Contactează-ne

Arhivă 2005-2017

Locuintele ANL, risipã la Piatra Neamt si nereguli la Bicaz

Știre publicată în urmă cu

în data de

• acestea sînt concluziile raportului pe Neamt întocmit cu ocazia efectuãrii auditului performantei programelor de constructii de locuinte derulate prin Agentia Nationale pentru Locuinte

Curtea de Conturi a României a analizat, printr-un audit efectuat în cursul anului trecut, performanta programelor de constructii de locuinte derulate prin Agentia Nationalã pentru Locuinte (ANL). Scopul auditului a fost acela de a analiza, prin prisma economicitãtii, eficientei si eficacitãtii, activitatea realizatã în cadrul programelor derulate prin ANL si de a informa organele de decizie si contribuabilii în legãturã cu aceasta. Auditul, realizat la nivelul municipiului Bucuresti si a celor 41 de judete ale tãrii, s-a referit la perioada 2000 – 2003. În Neamt, auditul s-a desfãsurat în intervalul 4 – 29 noiembrie 2004, si, pentru cã intervalul alocat realizãrii acestei actiuni nu a permis o verificare mai aprofundatã a situatiilor de lucrãri executate la ANL – Oficiul Teritorial Neamt, controlorii financiari ai Camerei de Conturi Judetene au prezentat, cu acest prilej, si unele aspecte care au fost semnalate cu prilejul controalelor de regularitate efectuate la autoritãtile deliberative ale administratiei publice locale si dezvoltate cu ocazia efectuãrii auditului. S-a amintit, bunãoarã, cã la obiectul de investitii „Cartier Speranta“, str. Izvoare – etapa I – blocurile 2, 3, 4 si 5 Piatra Neamt, înainte de darea în folosintã s-a dispus înlocuirea unor repere din articolele de deviz, deja puse în operã, cu unele mai moderne, cum ar fi pardoseli din mozaic cu plãci din gresie, pardoseli de parchet cu pardoseli din parchet laminat, ferestre din lemn cu ferestre din lemn de brad stratificat cu geam termopan, usile de la intrare din lemn simple cu usi lemn pline pe cãptuseli furniruite, usile din lemn pentru balcon cu usi din lemn de brad stratificat cu geam termopan. Valoarea totalã a materialelor înlocuite dupã punerea în operã s-a cifrat la 1.329 milioane lei, la care s-au adãugat alte 50-60 milioane lei, valoarea manoperei de demontare. La data auditului, materialele respective se aflau în depozitul constructorului, dar posibilitãtile de refolosire nu depãseau 40-50%. Fatã de aspectul surprins, controlorii financiari au apreciat cã, dacã s-ar fi respectat principiile de economicitate, eficientã si eficacitate si s-ar fi procedat la alegerea solutiei constructive optime, se mai puteau construi douã apartamente cu cîte douã camere în acest ansamblu de locuinte. Nereguli au fost constatate si la Bicaz, unde lucrãrile de constructii la obiectivul din str. Piatra Corbului nr. 11 bis, Bicaz, au fost atribuite prin încredintare directã. De asemenea, preluarea investitiei de cãtre Agentia Nationalã pentru Locuinte de la Primãria Bicaz s-a efectuat pe bazã de conventie încheiatã între cele douã pãrti, fãrã a se face o inventariere a lucrãrilor efectuate pînã la data conventiei. Pe baza documentelor predate de cãtre dirigintele de santier angajat de Primãria Bicaz reprezentantului ANL – Oficiul Teritorial Neamt, s-a constatat cã neefectuarea inventarierii, la data încheierii conventiei, a condus la asumarea unor obligatii de platã pentru lucrãri neefectuate de 378,1 milioane lei (întrucît Primãria Bicaz nu achitase pînã la data controlului suma pretinsã de constructor). Societatea contractantã si-a însusit constatãrile organului de control si a emis o facturã, cu aceastã valoare, în rosu, corectîndu-si pretentiile sale fatã de Consiliul local Bicaz. În ansamblu, însã, pentru locuintele repartizate pînã în anul 2003 pe teritoriul judetului s-a constatat îndeplinirea conditiilor legale privind vîrsta si celelalte criterii stabilite de actele normative. De asemenea, în urma informatiilor colectate pe parcursul efectuãrii auditului, a rezultat cã preturile medii pe mp pentru locuintele construite prin ANL s-au situat sub limita pretului pietii – 250 euro/mp. Dintr-un chestionar completat de cãtre Inspectoratul judetean în constructii Neamt a rezultat, cu o singurã exceptie, cã au fost respectate prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea îîn constructii. Exceptia a apãrut în cazul Ansamblului „Speranta“ din str. Izvoare – etapa I, unde, pe parcursul executiei lucrãrilor, au apãrut abateri de la standardele si normativele cu privire la calitate. Abaterile au fost sanctionate în 2001 si 2002, astfel încît receptia lucrãrilor în 2003 s-a fãcut conform legii. În Neamt, pînã la finele anului 2003 – limita superioarã a perioadei supuse auditãrii – fuseserã finalizate si repartizate doar 196 de unitãti locative din totalul de 572 prevãzute în program, respectiv 34,4%.

Citește știrea
Postează comentariu

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Advertisement
Trending