Contactează-ne

Actualitate

DISPOZIŢIE

Știre publicată în urmă cu

în data de

DISPOZIŢIE Privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamţ în şedinţă extraordinară cu convocare de îndată

În conformitate cu prevederile art.3 alin. 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997, „prin autonomie locală se înţelege dreptul şi capacitatea efectivă ale autorităţilor administraţiei publice locale de a soluţiona şi de a gestiona, în cadrul legii, în nume propriu şi în interesul populaţiei locale, o parte importantă a treburilor publice”; În temeiul dispoziţiilor art. 133 alin. 2 lit.a), art.134 alin.3) lit.b), alin. 5 lit.a²), art. 135 alin. 1, alin.3 și alin.4 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

DISPUN:

Art.1 – Se convoacă de îndată în ședinţă extraordinară Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamţ, pentru data de 24.11.2023 – ora 13:00, desfășurată în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Piatra Neamţ, din str. Ştefan cel Mare nr. 6 – 8. Consilierii locali pot participa la ședință și prin utilizarea mijloacelor electronice, conform prevederilor art.137 alin. 1 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. Art.2 – Proiectul de hotărâre este cuprins în proiectul ordinii de zi, anexă la prezenta. Art.3 – Consilierii locali pot formula și depune amendamente la proiectele de hotărâre până la data ședinței Consiliului Local. Art.4 – Materialul înscris pe ordinea de zi va fi transmis în format electronic pe adresa de e- mail a consilierilor locali. Art.5 – Secretarul General al Municipiului Piatra Neamţ va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prezentei.

PRIMAR, Andrei CARABELEA CONTRASEMNEAZĂ, Secretarul General al Municipiului, Oana Roxana CATZAITI

Nr. 3039 Din 23.11.2023 SAPL/Ds.II/NP/4 ex/23.11.2023

Anexă la Dispoziția Primarului nr.3039 din 23.11.2023

 

Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local din data de 24.11.2023

 

I. PROIECT DE HOTĂRÂRE:

  1. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.167 din 22.06.2023 privind aprobarea proiectului „Implementare sistem de management inteligent al traficului în Municipiul Piatra Neamț”, cod SMIS 1266028 și a cheltuielilor necesare implementării acestuia;

– iniţiator – Primar Andrei Carabelea

II. Informări – Întrebări – Interpelări adresate executivului

 

 

Secretarul General al Municipiului, Oana Roxana Catzaiti

Citește știrea
Postează comentariu

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Advertisement
Trending