Contactează-ne

Actualitate

Lansare de carte: „O gură de rai… Itinerarii folclorice pe Valea Muntelui“

Știre publicată în urmă cu

în data de

■ lucrarea antologică semnată de profesoara Vasilica Ancuţa a văzut văzut lumina tiparului la Editura Cetatea Doamnei ■ „Această carte nu poate fi decît o bucurie pentru locuitorii aceste regiuni. Iar dacă lucrarea se concentrează asupra folclorului şi etnografiei, bucuria este cu atît mai mare“, spune Daniel Dieaconu, referentul ştiinţific al lucrării ■

Oamenii Văii Muntelui, îndeobşte intelectualii iubitori de carte şi de folclor autentic, au avut recent şansa să facă cunoştinţă prin intermediul profesorului dr. Daniel Dieaconu, cu lucrarea antologică „O gură de rai… Itinerarii folclorice pe Valea Muntelui – Neamţ“, autor fiind profesoara Vasilica Ancuţa.

Evenimentul cultural, găzduit la graniţa dintre Farcaşa şi Poiana Teiului, a fost posibil prin colaborarea primăriilor cu Asociaţiile Culturale Pro Grinţieş şi Eu Cred, de altminteri instituţii prin intermediul cărora lucrarea a văzut lumina tiparului la Editura Cetatea Doamnei. Nu întîmplător, cel care avea să conducă activitatea avea să fie şeful editurii, inginerul Viorel Nicolau, un intelectual cunoscut în zonă prin numărul mare de publicaţii scoase la editura păstorită de el.

„Această carte dedicată Văii Muntelui, nu poate fi decît o bucurie pentru locuitorii aceste regiuni. Iar dacă lucrarea se concentrează asupra folclorului şi etnografiei, bucuria este cu atît mai mare“ se arată în Cuvînt înainte, unul semnat de profesor dr. Daniel Dieaconu, referentul ştiinţific al lucrării, care a trecut în revistă şi o parte din vasta bibliografie parcursă de către autoarea cărţii, respectiv lucrările consacrate domeniului şi monografiile realizate în comunele zonei, cum ar fi Constantin Panţiru, Grigore Ungureanu, Petru Bîia, Iolanda Lupescu, Dorel Rusu, Ion Gheorghiu, Gheorghe Drugă, Mihai Bulai, Teoctist Galinescu, Bogdan Scripcaru, Daniel Dieaconu.

Iar pentru antologiile de folclor, mituri şi legende, studiile sau articolele publicate de Ioan Luca, George Brăescu, Gheorghe Ţigău, Elena Amariei, Mihaela Apetroei, Cristina Chirilăşi şi Alexandru Ilie. „Alături de acestea lucrarea a presupus munca de documentare în teren, de culegere a oraţiilor de nuntă, a bocetelor de înmormîntare, a descîntecelor, a strigăturilor şi lista ar putea continua. O mare importanţă pentru această carte o are componenţa iconografică, numeroasele fotografii de epocă sau mai recente, care întregesc efortul publicistic al tinerei profesoare Vasilica Ancuţa din Poiana Teiului“, a subliniat Daniel Dieaconu.

În ceea ce priveşte nunta, autoarea a beneficiat de ajutorul unchiului ei, Ilie Mîrcă, cel mai vechi vornicel al zonei, de la care a putut culege oraţia specifică nunţii munteneşti. Nici botezul sau înmormîntarea nu lipsesc din această prezentare, dar fără aceeaşi consistenţă, căci pe Valea Muntelui, dar nu numai, nunta rămîne cel mai important eveniment al comunităţii.

Demn de remarcat e capitolul dedicat folclorului haiducesc, bogat şi erudit, şi nu-i de mirare, căci în munţii Neamţului şi-au avut sălaşul cîţiva din vestiţii „hoţi de codru“, precum Codreanu, Bujor, Pietraru, Vasile cel Mare, Ion Florea, Pantelimon sau fraţii Baltă. „În satele din munţi se păstrează doine, balade sau piese de teatru livresc dedicate marilor haiduci“, a declarat profesoara Ancuţa, încărcată de emoţia primei cărţi scrise şi lansată pe piaţa editorială a Văii Muntelui.

Evenimentul a presupus şi participarea la discuţii a unor personalităţi nemţene şi locale cum ar fi profesoara Elena Preda, inspector de istorie, profesorul Vasile Ancuţa, fostul director al Şcolii Dreptu, Bogdan Ţifui, primarul comunei Farcaşa, Ana Ancuţa, primăriţa de la Poiana Teiului, Daniel Dieaconu, director al Şcolii Grinţieş precum şi alţi dascăli de pe Valea Bistriţei, care au ţinut să sublinieze importanţa evenimentului cultural de la Poiana Teiului, adresînd cuvinte de laudă şi mulţumire profesoarei Vasilica Ancuţa.

Activitatea a fost însoţită de momente artistice susţinute de solista de muzică populară Ana Luca, elevă a Liceului de Arte Victor Brauner Piatra Neamţ şi Marius Coşerariu, solist folk, membru al Asociaţiei Culturale Eu Cred de pe Valea Bicazului, ambii aplaudaţi la scenă deschisă. De reţinut faptul că publicul Văii Bistriţei a făcut cunoştinţă şi cu haiducii lui Vasile cel Mare, care au prezentat un fragment din spectacolul folcloric pus în scenă de profesorul Dieaconu, la Grinţieş.

Citește știrea
Postează comentariu

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Actualitate

Bugetul Târgului este supus la vot

Știre publicată în urmă cu

în data de

Autor

■ proiectul de hotărîre privind veniturile, cheltuielile urbei şi obiectivele de investiţii ce vor primi finanţare va fi dezbătut în şedinţa din 12 aprilie ■ pe ordinea de zi sînt menţionate opt proiecte de hotărîre ■

Bugetul oraşului Târgu Neamţ pentru anul 2021 va fi supus luni, 12 aprilie, votului consilierilor locali, convocaţi într-o şedinţă extraordinară, cu opt puncte pe ordinea de zi.

Potrivit proiectului iniţiat de conducerea primăriei, totalul sumelor preconizate a intra în alcătuirea bugetului urbei s-ar cifra la 74.013.578 lei, în care sunt incluse veniturile proprii estimate a fi obţinute din impozite şi taxe locale în valoare de 8.687.000 lei, la care s-ar adăuga 12.022.000 lei, din cote şi sume defalcate din impozitul pe venit, 12.585.000 lei, cu titlu de sume defalcate din tva, subvenţii aşteptate de la bugetul de stat în valoare de 7.562.000 lei, subvenţii de la alte administraţii în valoare de 160.000 lei, finanţare Delgaz pentru extindere reţea gaze naturale în cartierul Blebea ce ajunge la 680.000 lei etc. De asemenea, sînt cuprinse în bugetul estimat pentru anul 2021 şi fonduri de 30.461.000 lei aşteptate de la Uniunea Europeană pentru proiecte derulate la nivel local.

Proiectul de hotărîre aflat în mapele consilierilor locali cuprinde şi cheltuileile programate pentru anul în curs, defalcate pe secţiunea de funcţionare şi cea de dezvoltare, precum şi obiectivele din lista de investiţii pentru anul 2021. Un alt proiect de hotărîre ce va fi supus dezbaterii consilierilor se referă la aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli estimat al Spitalului Orăşenesc Sf.Dimitrie Târgu Neamţ, urmînd să fie luată în discuţie şi modificarea statului de funcţii al unităţii sanitare. Participanţii vor mai avea de luat hotărîri în privinţa Bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcţiei de Asistenţă Socială a oraşului Târgu Neamţ pentru anul 2021, precum şi a listei de investiţii aacestei instituţii.

Discuţiile vor continua tot pe tema banilor, pentru că va fi cerută aprobarea consilierilor locali pentru condiţiile contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 6.000.000 lei de la Banca Comercială Română, pentru care s-ar lua în calcul o perioadă de rambursare de 96 luni, după care se va supune la vot şi proiectul privind creditul menţionat. În cadrul şedinţei vor mai fi luate decizii în privinţa casării unor active fixe din domeniul privat al urbei şi a lotizării unui teren.

Citește știrea

Actualitate

Cînd evaziunea nu mai duce la puşcărie

Știre publicată în urmă cu

în data de

■ evazioniştii scapă de detenţie în anumite condiţii ■ prejudiciul nu trebuie să depăşească 100.000 de euro şi trebuie achitat integral ■ legea a fost promulgată de preşedintele Iohannis ■

Liber la evaziune fiscală, dacă ai ceva bănuţi prin conturi. Cei care săvîrşesc de acum înainte astfel de infracţiuni scapă de detenţie. Totul în anumite condiţii, respectiv prejudiciul nu trebuie să depăşească suma de 100.000 de euro, iar paguba în dauna statului trebuie achitată pînă la ultimul bănuţ. Legea a fost promulgată de preşedintele Klaus Iohannis.

Este vorba de modificarea şi completarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale. Potrivit legii, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi sau cu amendă stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, avînd ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat, ori compensări datorate bugetului general consolidat.

Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi sau cu amendă asocierea în vederea săvîrşirii acestor fapte. De asemenea, constituie infracţiuni de evaziune fiscală şi se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 8 ani şi interzicerea unor drepturi, sau cu amendă, următoarele fapte săvîrşite în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale: ascunderea bunului ori a sursei impozabile sau taxabile; omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile sau în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate; evidenţierea în actele contabile sau în alte documente legale a cheltuielilor care nu au la bază operatiuni reale sau evidenţierea altor operaţiuni fictive; alterarea, distrugerea sau ascunderea de acte contabile, memorii ale aparatelor de taxat ori de marcat electronice fiscale sau alte mijloace de stocare a datelor; executarea de evidenţe contabile duble; sustragerea de la verificări financiare, fiscale sau vamale, prin nedeclararea, declararea fictivă sau declararea inexactă cu privire la sediile principale sau secundare ale persoanelor verificate; substituirea, degradarea sau înstrăinarea de debitor ori de terţe persoane a bunurilor sechestrate.

În cazul unor astfel de fapte, dacă în cursul urmăririi penale sau al judecăţii prejudiciul cauzat este acoperit integral, iar valoarea acestuia nu trece de 100.000 euro, în echivalentul monedei naţionale, se poate aplica pedeapsa cu amendă. Dacă prejudiciul cauzat şi recuperat în aceleaşi condiţii este de pînă la 50.000 euro, în echivalentul monedei naţionale, se aplica amendă.

În cazul săvîrşirii uneia dintre infracţiunile menţionate anterior, „dacă în cursul urmăririi penale sau în cursul judecăţii, pînă la pronunţarea unei hotărîri judecătoreşti definitive, prejudiciul produs prin comiterea faptei, majorat cu 20% din baza de calcul, la care se adaugă dobînzile şi penalităţile este acoperit integral, fapta nu se mai pedepseşte, făcîndu-se aplicarea dispoziţiilor art. 16 alin. (1) lit. h) din Legea nr.135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare“. Aceste dispoziţii se aplică tuturor inculpaţilor.

Citește știrea

Actualitate

Urmărit naţional depistat în Piatra

Știre publicată în urmă cu

în data de

■ el avea la activ două condamnări care însumează peste 5 ani de detenţie ■ în ambele cauze a condus fără permis, dar a mai făcut alte fapte ■

Un botoşănean în vîrstă de 53 de ani, cu două condamnări la activ, ce ar fi trebuit să se afle în penitenciar pentru executarea pedepselor privative de libertate, a fost depistat pe meleaguri nemţene.

S-a întîmplat pe 10 aprilie 2021, cînd în baza activităţilor informativ – operative, bărbatul care fusese dat în urmărire la nivel naţional a fost depistat pe o stradă din Piatra Neamţ. Pe numele lui existau două mandate de executare a închisorii ce cumulau peste 5 ani de detenţie, respectiv una de 2 ani şi 3 luni, iar cealaltă de 2 ani, 10 luni şi 20 de zile de închisoare.

În principiu, a fost vorba de conducere fără permis, dar şi alte fapte. Pe 2 noiembrie 2020, Judecătoria Rîmnicu Vîlcea, a emis primul mandat, unul de 2 ani şi 3 luni de detenţie, pentru săvîrşirea infracţiunilor de conducerea unui vehicul fără permis, fals privind identitatea, vătămare corporală din culpă şi părăsirea locului accidentului fără încuviinţarea oamenilor legii.

Ulterior, pe 23 martie 2021, Judecătoria Suceava l- a condamnat în alt dosar, a doua sancţiune fiind pentru fals intelectual şi conducere fără permis. Pe 1 noiembrie 2017, fără permis, individul a ieşit cu maşina în trafic, la Rîmnicu Vîlcea, moment în care a surprins şi accidentat un pieton care traversa regulamentar.

În urma impactului, victima a suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare un număr de 10-12 zile de îngrijiri medicale. După accident, şoferul şi-a văzut de drum, fiind identificat a doua zi, pe raza judeţului Vîlcea, ocazie cu care a prezentat pentru identificare un act de identitate ce aparţinea unui alt bărbat. Faptele din al doilea dosar au avut loc pe 24 octombrie 2014, cînd a şofat prin Suceava fără permis, fiind tras pe dreapta de poliţiştii rutieri.

Atunci s-a legitimate doar verbal, fără a prezenta o carte e identitate, determinîndu-l astfel pe agentul constatator să întocmească proces verbal de contravenţie în care au fost consemnate date nereale. Pentru toate acestea, pe 10 aprilie 2021 a fost condus la Penitenciarul Bacău pentru executarea pedepselor privative de libertate.

FOTO: generica

Citește știrea

Trending