Contactează-ne

Actualitate

Depunerea declaraţiilor la Finanţe, este ultima zi

Știre publicată în urmă cu

în data de

Patronii nemţeni mai pot depune numai astăzi, 25 februarie, la Administraţia Judeţeană a Finaţelor Publice declaraţiile aferente lunii ianuarie 2019. Finanţiştii aşteaptă de la angajatori declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat – formularul 100, precum şi formularul 101, declararea şi plata impozitului pe profit pe anul precedent, aceasta fiind obligaţia organizaţiilor nonprofit dar şi a contribuabililor care obţin venituri majoritare din agricultură. Nu trebuie uitat de formularul 112, declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, pentru luna precedentă. Sînt vizate persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sînt asimilate acestora, precum şi persoanele fizice care realizează în România venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din state care nu intră sub incidenţa legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România e parte. Mai e nevoie de declaraţia privind veniturile sub formă de salarii şi asimilate salariilor din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România pentru luna precedentă – formularul 224, decontului de taxă pe valoarea adaugată – formularul 300, precum şi decontului special de taxa pe valoarea adaugată pentru luna precedentă – formularul 301. Mediul de afaceri trebuie să aibă în vedere cererea privind utilizarea ca perioadă fiscală pentru tva a semestrului sau anului calendaristic pentru anul curent – formularul 306, dar şi declaraţia privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adaugată – formularul 307, sau declaraţia privind taxa pe valoarea adaugata datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de tva a fost anulat – formularul 311. Ultimele dar nu cele din urmă sînt declaraţia recapitulativă privind livrările, achiziţiile, prestările intracomunitare de bunuri pentru luna precedentă – formularul 390 VIES şi plata impozitului reţinut la sursă în luna precedentă pentru venituri din drepturi de proprietate intelectuală, din premii şi jocuri de noroc, venituri obţinute de nerezidenţi şi venituri din alte surse. Nu trebuie uitat de depunerea notificării pentru încetarea aplicării sistemului tva la încasare – formularul 097.

Advertisement
Trending