Contactează-ne

Arhivă 2005-2017

Fiscalitate împovãrãtoare, din 2006

Știre publicată în urmă cu

în data de

• cresc accizele, impozitele pentru case si masini mari • Taxa pe Valoarea Adãugatã se va colecta cu mai multã rãspundere •

Modificãrile Codului Fiscal pentru anul viitor vor contine si mãsuri pentru trecerea, din 2007, la plafonul de scutire de TVA stabilit cu Uniunea Europeanã, precum si majorãri de accize, potrivit propunerilor Ministerului Finantelor Publice prezentate marti reprezentantilor UGIR. În ceea ce priveste accizele, principalele modificãri se referã la majorãrile pentru alcool, tutun, produse energetice si electricitate, de la 1 iulie 2006, conform negocierilor cu UE, introducerea în sfera produselor accizate a tuturor produselor care rezultã din prelucrarea titeiului. În plus, vor fi reautorizate toate antrepozitele fiscale, durata de valabilitate a autorizatiilor de antrepozit fiscal va fi limitatã la 12 luni calendaristice, si va fi instituitã o taxã anualã de autorizare si reautorizare ca antrepozit fiscal precum si o garantie obligatorie la eliberarea autorizatiei. Agentii economici care înregistreazã obligatii restante la bugetul general consolidat nu vor mai primi autorizatii, iar antrepozitele fiscale de depozitare pentru uleiuri minerale (carburanti – n.r.) vor fi eliminate. Autoritãtile fiscale intentioneazã sã introducã si un sistem de garantare a accizelor pentru toate timbrele si banderolele solicitate de antrepozitari. În cazul vînzãrilor de alcool, bãuturi spirtoase si tigarete, MFP a propus instituirea de valori minime de referintã si un sistem de înregistrare a comerciantilor cu amãnuntul de produse din tutun. Unitãtile de alimentatie publicã ar putea fi obligate sã plãteascã o taxã anualã specialã, diferitã în functie de zonã si specificul activitãtii. În prezent, firmele cu o cifrã de afaceri anualã mai micã de 200.000 de lei (2 miliarde de lei vechi) au posibilitatea sã opteze pentru scutirea de la plata TVA. Din 2007, plafonul de scutire va fi cel negociat cu Uniunea Europeanã, respectiv 35.000 de euro. De asemenea, Ministerul Finantelor a propus o serie de reglementãri care vor ajuta la crearea unei baze de informatii pentru calculul resursei proprii de TVA pentru contributia pe care România o va plãti Uniunea Europeanã dupã data aderãrii. Alte mãsuri vizeazã introducerea rãspunderii în individual si în solidar pentru plata TVA, în vederea reducerii evaziunii fiscale, extinderea mãsurilor de simplificare si pentru deseurile textile, de hîrtie si de plastic, transpunerea în legislatia nationalã a normelor europene referitoare la locul livrãrii de gaz si electricitate, modificarea articolelor care au legãturã cu legislatia vamalã.

Impozite majorate pentru autoturisme si locuinte mari

Impozitele pentru locuintele cu suprafete mai mari de 100 de metri pãtrati si autoturismele cu capacitatee cilindricã ridicatã vor fi majorate anul viitor, conform propunerilor Ministerului Finantelor Publice privind modificarea Codului Fiscal. În cazul locuintelor, valoarea impozabilã a clãdirii va creste cu cîte 10% pentru fiecare 100 de metri pãtrati sau fractiune din aceastã suprafatã. În prezent, impozitul anual pe clãdiri este determinat ca si cotã din valoarea impozabilã a clãdirii, nivelul fiind de 0,2% pentru clãdirile din mediul rural si 0,1% pentru cele din mediul urban. Valoarea impozabilã se calculeazã înmultind suprafata construitã desfãsuratã cu valori stabilite în codul fiscal în functie de utilitãtile si materialele din care este construit imobilul. Valoarea impozabilã calculatã se ajusteazã numai în functie de zona în care este amplasatã clãdirea, numãrul de etaje, anul de constructie. Persoanele juridice plãtesc o cotã de impozit cuprinsã între 0,5% si 1% aplicatã asupra valorii de inventar a clãdirii. În ceea ce priveste mijloacele de transport, modul de calcul al impozitului va fi modificat, prin înmultirea fiecãrei grupe de 200 de centimetri cubi cu o valoare cuprinsã între 10 lei si 60 lei (100.000 lei vechi – 600.000 lei vechi). Vehiculele cu o capacitate cilindricã de peste 3.000 de centimetri cubi vor fi impozitate cu mimim 150 lei (1,5 milioane de lei vechi) pe an, fatã de valoarea actualã de 50 de lei. Modul actual de calcul al impozitului asupra mijloacelor de transport de persoane este tot în functie de capacitatea cilindricã, însã pe grupe de 500 de centimetri cubi. Pentru autoturisme, impozitul este de 7 lei (70.000 de lei vechi) pentru fiecare 500 cmc sau fractiune din aceastã capacitate în cazul motoarelor de pînã la 2.000 cmc, si de 9 lei (90.000 lei vechi)/500 cmc pentru motoarele peste 2.000 cmc. De asemenea, taxa pentru iahturi va fi majoratã de la 1.800 lei (18 milioane lei vechi) la 5.000 de lei (50 de milioane de lei vechi). Alte propuneri vizeazã renuntarea la plata taxei asupra succesiunii, dacã încheierea procedurii succesorale a fost fãcutã în termen de un an de la data decesului proprietarului bunurilor, si transformarea impozitului pe suprafetele situate în extravilanul localitãtilor în venit al autoritãtilor administrativ-teritoriale pe raza cãrora sînt situate aceste terenuri.

Citește știrea
Postează comentariu

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Advertisement
Trending