetean pentru alimentarea cu apã este o conditie esentialã pentru accesarea Fondurilor de Coeziune, întrucît beneficiarii proiectelor finantate prin Fondurile de Coeziune trebuie sã facã dovada capacitãtii lor de a gestiona fondurile alocate. Pe de altã parte, regionalizarea serviciilor de apã este importantã si pentru a beneficia de economii la scarã largã, ca o conditie minimã pentru a asigura un management eficient si pentru a oferi posibilitatea aplicãrii unei politici de dezvoltare pe termen lung în sectorul serviciilor publice de apã. Obiectivul nostru final este de a oferi populatiei servicii de calitate în conditiile unui tarif acceptabil. De altfel acest obiectiv este cuprins în „Strategia judeteanã de dezvoltare durabilã a serviciilor de alimentare cu apã si canalizare“ realizatã de noi si aprobatã de Consiliul Judetean Neamt. Vreau sã vã spun cã pe 9 ianuarie 2005 am primit o adresã din partea Ministerului Mediului si Gospodãririi Apelor, pe aceastã temã, în care domnul Secretar de Stat Attila Korodi ne informeazã cã, citez: „judetul Neamt ar putea beneficia de asistentã tehnicã (ce se poate acorda în cazul unui proiect coordonat de MMGA) pentru pregãtirea proiectului de modernizare a infrastructurii de apã prin Fondul de Coeziune în situatia în care primim angajamente ferme din partea autoritãtilor locale si judetene, cu privire la crearea unui operator unic judetean, în cel mai scurt timp posibil“. Noi am demarat deja discutii, sîntem în curs de preluare a societãtii de apã de la Bicaz. Ceva mai dificil va fi cu societatea de apã din Tîrgu Neamt, întrucît aceasta este în reorganizare judiciarã. Dacã vom reusi sã devenim operator unic pe judetul Neamt, vom avea toate sansele sã accedem la sume de peste 100 – 150 de milioane de euro pentru proiecte de modernizare si extindere a sistemului de alimentare cu apã pentru întreg judetul Neamt. Este vorba de sume de peste 3.600 de miliarde de lei vechi. Sprijinul pe care MMGA (Ministerul Mediului si Gospodãririi Apelor – n.r.) ni-l oferã pentru a cîstiga proiecte finantate din Fondurile de Coeziune se concretizeazã prin suportarea de cãtre minister a contravalorii studiului de prefezabilitate, a 7-10% din valoarea proiectului ce va fi cîstigat, avînd în vedere cã din aceste Fonduri de Coeziune asistenta financiarã nerambursabilã este de 85%, astfel încît Compania Apa Serv sã fie nevoitã sã contribuie cu doar 5% din valoarea proiectului. Este o oportunitate deosebitã pentru noi si pentru locuitorii judetului Neamt pe care nu ne putem permite sã o ratãm. De aceea, chiar dacã acum implementãm o Mãsurã ISPA pentru reabilitarea si extinderea serviciilor noastre, ne pregãtim intens sã accesãm fondurile post-aderare ce vor fi puse la dispozitie de Uniunea Europeanã. Cu acestea vom reusi sã extindem serviciile de alimentare cu apã potabilã si sã crestem calitatea serviciilor noastre. Rep.: Vã multumesc si vã doresc succes! I.P.: Multumesc si sper cã eforturile noastre vor fi încununate de succes.

Citește știrea
Postează comentariu

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Advertisement
Trending