Contactează-ne

Actualitate

Elvira SOROHAN – Un Om în Univers, un Univers într-un Om

Știre publicată în urmă cu

în data de

Preambul de Anica-Daniela LUNCANU, de la Hogaş, eleva domnişoarei Olga Chiţu, Maestra foneticii…

Lupta seculară dintre Licee continuă. Nu în ambulatoriu, ci la masa verde. Ne referim la două Licee din Piatra Neamţ, respectiv Hogaşul şi Rareşul. Cine domină? Se pare că domină absolvenţii: mereu absolvenţii de…, dar acum informaticieni… Nu ştim încă. Intuiţia sau computerul? Olga Chiţu şi Mancaş sau matematicienii inovatori ai acestuia? Nu ştim, dar se pare că vom afla. Pană la urmă, totul se decide la Universităţi.

Et voilà!

Există în viaţa noastră anumite întâlniri cu oameni providenţiali care ne pecetluiesc destinul. Interacţiunea cu aceştia ţine de şansă. Le datorăm traseul evolutiv, schimbarea noastră profundă, împlinirea. De cele mai multe ori, nu reuşim să ne exprimăm mulţumirea şi recunoştinţa aşa cum se cuvine şi la timpul potrivit, dar o laudatio peste ani poate deveni un gest compensator. Mă simţeam parcă intrat într-un sanctuar al scriitorilor când am devenit student la Litere, într-un Iaşi mai puţin monocrom decât alte oraşe universitare din acea toamnă a lui 1989, ultimul an cu subiect unic la admitere şi concurenţă foarte serioasă în ciuda prezentului tulbure şi a viitorului incert. Nu mă deosebeam prea mult de alţi neofiţi, descopeream oraşul care m-a adoptat, îmi cunoşteam colegii şi profesorii, mă afundam în biblioteci, cutreieram anticariate şi librării, legam prietenii.

Pe zi ce trece, mă transformam, natural, fără efort, în homo legens şi ajungeam în centrul unei lumi în care esse est legere. Studentul la Litere trebuia să devină Cititorul, iar imaginea lui ar fi putut fi, de ce nu, Bibliotecarul lui Giuseppe Arcimboldo. Bibliografiile vaste de la cursuri ne impuneau trecerea de la o lectură liniară la una circulară, care implică recitirea, reanalizarea, de la lectura de plăcere la cea obligatorie, de la lectura informativă la cea hermeneutică.

Am văzut, am ascultat, am citit, am scris, am iubit şi am suferit şi… suferind, trăiam intens miracolul de a aparţine unei elite studenţeşti în care Magistrul devenit un veritabil mistagog ne aşeza pe anumite trepte valorice menite să ne crească stima de sine. Proba de foc pentru orice boboc de la Litere era în acei ani cursul de literatură română veche ţinut de distinsa profesoară Elvira Sorohan sau, cum i se spunea de către toată Facultatea, Doamna Sorohan, autoritate în domeniu, prezenţă unică şi inconfundabilă în spaţiul universitar şi cel cultural ieşean şi naţional. Sunt oameni care te marchează de la prima întâlnire, oameni care emană forţă intelectuală şi energie molipsitoare. În această categorie se plasează fără niciun dubiu Doamna Sorohan, model absolut pentru generaţii şi generaţii de studenţi. Profesoara noastră întruchipa acel tip charismatic de feminitate academică, având ca atribute incontestabile inteligenţa, erudiţia şi eleganţa.

Discursul sclipitor, limpede şi de o logică impecabilă, gestul parcă uşor calculat, dar deloc teatral, privirea atentă, scrutătoare, zâmbetul dozat care atenua nota de sobrietate, vocea cu inflexiuni aparte creau un spectacol veritabil în care studentul ajungea, fără să-şi dea seama, din spectator actor. Ideile nu erau expuse ex cathedra, Magistrul empatiza cu auditoriul, expunerea era presărată de întrebări ţintite, la care răspundeau cei mai curajoşi şi cursul lua adesea forma unui dialog viu, autentic, bazat pe încredere, pe respect reciproc. Nu ştiam niciodată când treceau cele trei ore alocate săptămânal epocii vechi a literaturii noastre, dar simţeam după fiecare întâlnire că am devenit mai bogat spiritual. Venisem din liceu cu prejudecata că perioada veche era anostă, înşiruire de date şi de evenimente. Ce surpriză însă! Discursul captivant al doamnei profesoare era mereu presărat cu paranteze iscusite ori cu trimiteri la alte epoci literare sau culturale. Nu era nimic forţat, cu supleţe Evul Mediu românesc se lega de Antichitatea greacă, de Renaştere, de Iluminism sau de contemporaneitate. Plecând de la grotescul prezent în cronica lui Miron Costin se ajungea atât de firesc la Umberto Eco şi la pictură, într-un inspirat dialog al artelor, iar în „Ţiganiada“ găseam ecouri nu doar din Homer şi Virgiliu, dar şi din Tasso, Casti, Voltaire etc.

Încercam să prind toate ideile, toate nuanţele din prelegerile Doamnei Sorohan. Luam notiţe schematic, dar eram nemulţumit de mine, căci mi se părea că mereu îmi scăpa ceva esenţial. Mă obişnuisem ca „acasă“, adică în camera mea de cămin, serile, să rescriu frumos, pe larg cursul. Aveam ca repere importante cărţile profesoarei mele despre cronicari, Cantemir şi Iluminism, pe care, grijuliu, mi le procurasem. Lucram febril la măsuţa mea pliantă mereu sufocată de tomuri, hârtii şi instrumente de scris. Treptat, căpătam o anume siguranţă, nemulţumirea iniţială începea să se risipească. Gândul că se apropia sesiunea (prima sesiune!) nu mai era neliniştitor. Căminul meu se afla în „Târguşorul Copou“, complex studenţesc destinat băieţilor de la Universitate. Zona era superbă, linişte, mult verde, în apropiere de Grădina Botanică, de Parcul Expoziţiei. Doar zgomotul regulat al tramvaiului aducea aminte că oraşul nu doarme.

Mi-a rămas întipărită în minte şi prima prelegere despre Cantemir. Doamna profesoară a făcut apel la „voioasa simpatie“ a auditoriului, trimitere la cuvântul de adresare către cititor din „Istoria ieroglifică“ a marelui umanist. După iscusita captatio benevolentiae, magistrul ne-a întors în timp, la cărţile şi la ideile enciclopedistului, primul popas fiind „Divanul sau Gâlceava înţeleptului cu lumea sau Giudeţul sufletului cu trupul“.

Apoi… în acelaşi amfiteatru „G. Ibrăileanu“ (III 11), o altă prelegere despre Cantemir într-o mohorâtă zi de noiembrie. Doamna Sorohan ne fascina cu povestea Inorogului şi, firesc, a făcut o paranteză despre pierderea unor repere morale şi despre pseudomodelele din lumea noastră. Cu nonşalanţă a punctat că va veni vremea când valorile autentice îşi vor recăpăta strălucirea şi vor sta pe soclul lor binemeritat şi a indicat printr-o uşoară mişcare a mâinii spre tabloul prea mic al lui Cantemir, aşezat în spatele amfiteatrului, în vreme ce falsele valori nu vor mai fi, arătând scurt spre tabloul de deasupra tablei…

Nu ne venea să credem, doar trăiam într-un regim dictatorial, unde, se ştie, libertatea cuvântului era îngrădită. Am admirat actul de curaj al profesoarei, dar, în acelaşi timp, ne-am temut de repercusiuni pentru dumneaei. Era un test şi pentru noi. Oare exista vreun turnător printre studenţii de la Litere? Iată o întrebare care stăruia. Nu îmi puteam imagina cuvinte denigratoare la adresa Doamnei Sorohan. Hârtia nu le-ar fi putut suporta. Ca filologi, înţelegeam mai bine greutatea termenilor. Cuvinte rostite, cuvinte asumate, cuvinte ascultate, cuvinte răstălmăcite… Cuvinte care mângâie şi vindecă, care confirmă, care provoacă şi transformă, care clădesc, creează punţi, dar şi cuvinte înveninate, care înjunghie şi rănesc, care ridică ziduri de netrecut ori deschid prăpăstii. Acestea din urmă erau cele mai periculoase. Următoarele întâlniri la curs au fost fireşti, respiram uşuraţi, nu era printre noi niciun delator…

Decembrie părea altfel, se simţea peste tot o tensiune. Apoi, într-o zi au apărut manifeste anticomuniste în cantina „Puşkin“, într- o dimineaţă pe soclul statuii soldatului sovietic din faţa Parcului Expoziţiei se scrisese un text îndrăzneţ, spre amuzamentul nostru, al studenţilor, dar până seara a fost acoperit cu vopsea, în altă zi, tabloul (din nou tabloul!) tovarăşului care trona pe fundal tricolor la intrarea în P 5, căminul de fete de la Litere şi de la Drept, a dispărut misterios, începuseră anchete, studentele dădeau declaraţii. În campusuri staţionau permanent maşinile negre… Am fost trimişi mai devreme cu o săptămână în vacanţa de iarnă. Era 17 decembrie!

Acasă, la Braşov, ascultând „Europa liberă“ am aflat că era jale la Timişoara! La puţin timp, gloanţele şuierau şi în oraşul meu. Peste câţiva ani, în 2003, am avut onoarea ca preşedinta comisiei pentru obţinerea gradului întâi să fie Doamna Sorohan. Ce emoţii! Deşi aveam nişte ani vechime (?!?!), redeveneam studentul prea timid de altădată. Nu ştiu cum au trecut cele patru lecţii asistate, intrasem parcă pe pilot automat. A urmat susţinerea lucrării, în sala de şedinţe a colegiului, în faţa colegilor şi a invitaţilor. În final, a venit „verdictul“ magistrului.

Îmi amintesc că am spus, spre amuzamentul asistenţei, că, dacă m-a lăudat un Leu, pot muri liniştit. Într-o discuţie informală, i- am relatat doamnei profesoarei despre episodul Cantemir şi tabloul, din amfiteatrul „G. Ibrăileanu“, dintr-un noiembrie cenuşiu… Şi-a adus aminte perfect, dar mi-a distrus un mit, acela al inocenţei noastre. Cuvintele aşternute zelos pe hârtie au devenit arme împotriva unui Om exemplar. Da, cineva a informat mai departe despre „abaterea“ cadrului didactic. A fost apoi chemată pentru explicaţii, dar timpul nestatornic i-a devenit aliat. Istoria îşi încheia un capitol şi deschidea un altul.

Astăzi nu mai sunt studentul privilegiat să audieze strălucitele prelegeri ale Doamnei Sorohan, dar i-am rămas un cititor fidel. Cărţile dumneaei, din ultimii ani, despre scriitori de azi şi de ieri, români şi străini, sunt rodul unei munci fără încetare, izvorâte dintr-o minte strălucită şi dintr-o pasiune debordantă pentru literatura de calitate. Ele devin o invitaţie la un „Salon literar“, unde „intră cine vrea, rămâne cine poate“. (Claudiu HORJEA)

Post scriptum la închiderea ediţiei: valoarea stă în OM. Restul sunt vorbe.

CASETA TEHNICĂ

„colecţia de azi – PORTRET“ este un proiect al Fundaţiei „C.M.IMAGO“. Astăzi: Anica-Daniela LUNCANU; Daniela NEAMŢU; Vladimir TESCANU; Mihai CIUBOTARU; Olga CHIŢU; Petronela CAIA; Mihaela ANTOFIE; Mihai BOTEZ; Ioan CRĂCIUN; Adrian-Pavel SANDOVICI; Ilie GÎNGA; Violeta Simina MOŞU; Valentin ANDREI; Dana M+NDRU – ACVARIA; Corneliu CALIN; Mariana OLTEAN TUDOSE; Cezar FILIP; Dan SOFRONIA; Dorin PLOSCARU; Gheorhe SIMON; Sorin MIHĂILESCU; Dumitru ILIOI; Cezar BACIU; Lucian VASILIU şi Corneliu MIFTODE. Din Lumină, Aurel DUMITRAŞCU, Ioan ZELENBISI; Constantin AVĂDANEI; Dumitru ROŞCA. ©foto: „Gruia“ – Braşov – Mulţumim revistei „SCRIPTOR“ a Editurii „Junimea“ pentru fotografia Doamnei Elvira SOROHAN. ©logo „colecţia de azi – PORTRET”: Lăcrămioara Genoveva OANA www.colectiadeazi.ro https://ro-ro.facebook.com/colectiadeaziportret/ http://cni.nt.edu.ro/colectia_de_azi/

Citește știrea
Postează comentariu

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Actualitate

Se anunţă vreme rea

Știre publicată în urmă cu

în data de

■ au fost emise două informări meteo de vînt şi vreme deosebit de rece ■ în week-end va fi ceva mai confortabil ■ săptămîna viitoare se răcoreşte din nou şi vin ceva precipitaţii ■

Informările meteo de vreme deosebit de rece, dublată de vînt care face ca temperaturile resimţite să fie mai mici, se ţin lanţ. Ieri, 23 septembrie, meteorologii au emis două astfel de avertizări, o informare valabilă în toată ţara şi un cod galben valabil pentru jumătatea de vest a judeţului Neamţ.

Prima dintre acestea, informarea meteo, a intrat în vigoare de ieri, 23 septembrie, de la ora 10:00 şi expiră azi, 24 septembrie, la ora 23:00, anunţîndu-se intensificări ale vîntului şi vreme deosebit de rece.

„La munte, vîntul va avea intensificări cu viteze de peste 55…60 km/h, iar începînd din noaptea de joi spre vineri (23/24 septembrie), la altitudini mari, rafalele vor depăşi 80 km/h. Temporar, intensificări ale vîntului se vor semnala, joi (23 septembrie) şi în regiunile estice, sud-estice şi în extremitatea de sud-vest, cu viteze de 40…50 km/h, iar vineri (24 septembrie) în cea mai mare parte a teritoriului, local cu rafale în general de 50…60 km/h.

Vremea se va menţine deosebit de rece în toată ţara, iar în timpul nopţii în depresiunile intramontane şi în dealurile subcarpatice din sud vor fi temperaturi minime de 0…3 grade, favorizînd izolat producerea brumei“, conform Administraţiei Naţionale de Meteorologie. Codul galben de intensificări susţinute ale vîntului la altitudini de peste 1.700 de metri a intrat în vigoare de ieri, de la ora 21:00 şi expiră azi, la ora 23:00.

În intervalul menţionat, la munte, la altitudini de peste 1.700 m vîntul va avea intensificări susţinute cu rafale ce vor depăşi 90…100 km/h. Conform previziunilor, de azi, 24 septembrie, începe să se încălzească uşor şi pentru că soarele va fi la datorie, avem promisiunea unei maxime de 17 grade. Urmează o noapte sensibil mai blîndă decît precedenta, iar mercurul din termometre se opreşte la 8 grade. Dacă previziunile de acum ale meteorologilor se adeveresc, va fi ceva mai bine din punct de vedere termic în week-end-ul care urmează.

Astfel, sîmbătă, 25 septembrie, se anunţă cer variabil cu soare, iar în cel mai cald moment ne vom bucura de temperaturi ce saltă pînă la 21 de grade. Noaptea va fi încă răcoroasă, cu 8 grade. Şi mai bine va fi duminică, 26 septembrie, cînd vor fi 22 de grade la prînz, dar cerul va fi acoperit. După lăsarea întunericului se ajunge la o minimă nesperată, de 12 grade.

Luni, 27 septembrie, va fi soare, cel mult 17 grade, însă după amiază ar putea veni ceva furtuni. Minima nocturnă va fi de 11 grade. În perioada 28 – 29 septembrie va fi frig, 12 -13 grade şi va ploua. De joi, 30 septembrie, pînă duminică, 3 octombrie, vor fi aceleaşi condiţii meteo, respectiv soare, valori termice diurne de 15 – 16 grade, şi temperaturi nocturne de 7, pînă la 9 grade.

Citește știrea

Actualitate

Creşte numărul infectărilor cu SARS Cov 2 în şcoli

Știre publicată în urmă cu

în data de

Autor

■ 52 de elevi şi 13 cadre didactice sau salariaţi din şcoli sînt bolnavi de Covid ■ ca urmare a acestui fapt 31 de clase studiază on-line ■

Conducerea Inspectoratului Şcolar al judeţului Neamţ comunică faptul că în urma centralizării raportărilor din şcoli, operaţie realizată miercuri, 22 septembrie, la orele 15, a crescut numărul copiilor şi personalului care lucrează în învăţămînt ce sînt infectaţi cu virusul SARS Cov 2.

Astfel la data amintită în judeţul Neamţ au fost confirmaţi ca fiind infectaţi cu varinta Delta a virusului 52 de elevi şi 13 cadre didactice sau alţi angajaţi, în mai multe unităţi şcolare din judeţ. Ca urmare a situaţiei din teren 31 de clase au intrat în sistem de predare-învăţare on-line, cifra totală a copiilor care învaţă din faţa calculatorului din cauza Covid 19 fiind, conform ultimei raportări, de 805.

La această cifră se mai adaugă alţi 186 de copii, care au scutiri medicale pentru alte boli şi aceşti copii învăţînd tot în sistem on-line. Cifrele au fost afişate pe pagina de Internet a Inspectoartului Şcolar Judeţean Neamţ.

„Mesajul meu către colegi, părinţi şi elevi este acela de a continua să respecte cu mare stricteţe regulile de igienă. Colegii noştri din şcoli trebuie să aibă grijă ca toate circuitele de intrare- ieşire să fie respectate, pentru a se evita aglomeraţia, mai ales în pauze, la intarea şi ieşirea din şcoală.

Trebuie să se dezinfecteze zilnic toate suprafeţele, să se aerisească în fiecare pauză spaţiile, să se urmărească ca toţi copiii, cadrele didactice şi personalul auxiliar şi nedidactic să poarte mască. Numai aşa vom putea evita, pe cît este posibil, apariţia unor noi cazuri de îmbolnăviri şi vom putea rămîne cît mai mult în sistemul de predare faţă în faţă”, a declarat Mihai Obreja, inspector şcolar general al ISJ Neamţ.

Scenariile de funcţionare a şcolilor pentru săptămîna 27 septembrie-1 noiembrie vor fi analizate şi stabilite în şedinţa de vineri, 24 septembrie a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU) Neamţ.

Citește știrea

Actualitate

Budele publice, motiv de dispută între primar şi viceprimar

Știre publicată în urmă cu

în data de

Autor

■ la şedinţa de îndată primarul Leonard Achiriloaei şi viceprimarul Radu Samson s-au contrazis pe tema finanţării unui proiect de amplasare a unor toalete publice ■ proiectul a trecut cu voturile celor şase consilieri PSD ■

Convocată miercuri, 22 septembrie, ultima şedinţă de îndată a Consiliului Local, la care au fost prezenţi doar 16 din cei 21 de aleşi locali, deşi a avut doar un singur punct pe ordinea de zi, rectificarea bugetară, s-a dovedit a fi una destul de tensionată, dezvăluind faptul că între primar şi viceprimar au răbufnit, în ultima vreme o serie de dispute, legate de bugetarea unor proiecte.

Din tabăra liberalilor, prin vocea şefului Comisiei de buget finanţe, Constantin Ghica, a apărut şi un prim amendament, prin care s-a propus diminuarea unei alocări către Liceul Teologic Romano-Catolic „Sfîntul Francisc de Assisi” de la 90.000 lei la puţin peste jumătatea sumei, respectiv 50.000 lei. Un al doilea amendament a fost făcut de consilierul USR-Plus, Ionuţ Corbu, amendament care de altfel a şi declanşat scînteia disputei, dintre primar şi vicele său. Proiectul de hotărîre iniţial prevedea transferarea sumei de 150.000 lei, inclusă în buget la întocmirea acestuia, de la finanţarea amplasării unor toalete publice la alte capitole.

Primarul Leonard Achiriloaei s-a străduit să lămurească problema susţinînd că ultima decizie a fost luată ca urmare a analizei ofertelor primite.

„Retragerea a fost făcută ca urmare a analizei de preţuri. S-a făcut iniţial o estimare, asumată de toată lumea, dar ofertele finale sînt mult mai mari. Pentru toalete simple sînt la 34.000 de lei fără TVA, iar pentru persoane cu handicap – 46.000 de lei, sume mai mari decît cele prinse de noi în buget. De aceea, am căzut de acord cu viceprimarul şi colegii din Primărie să alegem varianta de a închiria. Achiziţia este o cheltuială de investiţie, iar cea de închiriere o cheltuială de servicii.

Chiar dacă am lăsa suma, achiziţia e mult mai mare decît ceea ce s-am prevăzut în buget”, a spus edilul şef. Imediat după şedinţă, viceprimarul Radu Samson a scris pe pagina de socializare faptul că „Rămîne să ne facem nevoile tot pe colţurile clădirilor”,  explicînd faptul că CL a bugetat în aprilie 150.000 lei pentru cumpărarea unei toalete publice automate, care se curăţă singure, acesta fiind un semn de civilizaţie întîlnit în alte oraşe mai mari.

„După un an de mandat nici măcar un WC n-am fost în stare să facem”

Viceprimarul Radu Samson susţine că s-ar fi înţeles cu edilul şef să amplaseze toaletele în mai multe zone ale oraşului.

„Am agreat cu domnul primar să amplasăm o asemenea toaletă în zona policlinicii, ca să fie la îndemînă şi pentru vizitatorii pacienţilor din spital. Pentru că domnul primar nu a dispus nimic în sensul ăsta, în august am cerut eu oferte de la mai multe firme şi am primit una care stă de mai mult de o lună pe biroul dumnealui. Zilele trecute i-am spus că toaletele astea se şi închiriază.

Dacă tot închiriem, i-am propus să luăm 3 astfel de WC-uri pentru că e un cost suportabil şi locuri unde e nevoie sînt în zona spitalului, la Piaţa Centrală, în parcul de la fîntînă, la Cimitir, în zona 1 Mai, etc. Printr-o rectificare bugetară adoptată azi (miercuri, 22 septembrie n.r) de CL s-au relocat banii pentru WC, pe motiv că dacă-l închiriem nu e nevoie să mai fie pe lista de investiţii. 73.000 lei s-au mutat, ca exemplu, la Clubul Sportiv Municipal pentru întreţinerea de spaţii verzi şi baze sportive, pînă la finalul anului. N-am votat noi, a găsit domnul primar sprijin pentru rectificare la colegii consilieri PSD, care au respins amendamentul nostru de menţinere a sumei pentru toaletă. Oraşe mai mici decât Romanul au cîte 4-5 WC-uri din astea.

Noi, cu banii alocaţi de jumătate de an, nu sîntem în stare să avem nici măcar unul. Am rămas cu promisiunea domnului primar că pînă la finalul anului închiriază şi amplasează WC-ul negociat. Nu e prima idee care nu se pune în practică pentru că nu e a primarului. Activitatea direcţiilor cu specific tehnic, de execuţie a lucrărilor, este coordonată de domnul primar.

Eu, ca viceprimar, nu sînt invitat la şedinţele de coordonare a acestora. În mod total inexplicabil şi nepotrivit, nici măcar arhitectul şef nu este invitat. Înţeleg că eu sînt doar viceprimar şi că alegătorii au votat în număr mai mare viziunea domnului primar, pentru oraş şi pentru conducerea primăriei, dar e deja aproape un an de mandat şi nici măcar un WC n-am fost în stare să facem”, spunea acuzator  Radu Samson.

De remarcat că la vot doar consilierii IPM şi USR au votat pentru amendamentul ca banii pentru toalete să rămînă în buget, pe lista de investiţii. Proiectul a trecut cu promisiunea de a se închiria toalete. În ultima parte a şedinţei consilierul PSD, Radu Curpăn, a intervenit la punctul diverse, aducîndu-i la cunoştinţă primarului despre apariţia, în strada Bogdan Dragoş, a unei noi probleme la reţeaua de canalizare, pe care primarul şi-a notat-o promiţînd că o va rezolva.

Citește știrea

Trending