Contactează-ne

Arhivă 2005-2017

Investitii în confortul pietrenilor

Știre publicată în urmă cu

în data de

• în anul 2005, a fost finalizatã prima etapã a modernizãrii Pietei Centrale, fiind reabilitate retelele pentru utilitãti • valoarea totalã a proiectului se ridicã la circa un milion de euro • Serviciul de iluminat public a fost concesionat, pe 15 ani, cãtre Luxten Lighting Company din Timisoara • întreprinzãtorul privat va finaliza reabilitarea si extinderea sistemului de iluminat public în acest an • autoritãtile locale pietrene au fãcut ordine în transportul public de cãlãtori •

Asigurarea unui comert civilizat care sã satisfacã cerintele cetãtenilor, a unor servicii de transport superior calitative, atît în privinta confortului, cît si a promptitudinii, a unui sistem de iluminat public modern s-au numãrat printre preocupãrile care s-au înscris în demersurile municipalitãtii pietrene pentru schimbarea imaginii localitãtii.

Modernizarea Pietei Centrale, pas important spre civilizarea comertului Consideratã cea mai aglomeratã zonã comercialã a localitãtii, care asigura conditii precare de depozitare si vînzare a produselor, neexistînd nici suficient spatiu, dar nici posibilitatea de pãstrare a mãrfurilor perisabile si nu dispunea de suficiente locuri de parcare – pentru comercianti si cumpãrãtori, edilii localitãtii au considerat cã este necesarã o modificare a configuratiei zonei. Împreunã cu reprezentantii Urban, societate de interes local care se ocupã de administrarea pietelor din localitate, municipalitatea a organizat un concurs de proiecte pentru modernizarea Pietei Centrale. Din cele trei firme participante, ale cãror proiecte au fost supuse si dezbaterii publice – „Edil Proiect“, „Class Proiect“ din Piatra Neamt“ si „Event Horizon Furnishing“ Bucuresti – cîstigãtoare a fost desemnatã prima nominalizatã. Modernizarea este realizatã etapizat, fiind estimatã la valoarea de un milion de euro, anul 2005 fiind consacrat realizãrii primei faze – a modernizãrii retelelor pentru utilitãti (de canalizare menajerã, pluvialã, ca si de alimentare cu apã potabilã). Cîstigãtoare a licitatiei pentru executia lucrãrilor a fost desemnatã firma pietreanã Ruginex. Investitia – în valoare de circa 7 miliarde de lei – a fost finalizatã pînã la venirea sezonului rece. Piata Centralã a fost dotatã – pentru prima datã în existenta sa – cu «inel de incendiu», în fapt o gurã de alimentare cu apã, foarte necesarã pompierilor, în cazul producerii unui incendiu. Cît de utilã este aceastã sursã de alimentare cu apã ne-a explicat consilierul local Viorel Chirilã, reprezentantul legislativului local în AGA la Urban: „A fost un mare noroc cã, pînã acum, nu s-a întîmplat nimic, avînd în vedere materialul din care este realizat acoperisul, fãrã sã mai vorbim despre tarabele din plastic, în conditiile în care, dacã s-ar fi produs un incendiu, pompierii nu ar fi avut de unde se alimenta cu apã“.

Vitrine frigorifice noi În aceastã varã, sectorul rezervat produselor lactate, din Piata Centralã, a fost dotat cu 25 de vitrine frigorifice, investitia fiind fãcutã, în colaborare, atît de societatea Urban, cît si de cãtre comercianti. Efortul financiar a însumat 450 milioane de lei. Vitrinele au fost amplasate în locul tonetelor. De asemenea, si sectorul de comercializare a produselor din carne a fost dotat cu 21 de vitrine frigorifice, efortul financiar cifrîndu-se la 400 milioane de lei. O primã rezolvare a locurilor de parcare a fost datã prin transformarea zonei cuprinse între podul de peste Cuejdi si cel din zona Cãprioara. Comerciantii de produse nealimentare au fost mutati – pentru a fi eliberatã zona în care au fost executate lucrãrile incluse în prima etapã de modernizare a Pietei Centrale – în apropierea parcãrii etajate. Si în celelalte piete ale municipiului au fost executate lucrãri de reparatii si întretinere, Piata Mãrãtei fiind dotatã cu grup sanitar.

Instalatii de climatizare si sistem de supraveghere Urmãtoarea etapã de modernizare a Pietei Centrale va fi demaratã din primãvara acestui an. Practic, se va merge din start pe cerintele europene în domeniu: sectorul lactate va fi separat complet de cel în care se comercializeazã carnea, si la fel se va proceda cu cel de comercializare a pestelui. Piata va fi complet închisã, iar sub cupolã va fi montat un sistem care, în perioada de iarnã, va asigura încãlzirea – pentru evitarea înghetãrii fructelor si legumelor, iar vara – ventilarea si pãstrarea unei temperaturi optime. Vor fi amenajate un grup sanitar destinat cumpãrãtorilor, un birou pentru medicii Directiei Sanitar-Veterinare si o încãpere pentru personalul administrativ. De asemenea, Piata Centralã va fi dotatã cu sistem de supraveghere video. Realizarea celei de a doua etape de modernizare a zonei comerciale va costa circa 15 miliarde de lei.

Parcarea etajatã de peste Cuejdi, un nou complex comercial Cu putin timp înainte de sfîrsitul anului trecut, municipalitatea pietreanã a primit aprobarea legislativului local pentru asocierea dintre municipiul Piatra Neamt si SC Parking SA, în vederea amenajãrii unui complex comercial si de alimentatie publicã, spatii de parcare „P^5“, în strada Cuejdi, zona Pietei Centrale. Potrivit noului proiect, constructia va fi realizatã din materiale usoare si sticlã. Vor fi amenajate circa 60 de locuri de parcare si un numãr semnificativ de spatii comerciale care vor fi închiriate agentilor economici. Aici ar putea fi mutate si cele 300 de firme din bazarul pe locul cãruia se intentioneazã construirea unui supermarket (investitie a concernului german Kaufland). De asemenea, vor putea închiria spatii si comerciantii de produse industriale din Piata Centralã. Parcarea etajatã de peste Cuejdi va fi integratã în proiectul de modernizare a Pietei Centrale. Fosta guvernare localã a cheltuit, cu parcarea etajatã, peste 11 miliarde de lei – lucrãrile fiind executate de firma Alpin AG – investitia fiind catalogatã ca nerentabilã. O expertizã realizatã de reprezentantii Societãtii Expertilor Tehnici indica faptul cã, pentru finalizarea primului nivel al parcãrii, ar mai fi necesari cu putin peste 1,023 miliarde de lei. Din primul nivel al parcãrii au fost realizati 525 mp, rãmînînd de amenajat 1.834 mp.

Iluminat public stradal de calitate Iluminatul public stradal a reprezentat, o lungã perioadã de timp, o zonã nevralgicã, investitiile fãcute nereusind sã acopere necesitãtile reale. Spre finalul anului 2004, municipalitatea pietreanã a organizat o licitatie pentru concesionarea Serviciului de iluminat public care a fost cîstigatã de cãtre firma Luxten Lighting Company Timisoara, contractul fiind încheiat în luna noiembrie a aceluiasi an. „Iluminatul public stradal a fost concesionat pe o perioadã de 15 ani, firma Luxten Lighting ocupîndu-se de extinderea, reabilitarea si întretinerea-mentinerea sistemului. În vederea aplicãrii proiectului de reabilitare, localitatea a fost împãrtitã în 12 zone. Pentru acest an, au mai rãmas de reabilitat douã zone si cîteva capete din celelalte. Firma s-a ocupat si de extinderea retelelor pe strada Nufãrului, partial pe strada Gara Veche si pe strada Prunilor. În Cartierele Precista si Mãrãtei si în zona centralã, a fost rezolvatã problema iluminatului pe strãdutele dintre blocuri. Practic, corpurile de iluminat au fost schimbate cu tot cu brate, iar becurile cu vapori de mercur – peste 5.200 – au fost înlocuite cu becuri cu vapori de sodiu, mai economice si care asigurã o iluminatie mult mai plãcutã“, a declarat Dan Cîmpeanu, directorul Directiei Tehnice din cadrul Primãriei Piatra Neamt. Firma timisoreanã si-a început activitatea cu asigurarea iluminatului ornamental, cu montarea instalatiilor care asigurã punerea în valoare, pe timp de noapte, a bisericilor, muzeelor si altor clãdiri de referintã.

Reabilitarea sistemului, gata în acest an Potrivit contractului încheiat cu firma Luxten Lighting Company, modernizarea sistemului va fi finalizatã în acest an. Extinderea retelelor se va face pe strãzile Siret, Balaurului (în Dãrmãnesti), Ciocîrliei (spre Cartierul Ciritei) si Gara Veche. De asemenea, în reabilitare sistemului de iluminat se va face pe artere importante ale municipiului – strada 1 Decembrie 1918 si bulevardul Mihai Eminescu. În paralel, Primãria Piatra Neamt va veni cu un nou program de modernizare, în zona centralã: vor fi montati stîlpi ornamentali, acolo unde se impune, iar pe cei existenti vor fi montate console de care vor fi agãtate felinare. Acest proiect se va derula în Piata Stefan cel Mare si în parcul cu acelasi nume – care este inclus în Complexul Curtea Domneascã, pe bulevardele Traian, Decebal si Republicii.

Eforturi pentru cresterea calitãtii serviciilor de transport Transportul public de cãlãtori a fost preluat într-o situatie dezastruoasã, serviciile oferite beneficiarilor fiind de foarte slabã facturã. În ce parametri se încadrau? „În afara faptului cã autovehiculele sînt mizerabile, jumãtate din firmele de transport din Piatra Neamt nu au încheiate conventii de utilizare a traseelor cu societatea Transurban, iar în douã cazuri licentele de transport rutier nu corespundeau cu licentele de executie pentru vehicule. Cele mai multe nereguli au fost gãsite la capitolul igienico-sanitar, majoritatea mijloacelor de transport nefiind întretinute corespunzãtor. În plus, la orele de vîrf, microbuzele sînt supraaglomerate, oamenii fiind înghesuiti ca sardelele, iar mijloacele de ventilatie lipsesc aproape cu desãvîrsire“, acestea au fost concluziile reprezentantilor Oficiului pentru Protectia Consumatorilor Neamt care, împreunã cu cei ai Politiei Rutiere au efectuat un control tematic, în rîndul operatorilor de transport public nemteni, inclusiv din Piatra Neamt. Dezordinea totalã din transportul în comun marcat de concurentã neloialã si de o sumedenie de grave nereguli au creat mari neajunsuri care au afectat, în primul rînd, cetãtenii. Subventiile pentru transportul în comun, nealocate cu anii de cãtre fosta guvernare localã, la care s-a adãugat lipsa unui control strict asupra încasãrii banilor de la firmele care practicã transportul local cu microbuzele, cîstigãtoare ale licitatiilor pentru trasee, ori asupra modului în care respectã conditiile impuse prin contractele încheiate – mai ales în sensul respectãrii traseelor, au adus Transurban pe marginea prãpastiei financiare. Între societãtile aflate în subordinea Consiliului Local, Transurban se afla, de departe, în situatia cea mai delicatã, dezastrul iesind la ivealã odatã cu mãsura luatã, la începutul anului 2005, de cãtre Directia Generalã a Finantelor Publice Neamt, de blocare a conturilor, pentru o datorie de 22,5 miliarde de lei la bugetul statului.

„Luminã“ în transportul pietrean Primele demersuri ale noii administratii locale au prins contur atît în urma dezbaterilor publice organizate cu cetãtenii, cît mai ales dupã întîlnirile repetate cu operatorii de transport. Traseele de pe raza municipiului au fost scoase la licitatie, participantilor fiindu-le impuse o serie de conditii menite sã ridice standardele serviciilor oferite populatiei. Cele mai apreciate au fost aspectele tehnice ale ofertelor prezentate, constînd în pregãtirea organizatoricã si tehnicã, specificã transportului public (garaj, atelier reparatii autorizate, parc auto disponibil – an fabricatie, stare tehnicã, atestate Euro 2 sau Euro 3 etc), programul de organizare, control, existenta personalului autorizat de supraveghere a serviciului ce urma a fi concesionat, precum si procedura de încasare a tarifelor, fiind preferat sistemul electronic. O serie de modificãri ale Regulamentului de transport public de cãlãtori, realizat de cãtre specialistii Primãriei Piatra Neamt, au fost operate la sfîrsitul anului trecut. Acestea s-au datorat aspectelor sesizate de cãtre specialistii Primãriei Piatra Neamt, între care refuzul unor operatori de transport de a semna contractul de concesiune a traseelor, în termenul legal de 30 de zile, dar si altele, cum ar fi: strãzile prea strîmte si aglomerarea provocatã de masinile lãsate pe margini, în lipsa locurilor de parcare, numãrul prea mic de mijloace de transport, comparativ cu numãrul cãlãtorilor. A fost propusã desfiintarea unor trasee, cu preluarea acestora de cãtre alti operatori de transport care circulã pe trasee apropiate, schimbarea unor statii intermediare, a capetelor de linii.

Traficul greu si de mãrfuri periculoase, restrictionat Transportul mãrfurilor periculoase, precum si circulatia autovehiculelor care depãsesc masa si (sau) dimensiunile admise poate fi efectuat, în Piatra Neamt, în conditii restrictive, stabilite printr-un Regulament care, anul trecut, a primit girul autoritãtilor locale. Astfel, autovehiculele care transportã mãrfuri periculoase, aflate în tranzit prin municipiul Piatra Neamt, circulã pe urmãtoarele trasee: pe directia Bicaz-Bacãu (Bacãu-Bicaz) – strada Petru Movilã – strada Bistritei – Bulevardul 9 Mai – strada Dimitrie Leonida – strada General N. Dãscãlescu; pe directia Bicaz-Roman (Roman-Bicaz) – strada Petru Movilã – strada Bistritei – Bulevardul 9 Mai – strada Dimitrie Leonida – strada Izvoare – strada Gara Veche – strada Fermelor; pe directia Bicaz – Tîrgu Neamt (Tîrgu Neamt – Bicaz) – strada Petru Movilã – strada Bistritei – Bulevardul 9 Mai – strada Dimitrie Leonida – strada Izvoare – strada Gara Veche – strada Fermelor – strada Mihai Viteazul – strada 1 Decembrie 1918. De asemenea, autovehiculelor care transportã mãrfuri periculoase pe raza municipiului Piatra Neamt pe directiile Bacãu-Tîrgu Neamt (Tîrgu Neamt-Bacãu) si Bacãu-Roman (Roman-Bacãu) le este permis accesul numai pe traseele mai sus mentionate. Parcarea acestora se poate face numai în locurile special amenajate, în cadrul societãtilor comerciale Transurban, Agromec, Petrotrans si Transmoldavia. Executarea transporturilor periculoase ce au ca destinatie obiective de pe teritoriul municipiului Piatra Neamt poate fi efectuatã doar pe strãzile General Dãscãlescu, Fermelor, Mihai Stamatin, Mihai Viteazul, Petru Rares, Obor, Orhei, Ozanei, Dimitrie Leonida, Bistritei, Petru Movilã, 1 Decembrie 1918 si bulevardul 9 Mai. Pe de altã parte, însã, executarea transporturilor de mãrfuri periculoase se poate efectua numai în baza unei autorizatii speciale eliberate de cãtre Primãria Piatra Neamt, pentru fiecare autovehicul care executã un asemenea transport. De asemenea, transportul de mãrfuri periculoase ce au ca destinatie obiective de pe raza municipiului Piatra Neamt se va putea face numai între orele 17.00 si 22.00. Transporturilor cu depãsirea masei si (sau) dimensiunilor maxime admise, care au ca destinatie obiective de pe raza municipiului Piatra Neamt, li se interzice circulatia pe strãzile Mihai Eminescu, Privighetorii, Alexandru cel Bun, Stefan cel Mare, Petru Rares, Orhei, Mihail Sadoveanu, Eroilor, Valea Albã, Hangului, bulevardele Decebal, Traian, Republicii si Pietele Mihail Kogãlniceanu si Stefan cel Mare. Regulamentul stipuleazã si faptul cã, în cazul încãlcãrii regulilor stabilite, contravenientii sînt pasibili de amenzi ale cãror cuantumuri variazã, în functie de gravitatea faptei, între 700.000 si 4 milioane de lei.

Autobuze milaneze la Transurban Autoritãtile locale din orasul Milano au donat, ca rezultat al colaborãrii dintre Guvernele României si Italiei, 55 de autobuze marca Iveco, 15 revenind societãtii pietrene, iar 40 – Regiei Autonome de Transport Bucuresti. Acestea au intrat în tarã în cea de a treia zi a acestui an. Cele 15 autobuze italiene vor intra în circulatie la începutul lunii februarie. „Mai avem de depãsit etapele de avizare ale RAR si Politiei. Apoi va trebui sã obtinem o derogare de la Guvern, pentru cã acestea sînt de tip Euro II si nu Euro III, potrivit normelor UE. Dar aratã foarte bine, au capacitãti de 20 de locuri – pe scaune, dar pot transporta mult mai multe persoane“, a declarat Ioan Cucoreanu, managerul de proiect al societãtii Transurban. Cu noile achizitii, parcul Transurban va avea 40 de mijloace de transport. Însã, 5 dintre acestea, vechi de circa 25 de ani, vor fi scoase din uz. Din cele 15 noi autobuze, 12 vor fi trimise pe trasee, iar 3 vor fi pãstrate ca rezerve. Conducerea societãtii de transport local sperã cã noile autobuze vor face Transurban mai atractivã pentru pietreni, în conditiile în care aceasta se aflã, potrivit noului regulament de transport, în concurentã cu firmele private, cîstigãtoare ale licitatiilor organizate pentru adjudecarea traseelor, unele dintre acestea avînd suficiente posibilitãti financiare pentru a asigura un confort sporit cãlãtorilor.

Citește știrea
Postează comentariu

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Arhivă 2005-2017

Proces şi la Curte în cazul fraudelor de la postliceală

Știre publicată în urmă cu

în data de

■ procurorii au atacat sentinţa prin care s-au aplicat pedepse cu suspendare şi achitări ■ 19 din cei 96 de inculpaţi au uzat de calea de atac ■ 26 de lucrări au fost anulate de instanţa de fond ■ unii elevi nici nu treceau pe la şcoală, fiind plecaţi în străinătate ■ erau promovaţi contra unor sume de 1.000 de lei ■ unii profesorii-medici pătaţi completau în locul candidaţilor testele tip grilă ■

Procesul fraudelor de la postliceala sanitară continuă la Curtea de Apel Bacău după ce sentinţa instanţei de fond a fost atacată. Au declarat apel atît procurorii cît şi parte din inculpaţi, 19 din totalul din 96, profesori care şi-au pătat onoarea la corectarea tezelor, dar şi elevi care au cotizat pentru a deveni asistenţi medicali. Reamintim că Tribunalul Neamţ a aplicat pedepse cu suspendare, iar parte dintre cei deferiţi justiţiei au fost exoneraţi de răspundere penală, fiind achitaţi. 26 de lucrări ale elevilor „cotizanţi“ au fost anulate de instanţă, titularii rămînînd fără diploma care le atesta studiile. Acuzele de dare şi luare de mită nu au putut fi dovedite nici din probatoriu, nici din interceptări şi confruntări, astfel încît profesorii şi cei din comisia de examinare au fost inculpaţi numai pentru abuz în serviciu şi fals material în înscrisuri oficiale. În ceea ce priveşte alţi acuzaţi, ei au fost trimişi în judecată pentru comiterea infracţiunilor de trafic de influenţă, iar cursanţii şcolii postliceale fiind inculpaţi pentru cumpărare de influenţă. Cele două părţi vătămate din dosar, Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ şi Şcoala Posliceală Sanitară Piatra Neamţ, nu s-au constituit părţi civile în procesul penal. Curtea de Apel Bacău va da în cauză o sentinţă definitivă. Conform actelor de urmărire penală, lanţul neregulilor pleca încă de intrarea în şcoală şi se termina la finele studiilor, cu examenul de certificare, unul care era de cele mai multe ori măsluit grosolan. Oamenii legii s-au sesizat despre nereguli în 2013, iar cercetările au durat aproape doi ani. Au ajuns în faţa judecătorilor membrii comisiilor de certificare a studiilor, diriginţii celor trei clase din Piatra Neamţ care au absolvit în 2013, secretarul unei postliceale din Roman, care în anul 2013 a scos ultima promoţie, apoi şi-a închis porţile, precum şi de mulţi din cei care au cumpărat bunăvoinţa profesorilor şi a medicilor şi au cumpărat o diplomă de asistent medical, deşi în unele cazuri chiar cei din comisia de examinare se minunau cît de neinstruiţi erau candidaţii. Acheta a relevat faptul că la postliceala din Roman succesul examenului era asigurat contra sumei de 1.000 de lei de persoană. În mod normal, taxa legal instituită era de 170 de lei, iar diferenţa pînă la 1.000 de lei însemna cumpărarea indulgenţei profesorilor examinatori. De toate demersurile s-a ocupat secretara unităţii, cea care strîngea banii de la cotizanţi, le spunea că această practică este valabilă de ani de zile şi că pentru cei care dau bani, poate rezolva problema examenului la Piatra Neamţ. Tot ea făcea drumurile la „judeţ“, unde era centru de examinare şi rezolva problema. Femeia le-a spus oamenilor legii că această taxă ilegală era de cînd lumea, că iniţial a fost mai modestă, dar că din 2009 rămăsese la pragul de 1.000 de lei. Din cei 34 de elevi înscrişi în promoţia 2010 – 2013, au venit la examenul de certificare numai 24, dar instanţa le-a anulat lucrările. Pentru unii, cursurile din cei trei ani au fost opţionale, nici măcar nu au trecut pe la şcoală fiind plecaţi la muncă în străinătate. Pentru majoritatea candidaţilor secretara le-a făcut rost şi de proiecte pe care le avea de la promoţiile anterioare. La Piatra Neamţ examenul de final costa mai puţin, cam 500 de lei. Ca orice examen şi cel de la postliceala sanitară era monitorizat audio şi video, aşa că anchetatorilor nu le-a trebuit decît niţică răbdare pentru a studia înregistrările. Aşa a ieşit la iveală că acolo unde toată comisia era „cumpărată“, medicii au muncit pe brînci, şi- au scos din poşete mai multe pixuri, au stabilit care este mai aproape de culoarea cu care s-a scris teza şi au trecut la treabă. La testele tip grilă erau întrebări care aveau unul, două sau chiar trei răspunsuri corecte. Corectorii au completat tot ce trebuia pentru note cît mai mari. Totuşi, mediciii care nu s-au lăsat cumpăraţi au rămas uimiţi de neştiinţa candidaţilor, catalogînd promoţia 2013 ca fiind cea mai slabă din istoria şcolii. La examenul din 2013 au fost un număr total de 212 candidaţi care au avut de susţinut proba scrisă şi proiectul. Dacă la cea de-a doua probă toţi au trecut cu brio, la teza scrisă, şapte candidaţi nu au reuşit să obţină minim nota 5. Din cei care au trecut însă, mulţi s-au bucurat de sprijinul comisiei de corectare, în unele cazuri modificările fiind evidente. În aceste condiţii, a fost dispusă o expertiză grafologică în urma căreia a ieşit la iveală că din totalul de 212 de teze, un număr de 113 prezintă modificări ale substanţei cu care s-a scris, dar nu s-a putut stabili dacă au făcut menţiunile pe foaie una, sau două persoane.

Citește știrea

Arhivă 2005-2017

Fratele lui Tîtã e acuzat de santaj

Știre publicată în urmă cu

în data de

• Daniel Lazãr a obtinut mai multi bani de la niste tinere • cauza a trecut de Camera preliminarã si procesul intrã în linie dreaptã •

Magistratii din cadrul Judecãtoriei Piatra Neamt au finalizat procedura de Camerã preliminarã si au dispus începerea procesului în care pietreanul Daniel Lazãr, de 43 de ani, fratele liderului Academiei Infractorilor, Adrian Botez, zis Tîtã, este acuzat de sãvîrsirea infractiunii de santaj, amenintare si fals în înscrisuri sub semnãturã privatã. De acum înainte cauza va fi publicã si continuã cu administrãri de probe si audieri de martori. În prezentul dosar Lazãr a fost cercetat în libertate, asta pînã cînd a furat un seif si a fost încarcerat. Santajul a avut loc în perioada decembrie 2015 – noiembrie 2016, victime fiind douã tinere, care au fost amenintate cu acte de violentã, în vederea obtinerii mai multor bunuri (telefoane, autoturisme, locuinte), paguba cifrîndu-se la vreo 45.000 de euro. Anchetatorii au apreciat ca inculpatul ar fi încercat sã falsifice semnãtura uneia dintre pãrtile vãtãmate pentru vînzarea unei alte masini. Victimele fac parte din anturajul lui Tîtã, cel care a pus bazele Academiei Infractorilor. În acest dosar procurorii au cerut arestarea lui Lazãr pe 8 iunie 2017, dar nu au obtinut decît punerea acestuia sub control judiciar. Doar cã pe 6 septembrie a fost arestat în lipsã, fiind acuzat cã înainte cu douã zile, însotit si de alte persoane, a intrat într-un apartament din Piatra Neamt, situat la etajul II, prin escaladarea unei copertine. A sustras un seif în care se afla suma de 8.000 de lei, 150 de euro, mai multe bijuterii din aur si documente. Hotii au aruncat seiful pe geam si l-au dus într-o locatie din oras. Cel mai probabil nu au putut sã-l deschidã, astfel cã seiful a fost gãsit ulterior, iar prejudiciul a fost recuperat integral. Lazãr a stat ascuns într-un imobil din oras, fiind depistat si încarcerat efectiv pe 30 septembrie. Pentru cã a comis faptele cît era sub control jdiciar, Lazãr a fost arestat si în cauza de santaj. El mai are de rezolvat si alte afaceri judiciare atît în tarã, cît si în strãinãtate. Acesta a contestat la Curtea de Apel Bacãu pedeapsa de 2 ani si 4 luni de închisoare cu executare pentru un scandal la Hotel Central. Cînd toate acestea vor fi terminate, el ar trebui extrãdat în Slovenia, unde autoritãtile au emis pe numele lui un mandat european de arestare. Slovenii îl acuzã cã în perioada 17 – 29 decembrie 2012 ar fi spart fereastra unui apartament de la parterul unei constructii, si ar fi intrat prin efractie în sediul unei firme. Intentia ar fi fost sã ajungã la un apartament aflat la etaj de unde sã sustragã bani si lucruri de valoare.

Citește știrea

Arhivă 2005-2017

Un telefon, mobilul unei crime la Bicaz

Știre publicată în urmă cu

în data de

• un localnic si-a ucis prietenul de pahar la care credea cã îsi uitase mobilul • victima nu a recunoscut si l-a lovit cu un par • musafirul l-a dezarmat si l-a tocat în bãtaie • o crimã asemãnãtoare avusese loc cu o zi înainte •

Un nou eveniment de violentã extremã a avut loc în Neamt si s-a soldat cu moartea unei persoane, miza fiind un banal telefon mobil. S-a întîmplat în a doua zi de Crãciun, pe 26 decembrie, în Bicaz, unde un bãrbat în vîrstã de 48 de ani l-a ucis în bãtaie pe cel care-l gãzduise si cu care bãuse ceva, un localnic de 58 de ani. La locuinta victimei a fost invitat la un pahar de vin Vasile Alexandru. Cei doi au chefuit, iar la un moment dat s-a alãturat un alt amic. Primul care a plecat cãtre casã a fost Alexandru. Cînd a ajuns si-a dat seama cã nu mai are telefonul mobil si s-a gîndit cã l-a uitat la cel cu care bãuse. S-a întors la locul cu pricina, gazda fiind încã în compania celuilalt petrecãret, iar viitorul ucigas a cerut restituirea telefonului. Gazda i-a dat asigurãri cã aparatul nu este acolo si cã dacã l-ar fi vãzut i l-ar fi dat. Cu toate argumentele lui Alexandru cã nu avea unde sã-si uite în altã parte bunul, gazda a negat. Cînd a vãzut cã nu o scoate la capãt, Alexandru a pãrãsit casa victimei. A asteptat pînã cînd musafirul a plecat din locuintã si s-a întors la victimã pentru a o forta sã-i dea telefonul. Acesta a spus cã nu ar fi în posesia bunului, iar la un moment dat a luat un par si l-a lovit pe Alexandru peste picioare cu intentia de a-l alunga din casã. Acest gest i-a fost fatal, deoarece inculpatul l-a deposedat de „armã“ si i-a aplicat multiple lovituri pe tot corpul. Cînd a obosit a plecat, abandonînd victima. Abia a doua zi cadavrul a fost descoperit de un amic care a trecut pe la bãrbatul de 58 de ani. La fata locului au fost chemati anchetatorii, prin apel la numãrul unic de urgentã 112. Politistii si un procuror criminalist au refãcut ultima zi de viatã a victimei, compania pe care a avut-o si nu a durat mult pînã au dat de urma criminalului. Acesta a fost prezentat magistratilor de la Tribunalul Neamt, care au dispus arestarea. „Admite propunerea de arestare preventivã formulatã de Parchetul de pe lîngã Tribunalul Neamt si în consecintã: În temeiul art. 226 raportat la art. 223 alin. 2 Cod procedura penalã, dispune arestarea preventivã a inculpatului Alexandru Vasile, cercetat pentru sãvîrsirea infractiunii de omor, prevãzutã de art. 188 Cod penal, pentru o perioadã de 30 zile, începînd cu 28.12.2017 si pînã la 26.01.2018, inclusiv“, conform instantei. Un eveniment similar a avut loc în prima zi de Crãciun, pe 25 decembrie 2017, la Ion Creangã, unde un bãrbat în vîrstã de 41 de ani a fost înjunghiat mortal de fratele concubinei, un tînãr de 30 de ani din aceeasi localitate, miza fiind tot un telefon mobil despre care agresorul a crezut cã ar fi fost sustras de victimã. Filmul crimei este identic ca cel al evenimentului de la Bicaz. Romicã Enea a venit în vizitã la sora sa, iar la un moment a constatat cã nu-si gãseste mobilul. L-a cãutat, apoi a presupus cã l-ar fi luat gazda. Aceasta din urmã a negat, dar nu a fost crezut, asa cã la un moment dat Enea l-a înjunghiat de mai multe ori. Si în acest caz agresorul a fost arestat preventiv.

Citește știrea

Trending