Contactează-ne

Administrație

DISPOZIŢIE Privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamţ în şedinţă extraordinară

Știre publicată în urmă cu

în data de

          În conformitate cu prevederile art.3 alin. 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997, „prin autonomie locală se înţelege dreptul şi capacitatea efectivă ale autorităţilor administraţiei publice locale de a soluţiona şi de a gestiona, în cadrul legii, în nume propriu şi în interesul populaţiei locale, o parte importantă a treburilor publice”;

În temeiul dispoziţiilor art. 133 alin. 2 lit.a), art. 134 alin. 4), alin. 5 lit.a²), art. 135 alin. 1, alin. 3 și alin.4 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

DISPUN:

 

Art.1 – Se convoacă în ședinţă extraordinară Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamţ, pentru data de 19.02.2021 – ora 13:00, desfășurată în sala de festivități a Colegiului Național Petru Rareș, din str. Ştefan cel Mare nr. 4 – 8.

Art.2 – Proiectele de hotărâre sunt cuprinse în proiectul ordinii de zi, anexă la prezenta.

Art.3 – Consilierii locali pot formula și depune amendamente la proiectele de hotărâre până la data ședinței Consiliului Local.

Art.4 – Materialele înscrise pe ordinea de zi vor fi transmise în format electronic pe adresa de e-mail pusă la dispoziția consilierilor locali.

Art.5 – Secretarul General al Municipiului Piatra Neamţ va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prezentei.

 

PRIMAR,

Andrei CARABELEA

 

CONTRASEMNEAZĂ,

Secretarul General al  Municipiului,

                                                                                             OANA SÂRBU

 

 

Nr.  235

Din _19.02.2021_

                                                                                                           

 

 

Anexă la Dispoziția Primarului nr. 235 din 19.02.2021

 

Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare a

Consiliului Local din data de 19.02.2021

 

 

  1. PROIECTE DE HOTĂRÂRE:

           1.HOTĂRÂREprivind alocarea sumei de 30.000 lei Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț, pentru organizarea centrelor de vaccinareîmpotriva COVID-19 și completarea HCL nr.21/28.01.2021;

  • iniţiator – Primar Andrei Carabelea

2.HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului ”Dezvoltarea unei facilități recreaționale și de vizitare în Parcul Pădure Cozla Piatra Neamț, pentru încurajarea unei vieți active”;

  • iniţiator –– Primar Andrei Carabelea

          3.HOTĂRÂREprivind alegerea unui viceprimar;

  • iniţiator – Primar Andrei Carabelea

 

 

Informări – Întrebări – Interpelări adresate executivului

 

 

Secretarul General al Municipiului,

Oana SÂRBU

Citește știrea
Postează comentariu

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Actualitate

Criza apei: Primăria pune tunurile pe Apa Serv şi CJ

Știre publicată în urmă cu

în data de

Autor

■ Romanul a rămas în 2021 peste 20 de zile fără apă din cauza avarilor majore ■ pierderile au fost substanţiale şi sînt plătite de noi toţi ■ reprezerntanţii Primăriei Roman s-au întâlnit cu şefii Apa Serv ■ s-au stabilit, de principiu, obligaţiile asumate de companie şi de municipalitate, ca proprietară a reţelelor de distribuţie ■ primarul susţine că Romanul a fost discriminat la rectificarea bugetară, pentru că a primit din partea Consiliului Judeţean zero lei, asta în timp ce la Tîrgu Neamţ s-au alocat 27 milioane lei ■

Conform monitorizării realizate de Direcţia Tehnică din Primăria Roman în cursul anului 2021 romaşcanii au avut întreruptă apa, din cauza avariilor, timp de 20 de zile, cu neplăcerile respective şi cu pierderile aferente suportate indirect de către noi, toţi. Urmare a numeroaselor avarii apărute la Roman în ultima vreme, la solicitatea Primăriei Roman joi, 16 septembrie, s-a organizat o întîlnire cu managementul companiei ApaServ, pentru a se pune cărţile pe masă şi a se vedea concret care sînt obligaţiile asumate atît de operator, cît şi de municipalitate.

În conferinţa de presă de vineri, 17 septembrie, primarul municipiului Roman a prezentat jurnaliştilor principalele concluzii ale întîlnirii de lucru amintite. ” Întîlnirea am convocat-o ca urmare a multiplelor avarii apărute la Roman în ultima vreme, începînd cu cea de pe strada Tineretului. Am fost asiguraţi de conducerea companiei că, la momentul reluării furnizării cu apă, după remedierea avariilor, s-a ţinut cont de presiunea graduală, cerută de normele tehnice şi cu toate acestea reţeaua a cedat, ducînd la acele avarii, în lanţ.

La discuţiile avute reprezentanţii companiei au venit cu o listă de 8 priorităţi, asumate de ei. E vorba de: partea de captare pe tronsoanele 1 şi 2, reabilitarea tronsonului din zona Autogării, înlocuirea conductelor de transport din zona Anton Pann, înlocuirea reţelei din zona Libertăţii( Femina n.r), unde a avut loc una din avariile grele de săptămîna anterioară şi înlocuirea căminelor cu vană de la staţia de repompare 1 şi 2, cele două rezervoare avînd nevoie de vane şi debitmetre, precum şi efectuarea sectorizării în patru puncte.

În urma discuţiilor avute am constatat, însă că priorităţile lor diferă de ale noastre, pentru că, în timp ce compania e interesată de reţeaua de aducţiune, pe partea de rezervă, noi sîntem interesaţi de partea de sectorizare şi înlocuire a reţelelor pentru a se putea izola partea cu avarii şi pentru ca debitmetrele să indice zonele cu pierderi. În urma discuţiilor am reuşit, însă, să convenim modul de lucru al fiecărei părţi în perioada următoare.

Astfel s-a stabilit ca ApaServ să intervină în zona de captare de la Pildeştri, unde am fost informaţi că s-a demarat deja procedura de achiziţie a materialelor. Apoi se va înlocui conducta de pe strada Libertăţii, unde există, aşa cum s-a văzut, o problemă majoră” a declarat primarul Leonard Achiriloaei.

Romanul discriminat, pe criterii politice

Primăria Roman şi-a asumat investiţii în partea de sectorizare, unde deja a făcut această operaţie în câteva zone, respectiv în Cartierul Muncitoresc, în cartierele Favorit, Lipovenesc, Nicolae Bălcescu, Danubiana şi Dedeman -Gară. „Viitoarele lucrări de sectorizare se vor realiza din fonduri ale bugetului local.

Compania ne-a informat că va face anul acesta proiectul de înlocuire a reţelelor din strada Anton Pann, urmînd ca în 2022 să se treacă la efectuarea lucrării propriu-zise. La Staţia de repompare 1 şi 2 însă există probleme în sensul că nu există fonduri pentru realizarea investiţiei anul acesta.

Noi am solicitat întrunirea CA al companiei şi luarea unor decizii care să fie supuse aprobării conducerii Consiliului Judeţean, în subordinea căruia se află ApaServ, pentru ca cele 8 priorităţi asumate de companie să şi poată fi rezolvate. în cel mai scurt timp posibil” , a declarat primarul Leonard Achiriloaei. Acesta a reamintit şi faptul că Primăria Roman ar urma să primească o redevenţă de 1, 9 milioane lei, sumă pe care doreşte să o investească în totalitate în înlocuirea de reţele.

Primarul a spus că ApaServ a realizat lucrări în Roman de doar 830 mii lei, în zona Toma Stelian, Favorit, Roman-Muşat, Ştefan cel Mare. „Noi am insistat să se găsească resurse pentru că am reamintit faptul că Primăria a reuşit înlocuirea a 35% din aceste reţele în zonele: Petru Rareş, cartier Nicolae Bălcescu, Cuza Vodă şi zonele adiacente, în valoare de 2,8 milioane lei, cofinanţare a proiectului european, prin PID. Şi prin Administraţia Fondului de Mediu s-au realizat investiţii de 1,3 milioane în cartierul Nicolae Bălcescu, tot prin cofinanţare. Compania a realizat investiţii la Roman la Staţia de Epurare şi pe zona de canalizare. Am atras atenţia că nimeni nu stă pe roze cu fondurile şi e de datoria lor să meargă la conducerea CJ să prezinte situaţia.

Am arătat faptul că la ultima rectificare bugetară Romanul a primit zero lei, în timp ce la Tîrgu Neam s-a alocat suma de 1,2 milioane, din cota 6% care ar fi trebuit distribuită echitabil. De altfel, încă de la începutul anului am solicitat CJ fonduri pentru Spitalul Municipal, în vederea reabilitării Policlinicii, ştiut fiind că Romanul a dus greul în timpul pandemiei de coronavirus şi că acest spital asigură, în mod curent, de ani de zile îngrijirea a peste 200.000 de nemţeni, care locuiesc în Zona Metropolitană”, a mai precizat primarul municipiului Roman, Leonard Achiriloaei.

Citește știrea

Actualitate

Demersuri pentru modernizarea unor drumuri prin programul Anghel Saligny, sub Cetate

Știre publicată în urmă cu

în data de

Autor

■ pe listă ar fi 31 de străzi, în lungime totală de circa 15 km ■ lungimea totală a arterelor rutiere din Târgu Neamţ este de 96,82 km, 35,07% fiind modernizate şi 64,93%, nemodernizate ■

Modernizarea străzilor din Târgu-Neamţ a revenit pe agenda de lucru a autorităţilor locale, care încearcă să obţină finanţări pentru continuarea procesului de asfaltare în contextul lansării de către guvernanţi a programului naţional de investiţii Anghel Saligny. Sunt vizate acum 31 de artere rutiere în lungime totală de circa 15 km, obiectivele de investiţii fiind supuse recent aprobării Consiliului Local, pentru a putea fi demarate procedurile de depunere a documentaţiilor.

Pe listă ar fi străzile: Ana Ipătescu, Pr.Vasile Ignătescu, Eternităţii, B.P.Haşdeu, Crizentemei, Aprodu Purice, Griviţei, Sf.Lazăr, Siret, Blebei(accesul pentru blocurile de locuinţe sociale aflate în construcţie), Hugo Schwab, strada Verde, Vultur, George Coşbuc, Dimitrie Ulea, profesor Gr.Ungureanu, Munteni, Crîngului, Biruinţei, Panduri, Cetăţii, Ciprian Porumbescu, Vînătorului, Ogoarelor, Plăieşu, Vadului, Bistriţei, Crinului, Hangului, Macului, Teiului, Valea Seacă. A fost efectuată şi o radiografie a situaţiei actuale,ataşată proiectelor de hotărîre. Potrivit documentaţiei aferente proiectelor de hotărîre, lungimea totală a străzilor din Târgu Neamţ este de circa 97 km, proporţia celor modernizate fiind de 35,07%, iar a celor nemodernizate, de 64,93%.

Cele mai multe artere, însumînd aproape 82 km, sunt în administrarea primăriei, iar restul ţin de Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Iaşi.

,,Gradul de modernizare al străzilor este destul de redus. Orasul Târgu Neamţ face demersuri de revitalizare, prin reabilitarea infrastructurii stradale şi a utilităţilor publice. Asigurarea acestor condiţii va permite valorificarea şi conservarea patrimoniului istoric, contribuind la promovarea oraşului Târgu Neamţ ca oraş turistic, cu efecte pozitive asupra dezvoltării economice şi atractivităţii zonei. În prezent, circulaţia pe străzile din oraş se desfăşoară cu dificultate, elementele constructive caracteristice ale străzilor fiind necorespunzătoare pentru străzi din mediul urban.

Situaţia precară a străzilor din Târgu Neamţ a creat o serie de efecte negative, cele mai semnificative fiind: accesul îngreunat la principalele obiective economice, sociale, cuturale; lipsa de interes din partea unor investitori în dezvoltarea activităţii economice din zonă; desfăşurarea cu greutate a învăţămîntului, educaţiei, generînd în foarte multe situaţii abandonul şcolar şi non frecvenţa la cursuri; lipsa legăturilor cu principalele căi rutiere şi alte căi de transport; accesul îngreunat către agenţii economici, zonele turistice, spre investiţiile sociale şi cele finanţate din fonduri europene; lipsa de interes pentru stabilirea în oraş a personalului didactic, medical etc; neatractivitate din partea locuitorilor de a se stabili şi construi locuinţe; acces dificil al mijloacelor de intervenţie în caz de urgenţă: salvare, pompieri etc”, menţionează specialiştii primăriei.

Pe lîngă proiectele privind modernizarea străzilor, în aceeaşi şedinţă a legislativului tîrgnemţean au fost dezbătute şi alte subiecte, cum ar fi cel legat de revizuirea programului multianual de investiţii şi a graficului de eşalonare financiară. La alte puncte s-a cerut aprobarea participanţilor pentru cheltuielile legate de proiectul ,,Intervenţii în vederea eficientizării energetice – Bloc 1, Bloc 2, Bloc 3, Bloc C1, Bloc M4 – oraş Târgu Neamţ”, precum şi pentru obiectivul de investiţii ,,Reţea gaze naturale presiune redusă strada Băile Oglinzi”. A fost cerut acordul consilierilor şi pentru modificarea componenţei comisiei de soluţionare a contestaţiilor depuse la repartizarea unor locuinţe ANL.

Citește știrea

Actualitate

Localitate din Neamţ în scenariul roşu

Știre publicată în urmă cu

în data de

■ în Tupilaţi rata de infectare este de 6,12 la mie

Localitatea Tupilaţi a intrat în scenariul roşu, cu o incidenţă a noilor cazuri de Covid de 6,12 la mia de locuitori, în ultimele 14 zile. Ca urmare, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă a trecut la aplicarea interdicţiilor: fără nunţi, botezuri, activităţi sportive, mers la restaurante, cafenele şi terase, baruri, cluburi, discoteci, etc.

În plus se interzice şi circulaţia persoanelor în zilele de vineri, sâmbătă şi duminică, în intervalul orar 20-5, cu excepţiile deja cunoscute: interes de serviciu, pentru îngrijirea stării de sănătate etc. Alte şase localităţi din Neamţ sunt în scenariul galben: Doljeşti, Ţibucani, Sagna, Piatra Şoimului, Vânători-Neamţ şi  Săbăoani.

Citește știrea

Trending