Contactează-ne

Arhivă 2005-2017

Drept de rezidentã limitat în Slovacia

Știre publicată în urmă cu

în data de

• permisul de sedere permanentã se solicitã la sectia de politie pe raza cãreia titularul îsi are domiciliul • acesta are o valabilitate de 5 ani •

Cetãtenii români au dobîndit, de la 1 ianuarie 2007, dreptul de acces pe teritoriul Slovaciei numai pe baza cãrtii de identitate. Românii si membrii familiilor lor au dreptul de a dobîndi calitatea de rezidenti pe teritoriul slovac pentru o perioadã de pînã la 3 luni, fãrã nici o conditionare. De asemenea, pentru perioada de timp mentionatã nu este necesarã îndeplinirea vreunei formalitãti. Odatã cu aderarea României la UE, cetãtenii români si membrii familiilor lor au acces nerestrictionat pe piata fortei de muncã din Republica Slovacã, conform Departamentului pentru Muncã în Strãinãtate. Ne bucurãm de aceleasi drepturi si obligatii ca si cetãtenii slovaci sau ai celorlalte tãri membre UE. Pentru obtinerea dreptului de muncã în aceastã tarã, cetãtenii români si membrii familiilor lor au de îndeplinit anumite formalitãti, în termen de 90 de zile de la data intrãrii în Slovacia. Acestia au obligatia sã se înregistreze la sectia de politie de care apartin, dupã domiciliului din Republica Slovacã. Acolo vor depune o cerere prin care vor solicita personal permis de sedere permanentã în acest stat. La cerere se vor anexa documentul de identitate si cel de cãlãtorie (cartea de identitate, eventual si pasaportul), trei fotografii tip pasaport, precum si dovada domiciliului în Slovacia. Permisul de sedere permanentã se elibereazã în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii. Pentru început, acesta are o valabilitate de 5 ani, iar dupã expirare, la cerere, se elibereazã pentru o perioadã de 10 ani. Solicitantului i se comunicã decizia în termen de 30 de zile, dupã care se poate prezenta pentru ridicarea permisului de sedere permanentã. În cazul în care persoana doreste sã îsi întrerupã sederea pe teritoriul slovac pentru o perioadã mai lungã, este obligatã sã înstiinteze din timp unitatea de politie de care apartin. Tot de la sectia de politie de care apartin cu domiciliul în Slovacia, cetãtenii români trebuie sã cearã permisul de sedere în scop lucrativ. La oficiul fortelor de muncã din localitatea în care îsi au domiciliul în Slovacia, românii vor completa un card de evidentã. Membrii de familie ai românilor au obligatia sã se înregistreze la politie, unde vor depune o cerere prin care solicitã personal permis de sedere permanentã în acest stat. La cerere se vor anexa documentele enumerate anterior, plus un act care sã ateste calitatea de membru de familie al cetãteanului UE, declaratie pe proprie rãspundere cã se aflã în întretinerea acestuia (nu este valabil pentru sot, ori copilul sub 21 de ani), dovada domiciliului în Republica Slovacã, dovada încheierii asigurãrii de sãnãtate pe teritoriul strãin si adeverintã medicalã din care sã rezulte cã nu suferã de nici o boalã infectioasã, datatã cu cel mult 90 de zile în urmã. De asemenea, tot acolo va solicita si permisul de sedere în scop lucrativ, iar la oficiul fortelor de muncã din localitatea în care are domiciliul în Slovacia va completa un card de evidentã. Permisul de sedere permanentã se acordã si strãinilor care nu au cetãtenia unui stat membru UE, dar apartin familiei unui cetãtean român detinãtor al unui permis de sedere permanentã, dacã prezenta acestora nu amenintã siguranta statului si ordinea publicã.

Citește știrea
Postează comentariu

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Advertisement
Trending