Contactează-ne

Actualitate

Manualul pentru educaţie forestieră – “Prin Pădurile Neamţului”, “lansat” de Ziua Internaţională a Pădurii

Știre publicată în urmă cu

în data de

■ “acest manual este un vis împlinit”, a declarat Doru Gherghel, directorul DS Neamţ ■ 1.100 de exemplare au ajuns în şcolile din Neamţ ■

Manualul pentru educaţie forestieră – “Prin Pădurile Neamţului”, realizat de silvicultorii nemţeni, a fost “lansat” de Ziua Internaţională a Pădurii, 21 martie. “Este un vis împlinit” a declarat Doru Gherghel, directorul Direcţiei Silvice Neamţ, iar, prin colaborarea cu Inspectoratul Şcolar Judeţean, manualul a fost trimis către 1.100 de elevi din Neamţ. „Acest manual este un vis împlinit. Împlinit pentru că astăzi, 21 martie, de Ziua Internaţională a Pădurii, se diseminează prin ocoalele silvice ale Direcţiei Silvice Neamţ către şcolile cu care colaborează, precum şi către cele interesate, un număr de 1.100 exemplare. Totul se realizează printr-un acord de colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ, căruia îi mulţumesc încă o dată pe această cale. Orice om educat cunoaşte că pădurea este o fiinţă vie. Începe ca un copil frumos îngrijit de silvicultori. Ei îşi doresc copilul puternic şi echilibrat, adică o înrădăcinare puternică, comunicativ, adică avînd un coronament puternic, să aibă dezvoltare personală, adică sa îşi producă funcţiile de protecţie a solului, a apelor, a versanţilor şi de producţie, să furnizeze lemn, ciuperci, fructe, să găzduiască faună bogată. Să aibă familie şi copii adică să fie gospodărită durabil şi să se asigure continuitatea. Ne-am adresat copiilor pentru că dorim cu toţii să avem copii educati şi conştienţi şi nu manipulaţi mediatic. Pentru viitor Direcţia Silvica Neamţ, împreună cu Administraţia Parcului Natural Vînători, propune un nou proiect amplu început încă din anul 2018. Acesta se numeşte Zona Integrată Ţinutul Zimbrului-Centrul Regional Integrat de Îngrijire şi tratament pentru animale sălbatice şi Educaţie şi conştientizare publică pe suprafaţa de 48 hectare. Închei cu un citat îndemn pentru silvicultori şi pentru părinţi: „Urma pe care o vom lăsa pe pămînt va fi profundă pe cît de mare este inima”, a declarat Doru Gherghel, directorul Direcţiei Silvice Neamţ. Despre manual Reprezentanţii Direcţiei Silvice Neamţ au oferit mai multe informaţii despre manual într-un comunicat de presă: “Avînd în vedere importanţa ridicată a componentei de educaţie-conştientizare forestieră şi programul naţional educaţional pe teme forestiere promovat de Regia Natională a Pădurilor ROMSILVA, precum şi activitatea susţinută pe care o desfăşoară în acest sens Direcţia Silvică Neamţ şi Administraţia Parcului Natural Vînători Neamţ (APNVNT), direct sau în parteneriat cu instituţiile de învăţămînt, un colectiv din cadrul APNVNT şi Direcţiei Silvice Neamţ a elaborat şi editat în anul 2018 un material cu titlul „Manual pentru educaţie forestieră – Prin Pădurile Neamţului”, care poate fi utilizat în procesul educaţional pe întregul parcurs al unui an. Urmare a acţiunilor comune şi consultărilor cu personal didactic din şcolile partenere, precum şi a interacţiunilor directe dintre personalul silvic şi populaţia şcolară din judeţul Neamţ, s-a considerat oportun ca acest manual să se adreseze ciclului gimnazial, iar conţinutul să fie prezentat într-o formă atractivă şi uşor accesibilă elevilor, organizat în concordanţă cu structura unui an şcolar, astfel încît să permită alternarea orelor de teorie cu aplicaţiile practice în cadrul şcolii sau în natură. Materialul ce conţine 100 pagini format A4, integral color, a fost tipărit într-un tiraj de 1.100 exemplare, într-o formă grafică deosebită şi include texte, planşe pliate, planşe detaşabile şi alte elemente specifice manualelor şcolare; ca şi structură, cuprinde 15 lecţii referitoare la elemente de teorie şi practică silvică aplicate în raza Direcţiei Silvice Neamţ, cu respectarea unei succesiuni logice. Pornind de la componenta aplicativă a acestui “manual”, în vederea realizării unui spaţiu adecvat unde să poată fi desfăşurate ore şi aplicaţii în teren, la nivelul fiecărui ocol silvic se amenajează cîte un traseu educaţional pedestru în fondul forestier administrat, cu grad de dificultate redus, pentru a putea fi parcurs de către copii, în condiţii meteo diferite; se asigură accesul auto în apropierea capătului traseului. În parcursul traseului educaţional sînt incluse elemente grafice şi texte explicative atît despre pădure şi natură în general, cît şi despre elementele specifice locului în care este amplasat traseul. Această activitate, de educaţie şi formare a conştiinţei forestiere, se derulează într-un cadru mai larg, agreat cu Inspectoratul Școlar Judeţean Neamţ, în care şcolile partenere cu ocoalele silvice primesc manuale pentru unele clase pilot şi desfăşoară ore teoretice şi practice, direct sau în colaborare cu personal silvic şi din cadrul Administraţiei Parcului. Într-un început al acestei iniţiative, cele 1.100 de exemplare tipărite au fost distribuite, prin intermediul celor 13 ocoale silvice din cadrul Direcţiei Silvice Neamţ, către şcolile din judeţ cu care sînt încheiate parteneriate şi care acordă constant sprijin la nivel didactic, ştiintific, în activităţi de voluntariat, educaţie şi conştientizare prin implicarea colectivului şi a elevilor unităţii de învăţămînt alături de personalul silvic. Astfel, prin acest material se asigură un suport suplimentar la nivel didactic, prin folosirea în cadrul orelor de dirigenţie, biologie, geografie, ştiinţe ale naturii sau mediului, activităţilor ocazionate de Şcoala Altfel, Ziua Mediului, Ziua Pădurilor, Ziua Biodiversităţii, Luna Plantării Arborilor, etc, promovîndu-se elemente de educaţie ecologică în general şi de educaţie forestieră în mod specific.

Citește știrea
Un comentariu

Un comentariu

  1. Bogdan Pricope

    22 martie 2019 at 6:30 AM

    Felicitari pentru initiativa ! Educarea tinerii generatii cu privire la rolul important pe care il are padurea ar trebui extinsa la nivel national pentru ca ai nostri copii sa aiba ce mosteni pe viitor. Este de laudat faptul ca silvicultorii inca au grija de padurile tarii si de animalele salbatice care vietuiesc acolo .

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Actualitate

Bugetul Târgului este supus la vot

Știre publicată în urmă cu

în data de

Autor

■ proiectul de hotărîre privind veniturile, cheltuielile urbei şi obiectivele de investiţii ce vor primi finanţare va fi dezbătut în şedinţa din 12 aprilie ■ pe ordinea de zi sînt menţionate opt proiecte de hotărîre ■

Bugetul oraşului Târgu Neamţ pentru anul 2021 va fi supus luni, 12 aprilie, votului consilierilor locali, convocaţi într-o şedinţă extraordinară, cu opt puncte pe ordinea de zi.

Potrivit proiectului iniţiat de conducerea primăriei, totalul sumelor preconizate a intra în alcătuirea bugetului urbei s-ar cifra la 74.013.578 lei, în care sunt incluse veniturile proprii estimate a fi obţinute din impozite şi taxe locale în valoare de 8.687.000 lei, la care s-ar adăuga 12.022.000 lei, din cote şi sume defalcate din impozitul pe venit, 12.585.000 lei, cu titlu de sume defalcate din tva, subvenţii aşteptate de la bugetul de stat în valoare de 7.562.000 lei, subvenţii de la alte administraţii în valoare de 160.000 lei, finanţare Delgaz pentru extindere reţea gaze naturale în cartierul Blebea ce ajunge la 680.000 lei etc. De asemenea, sînt cuprinse în bugetul estimat pentru anul 2021 şi fonduri de 30.461.000 lei aşteptate de la Uniunea Europeană pentru proiecte derulate la nivel local.

Proiectul de hotărîre aflat în mapele consilierilor locali cuprinde şi cheltuileile programate pentru anul în curs, defalcate pe secţiunea de funcţionare şi cea de dezvoltare, precum şi obiectivele din lista de investiţii pentru anul 2021. Un alt proiect de hotărîre ce va fi supus dezbaterii consilierilor se referă la aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli estimat al Spitalului Orăşenesc Sf.Dimitrie Târgu Neamţ, urmînd să fie luată în discuţie şi modificarea statului de funcţii al unităţii sanitare. Participanţii vor mai avea de luat hotărîri în privinţa Bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcţiei de Asistenţă Socială a oraşului Târgu Neamţ pentru anul 2021, precum şi a listei de investiţii aacestei instituţii.

Discuţiile vor continua tot pe tema banilor, pentru că va fi cerută aprobarea consilierilor locali pentru condiţiile contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 6.000.000 lei de la Banca Comercială Română, pentru care s-ar lua în calcul o perioadă de rambursare de 96 luni, după care se va supune la vot şi proiectul privind creditul menţionat. În cadrul şedinţei vor mai fi luate decizii în privinţa casării unor active fixe din domeniul privat al urbei şi a lotizării unui teren.

Citește știrea

Actualitate

Cînd evaziunea nu mai duce la puşcărie

Știre publicată în urmă cu

în data de

■ evazioniştii scapă de detenţie în anumite condiţii ■ prejudiciul nu trebuie să depăşească 100.000 de euro şi trebuie achitat integral ■ legea a fost promulgată de preşedintele Iohannis ■

Liber la evaziune fiscală, dacă ai ceva bănuţi prin conturi. Cei care săvîrşesc de acum înainte astfel de infracţiuni scapă de detenţie. Totul în anumite condiţii, respectiv prejudiciul nu trebuie să depăşească suma de 100.000 de euro, iar paguba în dauna statului trebuie achitată pînă la ultimul bănuţ. Legea a fost promulgată de preşedintele Klaus Iohannis.

Este vorba de modificarea şi completarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale. Potrivit legii, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi sau cu amendă stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, avînd ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat, ori compensări datorate bugetului general consolidat.

Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi sau cu amendă asocierea în vederea săvîrşirii acestor fapte. De asemenea, constituie infracţiuni de evaziune fiscală şi se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 8 ani şi interzicerea unor drepturi, sau cu amendă, următoarele fapte săvîrşite în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale: ascunderea bunului ori a sursei impozabile sau taxabile; omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile sau în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate; evidenţierea în actele contabile sau în alte documente legale a cheltuielilor care nu au la bază operatiuni reale sau evidenţierea altor operaţiuni fictive; alterarea, distrugerea sau ascunderea de acte contabile, memorii ale aparatelor de taxat ori de marcat electronice fiscale sau alte mijloace de stocare a datelor; executarea de evidenţe contabile duble; sustragerea de la verificări financiare, fiscale sau vamale, prin nedeclararea, declararea fictivă sau declararea inexactă cu privire la sediile principale sau secundare ale persoanelor verificate; substituirea, degradarea sau înstrăinarea de debitor ori de terţe persoane a bunurilor sechestrate.

În cazul unor astfel de fapte, dacă în cursul urmăririi penale sau al judecăţii prejudiciul cauzat este acoperit integral, iar valoarea acestuia nu trece de 100.000 euro, în echivalentul monedei naţionale, se poate aplica pedeapsa cu amendă. Dacă prejudiciul cauzat şi recuperat în aceleaşi condiţii este de pînă la 50.000 euro, în echivalentul monedei naţionale, se aplica amendă.

În cazul săvîrşirii uneia dintre infracţiunile menţionate anterior, „dacă în cursul urmăririi penale sau în cursul judecăţii, pînă la pronunţarea unei hotărîri judecătoreşti definitive, prejudiciul produs prin comiterea faptei, majorat cu 20% din baza de calcul, la care se adaugă dobînzile şi penalităţile este acoperit integral, fapta nu se mai pedepseşte, făcîndu-se aplicarea dispoziţiilor art. 16 alin. (1) lit. h) din Legea nr.135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare“. Aceste dispoziţii se aplică tuturor inculpaţilor.

Citește știrea

Actualitate

Urmărit naţional depistat în Piatra

Știre publicată în urmă cu

în data de

■ el avea la activ două condamnări care însumează peste 5 ani de detenţie ■ în ambele cauze a condus fără permis, dar a mai făcut alte fapte ■

Un botoşănean în vîrstă de 53 de ani, cu două condamnări la activ, ce ar fi trebuit să se afle în penitenciar pentru executarea pedepselor privative de libertate, a fost depistat pe meleaguri nemţene.

S-a întîmplat pe 10 aprilie 2021, cînd în baza activităţilor informativ – operative, bărbatul care fusese dat în urmărire la nivel naţional a fost depistat pe o stradă din Piatra Neamţ. Pe numele lui existau două mandate de executare a închisorii ce cumulau peste 5 ani de detenţie, respectiv una de 2 ani şi 3 luni, iar cealaltă de 2 ani, 10 luni şi 20 de zile de închisoare.

În principiu, a fost vorba de conducere fără permis, dar şi alte fapte. Pe 2 noiembrie 2020, Judecătoria Rîmnicu Vîlcea, a emis primul mandat, unul de 2 ani şi 3 luni de detenţie, pentru săvîrşirea infracţiunilor de conducerea unui vehicul fără permis, fals privind identitatea, vătămare corporală din culpă şi părăsirea locului accidentului fără încuviinţarea oamenilor legii.

Ulterior, pe 23 martie 2021, Judecătoria Suceava l- a condamnat în alt dosar, a doua sancţiune fiind pentru fals intelectual şi conducere fără permis. Pe 1 noiembrie 2017, fără permis, individul a ieşit cu maşina în trafic, la Rîmnicu Vîlcea, moment în care a surprins şi accidentat un pieton care traversa regulamentar.

În urma impactului, victima a suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare un număr de 10-12 zile de îngrijiri medicale. După accident, şoferul şi-a văzut de drum, fiind identificat a doua zi, pe raza judeţului Vîlcea, ocazie cu care a prezentat pentru identificare un act de identitate ce aparţinea unui alt bărbat. Faptele din al doilea dosar au avut loc pe 24 octombrie 2014, cînd a şofat prin Suceava fără permis, fiind tras pe dreapta de poliţiştii rutieri.

Atunci s-a legitimate doar verbal, fără a prezenta o carte e identitate, determinîndu-l astfel pe agentul constatator să întocmească proces verbal de contravenţie în care au fost consemnate date nereale. Pentru toate acestea, pe 10 aprilie 2021 a fost condus la Penitenciarul Bacău pentru executarea pedepselor privative de libertate.

FOTO: generica

Citește știrea

Trending