Contactează-ne

Arhivă 2005-2017

„Mazilirea“ pãrintelui Iustin

Știre publicată în urmă cu

în data de

• pãrintele Iustin a dorit sã asigure ¬„un viitor canonic si statutar“ Mãnãstirii Petru Vodã • aceasta este opinia reprezentantilor Mitropoliei Moldovei si Bucovinei • într-un comunicat de presã emis de Mitropolie pe 2 aprilie, dupã revolta credinciosilor de la ceremonia de instalare a noului staret, se aratã cã „existã, încã, în aceastã mãnãstire elemente care nu se pot obisnui cu ascultarea cãlugãreascã si cu buna rînduialã specificã obstilor monahale“ •

Cea de a patra duminicã din Postul Sfintelor Pasti a fost departe de a aduce linistea în sufletele credinciosilor din tinutul Neamtului si pelerinilor din alte colturi ale tãrii, deveniti oaspeti obisnuiti ai Mãnãstirii Petru Vodã. Numirea unui alt staret în locul pãrintelui Iustin Pîrvu, din ordinul IPS Daniel, Mitropolitul Moldovei si Bucovinei, în persoana ieromonahului Lavrentie Carp Lucian, un preot tînãr, în vîrstã de numai 28 de ani, a provocat o adevãratã revoltã în rîndul credinciosilor care au asistat, duminicã, la Sf. Liturghie oficiatã la mãnãstirea ridicatã la poalele Ceahlãului. Proaspãt numitul în aceastã functie a simtit pe pielea sa furia multimii care nu s-a sfiit sã îl agreseze. Chiar si cãlugãrii au cerut socotealã reprezentantilor oficiali ai Mitropoliei Moldovei si Bucovinei pe tema numirii noului staret si a motivului de scoatere din functia monahalã a pãrintelui Iustin Pîrvu. „Ce urmãriti prin aceastã schimbare? De ce nu-l lãsati în pace pe pãrintele Iustin? El este om al locului si ctitorul mãnãstirii. Vreti sã-l omorîti? Hotilor! Masonilor!“, acestea au fost vorbele care au fost auzite din multime. Isteria multimii risca sã se termine cu un scandal de proportii. Singurul care a reusit sã tempereze spiritele încinse a fost pãrintele Iustin, la aparitia cãruia oamenii au început sã îl roage printre lacrimi: „Pãrintele nostru drag, nu ne pãrãsi. Vã vrem aici pînã la sfîrsitul vietii“. Pãstorul sufletelor i-a binecuvîntat si a început sã îsi prezinte cuvîntul pregãtit special pentru schimbarea stãretiei, însã credinciosii au întîmpinat cu neîncredere decizia sa de a-si alege un succesor, încã din timpul vietii. „Nu este adevãrat. De ce nu ne spuneti cã ei v-au hotãrît sã pãrãsiti stãretia? Pentru a cîta oarã vã condamnã sfintia-voastrã, comunistii? Nu vã lãsãm sã plecati“, s-a auzit din multime. Pãrintele Iustin a încercat sã îi linisteascã cu vorbe blajine si pline de duh, fãcînd apel la întelepciunea si la credinta pe care o poartã în suflete care ar trebui sã îi opreascã de la a reactiona într-un asemenea mod, în casa Domnului. Oamenii au continuat sã scandeze numele pãrintelui Iustin minute în sir. Fetele bisericesti care se prezentaserã pentru instalarea noului staret au rãmas sechestrate mai bine de o orã. La iesire din bisericã, în drum spre chilia sa, noul staret a fost agresat fizic de credinciosii dezlãntuiti, la fel ca si pãrintii acestuia. În potolirea spiritelor, un rol important l-a avut pãrintele Iustin în fata cãruia chiar si cei mai agresivi enoriasi si-au plecat fata.

„Existã, încã, în aceastã mãnãstire elemente care nu se pot obisnui cu ascultarea cãlugãreascã“ S-au spus cuvinte grele, credinciosii au fãcut exceptie de cadrul în care se aflau. Se poate spune cã furtuna s-a mai linistit, dar nu se stie pentru cît timp. Si asta pentru cã oamenii nu reusesc sã înteleagã ratiunile care au stat la baza înlãturãrii pãrintelui Iustin Pîrvu din functia de staret. Asta cu atît mai mult cu cît succesorul sãu nu are decît 28 de ani. Ei cred cã aceastã schimbare nu va avea efecte benefice asupra climatului care a domnit, pînã acum, la Mãnãstirea Petru Vodã. În ziua producerii incidentului, Mitropolia Moldovei si Bucovinei si-a fãcut public punctul de vedere, concluzia mai marilor bisericii fiind cã s-a ajuns la aceastã situatie din cauza unor „elemente“ neînvãtate cu „ascultarea cãlugãreascã“. Se mai face aluzie la faptul cã pãrintele Iustin nu ar mai fi putut tine frîiele obstii monahale si cã de aceea ar fi hotãrît sã le încredinteze altcuiva care sã instaureze ordinea. „Incidentul care a avut loc duminicã, 2 aprilie 2006, la Mãnãstirea Petru Vodã din judetul Neamt, cu prilejul instalãrii noului staret, Ieromonahul Lavrentie Carp, propus de Pãrintele Iustin Pîrvu, aratã cã existã, încã, în aceastã mãnãstire elemente care nu se pot obisnui cu ascultarea cãlugãreascã si cu buna rînduialã specificã obstilor monahale. Probabil din acest motiv Pãrintele Iustin Pîrvu a dorit ca sã fie numit un staret nou încã din timpul vietii sale, cu scopul de a asigura un viitor canonic si statutar Mãnãstirii Petru Vodã“, se precizeazã într-un comunicat de presã emis de secretariatul Centrului Eparhial Iasi.

Si-a vãzut „cu ochii împlinit visul de a ctitori o mãnãstire care sã fie în slujba oamenilor, spre a mîngîia durerile si suferintele“ Între protosinghelul Iustin Pîrvu si IPS Daniel, Mitropolitul Moldovei si Bucovinei, a existat un schimb de corespondentã. Staretul Iustin a trimis o scrisoare adresatã chiriahului locului, datatã 23 martie 2006. Redãm integral, mai jos, continutul acesteia, lãsînd la latitudinea cititorilor sã tragã concluzii. „Înalt Prea Sfintite Stãpîne, Subsemnatul, protosinghelul Iustin Pîrvu, staret al Mãnãstirii «Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil» – Petru Vodã, fiind la o vîrstã înaintatã de 87 de ani, dupã 15 ani de stãretie în aceastã mãnãstire pe care am început-o din temelii si am adus-o la o stare de stabilitate materialã si duhovniceascã, vã rog sã binevoiti a asculta cererea mea de a mã retrage din functia de staret. Motivele care m-au îndemnat sã iau aceastã hotarîre sînt atît vîrsta înaintatã, cît si dorinta de a lãsa încã din viatã un succesor care sã continue ampla activitate a mãnãstirii noastre. Dacã, la început, în anul 1990, locurile acestea erau pustii, dupã 15 ani s-au schimbat cu totul, vãzîndu-mi cu ochii împlinit visul de a ctitori o mãnãstire care sã fie în slujba oamenilor, spre a mîngîia durerile si suferintele atît de multe ale oamenilor care cautã scãpare la adãpostul Bisericii si la ajutorul lui Dumnezeu. Nu numai atît, ci, dupã cum bine stiti, avem de cîtiva ani în ocrotirea noastrã si o fundatie de asistentã socialã, un azil pentru batrîni si un orfelinat pentru copii, care sînt deservite de un numãr de maici. Toatã aceastã bogatã activitate are nevoie de o supraveghere atentã, de multã putere de lucru. Deoarece eu însumi, la vîrsta mea, fiind ocupat si cu problemele credinciosilor care vin la mãnãstire, nu pot sã mã îngrijesc de toate acestea cum s-ar cuveni, am socotit nimerit sã las pe ieromonahul Lavrentie Carp, vietuitor în obstea noastrã, în functia de staret al mãnãstirii pentru a putea prelua din timp sarcina de a purta de grijã de bunul mers al mãnãstirii si, fiind numit de mine personal, pentru a evita eventuale neîntelegeri ce s-ar isca si ca pacea si linistea duhovniceascã a obstii sã nu fie stirbite în nici un chip. Cel ales de mine pentru a prelua functia de staret si pe care mã angajez cã-l voi sustine si-l voi îndruma în dificila sarcinã a pãstoririi sufletelor si a slujirii lui Dumnezeu din aceastã posturã este ieromonahul Lavrentie Carp Lucian. Motivul acestei alegeri este cã îl cunosc de multã vreme, încã înainte de a intra în mãnãstire, si am vãzut ca este cel mai potrivit, dînd dovada de ascultare, de putere de lucru, dragoste de Dumnezeu, de o bunã pregãtire duhovniceascã. A intrat în monahism la vîrsta de 20 de ani, în anul 1998, la 14 septembrie, la Mãnãstirea Pîngarati, de unde a urmat cursurile Facultãtii de Teologie «Dumitru Stãniloae» din Iasi, pe care a absolvit-o în anul 2004. A fost hirotonit diacon de Înalt Prea Sfintia Voastrã la data de 25 iulie 2002. A venit în mãnãstirea noastrã la 14 octombrie 2003, unde a dat dovadã de ascultare si dãruire pentru viata monahalã. Aici a fost hirotonit ieromonah de cãtre Înalt Prea Sfintia Voastrã în data de 29 octombrie 2005. Cu speranta cã cererea mea va gãsi ascultare la Înalt Prea Sfintia Voastrã, vã rog sã luati o hotarîre care sã statorniceascã pacea si buna rînduialã dupã voia lui Dumnezeu si dupã întelepciunea pe care o aveti. Al Înalt Prea Sfintiei Voastre supus ascultãtor, Staret protosinghel Iustin Pîrvu“.

„Veti fi pomenit la slujbe, dupã noul staret Lavrentie, cu titlul de «proin-staretul Iustin»“ Rãspunsul întîi stãtãtorului locului a sosit în aceeasi zi, 23 martie 2006, IPS Daniel comunicîndu-i cã instalarea noului staret urma sã aibã loc cu 10 zile mai tîrziu. „Prea Cuvioase Pãrinte Staret Iustin, Urmare cererii pe care ne-ati adresat-o pentru a ne face cunoscutã dorinta Prea Cuviosiei Voastre de-a fi dezlegat de slujirea de staret al Mãnãstirii Petru Vodã, mãnãstire ctitoritã de Sfintia Voastrã, precum si dorinta ca noul staret al Mãnãstirii Petru Vodã sã fie Prea Cuviosul Pãrinte Ieromonah Lavrentie Carp, pînã în prezent secretar al aceleiasi mãnãstiri, Vã facem cunoscut cã am citit cu multã atentie motivele care v-au determinat sã cereti aceastã schimbare. Astfel am înteles cã vîrsta înaintatã a Prea Cuviosiei Voastre si starea de sãnãtate nu vã mai permit sã împliniti toate obligatiile legate de functia de staret si de duhovnic al mãnãstirii. De asemenea, am înteles si am apreciat mult faptul cã doriti sã-l îndrumati si sã-l ajutati pe pãrintele Ieromonah Lavrentie Carp, pe care l-ati format duhovniceste si l-ati propus ca un nou staret, sã conducã Mãnãstirea Petru Vodã dupã toatã rînduiala canonicã si administrativã, mai ales cã mãnãstirea aceasta are si o fundatie cu o bogatã activitate social-caritativã. Considerãm cã propunerile Prea Cuviosiei Voastre aratã o grijã pãrinteascã si o responsabilitate deosebitã, atît pentru prezentul, cît si pentru viitorul mãnãstirii pe care ati ctitorit-o. Prin urmare, am aprobat demisia Prea Cuviosiei Voastre din postul de staret al Mãnãstirii Petru Vodã si l-am numit ca succesor în postul de staret pe Prea Cuviosul Pãrinte Lavrentie Carp, avînd în vedere: formarea sa duhovniceascã pe care i-ati dat-o ca fiu duhovnicesc al sfintiei voastre, diploma de licentiat în teologie dobînditã la Facultatea de Teologie Ortodoxã „Dumitru Staniloae“ din Iasi, precum si experienta sa administrativã de mai multi ani, ca secretar al mãnãstirii. Pãrintele Lavrentie Carp va fi instalat în postul de staret al Mãnãstirii Petru Vodã în duminica a IV-a din Postul Mare, a Sfîntului Ioan Scãrarul, 2 aprilie 2006, de cãtre delegatii nostri Prea Cuviosii Arhimandriti Dosoftei Scheul si Pavel Toderitã. Apoi, în viitorul apropiat, cînd vom fi prezent în zona Neamt, vom citi pentru el o rugãciune de binecuvîntare si îi vom acorda rangul de Protosinghel. Pînã atunci, Pãrintele Lavrentie Carp trebuie sã-si însuseascã, cu ajutorul Exarhilor, toate regulile si cunostintele administrative legate de postul de staret. Ca semn de apreciere pentru faptul cã ati ctitorit si organizat Mãnãstirea Petru Vodã, Prea Cuviosia Voastrã Pãrinte Iustin veti fi pomenit la slujbe, dupã noul staret Lavrentie, cu titlul de „proin-staretul Iustin“. Vã felicitãm si vã multumim pentru toatã activitatea de staret desfãsuratã pînã acum si pentru grija pe care o aveti ca succesorul sfintiei voastre în postul de staret sã fie pregãtit cu multã responsabilitate si întelepciune, cu nãdejdea cã va avea mereu în vedere buna rînduialã a mãnãstirii si mîntuirea obstii monahale încredintatã lui spre pãstorire. Rugãm pe Hristos – Domnul sã vã dãruiascã ani multi cu sãnãtate, precum si bucuria duhovniceascã de a îndruma în continuare, ca duhovnic, pe cuviosii monahi si pe credinciosii mireni pe calea mîntuirii! Daniel, Mitropolitul Moldovei si Bucovinei“.

Citește știrea
Postează comentariu

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Arhivă 2005-2017

Proces şi la Curte în cazul fraudelor de la postliceală

Știre publicată în urmă cu

în data de

■ procurorii au atacat sentinţa prin care s-au aplicat pedepse cu suspendare şi achitări ■ 19 din cei 96 de inculpaţi au uzat de calea de atac ■ 26 de lucrări au fost anulate de instanţa de fond ■ unii elevi nici nu treceau pe la şcoală, fiind plecaţi în străinătate ■ erau promovaţi contra unor sume de 1.000 de lei ■ unii profesorii-medici pătaţi completau în locul candidaţilor testele tip grilă ■

Procesul fraudelor de la postliceala sanitară continuă la Curtea de Apel Bacău după ce sentinţa instanţei de fond a fost atacată. Au declarat apel atît procurorii cît şi parte din inculpaţi, 19 din totalul din 96, profesori care şi-au pătat onoarea la corectarea tezelor, dar şi elevi care au cotizat pentru a deveni asistenţi medicali. Reamintim că Tribunalul Neamţ a aplicat pedepse cu suspendare, iar parte dintre cei deferiţi justiţiei au fost exoneraţi de răspundere penală, fiind achitaţi. 26 de lucrări ale elevilor „cotizanţi“ au fost anulate de instanţă, titularii rămînînd fără diploma care le atesta studiile. Acuzele de dare şi luare de mită nu au putut fi dovedite nici din probatoriu, nici din interceptări şi confruntări, astfel încît profesorii şi cei din comisia de examinare au fost inculpaţi numai pentru abuz în serviciu şi fals material în înscrisuri oficiale. În ceea ce priveşte alţi acuzaţi, ei au fost trimişi în judecată pentru comiterea infracţiunilor de trafic de influenţă, iar cursanţii şcolii postliceale fiind inculpaţi pentru cumpărare de influenţă. Cele două părţi vătămate din dosar, Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ şi Şcoala Posliceală Sanitară Piatra Neamţ, nu s-au constituit părţi civile în procesul penal. Curtea de Apel Bacău va da în cauză o sentinţă definitivă. Conform actelor de urmărire penală, lanţul neregulilor pleca încă de intrarea în şcoală şi se termina la finele studiilor, cu examenul de certificare, unul care era de cele mai multe ori măsluit grosolan. Oamenii legii s-au sesizat despre nereguli în 2013, iar cercetările au durat aproape doi ani. Au ajuns în faţa judecătorilor membrii comisiilor de certificare a studiilor, diriginţii celor trei clase din Piatra Neamţ care au absolvit în 2013, secretarul unei postliceale din Roman, care în anul 2013 a scos ultima promoţie, apoi şi-a închis porţile, precum şi de mulţi din cei care au cumpărat bunăvoinţa profesorilor şi a medicilor şi au cumpărat o diplomă de asistent medical, deşi în unele cazuri chiar cei din comisia de examinare se minunau cît de neinstruiţi erau candidaţii. Acheta a relevat faptul că la postliceala din Roman succesul examenului era asigurat contra sumei de 1.000 de lei de persoană. În mod normal, taxa legal instituită era de 170 de lei, iar diferenţa pînă la 1.000 de lei însemna cumpărarea indulgenţei profesorilor examinatori. De toate demersurile s-a ocupat secretara unităţii, cea care strîngea banii de la cotizanţi, le spunea că această practică este valabilă de ani de zile şi că pentru cei care dau bani, poate rezolva problema examenului la Piatra Neamţ. Tot ea făcea drumurile la „judeţ“, unde era centru de examinare şi rezolva problema. Femeia le-a spus oamenilor legii că această taxă ilegală era de cînd lumea, că iniţial a fost mai modestă, dar că din 2009 rămăsese la pragul de 1.000 de lei. Din cei 34 de elevi înscrişi în promoţia 2010 – 2013, au venit la examenul de certificare numai 24, dar instanţa le-a anulat lucrările. Pentru unii, cursurile din cei trei ani au fost opţionale, nici măcar nu au trecut pe la şcoală fiind plecaţi la muncă în străinătate. Pentru majoritatea candidaţilor secretara le-a făcut rost şi de proiecte pe care le avea de la promoţiile anterioare. La Piatra Neamţ examenul de final costa mai puţin, cam 500 de lei. Ca orice examen şi cel de la postliceala sanitară era monitorizat audio şi video, aşa că anchetatorilor nu le-a trebuit decît niţică răbdare pentru a studia înregistrările. Aşa a ieşit la iveală că acolo unde toată comisia era „cumpărată“, medicii au muncit pe brînci, şi- au scos din poşete mai multe pixuri, au stabilit care este mai aproape de culoarea cu care s-a scris teza şi au trecut la treabă. La testele tip grilă erau întrebări care aveau unul, două sau chiar trei răspunsuri corecte. Corectorii au completat tot ce trebuia pentru note cît mai mari. Totuşi, mediciii care nu s-au lăsat cumpăraţi au rămas uimiţi de neştiinţa candidaţilor, catalogînd promoţia 2013 ca fiind cea mai slabă din istoria şcolii. La examenul din 2013 au fost un număr total de 212 candidaţi care au avut de susţinut proba scrisă şi proiectul. Dacă la cea de-a doua probă toţi au trecut cu brio, la teza scrisă, şapte candidaţi nu au reuşit să obţină minim nota 5. Din cei care au trecut însă, mulţi s-au bucurat de sprijinul comisiei de corectare, în unele cazuri modificările fiind evidente. În aceste condiţii, a fost dispusă o expertiză grafologică în urma căreia a ieşit la iveală că din totalul de 212 de teze, un număr de 113 prezintă modificări ale substanţei cu care s-a scris, dar nu s-a putut stabili dacă au făcut menţiunile pe foaie una, sau două persoane.

Citește știrea

Arhivă 2005-2017

Fratele lui Tîtã e acuzat de santaj

Știre publicată în urmă cu

în data de

• Daniel Lazãr a obtinut mai multi bani de la niste tinere • cauza a trecut de Camera preliminarã si procesul intrã în linie dreaptã •

Magistratii din cadrul Judecãtoriei Piatra Neamt au finalizat procedura de Camerã preliminarã si au dispus începerea procesului în care pietreanul Daniel Lazãr, de 43 de ani, fratele liderului Academiei Infractorilor, Adrian Botez, zis Tîtã, este acuzat de sãvîrsirea infractiunii de santaj, amenintare si fals în înscrisuri sub semnãturã privatã. De acum înainte cauza va fi publicã si continuã cu administrãri de probe si audieri de martori. În prezentul dosar Lazãr a fost cercetat în libertate, asta pînã cînd a furat un seif si a fost încarcerat. Santajul a avut loc în perioada decembrie 2015 – noiembrie 2016, victime fiind douã tinere, care au fost amenintate cu acte de violentã, în vederea obtinerii mai multor bunuri (telefoane, autoturisme, locuinte), paguba cifrîndu-se la vreo 45.000 de euro. Anchetatorii au apreciat ca inculpatul ar fi încercat sã falsifice semnãtura uneia dintre pãrtile vãtãmate pentru vînzarea unei alte masini. Victimele fac parte din anturajul lui Tîtã, cel care a pus bazele Academiei Infractorilor. În acest dosar procurorii au cerut arestarea lui Lazãr pe 8 iunie 2017, dar nu au obtinut decît punerea acestuia sub control judiciar. Doar cã pe 6 septembrie a fost arestat în lipsã, fiind acuzat cã înainte cu douã zile, însotit si de alte persoane, a intrat într-un apartament din Piatra Neamt, situat la etajul II, prin escaladarea unei copertine. A sustras un seif în care se afla suma de 8.000 de lei, 150 de euro, mai multe bijuterii din aur si documente. Hotii au aruncat seiful pe geam si l-au dus într-o locatie din oras. Cel mai probabil nu au putut sã-l deschidã, astfel cã seiful a fost gãsit ulterior, iar prejudiciul a fost recuperat integral. Lazãr a stat ascuns într-un imobil din oras, fiind depistat si încarcerat efectiv pe 30 septembrie. Pentru cã a comis faptele cît era sub control jdiciar, Lazãr a fost arestat si în cauza de santaj. El mai are de rezolvat si alte afaceri judiciare atît în tarã, cît si în strãinãtate. Acesta a contestat la Curtea de Apel Bacãu pedeapsa de 2 ani si 4 luni de închisoare cu executare pentru un scandal la Hotel Central. Cînd toate acestea vor fi terminate, el ar trebui extrãdat în Slovenia, unde autoritãtile au emis pe numele lui un mandat european de arestare. Slovenii îl acuzã cã în perioada 17 – 29 decembrie 2012 ar fi spart fereastra unui apartament de la parterul unei constructii, si ar fi intrat prin efractie în sediul unei firme. Intentia ar fi fost sã ajungã la un apartament aflat la etaj de unde sã sustragã bani si lucruri de valoare.

Citește știrea

Arhivă 2005-2017

Un telefon, mobilul unei crime la Bicaz

Știre publicată în urmă cu

în data de

• un localnic si-a ucis prietenul de pahar la care credea cã îsi uitase mobilul • victima nu a recunoscut si l-a lovit cu un par • musafirul l-a dezarmat si l-a tocat în bãtaie • o crimã asemãnãtoare avusese loc cu o zi înainte •

Un nou eveniment de violentã extremã a avut loc în Neamt si s-a soldat cu moartea unei persoane, miza fiind un banal telefon mobil. S-a întîmplat în a doua zi de Crãciun, pe 26 decembrie, în Bicaz, unde un bãrbat în vîrstã de 48 de ani l-a ucis în bãtaie pe cel care-l gãzduise si cu care bãuse ceva, un localnic de 58 de ani. La locuinta victimei a fost invitat la un pahar de vin Vasile Alexandru. Cei doi au chefuit, iar la un moment dat s-a alãturat un alt amic. Primul care a plecat cãtre casã a fost Alexandru. Cînd a ajuns si-a dat seama cã nu mai are telefonul mobil si s-a gîndit cã l-a uitat la cel cu care bãuse. S-a întors la locul cu pricina, gazda fiind încã în compania celuilalt petrecãret, iar viitorul ucigas a cerut restituirea telefonului. Gazda i-a dat asigurãri cã aparatul nu este acolo si cã dacã l-ar fi vãzut i l-ar fi dat. Cu toate argumentele lui Alexandru cã nu avea unde sã-si uite în altã parte bunul, gazda a negat. Cînd a vãzut cã nu o scoate la capãt, Alexandru a pãrãsit casa victimei. A asteptat pînã cînd musafirul a plecat din locuintã si s-a întors la victimã pentru a o forta sã-i dea telefonul. Acesta a spus cã nu ar fi în posesia bunului, iar la un moment dat a luat un par si l-a lovit pe Alexandru peste picioare cu intentia de a-l alunga din casã. Acest gest i-a fost fatal, deoarece inculpatul l-a deposedat de „armã“ si i-a aplicat multiple lovituri pe tot corpul. Cînd a obosit a plecat, abandonînd victima. Abia a doua zi cadavrul a fost descoperit de un amic care a trecut pe la bãrbatul de 58 de ani. La fata locului au fost chemati anchetatorii, prin apel la numãrul unic de urgentã 112. Politistii si un procuror criminalist au refãcut ultima zi de viatã a victimei, compania pe care a avut-o si nu a durat mult pînã au dat de urma criminalului. Acesta a fost prezentat magistratilor de la Tribunalul Neamt, care au dispus arestarea. „Admite propunerea de arestare preventivã formulatã de Parchetul de pe lîngã Tribunalul Neamt si în consecintã: În temeiul art. 226 raportat la art. 223 alin. 2 Cod procedura penalã, dispune arestarea preventivã a inculpatului Alexandru Vasile, cercetat pentru sãvîrsirea infractiunii de omor, prevãzutã de art. 188 Cod penal, pentru o perioadã de 30 zile, începînd cu 28.12.2017 si pînã la 26.01.2018, inclusiv“, conform instantei. Un eveniment similar a avut loc în prima zi de Crãciun, pe 25 decembrie 2017, la Ion Creangã, unde un bãrbat în vîrstã de 41 de ani a fost înjunghiat mortal de fratele concubinei, un tînãr de 30 de ani din aceeasi localitate, miza fiind tot un telefon mobil despre care agresorul a crezut cã ar fi fost sustras de victimã. Filmul crimei este identic ca cel al evenimentului de la Bicaz. Romicã Enea a venit în vizitã la sora sa, iar la un moment a constatat cã nu-si gãseste mobilul. L-a cãutat, apoi a presupus cã l-ar fi luat gazda. Aceasta din urmã a negat, dar nu a fost crezut, asa cã la un moment dat Enea l-a înjunghiat de mai multe ori. Si în acest caz agresorul a fost arestat preventiv.

Citește știrea

Trending