Contactează-ne

Educatie

Neamţ: Evaluare şi BAC, ultimele pregătiri

Știre publicată în urmă cu

în data de

■ şcolile au fost vizitate de inspectorii teritoriali ■ primarii au asigurat dezinfecţia spaţiilor şcolare ■ în judeţ vor ajunge 390.000 de măşti pentru elevi şi cadre ■ DSP a stabilit măsurile de distanţare din internate ■ elevii din Republica Moldova nu vor fi obligaţi să stea în carantină ■

În şcoli a ajuns ordinul prin care se stabilesc măsurile specifice domeniului, în vederea participării copiilor, supravegheaţi de cadrele didactice, la activităţile de pregătire şi susţinere a examenelor naţionale de Evaluare şi Bacalaureat.

„În şcoli a ajuns ordinul Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi cel al Ministerului Sănătăţii, purtînd numărul 4266, prin care se stabilesc măsuri specifice domeniului de învăţămînt. Noi, ca Inspectorat Şcolar avem obligaţia de a verifica în ce măsură şcolile sînt pregătite pentru cele două activităţi importante, respectiv pregătirea elevilor de clasa a VIII-a pentru Evaluarea Naţională şi a celor de clasa a XII-a pentru Bacalaureat şi, ulterior, prezentarea la examene.

De la Direcţia de Sănătate am primit zilele acestea o adresă prin care ni se fac cunoscute condiţiile de utilizare a internatelor şcolare. Adresa a ajuns în şcoli, unde s-au stabilit măsuri speciale de cazare. Este bine că s-a realizat acest lucru.

Acum se pune problema participării elevilor la pregătire şi apoi la examene. Elevii din Republica Moldova sau din ţările vecine, care învaţă în România. sînt exceptaţi de la carantinarea instituţionalizată sau de la izolare voluntară“, a declarat Mihai Obreja, inspector general al Inspectoratului Şcolar Judeţean Neamţ.

Fiecare şcoală din teritoriu a fost verificată de inspectorul şcolar teritorial, care a constatat condiţiile existente în unităţi şi faptul că primăriile au igienizat spaţiile şcolare, au procurat toate materiale de dezinfecţie. În şcolile din judeţul Neamţ vor ajunge în perioadă următoare 390.000 de măşti, care vor fi distribuite, gratuit, elevilor şi personalului didactic şi nedidactic, în fiecare zi repartizîndu-se cîte două fiecărui elev, cadru didactic şi personalului nedidactic.

Fiecare persoană va utiliza o mască la intrarea în unitatea şcolară şi o alta la ieşire. Primarii vor trebui să asigure nu doar materialele de dezinfecţie, ci şi un medic, care urmează a asigura triajul epidemiologic, zilnic, al elevilor şi cadrelor didactice.

„Aceasta este o problemă, ţinînd cont de faptul că noi avem încheiate contracte cu medicii de familie, doar pentru triajul semestrial. Medicii au programul lor la cabinete. Nu ştiu cînd vor avea timp să realizeze şi triajul elevilor care se prezintă la examene“, a declarat unul din primarii din zona Roman.

Inspectorul şcolar general, Mihai Obreja, a mai declarat că în cele 12 unităţi şcolare care mai au toaleta în fundul curţii s-au găsit măsuri viabile de asigurare a igienei elevilor, pentru a nu le pune în pericol sănătatea.

Actualitate

Covid-19 dă peste cap şi cercurile pedagogice

Știre publicată în urmă cu

în data de

Autor

■ acestea se stabilesc de către Inspectoratul Şcolar, în corelaţie cu ordinele ministerului ■ în Neamţ, consfătuirile trebuiau să aibă loc între 29 martie - 1 aprilie, apoi între 19 - 22 aprile, dar au fost replanificate în perioada 11 - 20 mai ■

Cercurile pedagogice, activităţi metodico-ştiinţifice şi psiho- pedagogice se organizau semestrial, la nivel local, zonal sau judeţean. Scopullor era de a reuni cadre didactice din toate palierele educaţionale: educatoare, învăţători, maiştri-instructori, profesori, responsabili ai comisiilor metodice, directori, cadre din centrele de asistenţă psiho-pedagogică, case ale corpului didactic, învăţămînt special, palate şi cluburi ale copiilor, pentru a face schimb de bune practici.

Aceste întruniri profesionale au fost amînate pentru a doua oară în Neamţ, prin ordin al inspectorului şcolar general, Mihai Obreja, ca urmare a instrucţiunilor primite de la minister. Cadrele didactice erau anunţate că cercurile, care ar fi trebuit să aibă loc în intervalul 29 martie-1 aprilie, vor fi între 19 – 22 aprilie, motivat de necesitatea evitării suprapunerii simulării examenelor de Evaluare şi Bacalaureat.

Numai că, modificarea structurii anului şcolar, cu vacanţa de primăvară de o lună, care presupune şi modificarea programării concediilor de odihnă ale cadrelor didactice şi pe cale de consecionţă şi a altor activităţi. Conform ultimei adrese a ISJ, directorii de şcoli vor avea cercul pedagogic pe 12 mai, iar coordonatorii de proiecte şcolare şi extraşcolare pe 11 mai.

În 17 mai vor desfăşura cercul pedagogic cadrele didactice care predau: fizică, precum şi responsabilii centrelor de documentare şi informare. Pentru 18 mai sînt planificate cercurile pedagogice pentru următoarele discipline: învăţămînt preşcolar (o parte dintre educatori), Limba Franceză, Limba Engleză, Limba Germană, Matematică, Informatică, TIC, Fizică, Geografie şi disciplinele tehnice.

În ziua de 20 mai se vor desfăşura cercurile pedagogice pentru cealaltă parte a educatorilor, pentru învăţători, pentru o parte a profesorilor de fizică, dar şi pentru cadrele didactice care predau: Biologie, Geografie, Istorie, Religie, Educaţie Tehnologică, Discipline Tehnice, Educaţie plastică, Educaţie Muzicală, Educaţie Fizică, Învăţămînt special, profesorii din centrele de asistenţă, dar şi cei din palate şi cluburi ale copiilor.

Conform calendarului amintit, bibliotecarii şcolari şi laboranţii se vor întîni pe 11 mai, inginerii de sistem, informaticienii şi tehnicieii pe 10 mai. Pedagogii şcolari, instructorii de educaţie din învăţămîntul special şi mediatorii şcolari se vor reuni în activităţi de perfecţionare pe 13 mai. Ca şi în semestrul I aceste cercuri pedagogice se vor desfăşura în sistem de video-conferinţă pentru e evita posiblitatea îmbolnăviri cu coronavirus.

Citește știrea

Actualitate

Simularea la BAC, catastrofă naţională

Știre publicată în urmă cu

în data de

Autor

■ MEN a dat publicităţii rezultatele obţinute ■ la nivel naţional, rata de promovare generală este de 40,71%, iar în Neamţ de 40,4 % ■ se vor întocmi planuri remediale punctuale ■ ISJ apreciază că e vorba doar de o „oglindă a momentului“ ■

Inspectoratul Şcolar Neamţ a publicat, în ultima zi a lunii martie, comunicatul MEN referitor la rezultatele obţinute de elevi la simularea examenului de Bacalaureat. Aceste procente par a fi în corelaţie directă cu ceea ce a reprezentat învăţămîntul on-line în toată această perioadă, una în care sistemul de educaţie nu a fost capabil să realizeze o activitate eficientă de predare-învăţare.

Conducerea Inspectoratului Şcolar Judeţean Neamţ nu pare însă a fi foarte îngrijorată din acest punct de vedere, apreciind că e vorba doar de „o oglindă a momentului“. „Am primit de la minister un comunicat referitor la rezultatele obţinute la activitatea de simulare a examenului de Bacalaureat.

La nivel naţional, procentul de promovabilitate este de 40,71%, iar judeţul Neamţ se află în media naţională cu 40.4%. În opinia mea, este vorba de un procent în acelaşi cadru ca în anii anteriori, cînd a oscilat între 38-39%. Doar în 2019 îmi amintesc că procentul, după etapa de simulare, s-a ridicat la 42%. Trebuie avut în vedere că rezultatele sînt o oglindă a momentului.

Am solicitat tuturor şcolilor să facă o analiză în fiecare centru de examen, în cadrul consiliilor profesorale şi aceste rapoarte să ni se trimită la inspectorat, unde împreună cu directorii vom elabora planuri remediale, pe fiecare disciplină în parte. În acest fel, la examenul propriu-zis din luna iunie-iulie credem că vom reuşi să avem un procent de promovabilitate superior“, a declarat inspectorul şcolar general, Mihai Obreja. Acesta spune că din analiza realizată la Neamţ a putut trage concluzia că rezultate mai slabe s-au obţinut la disciplina la alegere, dar şi la disciplinele de profil, în special la Matematică, dar şi la Istorie.

Potrivit comunicatului MEN, rata de promovare generală, care reprezintă medii mai mari sau egale cu 6, a fost de 40,71%, judeţele cu cele mai bune rezultate fiind: Brăila cu 52,15 %, Cluj, cu 51%, Galaţi cu 47%, Iaşi cu 47% şi Bucureştiu cu 46%: Pe discipline de învăţămînt, la Limba şi literatura română procentul de promovare a fost de 70,20%, 371 elevi obţinînd nota 10. La proba obligatorie a profilului (note mai mari sau egale cu 5), procentul a fost de 51,40%, 772 elevi obţinînd media 10.

La proba la alegere a profilului procentul de promovare a fost de 68,10%, 1556 elevi au obţinut nota maximă. În schimb rata de promovare generală (medii mai mari sau egale cu 6) a fost de 40,71%. În ultimii ani procentul de promovare la simulări a fost de 38,39% în 2016, 38,23% în 2017, 39,55% în 2018 şi 42,52% în 2019.

Citește știrea

Actualitate

Neamţul, locul I ca prezenţă la simulare

Știre publicată în urmă cu

în data de

Autor

■ la proba de Matematică s-au prezentat 3.522 de elevi, lipsind 138 ■ examenul propriu-zis se va desfăşura între 7 iunie şi 4 iulie ■

Conducerea Inspectoratului Şcolar Judeţean Neamţ îşi manifestă satisfacţia referitoare la modul de organizare a simulării probelor la examenul de Evaluare Naţională.

„Marţi, 30 martie, a avut loc, în cele 106 centre de examen (mai puţin la Şcoala Bîra, aflată în carantină -n.r.) cea de a doua probă de simulare, cea la Matematică, la care au participat 3.522 de elevi, din cei 3660 elevi înscrişi în clasa a VIII-a. Au lipsit 138 de copii. E vorba de un procentaj de 96,23%.

Acest lucru denotă faptul că directorii de şcoli, profesorii, elevii şi părinţii au tratat cu seriozitate maximă această simulare, care este un exerciţiu extrem de important pentru pregătirea examenului propriu-zis, care va avea loc în luna iunie. Trebuie spus că la proba de Limba şi literatura română ne-am situat, la nivel de ţară, pe locul I ca procent de participare. Din estimările noastre, la proba de Matematică vom fi pe locul al III-lea, ceeea ce este o poziţie foarte bună“, a declarat Mihai Obreja, inspector şcolar general al Inspectoratului Şcolar Neamţ.

Conform declaraţiilor oficialilor din Ministerul Educaţiei Naţionale, examenele de anul acesta se vor desfăşura într-un format nou. Programele modificate au fost publicate încă din 19 martie şi au fost concepute pe sistemul Testelor Pisa, o evaluare internaţională standardizată, care în opinia multor cadre didactice sînt foarte grele. Durta de rezolvare a celor 10 pagini de teste este de două ore.

Examenul de Evaluare Naţională se va desfăşura după următorul calendar: 7 – 10 iunie înscrierea candidaţilor; 22 iunie – proba scrisă la Limba şi literatura română; 24 iunie – proba scrisă la Matematică; 25 iunie – proba scrisă la Limba maternă, acolo unde este cazul; 29 iunie, pînă la ora 14.00 afişare rezultatelor înainte de contestaţii; 29 iunie – între ora 16.00 şi 19.00 şi 30 iunie, între ora 08.00 – 12.00 este termenul de depunere a contestaţiilor; 30 iunie – 4 iulie – soluţionare contestaţii, iar pe data de 4 iulie se vor afişa rezultatele finale.

Citește știrea

Trending