Contactează-ne

Arhivă 2005-2017

Executor la judecatã

Știre publicată în urmă cu

în data de

• Ministrul Justitiei a declansat o verificare la biroul executorului judecãtoresc Spiridon Postelnicu • aceasta s-a fãcut ca urmare a unor sesizãri venite din partea romascancei Ioana Botescu, nemultumitã de modul în care i-a fost solutionat un dosar de executare silitã • acesta este acuzat de „abateri disciplinare si neglijentã în efectuarea lucrãrilor“ • executorul sustine cã lucrurile au fost lãmurite •

Ministrul de Justitie, Monica Macovei, a declansat o actiune de verificare a activitãtii executorului judecãtoresc Spiridon Postelnicu. Organele de control au gãsit în activitatea acestui executor judecãtoresc o serie de nereguli, motiv pentru care au sesizat Consiliul de Disciplinã al Camerei Executorilor Judecãtoresti de pe lîngã Curtea de Apel Bacãu. Acest organism profesional a fost sesizat de conducerea Ministerului de Justitiei, în baza Legii executorului judecãtoresc, în cazul a douã dosare de executare juridicã imobiliarã, respectiv cel al romascancei Ioana Botescu si un al doilea vizînd executarea silitã al unui rãu-platnic din Asociatia nr.2, situatã în strada Anton Pann. Controlul s-a finalizat cu un raport publicat pe site-ul Ministerului de Justitie. Conform acestui raport, cu ocazia verificãrilor s-au retinut o serie de fapte care „pot întruni conditiile si elementele abaterii disciplinare de neglijentã în efectuarea lucrãrilor“. Reclamanta Ioana Botescu a solicitat executorului judecãtoresc punerea în executare a unui contract de împrumut din 31 ianuarie 2002, debitoare fiind romascanca Nuta Rotaru, cu suma de 5.000 de dolari. Conform raportului ministerului, s-au efectuat formalitãtile pentru executare silitã imobiliarã împotriva acesteia, ocazie cu care s-au întocmit procese verbale pentru vînzarea la licitatie publicã a unui imobil evaluat la 550.000.000 lei, lucru care rezultã din procesul verbal întocmit de executor în 2 iulie 2003. Se mai specificã faptul cã Spiridon Postelnicu nu a fãcut dovada respectãrii dispozitiilor legale, care prevãd faptul cã evaluarea imobilului se face cu acordul pãrtilor. Documentele de control aratã faptul cã executorul judecãtoresc a emis în 31 iulie si 9 septembrie 2003 cîte douã exemplare de publicatii, dar cu sume diferite. Reclamata Ioana Botescu sustine cã i s-a comunicat publicatia de vînzare pentru suma de 350.000.000 lei, iar pentru a doua publicatie de vînzare, pretul de la care începea licitatia era de 262.500.000 lei. Organele de control au consemnat în raport cã s-au fãcut modificãri nepermise pe documentul mentionat, ceea ce a generat suspiciunea din partea reclamantei cu privire la corectitudinea actelor întocmite de executorul judecãtoresc si au determinat-o pe aceasta sã se adreseze Ministerului Justitiei. În luna mai a acestui an, Ministerul de Justitie a trimis un control de rutinã la toate cabinetele executorilor judecãtoresti, revenindu-se cu un nou control la biroul lui Spiridon Postelnicu. Cu aceastã ocazie, s-au verificat alte patru dosare de executare silitã, prin sondaj. Inspectorul care a verificat aceste dosare a întocmit un nou raport. Cel mai important „capãt de acuzare“ îl constituie modul de executare silitã al unui debitor din cadrul Asociatiei de proprietari nr.2, din strada Anton Pann. Inspectorul din minister a apreciat cã executarea nu s-ar fi fãcut în conformitate cu legea, pentru cã executorul judecãtoresc a executat o sumã mai mare decît cea încuviintatã prin hotãrîrea judecãtoreascã, respectiv 19.672.385 lei. Raportul sustine cã executarea s-a fãcut doar în baza a douã adrese de la conducerea asociatiei de proprietari. Prin procesul-verbal de distribuire a sumelor rezultate din vînzarea apartamentului debitorului, în data de 10 februarie 2005, executorul judecãtoresc îndestulînd asociatia cu suma de 81.984.885 lei, pe care a si virat-o în contul asociatiei, fãrã existenta unui titlu executoriu si fãrã încuviintarea proprietarului apartamentului. Inspectorul a concluzionat cã executorul a procedat la executarea silitã în mod ilegal.

Executorul judecãtoresc se disculpã

Raportul mai sustine cã în dosarele verificate, prin sondaj, actele de executare nu sînt legate, nu sînt puse în ordine, iar procesele verbale nu sînt completate corespunzãtor la toate rubricile. Monica Macovei apreciazã, în finalul celui de al doilea document de sesizare a Consiliului de Disciplinã, cã Sorin Postelnicu a manifestat neglijentã în efectuarea lucrãrilor, motiv pentru care solicitã forului profesional mãsuri de sanctionare a sa în raport cu prevederile Legii 188/ 2000 a executorului judecãtoresc. Sorin Postelnicu considerã toate aceste necazuri care s-au abãtut asupra sa o consecintã a rãzbunãrii cu care a fost amenintat de Ioana Botescu. „Aceste reclamatii au fost fãcute ca sã mã sicaneze si sã mã discrediteze, pentru cã m-a amenintat cu acest lucru, în mai multe rînduri. Mi-au fost verificate doar patru dosare. Dosarul Botescu a fost solutionat si mi s-a dat sanctiunea de «mustrare», pe care nu am contestat-o pentru cã ar fi însemnat sã mã tot plimb la Bucuresti, cel putin de patru-cinci ori. Cînd s-a fãcut calculul, secretara, pe care de altfel eu am si concediat-o, a gresit. Vînzarea imobilului s-a fãcut, însã, la pretul real. Pe fond nu a fost pãgubit nimeni. Ioana Botescu s-a prezentat la executare, si-a adjudecat bunul la pretul real, nu a fãcut nici un fel de obiectiuni. A fãcut proces de evacuare din apartament a nepotului Nutei Rotaru, care locuieste în apartamentul cîstigat de Ioana Botescu. Eu i-am trimis acestuia somatie pentru ca, în termen de cinci zile, sã pãrãseascã aparatamentul. Prin avocat, Nuta Rotaru, a fãcut contestatie la executare, iar acum dosarul se aflã în revizuire, la instantã“, a precizat Spiridon Postelnicu. Acesta a spus cã Ioana Botescu si Nuta Rotaru au aproximativ 20 de procese în care se judecã, din acest motiv neputîndu-se continua executarea. Spiridon Postelnicu a mai declarat cã, din dosarele de judecatã, una din instante i-a respins actiunea formulatã de Ioana Botescu pe motiv cã aceasta ar fi perceput dobîndã la cei 5000 de dolari împrumutati Nutei Rotaru, în acelasi cuantum cu împrumutul, ceea ce reprezintã, în fapt, camãtã. Executorul judecãtoresc sustine, însã, cã nu nu a gresit în dosarul de executare a debitorului cãtre Asociatia de proprietari nr.2, pentru cã debitorul a acceptat sã i se retinã întregul debit, dar cã inspectorul guvernamental a refuzat sã tinã cont de argumentele sale. Presedintele Camerei Executorilor Judecãtoresti Bacãu, Eugen Bindeleu, a declarat cã se va informa în privinta raportului Ministrului Justitiei si ne va comunica pozitia acestui organism profesional într-o declaratie ulterioarã, biroul sãu aflîndu-se la Onesti, iar raportul ministrului la sediul din Bacãu al forului profesional amintit.

Citește știrea
Postează comentariu

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Advertisement
Trending