Contactează-ne

Actualitate

Neamţ: Şantier închis de Inspecţia Muncii

Știre publicată în urmă cu

în data de

■ neregulile constatate au stat la baza acestei decizii ■ au fost aplicate şi alte sancţiuni ■ amenzile au totalizat 4.000 de lei ■

Funcţionarii din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamţ au luat în vizor angajatorii din domeniul construcţiilor, verificări avînd loc în perioada 20 – 22 iulie 2020.

Atunci s-a desfăşurat campania naţională pentru identificarea cazurilor de muncă nedeclarată şi de verificare a respectării normelor de securitate şi sănătate în muncă.

„În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă au fost constatate 25 de deficienţe pentru care au fost dispuse măsuri de remediere. Au fost sancţionaţi 18 angajatori, cărora li s-au aplicat 25 de sancţiuni contravenţionale în valoare de 4.000 de lei.

A fost oprită activitatea la un şantier, pînă la remedierea abaterilor constatate de către inspectorii de muncă“, conform unui comunicat al ITM Neamţ.

Printre neregulile găsite în teren se numără neasigurarea triajului angajaţilor prin verificarea temperaturii acestora la începerea programului de lucru şi ori de cîte ori este necesar în timpul desfăşurării activităţii. Nu erau revizuite evaluările de risc privind infectarea cu virusul SARS-COV 2; nu era actualizat planul de prevenţie şi protecţie; nu erau întocmite instrucţiuni sau proceduri privind măsurile care trebuie luate împotriva infectării cu noul coronavirus.

În alte cazuri unii lucrători nu purtau corect semimasca de protecţie, iar în alte casuri lipseau îngrădirile pentru zonele cu pericopl de accidentare, sau lipseau sprijinirile în cazul săpăturilor cu pericol de surpare a malurilor. În domeniul relaţiilor de muncă funcţionarii au descoperit 10 abateri pentru care au fost dispuse măsuri de remediere şi au fost aplicate 2 sancţiuni contravenţionale. Neregulile se refereau la necompletarea dosarului de personal al salariaţilor cu documentele prevăzute de normele legale în vigoare, precum şi nerespectarea obligaţiei de a ţine evidenţa orelor de muncă prestate de către salariaţi.

În alte cazuri nu se respecta repausul săptămînal, alţii nu erau plătiţi pentru munca lor sau primeau banii cu întîrzîiere, iar în alte cazuri nu se respectau dispoziţiile legale privind iniţierea contractului colectiv de muncă. În principiu obiectivele campaniei de verificare au constat în identificarea şi combaterea muncii nedeclarate şi luarea măsurilor care se impun pentru determinarea respectării prevederilor legale de către angajatorii care îşi desfăşoară activitatea în domeniul constricţiilor, dar s-a urmărit şi identificarea angajatorilor care utilizează nelegal munca copiilor şi a tinerilor.

Alte obiective au constat în determinarea angajatorilor de a încheia contracte individuale de muncă pentru persoanele depistate fără forme legale de angajare şi de a le transmite în registrul general de evidenţă a salariaţilor în format electronic; creşterea gradului de constientizare a angajatorilor şi angajaţilor din domeniul verificat în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale din domeniul relaţiilor de muncă şi sănătăţii şi securităţii în muncă; diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea de către angajatorii care desfăşoară activitate în acest domeniu, a prevederilor legale din domeniul relaţiilor de muncă şi sănătăţii şi securităţii în muncă; verificarea respectării de către angajatori a măsurilor pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVOD 19.

În total au fost controlaţi 25 de patroni la şaniterele cărora au fost constatate 35 de deficicienţe. S- au dispus măsuri de remediere şi au fost aplicate 27 de amenzi ce au totalizat 4.000 de lei.

Advertisement
Trending