Contactează-ne

Arhivă 2005-2017

Nu riscati la testele nationale!

Știre publicată în urmă cu

în data de

• Ministerul Educatiei a transmis o serie de precizãri menite sã asigure buna desfãsurare a testelor nationale • nerespectarea lor va duce la eliminarea candidatilor din sala de examen si la anularea lucrãrilor •

Elevii claselor a VIII-a au intrat în vacantã vineri, 9 iunie, avînd o pauzã scurtã, de doar zece zile, înaintea sustinerii testelor nationale. Pentru ei, Ministerul Educatiei si Cercetãrii a transmis, pe site-ul www.edu.ro, o serie de precizãri menite sã asigure buna desfãsurare a examenelor. În primul rînd, în sala în care se vor desfãsura testãrile, candidatii se vor aseza cîte unul în fiecare bancã, în ordine alfabeticã, conform listelor afisate. Fiecare elev va primi o coalã tipizatã, pe care va scrie cu majuscule numele, prenumele tatãlui si toate prenumele personale (în ordinea din cartea de identitate sau din certificatul de nastere) si va completa citet celelalte date de pe coltul care urmeazã sã fie lipit. Candidatii vor primi atîtea coli tipizate si ciorne cîte vor solicita si vor completa pe fiecare dintre acestea datele personale, în coltul care urmeazã sã fie lipit. Înainte de începerea fiecãrui test, supraveghetorii vor explica elevilor modul de desfãsurare a acestuia si cum sã scrie datele generale sau personale de pe foaia tipizatã. Candidatii vor semna, apoi, un proces-verbal de luare la cunostintã a informatiilor primite de la supraveghetori. Rezolvarea subiectelor se va face exclusiv pe foaia tipizatã – solutiile scrise pe ciorne sau pe testul multiplicat nu se iau în considerare. Coltul colilor tipizate va fi lipit, în mod obligatoriu, de cãtre supraveghetori, dupã distribuirea subiectelor în sãli si dupã ce candidatii vor începe sã scrie pe foaia de concurs rezolvarea subiectelor, iar acestia vor fi verificat identitatea candidatilor, precum si completarea corectã a tuturor datelor prevãzute. Înscrierea numelui candidatilor pe foile tipizate, în afara rubricii care se sigileazã, si orice alt semn distinctiv care ar permite identificarea lucrãrii atrag dupã sine anularea acesteia. Din momentul deschiderii plicului cu subiecte, nici un elev nu mai poate intra în salã. De asemenea, nici unul nu poate pãrãsi sala, decît dacã predã lucrarea scrisã si semneazã pentru aceasta. Candidatii pot pãrãsi centrul de examen cel mai devreme dupã o orã de la distribuirea subiectelor în sãli. În cazuri exceptionale, dacã un candidat se simte rãu si solicitã pãrãsirea temporarã a sãlii, el va fi însotit de cãtre un cadru didactic supraveghetor, pînã la înapoierea în sala de testare.

Ce trebuie si ce nu au voie sã facã elevii în timpul testãrilor

Pentru elaborarea textului lucrãrii scrise, elevii vor folosi cernealã sau pastã de culoare albastrã, iar pentru executarea schemelor si a desenelor, creion negru. Se interzice folosirea, în timpul probelor scrise, a minicalculatoarelor, a riglelor de calcul, a altor mijloace de calcul sau a dictionarelor, hãrtilor etc. Pentru redactarea lucrãrilor si pentru ciorne se va folosi numai hîrtia distribuitã elevilor de cãtre supraveghetori. Candidatii care doresc sã corecteze o gresealã vor tãia fiecare rînd din pasajul gresit cu o linie orizontalã. În cazul în care unii elevi, din diferite motive – corectãri numeroase, greseli care ar putea fi interpretate drept semn de recunoastere etc. – doresc sã-si transcrie lucrarea, fãrã sã depãseascã timpul stabilit, vor primi alte coli tipizate. Cele folosite initial vor fi anulate pe loc, mentionîndu-se pe ele „anulat“ si urmînd a fi semnate de cãtre cei doi supraveghetori. Dupã ce îsi vor încheia lucrãrile, elevii vor numerota foile, sub îndrumarea supraveghetorilor, numai cu cifre arabe, în partea de jos a paginii, în coltul din dreapta, indicînd pagina curentã si numãrul total de pagini. De exemplu, dacã elevul a scris 5 pagini, numerotarea paginii a treia a lucrãrii va fi 3/ 5. Dupã încheierea numerotãrii, candidatii vor preda supraveghetorilor lucrãrile, semnînd pentru confirmarea predãrii acestora si a numãrului de pagini. La expirarea timpului acordat, elevii vor preda lucrãrile în faza în care se aflã, fiind interzisã depãsirea timpului de lucru stabilit si afisat pe tablã. Ultimii trei elevi rãmîn în salã pînã la predarea ultimei lucrãri. De asemenea, la predarea acestora, supraveghetorii vor bara spatiile nescrise, vor verifica numãrul total de pagini scrise (si rînduri, pentru paginile incomplete) si vor trece datele în procesele-verbale de predare-primire, pe care le vor semna candidatii, precum si în rubrica specialã, prevãzutã în acest scop pe prima paginã a lucrãrii. Pentru cei interesati, care mai au ceva nelãmuriri, Inspectoratul Scolar Neamt a deschis o linie telefonicã directã – 23.19.33 – accesibilã între orele 8-20.

Citește știrea
Postează comentariu

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Advertisement
Trending