Contactează-ne

Actualitate

Generalul Dăscălescu, de la eroul de pe front, la prigoana comunistă (II)

Știre publicată în urmă cu

în data de

Se pare că generalul N. Dăscălescu a câştigat recursul în procesul cu autorităţile regimului socialist din vara anului 1954. Deşi nu deţinem date exacte, opinăm că în anul 1955 era din nou în libertate. În acest an, mai precis la 20 octombrie 1955, se va adresa ministrului Forţelor Armate (Leontin Sălăjan – n.n.) şi Consiliului de Miniştri al RPR, cerând repunerea în drepturile de pensie „întrucât, prin documente asupra trecutului subsemnatului se poate constata omenia de care am dat dovadă timp de 50 de ani“. Cererea dreaptă şi legitimă a marelui comandant de armată va avea în cele din urmă câştig de cauză. La 15 ianuarie 1956, factorul poştal din comuna Căciuleşti îi înmânează adresa nr. M 65411 din 11 ianuarie 1956 a MFA Direcţia Secretariat, Secţia Reclamaţii, prin care General Dăscălescu I. Nicolae, comuna Căciuleşti, Raion Piatra Neamţ, Regiunea Bacău este anunţat că i s-a aprobat „repunerea în drepturile de pensie începând cu data de 01.11.1955“. Până la sfârşitul vieţii va urma un nesfârşit şir de petiţii şi reclamaţii făcute de eroul nostru, către autorităţile locale şi centrale, pentru obţinerea unor drepturi imobiliare deţinute de acesta în Piatra Neamţ. Din una dintre acestea, adresată Consiliului de Miniştri al RPR, pentru restituirea unui imobil situat în oraşul Piatra Neamţ, aflăm că „Generalul pensionar Nicolae I. Dăscălescu, locuia în str. IV Stalin, nr. 126. Mai târziu, dintr-o declaraţie dată la Notariatul de stat Piatra Neamţ, la 30 august 1963, aflăm că N. Dăscălescu avea domiciliul flotant în Calea Bicaz, nr. 126 (fostă I. V. Stalin – n.n.).

Comportare exemplară faţă de populaţia civilă din Cehoslovacia

Din ultima perioadă a vieţii generalului N. Dăscălescu, anii 1963- 1969, deţinem documente referitoare la activitatea lui în calitate de comandant al Armatei a 4-a române în războiul contra Germaniei hitleriste, purtat pe teritoriul Cehoslovaciei, precum şi despre comportamentul soldaţilor români faţă de populaţia cehoslovacă. Iată ce declara generalul la 28 august 1963: „La intrarea Armatei 4 române în Cehoslovacia, subsemnatul a fost în linia I-a de luptă şi am fost surprins de absenţa, în satele cehoslovace în care intram, a oricărei fiinţe omeneşti. Din multele cercetări am găsit oameni ascunşi în locuinţe subterane, refugiaţi de groaza venirii Armatei române. Mi s-a afirmat de populaţie că elemente necunoscute au făcut propagandă intensă contra Armatei române, afirmând că omora civili, le scotea ochii, tăia nasul şi urechile. Această constatare m-a silit să iau următoarele măsuri: orice ostaş român ce calcă legile internaţionale ale războiului şi ale omeniei va fi imediat arestat, i se va încheia acte, va fi legat şi înaintat subsemnatului, sub escortă, să-l împuşte personal. Am cerut Serviciului Pretoral al armatei; condus de colonel Constantin Niculescu, o supraveghere neobosită, continuă şi extrem de atentă pentru a aduce populaţiei civile cehoslovace încrederea în Armata română, care a venit în Cehoslovacia să o elibereze şi nu să omoare populaţia. Datorită devotamentului extraordinar depus de Serviciul Pretoral al armatei, s-a ajuns ca populaţia cehoslovacă să capete o stimă, admiraţie şi simpatie deosebite pentru Armata română şi să dea Armatei române, fără să i se fi cerut, cel mai preţios serviciu pe front prin restabilirea comunicaţiilor, aducerea de muniţie, etc“. Datorită acestui fapt, se arată în continuare în declaraţia lui Dăscălescu, s-a ajuns ca România să fie scutită de daune de sute de milioane de lei pe care le-ar fi pretins Cehoslovacia, ca rezultat al abaterilor ostaşilor români de la legile internaţionale ale războiului şi ale omeniei, ajungându-se la colaborarea perfectă a populaţiei cu armata română şi nu sabotarea Armatei române şi războiul de partizani.

„Aţi fost un mare general şi mai ales un mare român“

Arhivele Statului din Piatra Neamţ deţine documente (în special corespondenţă), adresate în epocă, generalului Dăscălescu, de diferiţi foşti subalterni de-ai săi. Dincolo de faptul că un subaltern e un subaltern, fiind deci tentat să-şi măgulească şeful, scrisorile conţin totuşi admiraţia pentru caracterul omului şi din acest punct de vedere (unanim) sunt interesante şi revelatoare. Într-o scrisoare din Brăila, datată 20 septembrie 1964, un fost ofiţer din comanda Regimentului 38 Infanterie, Divizia 10, se adresa generalului Dăscălescu cu „o clocotire plină de adâncă afecţiune pentru personalitatea d-voastră, pentru însuşirea primă ce v-a caracterizat – de a înfăptui numai binele – de a crea şi a câştiga iubirea şi încrederea neţărmurită a subalternilor ce i-aţi avut sub comandă“. Acelaşi ofiţer se adresa lui N. Dăscălescu, un an mai târziu, în ziua naşterii Maicii Domnului, la 8 septembrie 1965, pentru „a-şi opri o clipă gândurile şi la ostaşii de pe câmpiile Brăilei, Ialomiţei şi Tulcei ce nu v-au uitat niciodată“. Cu ocazia zilei onomastice, din 6 decembrie 1965, gen. C. Trestioreanu din Buzău, îi ura, împreună cu soţia „din tot sufletul, de ziua numelui d-voastră, sănătate şi zile frumoase de fală şi mândrie, căci sunteţi un falnic fiu al acestui neam şi aţi fost un mândru ostaş apărător al iubitei noastre patrii“. Cu emoţie şi recunoştinţă îi scria, la 1 mai 1967, din Braşov, colonelul în rezervă D. Vasilescu, ca răspuns la felicitările adresate de bravul nostru general cu ocazia sărbătorilor de Paşti: „aţi fost un mare general şi mai ales un mare român“. În scrisoarea în discuţie se aprecia şi omenia şi marea dragoste a generalului pentru ostaşi, subliniindu-se printre altele că „nu a trimis în judecată nici un soldat sau ofiţer, totul clasându-se“. Cu ocazia Sfintelor Sărbători ale Naşterii Mântuitorului şi a Anului Nou 1968, veteranul colonel I. Vlad din Brăila, scria în 30 decembrie 1967: „în aceste zile ale Sfintelor Sărbători a Naşterii Mântuitorului şi a Anului Nou ne-a deschis nouă pe pământ, suflete zbuciumate, nădejdea de viaţă an de an până la bătrâneţe, iar bunul Dumnezeu să vă ajute să fiţi mereu acelaşi bun suflet şi far pentru toţi acei ce vă cunosc, vă admiră şi vă păstrează cele mai frumoase aduceri aminte“. Duminică, 10 martie 1968, profesorul universitar bucureştean Constantin N. Tomescu, într-o epistolă intitulată „Salutare prietene, Domnule General Dăscălescu“, îl informa despre „o plăcută conferinţă, ţinută în ziua de vineri, 8 martie, de scriitorul colonel Uba Traian, având titlul «Cu bricul Mircea în jurul Europei»“. Reputatul profesor menţiona: „mi s-a umplut sufletul de mulţumire, de o aleasă bucurie, când acest colonel ne-a relatat că, întâlnindu-se în portul Toulon cu personalităţi militare şi civile, un vestit general francez l-a întrebat: „Cum se află valorosul, viteazul d-voastră general Dăscălescu? E sănătos? Vă rugăm să-i transmiteţi din partea noastră calde şi respectuoase salutări“. Cu ocazia „Sfintelor Sărbători ale Învierii Domnului Nostru Isus Hristos“, colonelul Cucovanu îi transmitea din Braşov, la 13 aprilie 1969, ani mulţi şi sănătate „spre bucuria celor care vă iubesc, vă stimează şi vă nutresc cele mai bune sentimente şi înalta consideraţiune – ca un omagiu pentru frumoasa şi neuitata d-voastră atitudine de şef şi comandant“. Cu acelaşi prilej, generalul Negrescu, îi scria „să dea Domnul ca urarea creştinească Cristos a înviat! să ducă la triumful Adevărului, Iubirii şi Păcii pe care El a propovăduit-o“. Cu emoţie şi profunde amintiri, generalul pietrean Manoliu îi scria, la 24 august 1969, din Bucureşti, (cu o lună înainte de moartea bravului oştean) că în timpul marilor serbări de la Mărăşeşti „privind întinderile până în zări, m-a furat gândul şi la D-vs. parcă întrebându-mă: pe unde o fi «rostuit» cu tunurile sale marele nostru erou Dăscălescu?“. Acelaşi general, octogenar, născut în oraşul de la poalele Pietricicăi, îl ruga pe camaradul de arme, Dăscălescu, să-l ajute pe fratele său, bietul Vali. Dar camaradul devotat nu-i va mai putea scrie: la 28 septembrie 1969, marele comandant de oşti şi-a dat obştescul sfârşit.

Actualitate

Pe final de lună, Gerar nu-şi prea merită numele

Știre publicată în urmă cu

în data de

■ pînă la sfîrşitul lunii valorile termice diurne se vor situa între 0 şi cel mult 7 grade ■ în cea mai rece noapte vor fi -3 grade ■

Luna lui Gerar a adus un episod de frig, de intensitate mare, dar scurt ca durată. Apoi s-a încălzit peste media perioadei, iar în ultimele zile au fost în judeţul Neamţ valori termice care au depăşit 11 grade Celsius. Nici de acum înainte, pînă la final de lună, nu avem a ne plînge, pentru că temperaturile diurne vor fi cuprinse între 0 şi 7 grade.

Nici nopţile nu vor fi prea reci şi în cel mai friguros interval se vor înregistrat -3 grade Celsius. Abia pe final de lună sînt aşteptate ceva precipitaţii mixte. Pînă atunci ziua de ieri, 25 ianuarie, a fost blîndă din punct de vedere termic. La ora 12:00 termometrele indicau 2 grade în Piatra Neamţ şi 3 grade erau în zona Roman şi Tîrgu Neamţ.

Pe munte era valabilă o atenţionare cod galben de vînt, motiv pentru care la acelaşi moment, la staţia meteorologică de pe Ceahlău – Toaca indicele de răcire era sub limita gerului, respectiv 13 grade. Tot acolo e singura zonă din judeţ unde mai este şi ceva zăpadă, în strat ce măsoară 35 de centimetri, în timp ce în restul teritoriului am scăpat de nea. Asta şi datorită faptului că duminică, 24 ianuarie, a fost cald, iar cel mai bine a fost în zona Tîrgu Neamţ unde mercurul din termometre a săltat pînă la valoarea de 12,1 grade, în timp ce la Roman maxima nu a trecut de 7,1 grade.

Aşa stînd lucrurile, trebuie spus că azi, 26 ianuarie, revedem soarele, dar nu prea mai are vlagă, astfel încît la amiază se vor atinge cu greu 3 grade, astfel că rămînem totuşi cu valori termice pozitive. Noaptea va fi mai rece decît precedenta şi minima coboară sub pragul îngheţului, dar se opreşte la -1 grad. Şi mai rece va fi pe parcursul zilei de miercuri, 27 ianuarie, cînd din nou norii se cantonează în zona noastră, iar la amiază nu vor fi mai mult de 0 grade, fiind cea mai rece zi din întreg intervalul de prognoză. Acelaşi trend îl au şi valorile termice nocturne, iar minima ajunge la -2 grade. Joi, 28 ianuarie, se risipesc norii şi se face sensibil mai cald, iar maxima diurnă saltă la 1 grad, cu plus.

Vine cea mai răcoroasă noapte de pe final de ianuarie, iar minima nocturnă coboară la -3 grade. Vineri, 29 ianuarie, nu prea este nici un fel de schimbare în registrul meteo. Aşa se face că rămînem cu cerul variabil cu soare, cel mult 3 grade peste zi şi cam -3 grade după lăsarea întunericului. Ceva mai bine va fi în week-end. Pe final de lună, sîmbătă 30 ianuarie, va fi cer variabil şi se anunţă cea mai caldă zi din întreg intervalul de prognoză, astfel că maxima se dublează faţă de intervalul precedent şi ajunge la 7 grade. Din acest motiv şi noaptea vor fi valori termice mai confortabile, la limita îngheţului, 0 grade.

În ultima zi a lui Gerar vremea schimbă foaia. Norii se readună în zona noastră şi dacă meteorologii nu dau greş, înseamnă că ne putem aştepta la precipitaţii mixte, întîi sub formă de ploaie, apoi lapoviţă. Evident că scad şi temperaturile, ziua nu vor fi mai mult de 4 grade, iar noaptea aduce din nou o minimă negativă, de -1 grad.

Citește știrea

Actualitate

TIR cu cereale răsturnat pe E 85

Știre publicată în urmă cu

în data de

Un TIR încărcat cu cereale s-a răsturnat, luni 25 ianuarie, pe E 85, în zona magazinului Dedeman din Roman.

“Prin apel la 112,  în jurul  18:51, pompierii au fost solicitați să intervină la un accident rutier produs pe E 85, în zona magazinului Dedeman. Un autotren încărcat cu cereale, ce se deplasa în direcția de mers spre Roman s-a răsturnat. La locul solicitării s-a deplasat un echipaj de pompieri cu o autospecială de stingere cu modul pentru descarcerare din cadrul Detașamentului Roman.

Pompierii au asigurat măsurile de prevenire și stingere a incendiilor prin deconectarea bornelor și vor curăța/ degaja carosabilul de elementele rezultate în urma accidentului rutier (cereale) și de lichidele combustibile.

Nu sunt victime”, au transmis reprezentanţii ISU Neamţ.

Citește știrea

Actualitate

Energie la cel mai bun preţ

Știre publicată în urmă cu

în data de

■ măsura este valabilă pînă la jumătatea anului ■ între timp, consumatorii trebuie să încheie un contrat de furnizare în sistem concurenţial ■ prin completarea unui formular, clientul poate alege direct oferta optimă ■

Data pînă la care consumatorii de energie electrică pot să-şi aleagă un furnizor şi să încheie un contract în regim concurenţial a fost amînată pînă la 30 iunie 2021. Pînă atunci, actualul furnizor al fiecărui client trebuie să furnizeze energie electrică la cel mai bun preţ din oferta concurenţială, fără abonament, conform unei decizii a Autorităţii Naţionale de Reglementare în Energie.

„Astfel, clienţii vor beneficia de cel mai bun preţ din oferta concurenţială a furnizorilor şi vor putea opta pentru o nouă ofertă în cadrul unui proces de contractare mult simplificat. De asemenea, cel puţin pînă la data de 30 iunie 2021, clienţii casnici vor primi din partea furnizorului actual cea mai bună ofertă, fără abonament, şi vor putea beneficia de o reducere comercială care să acopere diferenţa dintre preţul din oferta de serviciu universal aplicabilă în primul semestru al anului 2021 şi preţul din oferta concurenţială cu valoarea cea mai mic“, conform ANRE.

Ordinul ANRE 5/2021 simplifică procesul de contractare şi informare cu privire la ofertele furnizorilor de energie electrică, astfel încît clientul final să poată decide în cunoştinţă de cauză cu privire la oferta cea mai potrivită pentru nevoile lor. Sînt prevăzute obligaţii suplimentare pentru furnizorii de ultimă instanţă de informare a clienţilor casnici, respectiv de a transmite, o dată cu fiecare factură emisă pînă la data 30 iunie 2021, o informare privind procesul de liberalizare, precum şi un formular de selecţie ofertă.

Acest formular conţine oferta concurenţială cu valoarea cea mai mică, o ofertă concurenţială alternativă şi oferta de serviciu universal, toate aplicabile în primul semestru din acest an, precum şi valoarea reducerii comerciale acordate dar şi perioada de aplicare. Prin completarea acestui formular clientul poate alege direct oferta concurenţială optimă, iar transmiterea formularului prin selecţia unei oferte constituie acordul de contractare şi, implicit, obligaţie contractuală pentru ambele părţi.

Contractul intră în vigoare în 5 zile de la data primirii de către furnizor a formularului de ofertă completat şi semnat de client. După cel puţin 5 zile de la data primirii formularului de selecţie completat, furnizorul transmite clientului final, cu prima factură, o copie a contractului de furnizare semnat. Astfel, se simplifica procesul de contractare, clienţii nu mai marg la ghişeu şi nu se mai formează cozi.

„Noile reglementări au în vedere necesitatea asigurării unei mai bune informări a clientului final de energie electrică de către furnizorii de ultimă instanţă, precum şi simplificarea încheierii contractelor de furnizare a energiei electrice în condiţiile impuse de contextul pandemic actual, şi pentru ca procesul să se desfasoare în beneficiul consumatorului final“, conform aceluiaşi comunicat.

Citește știrea

Trending