Contactează-ne

Actualitate

Licitație

Știre publicată în urmă cu

în data de

PRIMARIA COMUNEI POIANA TEIULUI-NEAMT ORGANIZEAZA:

Licitatia publica deschisa cu preselectie si oferta scrisa in plic inchis , in vederea vanzarii masei lemnoase pe picior ce va avea loc in data de 07.09.2023 ora 900 la sediul Primariei Poiana Teiului

 1. Organizatorul licitatiei: Comuna Poiana Teiului, Neamt

 2. Data desfasurarii si ora inceperii licitatiei: 07.09.2023 ora 900 .

 3. Locul desfăşurării licitaţiei: sediul Primariei Poiana Teiului – sala de sedinte.

 4. Tipul licitaţiei: licitaţie publică cu prezentarea ofertelor scrise în plic închis şi sigilat, urmata de vanzare prin negociere, daca este cazul;

 5. Temeiul legal al organizării şi desfăşurării licitaţiei/negocierii: Licitaţia este organizată şi se va desfăşura conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin H.G.nr. 715/05.10.2017 actualizata .

 6. Data desfasurarii si ora inceperii preselectiei: 04.09.2023 Ora 1300.

 7. Data şi ora-limită până la care poate fi depusă documentaţia pentru preselecţie şi înscrierea la licitaţie : 04.09.2023 Ora 1300, la sediul Primariei Poiana Teiului – registratura , sau prin : poştă/curier, pe hârtie, prin poşta electronică, format pdf, semnate cu semnătura electronică calificată sau sigiliu electronic calificat – până la data stabilită în anunţ .

 8. Lista partizilor/grupajelor de partizi/loturilor/pieselor care se licitează/negociază, preţul de pornire a licitaţiei/negocierii şi pasul de licitare pentru fiecare partidă/grupaj de partizi/lot de lemn fasonat/piesă de lemn fasonat sunt afişate la sediul organizatorului, pe site-ul www.produselepadurii.ro şi pe site-ul www.poianateiului.ro .

 

LISTA PARTIZILOR:

Nr.partida Zona Volum brut (mc) /Natura de produse Specia Pret pornire a licitatiei Garantie lei UP nr. I Poiana Teiului –Partida 9678 Calugareni 127,65 (accidentale I doboraturi I) molid = 20.97 mc pin = 106.68 mc 150 lei/mc 960 UP nr. I Poiana Teiului –Partida 9658 Paraul Fagului 10,98 (accidentale I) molid = 10.98 mc

300 lei/mc 165 UP nr. I Poiana Teiului –Partida 9660 Cornu 84,84 (accidentale I) molid = 84.84 mc 175 lei/mc 745 UP nr. I Poiana Teiului –Partida 9661 Bostanu 115,14 (accidentale I) molid = 111.97 mc pin = 3.17 mc 180 lei/mc 1040 UP nr. I Poiana Teiului –Partida 9681 Paraul Fagului 194,70 (accidentale I ) molid = 3.07 mc pin = 191.63 mc 130 lei/mc 1270 UP nr. I Poiana Teiului –Partida 9683 Galu 102,53 (accidentale I) molid = 37.98 mc pin = 64.55 mc

170 lei/mc 875 UP nr. I Poiana Teiului –Partida 9704 Paraul Rachitei 274,48 (accidentale I) molid = 3.02 mc pin = 271.46 mc 123 lei/mc 1690 UP nr. I Poiana Teiului –Partida 9705 Paraul Rachitei 108,29 (accidentale I) molid = 1.71 mc pin = 106.58 mc 123 lei/mc 670

TOTAL: 1018,61 mc (pe fir)

 1. Volumul total de masă lemnoasă pe picior oferit la licitaţie = 1018,61 m3, din care: o pe natura de produse: • produse accidentale I – doboraturi I = 127,65 mc; • produse accidentale I – fara doboraturi = 890,96 mc;

o pe specii si grupe de specii: • molid = 274,54 mc • pin = 744,07 mc

 1. Masa lemnoasă pe picior oferită spre vânzare nu provine din fondul forestier proprietate publică certificat.

 2. Volumul de masă lemnoasă şi/sau de lemn fasonat rămas neadjudecat dupa cea de a doua licitatie se supune procedurii de vânzare prin negociere , in conditiile prevazute de Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin H.G.715/05.10.2017.

12…Caietul de sarcini poate fi achizitionat de la sediul Primariei Poiana Teiului, compartiment Achizitii Publice, incepand cu data de 28.08.2023 .

 1. Alte informatii privind organizarea si desfasurarea licitatiei :

Neîncheierea contractului de vânzare – cumpărare a masei lemnoase adjudecate, în termenul maxim de 10 zile lucrătoare, stabilit prin caietul de sarcini, din culpa exclusivă a operatorului economic/grupului de operatori economici adjudecatar, atrage anularea adjudecării pentru masa lemnoasă respectivă şi pierderea garanţiei de contractare aferente.

Garanţia de contractare nu se restituie operatorului economic, în următoarele situaţii: a) nu a fost încheiat contractul de vânzare – cumpărare a masei lemnoase/lemnului fasonat, în termenul prevăzut în caietul de sarcini, din culpa operatorului economic; b) masa lemnoasă pe picior nu a fost plătită şi exploatată/lemnul fasonat nu a fost plătit şi livrat, conform prevederilor contractuale, din culpa operatorului economic; (literă modificată prin art. I pct. 29 din H.G. nr. 99/2023, în vigoare de la 2 februarie 2023) c) valoarea garanţiei de contractare, cu acordul părţilor, se foloseşte pentru participarea la o licitaţie/negociere ulterioară şi/sau pentru plata masei lemnoase/lemnului fasonat.

 1. Pentru informaţii şi date suplimentare vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei (nr. de telefon/fax : 0233/266250,0233/266025) .

Organizator, Primaria Poiana Teiului Primar, Ancuta Ana

Citește știrea
Postează comentariu

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Advertisement
Trending