Contactează-ne

Arhivă 2005-2017

Investitii în confortul pietrenilor

Știre publicată în urmă cu

în data de

• în anul 2005, a fost finalizatã prima etapã a modernizãrii Pietei Centrale, fiind reabilitate retelele pentru utilitãti • valoarea totalã a proiectului se ridicã la circa un milion de euro • Serviciul de iluminat public a fost concesionat, pe 15 ani, cãtre Luxten Lighting Company din Timisoara • întreprinzãtorul privat va finaliza reabilitarea si extinderea sistemului de iluminat public în acest an • autoritãtile locale pietrene au fãcut ordine în transportul public de cãlãtori •

Asigurarea unui comert civilizat care sã satisfacã cerintele cetãtenilor, a unor servicii de transport superior calitative, atît în privinta confortului, cît si a promptitudinii, a unui sistem de iluminat public modern s-au numãrat printre preocupãrile care s-au înscris în demersurile municipalitãtii pietrene pentru schimbarea imaginii localitãtii.

Modernizarea Pietei Centrale, pas important spre civilizarea comertului Consideratã cea mai aglomeratã zonã comercialã a localitãtii, care asigura conditii precare de depozitare si vînzare a produselor, neexistînd nici suficient spatiu, dar nici posibilitatea de pãstrare a mãrfurilor perisabile si nu dispunea de suficiente locuri de parcare – pentru comercianti si cumpãrãtori, edilii localitãtii au considerat cã este necesarã o modificare a configuratiei zonei. Împreunã cu reprezentantii Urban, societate de interes local care se ocupã de administrarea pietelor din localitate, municipalitatea a organizat un concurs de proiecte pentru modernizarea Pietei Centrale. Din cele trei firme participante, ale cãror proiecte au fost supuse si dezbaterii publice – „Edil Proiect“, „Class Proiect“ din Piatra Neamt“ si „Event Horizon Furnishing“ Bucuresti – cîstigãtoare a fost desemnatã prima nominalizatã. Modernizarea este realizatã etapizat, fiind estimatã la valoarea de un milion de euro, anul 2005 fiind consacrat realizãrii primei faze – a modernizãrii retelelor pentru utilitãti (de canalizare menajerã, pluvialã, ca si de alimentare cu apã potabilã). Cîstigãtoare a licitatiei pentru executia lucrãrilor a fost desemnatã firma pietreanã Ruginex. Investitia – în valoare de circa 7 miliarde de lei – a fost finalizatã pînã la venirea sezonului rece. Piata Centralã a fost dotatã – pentru prima datã în existenta sa – cu «inel de incendiu», în fapt o gurã de alimentare cu apã, foarte necesarã pompierilor, în cazul producerii unui incendiu. Cît de utilã este aceastã sursã de alimentare cu apã ne-a explicat consilierul local Viorel Chirilã, reprezentantul legislativului local în AGA la Urban: „A fost un mare noroc cã, pînã acum, nu s-a întîmplat nimic, avînd în vedere materialul din care este realizat acoperisul, fãrã sã mai vorbim despre tarabele din plastic, în conditiile în care, dacã s-ar fi produs un incendiu, pompierii nu ar fi avut de unde se alimenta cu apã“.

Vitrine frigorifice noi În aceastã varã, sectorul rezervat produselor lactate, din Piata Centralã, a fost dotat cu 25 de vitrine frigorifice, investitia fiind fãcutã, în colaborare, atît de societatea Urban, cît si de cãtre comercianti. Efortul financiar a însumat 450 milioane de lei. Vitrinele au fost amplasate în locul tonetelor. De asemenea, si sectorul de comercializare a produselor din carne a fost dotat cu 21 de vitrine frigorifice, efortul financiar cifrîndu-se la 400 milioane de lei. O primã rezolvare a locurilor de parcare a fost datã prin transformarea zonei cuprinse între podul de peste Cuejdi si cel din zona Cãprioara. Comerciantii de produse nealimentare au fost mutati – pentru a fi eliberatã zona în care au fost executate lucrãrile incluse în prima etapã de modernizare a Pietei Centrale – în apropierea parcãrii etajate. Si în celelalte piete ale municipiului au fost executate lucrãri de reparatii si întretinere, Piata Mãrãtei fiind dotatã cu grup sanitar.

Instalatii de climatizare si sistem de supraveghere Urmãtoarea etapã de modernizare a Pietei Centrale va fi demaratã din primãvara acestui an. Practic, se va merge din start pe cerintele europene în domeniu: sectorul lactate va fi separat complet de cel în care se comercializeazã carnea, si la fel se va proceda cu cel de comercializare a pestelui. Piata va fi complet închisã, iar sub cupolã va fi montat un sistem care, în perioada de iarnã, va asigura încãlzirea – pentru evitarea înghetãrii fructelor si legumelor, iar vara – ventilarea si pãstrarea unei temperaturi optime. Vor fi amenajate un grup sanitar destinat cumpãrãtorilor, un birou pentru medicii Directiei Sanitar-Veterinare si o încãpere pentru personalul administrativ. De asemenea, Piata Centralã va fi dotatã cu sistem de supraveghere video. Realizarea celei de a doua etape de modernizare a zonei comerciale va costa circa 15 miliarde de lei.

Parcarea etajatã de peste Cuejdi, un nou complex comercial Cu putin timp înainte de sfîrsitul anului trecut, municipalitatea pietreanã a primit aprobarea legislativului local pentru asocierea dintre municipiul Piatra Neamt si SC Parking SA, în vederea amenajãrii unui complex comercial si de alimentatie publicã, spatii de parcare „P^5“, în strada Cuejdi, zona Pietei Centrale. Potrivit noului proiect, constructia va fi realizatã din materiale usoare si sticlã. Vor fi amenajate circa 60 de locuri de parcare si un numãr semnificativ de spatii comerciale care vor fi închiriate agentilor economici. Aici ar putea fi mutate si cele 300 de firme din bazarul pe locul cãruia se intentioneazã construirea unui supermarket (investitie a concernului german Kaufland). De asemenea, vor putea închiria spatii si comerciantii de produse industriale din Piata Centralã. Parcarea etajatã de peste Cuejdi va fi integratã în proiectul de modernizare a Pietei Centrale. Fosta guvernare localã a cheltuit, cu parcarea etajatã, peste 11 miliarde de lei – lucrãrile fiind executate de firma Alpin AG – investitia fiind catalogatã ca nerentabilã. O expertizã realizatã de reprezentantii Societãtii Expertilor Tehnici indica faptul cã, pentru finalizarea primului nivel al parcãrii, ar mai fi necesari cu putin peste 1,023 miliarde de lei. Din primul nivel al parcãrii au fost realizati 525 mp, rãmînînd de amenajat 1.834 mp.

Iluminat public stradal de calitate Iluminatul public stradal a reprezentat, o lungã perioadã de timp, o zonã nevralgicã, investitiile fãcute nereusind sã acopere necesitãtile reale. Spre finalul anului 2004, municipalitatea pietreanã a organizat o licitatie pentru concesionarea Serviciului de iluminat public care a fost cîstigatã de cãtre firma Luxten Lighting Company Timisoara, contractul fiind încheiat în luna noiembrie a aceluiasi an. „Iluminatul public stradal a fost concesionat pe o perioadã de 15 ani, firma Luxten Lighting ocupîndu-se de extinderea, reabilitarea si întretinerea-mentinerea sistemului. În vederea aplicãrii proiectului de reabilitare, localitatea a fost împãrtitã în 12 zone. Pentru acest an, au mai rãmas de reabilitat douã zone si cîteva capete din celelalte. Firma s-a ocupat si de extinderea retelelor pe strada Nufãrului, partial pe strada Gara Veche si pe strada Prunilor. În Cartierele Precista si Mãrãtei si în zona centralã, a fost rezolvatã problema iluminatului pe strãdutele dintre blocuri. Practic, corpurile de iluminat au fost schimbate cu tot cu brate, iar becurile cu vapori de mercur – peste 5.200 – au fost înlocuite cu becuri cu vapori de sodiu, mai economice si care asigurã o iluminatie mult mai plãcutã“, a declarat Dan Cîmpeanu, directorul Directiei Tehnice din cadrul Primãriei Piatra Neamt. Firma timisoreanã si-a început activitatea cu asigurarea iluminatului ornamental, cu montarea instalatiilor care asigurã punerea în valoare, pe timp de noapte, a bisericilor, muzeelor si altor clãdiri de referintã.

Reabilitarea sistemului, gata în acest an Potrivit contractului încheiat cu firma Luxten Lighting Company, modernizarea sistemului va fi finalizatã în acest an. Extinderea retelelor se va face pe strãzile Siret, Balaurului (în Dãrmãnesti), Ciocîrliei (spre Cartierul Ciritei) si Gara Veche. De asemenea, în reabilitare sistemului de iluminat se va face pe artere importante ale municipiului – strada 1 Decembrie 1918 si bulevardul Mihai Eminescu. În paralel, Primãria Piatra Neamt va veni cu un nou program de modernizare, în zona centralã: vor fi montati stîlpi ornamentali, acolo unde se impune, iar pe cei existenti vor fi montate console de care vor fi agãtate felinare. Acest proiect se va derula în Piata Stefan cel Mare si în parcul cu acelasi nume – care este inclus în Complexul Curtea Domneascã, pe bulevardele Traian, Decebal si Republicii.

Eforturi pentru cresterea calitãtii serviciilor de transport Transportul public de cãlãtori a fost preluat într-o situatie dezastruoasã, serviciile oferite beneficiarilor fiind de foarte slabã facturã. În ce parametri se încadrau? „În afara faptului cã autovehiculele sînt mizerabile, jumãtate din firmele de transport din Piatra Neamt nu au încheiate conventii de utilizare a traseelor cu societatea Transurban, iar în douã cazuri licentele de transport rutier nu corespundeau cu licentele de executie pentru vehicule. Cele mai multe nereguli au fost gãsite la capitolul igienico-sanitar, majoritatea mijloacelor de transport nefiind întretinute corespunzãtor. În plus, la orele de vîrf, microbuzele sînt supraaglomerate, oamenii fiind înghesuiti ca sardelele, iar mijloacele de ventilatie lipsesc aproape cu desãvîrsire“, acestea au fost concluziile reprezentantilor Oficiului pentru Protectia Consumatorilor Neamt care, împreunã cu cei ai Politiei Rutiere au efectuat un control tematic, în rîndul operatorilor de transport public nemteni, inclusiv din Piatra Neamt. Dezordinea totalã din transportul în comun marcat de concurentã neloialã si de o sumedenie de grave nereguli au creat mari neajunsuri care au afectat, în primul rînd, cetãtenii. Subventiile pentru transportul în comun, nealocate cu anii de cãtre fosta guvernare localã, la care s-a adãugat lipsa unui control strict asupra încasãrii banilor de la firmele care practicã transportul local cu microbuzele, cîstigãtoare ale licitatiilor pentru trasee, ori asupra modului în care respectã conditiile impuse prin contractele încheiate – mai ales în sensul respectãrii traseelor, au adus Transurban pe marginea prãpastiei financiare. Între societãtile aflate în subordinea Consiliului Local, Transurban se afla, de departe, în situatia cea mai delicatã, dezastrul iesind la ivealã odatã cu mãsura luatã, la începutul anului 2005, de cãtre Directia Generalã a Finantelor Publice Neamt, de blocare a conturilor, pentru o datorie de 22,5 miliarde de lei la bugetul statului.

„Luminã“ în transportul pietrean Primele demersuri ale noii administratii locale au prins contur atît în urma dezbaterilor publice organizate cu cetãtenii, cît mai ales dupã întîlnirile repetate cu operatorii de transport. Traseele de pe raza municipiului au fost scoase la licitatie, participantilor fiindu-le impuse o serie de conditii menite sã ridice standardele serviciilor oferite populatiei. Cele mai apreciate au fost aspectele tehnice ale ofertelor prezentate, constînd în pregãtirea organizatoricã si tehnicã, specificã transportului public (garaj, atelier reparatii autorizate, parc auto disponibil – an fabricatie, stare tehnicã, atestate Euro 2 sau Euro 3 etc), programul de organizare, control, existenta personalului autorizat de supraveghere a serviciului ce urma a fi concesionat, precum si procedura de încasare a tarifelor, fiind preferat sistemul electronic. O serie de modificãri ale Regulamentului de transport public de cãlãtori, realizat de cãtre specialistii Primãriei Piatra Neamt, au fost operate la sfîrsitul anului trecut. Acestea s-au datorat aspectelor sesizate de cãtre specialistii Primãriei Piatra Neamt, între care refuzul unor operatori de transport de a semna contractul de concesiune a traseelor, în termenul legal de 30 de zile, dar si altele, cum ar fi: strãzile prea strîmte si aglomerarea provocatã de masinile lãsate pe margini, în lipsa locurilor de parcare, numãrul prea mic de mijloace de transport, comparativ cu numãrul cãlãtorilor. A fost propusã desfiintarea unor trasee, cu preluarea acestora de cãtre alti operatori de transport care circulã pe trasee apropiate, schimbarea unor statii intermediare, a capetelor de linii.

Traficul greu si de mãrfuri periculoase, restrictionat Transportul mãrfurilor periculoase, precum si circulatia autovehiculelor care depãsesc masa si (sau) dimensiunile admise poate fi efectuat, în Piatra Neamt, în conditii restrictive, stabilite printr-un Regulament care, anul trecut, a primit girul autoritãtilor locale. Astfel, autovehiculele care transportã mãrfuri periculoase, aflate în tranzit prin municipiul Piatra Neamt, circulã pe urmãtoarele trasee: pe directia Bicaz-Bacãu (Bacãu-Bicaz) – strada Petru Movilã – strada Bistritei – Bulevardul 9 Mai – strada Dimitrie Leonida – strada General N. Dãscãlescu; pe directia Bicaz-Roman (Roman-Bicaz) – strada Petru Movilã – strada Bistritei – Bulevardul 9 Mai – strada Dimitrie Leonida – strada Izvoare – strada Gara Veche – strada Fermelor; pe directia Bicaz – Tîrgu Neamt (Tîrgu Neamt – Bicaz) – strada Petru Movilã – strada Bistritei – Bulevardul 9 Mai – strada Dimitrie Leonida – strada Izvoare – strada Gara Veche – strada Fermelor – strada Mihai Viteazul – strada 1 Decembrie 1918. De asemenea, autovehiculelor care transportã mãrfuri periculoase pe raza municipiului Piatra Neamt pe directiile Bacãu-Tîrgu Neamt (Tîrgu Neamt-Bacãu) si Bacãu-Roman (Roman-Bacãu) le este permis accesul numai pe traseele mai sus mentionate. Parcarea acestora se poate face numai în locurile special amenajate, în cadrul societãtilor comerciale Transurban, Agromec, Petrotrans si Transmoldavia. Executarea transporturilor periculoase ce au ca destinatie obiective de pe teritoriul municipiului Piatra Neamt poate fi efectuatã doar pe strãzile General Dãscãlescu, Fermelor, Mihai Stamatin, Mihai Viteazul, Petru Rares, Obor, Orhei, Ozanei, Dimitrie Leonida, Bistritei, Petru Movilã, 1 Decembrie 1918 si bulevardul 9 Mai. Pe de altã parte, însã, executarea transporturilor de mãrfuri periculoase se poate efectua numai în baza unei autorizatii speciale eliberate de cãtre Primãria Piatra Neamt, pentru fiecare autovehicul care executã un asemenea transport. De asemenea, transportul de mãrfuri periculoase ce au ca destinatie obiective de pe raza municipiului Piatra Neamt se va putea face numai între orele 17.00 si 22.00. Transporturilor cu depãsirea masei si (sau) dimensiunilor maxime admise, care au ca destinatie obiective de pe raza municipiului Piatra Neamt, li se interzice circulatia pe strãzile Mihai Eminescu, Privighetorii, Alexandru cel Bun, Stefan cel Mare, Petru Rares, Orhei, Mihail Sadoveanu, Eroilor, Valea Albã, Hangului, bulevardele Decebal, Traian, Republicii si Pietele Mihail Kogãlniceanu si Stefan cel Mare. Regulamentul stipuleazã si faptul cã, în cazul încãlcãrii regulilor stabilite, contravenientii sînt pasibili de amenzi ale cãror cuantumuri variazã, în functie de gravitatea faptei, între 700.000 si 4 milioane de lei.

Autobuze milaneze la Transurban Autoritãtile locale din orasul Milano au donat, ca rezultat al colaborãrii dintre Guvernele României si Italiei, 55 de autobuze marca Iveco, 15 revenind societãtii pietrene, iar 40 – Regiei Autonome de Transport Bucuresti. Acestea au intrat în tarã în cea de a treia zi a acestui an. Cele 15 autobuze italiene vor intra în circulatie la începutul lunii februarie. „Mai avem de depãsit etapele de avizare ale RAR si Politiei. Apoi va trebui sã obtinem o derogare de la Guvern, pentru cã acestea sînt de tip Euro II si nu Euro III, potrivit normelor UE. Dar aratã foarte bine, au capacitãti de 20 de locuri – pe scaune, dar pot transporta mult mai multe persoane“, a declarat Ioan Cucoreanu, managerul de proiect al societãtii Transurban. Cu noile achizitii, parcul Transurban va avea 40 de mijloace de transport. Însã, 5 dintre acestea, vechi de circa 25 de ani, vor fi scoase din uz. Din cele 15 noi autobuze, 12 vor fi trimise pe trasee, iar 3 vor fi pãstrate ca rezerve. Conducerea societãtii de transport local sperã cã noile autobuze vor face Transurban mai atractivã pentru pietreni, în conditiile în care aceasta se aflã, potrivit noului regulament de transport, în concurentã cu firmele private, cîstigãtoare ale licitatiilor organizate pentru adjudecarea traseelor, unele dintre acestea avînd suficiente posibilitãti financiare pentru a asigura un confort sporit cãlãtorilor.

Citește știrea
Postează comentariu

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Arhivă 2005-2017

Proces şi la Curte în cazul fraudelor de la postliceală

Știre publicată în urmă cu

în data de

■ procurorii au atacat sentinţa prin care s-au aplicat pedepse cu suspendare şi achitări ■ 19 din cei 96 de inculpaţi au uzat de calea de atac ■ 26 de lucrări au fost anulate de instanţa de fond ■ unii elevi nici nu treceau pe la şcoală, fiind plecaţi în străinătate ■ erau promovaţi contra unor sume de 1.000 de lei ■ unii profesorii-medici pătaţi completau în locul candidaţilor testele tip grilă ■

Procesul fraudelor de la postliceala sanitară continuă la Curtea de Apel Bacău după ce sentinţa instanţei de fond a fost atacată. Au declarat apel atît procurorii cît şi parte din inculpaţi, 19 din totalul din 96, profesori care şi-au pătat onoarea la corectarea tezelor, dar şi elevi care au cotizat pentru a deveni asistenţi medicali. Reamintim că Tribunalul Neamţ a aplicat pedepse cu suspendare, iar parte dintre cei deferiţi justiţiei au fost exoneraţi de răspundere penală, fiind achitaţi. 26 de lucrări ale elevilor „cotizanţi“ au fost anulate de instanţă, titularii rămînînd fără diploma care le atesta studiile. Acuzele de dare şi luare de mită nu au putut fi dovedite nici din probatoriu, nici din interceptări şi confruntări, astfel încît profesorii şi cei din comisia de examinare au fost inculpaţi numai pentru abuz în serviciu şi fals material în înscrisuri oficiale. În ceea ce priveşte alţi acuzaţi, ei au fost trimişi în judecată pentru comiterea infracţiunilor de trafic de influenţă, iar cursanţii şcolii postliceale fiind inculpaţi pentru cumpărare de influenţă. Cele două părţi vătămate din dosar, Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ şi Şcoala Posliceală Sanitară Piatra Neamţ, nu s-au constituit părţi civile în procesul penal. Curtea de Apel Bacău va da în cauză o sentinţă definitivă. Conform actelor de urmărire penală, lanţul neregulilor pleca încă de intrarea în şcoală şi se termina la finele studiilor, cu examenul de certificare, unul care era de cele mai multe ori măsluit grosolan. Oamenii legii s-au sesizat despre nereguli în 2013, iar cercetările au durat aproape doi ani. Au ajuns în faţa judecătorilor membrii comisiilor de certificare a studiilor, diriginţii celor trei clase din Piatra Neamţ care au absolvit în 2013, secretarul unei postliceale din Roman, care în anul 2013 a scos ultima promoţie, apoi şi-a închis porţile, precum şi de mulţi din cei care au cumpărat bunăvoinţa profesorilor şi a medicilor şi au cumpărat o diplomă de asistent medical, deşi în unele cazuri chiar cei din comisia de examinare se minunau cît de neinstruiţi erau candidaţii. Acheta a relevat faptul că la postliceala din Roman succesul examenului era asigurat contra sumei de 1.000 de lei de persoană. În mod normal, taxa legal instituită era de 170 de lei, iar diferenţa pînă la 1.000 de lei însemna cumpărarea indulgenţei profesorilor examinatori. De toate demersurile s-a ocupat secretara unităţii, cea care strîngea banii de la cotizanţi, le spunea că această practică este valabilă de ani de zile şi că pentru cei care dau bani, poate rezolva problema examenului la Piatra Neamţ. Tot ea făcea drumurile la „judeţ“, unde era centru de examinare şi rezolva problema. Femeia le-a spus oamenilor legii că această taxă ilegală era de cînd lumea, că iniţial a fost mai modestă, dar că din 2009 rămăsese la pragul de 1.000 de lei. Din cei 34 de elevi înscrişi în promoţia 2010 – 2013, au venit la examenul de certificare numai 24, dar instanţa le-a anulat lucrările. Pentru unii, cursurile din cei trei ani au fost opţionale, nici măcar nu au trecut pe la şcoală fiind plecaţi la muncă în străinătate. Pentru majoritatea candidaţilor secretara le-a făcut rost şi de proiecte pe care le avea de la promoţiile anterioare. La Piatra Neamţ examenul de final costa mai puţin, cam 500 de lei. Ca orice examen şi cel de la postliceala sanitară era monitorizat audio şi video, aşa că anchetatorilor nu le-a trebuit decît niţică răbdare pentru a studia înregistrările. Aşa a ieşit la iveală că acolo unde toată comisia era „cumpărată“, medicii au muncit pe brînci, şi- au scos din poşete mai multe pixuri, au stabilit care este mai aproape de culoarea cu care s-a scris teza şi au trecut la treabă. La testele tip grilă erau întrebări care aveau unul, două sau chiar trei răspunsuri corecte. Corectorii au completat tot ce trebuia pentru note cît mai mari. Totuşi, mediciii care nu s-au lăsat cumpăraţi au rămas uimiţi de neştiinţa candidaţilor, catalogînd promoţia 2013 ca fiind cea mai slabă din istoria şcolii. La examenul din 2013 au fost un număr total de 212 candidaţi care au avut de susţinut proba scrisă şi proiectul. Dacă la cea de-a doua probă toţi au trecut cu brio, la teza scrisă, şapte candidaţi nu au reuşit să obţină minim nota 5. Din cei care au trecut însă, mulţi s-au bucurat de sprijinul comisiei de corectare, în unele cazuri modificările fiind evidente. În aceste condiţii, a fost dispusă o expertiză grafologică în urma căreia a ieşit la iveală că din totalul de 212 de teze, un număr de 113 prezintă modificări ale substanţei cu care s-a scris, dar nu s-a putut stabili dacă au făcut menţiunile pe foaie una, sau două persoane.

Citește știrea

Arhivă 2005-2017

Martori la strania aparitie a unui obiect luminos pe cer

Știre publicată în urmă cu

în data de

• doi pietreni, la fel ca multe persoane din tarã, au observat pe cer un obiect luminos care se comporta ciudat • ei plecaserã la pescuit si au fost martorii aparitiei stranii în dimineata zilei de 26 decembrie • „Acum rememorez cele trãite si parcã am avut ceva fiori reci. Chiar i-am zis amicului: «Hai sã ne tinem de mînã, cã acum ne trag ãstia sus»“, spune Dragos Vintilã •

Dragos Vintilã, un pietrean de 38 de ani, îsi fãcuse planuri mari pentru ziua de marti, 26 decembrie. Împreunã cu un amic, a decis sã meargã la o partidã de pescuit la Sascut, cu barca, pe un lac de acumulare din zonã, cã de, poate, poate o fi cu noroc. Ulterior am aflat cã n-a fost sã fie prea spornicã iesirea (doar niste bibãnasi), dar ce le-a fost dat sã vadã în drum spre lac celor doi pietreni i-a marcat si cu sigurantã îsi vor aminti de întîmplare mult timp. Concret, au observat un straniu obiect luminos, foarte bine conturat pe cerul încã întunecat al diminetii, ei alãturîndu-se altor persoane din diverse zone ale tãrii care au vãzut acelasi lucru. De altfel, au si imortalizat aparitia cu telefonul mobil, realizînd cîteva fotografii, dar nu prea au iesit clare. Însã, imaginile care ilustreazã acest articol au fost realizate de un romascan, prieten cu unul dintre pietrenii mentionati, martor si el al fenomenului pomenit. Mai trebuie spus cã subiectul a fost extrem de comentat în presã, fie ea scrisã sau vorbitã, în ultimele zile si pe retelele de socializare. „Am plecat din Piatra Neamt în jur de 4.30 – 4.40 mergînd destul de încet, pentru cã aveam tractat peridocul cu barca. Dupã ce am trecut de Buhusi si Racova, cam pe la 5.30 am observat strania luminã de pe cer. De altfel, am vãzut-o de la depãrtare si ne tot întrebam ce putea fi. Ne-am dat cu presupusul, gîndindu-ne cã poate era lumina vreunui reflector puternic, de la o discotecã sau vreun club. Dar ceva nu era în regulã, nu putea fi o luminã venitã de jos, era ceva straniu. Chiar foarte straniu. Plus cã lumina dispãrea, dar rãmînea conturul perfect si se tot mãrea. Era ca o ceatã lãptoasã pe cer, doar într-un loc. Nu putea fi un fenomen meteo. Era ca o parã întoarsã. Cum ne apropiam tot mai mult de locul unde era localizatã pe cer, îsi mãrea forma. Am oprit si am fãcut fotografii, dupã care ne-am continuat drumul, trecînd pe sub ea. Acum rememorez cele trãite în dimineata de 26 decembrie si parcã am avut ceva fiori reci. Chiar i-am zis amicului: «Hai sã ne tinem de mînã, cã acum ne trag ãstia sus». Am mai mers un pic, lãsînd conturul ciudat în stînga noastrã si am oprit iar, dar lumina dispãruse la fel de straniu cum si apãruse. Tot ce am vãzut noi, cred cã a durat între 3 si 5 minute. Oricum, a fost o experientã unicã si nu am o explicatie despre ceea ce ar fi putut fi“, ne-a povestit Dragos Vintilã. A continuat spunînd cã în nici un caz nu a putut fi vorba despre vreo luminã proiectatã de la sol.

Declaratii care adîncesc misterul

Obiectul luminos neidentificat a fost vãzut, conform Digi24, în aceeasi dimineatã, de localnici din Vrancea, Bihor, Ilfov, de lîngã Bucuresti, dar si de la Roman, ei postînd pe retelele de socializare fotografii si filmulete. Si cam toti au arãtat cã misteriosul obiect, unii i-au spus minge de luminã, a dispãrut la fel de brusc precum apãruse si a lãsat în urmã o formã conicã, asemenea unei perdele de ceatã. Exact cum a relatat si Dragos Vintilã. Întrebat despre strania aparitie, celebrul Alexandru Mironov, realizator Digipedia, a declarat: „Sînt imagini aproape clasice într-un domeniu care se numeste ufologie, un fel de stiintã a OZN-isticii. Poate cã stiintã este mult spus. Este vorba de fenomene care se întamplã adesea. Se întîmplã si pe teritoriul României. S-ar putea ca o explicatie sã vinã de la ingineri care sã spunã: e o treaptã a unei rachete, e vorba de un proiectil de mari dimensiuni militar, cu care s-a fãcut un exercitiu. În urmã cu cîtiva ani, la Celiabinsk, în nordul Rusiei, un asemenea obiect ceresc a explodat. S-a dovedit cã era vorba de un meteorit care venea spre pãmînt. S-a frecat cu aerul, a explodat si s-a comportant ca o bombã. A spart toate geamurile din oras. Este vorba deci de fenomene de care nu mai trebuie sã ne speriem. Poate o sã stim odatã si odatã mai mult despre ele. Este clar însã cã din ce în ce mai des ele sînt observate. Atunci cînd raportãrile vin din mai multe pãrti despre un acelasi fenomen întîmplat la un acelasi moment, atunci este într-adevãr un fenomen care trebuie investigat“. Misterul în acest caz este dat si de faptul cã obiectul luminos apãrut în dimineata zilei de 26 decembrie nu a fost detectat de radare, dupã cum sustine Marius Ioan Piso, presedinte – director executiv al Agentiei Spatiale Române, într-o interventie la Digi24: Noi avem niste surse de informare foarte clare, cum ar fi Comandamentul Strategic al Fortelor Spatiale SUA. Existã un sistem si în Europa, care urmãreste aceste lucruri. Pînã si în România existã un sistem numit Allsky, fiind gestionat de astronomi si de amatori care urmãresc cerul. Mãrturisesc cã nici una din aceste surse nu a detectat nimic la acea orã. Nu a apãrut nimic. Cel putin noi nu am fost informati despre asa ceva“. Alte surse au avansat ipoteza cã a fost vorba despre o rachetã lansatã de agentia spatialã chinezã, cu cîtiva sateliti artificiali, sau cã obiectul observat ar fi o bucatã din statia spatialã chinezã Tiangong-1, care se presupune cã ar urma sã se prãbuseascã pe Terra la început de 2018. O altã variantã ar fi cã a fost un meteorit care s-a dezintegrat la intrarea în atmosferã. Dincolo de aceste declaratii si ipoteze care nu au lãmurit deloc subiectul, strania aparitie vãzutã si de cei doi pietreni si de alte persoane din tarã va rãmîne pentru ei tot la stadiul de straniu si nemaivãzut.

Citește știrea

Arhivă 2005-2017

Enache nu-si uitã fostii elevi

Știre publicată în urmă cu

în data de

• Vlad Achim este cel mai nou membru al formatiei de Liga 1 pregãtite de Costel Enache • Gigi Becali a fost de acord ca Achim sã plece la FC Botosani • pe lîngã antrenorul cu care a mai lucrat la FC Ceahlãul, Achim se va reîntîlni si cu un alt fost coleg, Sebastian Chitoscã •

Microbistii din Neamt au motive sã urmãreascã ceva mai interesat partidele din partea a doua a campionatului Ligii 1, dupã cum a început perioada de transferuri din minivacanta de sãrbãtori. În lipsa unei formatii din judet pe prima scenã fotbalisticã, cunoscãtorii de fotbal din judet ar putea sã „adopte“ o grupare care are deja în lot trei fosti componenti ai echipei din Piatra Neamt. Este vorba de FC Botosani, pregãtitã de antrenorul Costel Enache (ex-jucãtor si antrenor al FC Ceahlãul), formatie aflatã foarte aproape de performanta de a pãtrunde, în premierã, în turneul play-off, fazã ce va da campioana editiei 2017-2018 a Ligii I. Pentru a pune umãrul la acest obiectiv, în rîndurile echipei botosãnene a intrat si Vlad Achim, jucãtor de bazã al FC Ceahlãul în perioada 2007-2015. Ieri, jucãtorul în vîrstã de 28 de ani a fost cedat de FCSB la FC Botosani, patronul moldovenilor, Valeriu Iftime, precizînd cã s-a luptat pentru Achim cu alte douã cluburi din Liga 1. „Cu Gigi Becali nu a fost nici o problemã. Dînsul ne-a spus de la început cã vrea sã ni-l dea pe Vlad Achim, dar nouã ne era teamã cã nu doreste jucãtorul sã vinã la noi. El mai avea si alte douã oferte din Liga 1, însã am discutat cu el si ne-am înteles. Achim a semnat cu noi pe un an si jumãtate, atît cît mai avea contract si cu Steaua“, a declarat Iftime pentru Fanatik. Presa sportivã a aflat cã 100.000 de euro este clauza de reziliere pentru Vlad Achim, însã dacã cineva va plãti aceastã sumã, banii vor intra în conturile FCSB pentru cã jucãtorul a fost lãsat sã plece gratis la Botosani. De mentionat cã echipa din Botosani este a patra în ultimii doi ani pentru care Achim evolueazã, de la momentul plecãrii sale de la Ceahlãul. Dupã opt sezoane în care a apãrat culorile echipei pietrene (6 în Liga 1 si douã în liga secundã), pentru care a jucat 155 de partide si a înscris 18 goluri, în primãvara anului 2015 mijlocasul s-a transferat la Viitorul Constanta. Pentru echipa lui Hagi, Vlad a evoluat doar un tur de campionat. Desi pãrea se se fi integrat bine în angrenajul echipei, a fost cedat la FC Voluntari unde a jucat în returul sezonului 2015-2016. În campionatul 2016-2017 a ajuns la Steaua, unde a evoluat inconstant, fiind victima relatiei dificile dintre antrenorul Reghecampf si finantatorul Becali. În acest sezon, Nicolae Dicã a vrut sã mizeze mai mult pe Achim, dar soarta nu i-a surîs nici de aceastã datã jucãtorului. La FC Botosani, Achim ar putea avea sanse mai mari sã evolueze în linia medianã, dacã antrenorul Enache va gãsi oportunitãti sã-l foloseascã în cele patru meciuri rãmase de disputat din retur si, ulterior, în faza a doua a campionatului (play-off sau play-out). În lotul moldovenilor, Achim se va reîntîlni cu alte douã cunostinte de la Piatra Neamt: cu atacantul Sebastian Chitoscã, si el un implant nereusit la Steaua, respectiv portarul Alberto Cobrea, jucãtor originar din Piatra Neamt, format la Liceul cu Program Sportiv din urbea de sub Pietricica, dar care nu a evoluat sub culorile clubului FC Ceahlãul. Sebastian Chitoscã a ajuns la Botosani dupã ce a avut un parcurs asemenãtor cu al lui Achim. A plecat din curtea formatiei pietrene la un an dupã Achim, în toamna anului 2016, odatã cu alti doi tineri jucãtori cedati la Steaua (Stefãnescu si Popadiuc). Nu a avut prea multe sanse de a arãta de ce este capabil la echipa lui Becali, si a fost repede împrumutat la Voluntari si FC Brasov (Liga 2), echipe pentru care a evoluat în ultimul an în 11 partide si a marcat doar douã goluri. Si Chitoscã sperã sã-si relanseze cariera la Botosani, primele semne fiind încurajatoare. Enache a mizat pe atacant în 7 partide oficiale (Liga I si Cupa României), iar evolutia sa a fost deja apreciatã în mediul sportiv.

Citește știrea

Trending