Contactează-ne

Arhivă 2005-2017

DASCÃLI MEDIOCRI, DASCÃLI REPETENÞI

Știre publicată în urmă cu

în data de

• 362 de candidati la titularizare nu au reusit sã ia peste 6,99 • 114 n-au luat nici nota 5 • 744 de cadrele didactice au primit peste 7, dar nu încap toate pe posturile titularizabile din judet •

Rezultatele înregistrate de dascãli la examenul de titularizare, din aceastã varã, scot în evidentã faptul cã nu întotdeauna oamenii de la catedrã chiar sînt niste profesionisti si reprezintã modele pentru cei care stau în bãnci. Este adevãrat cã e greu de obtinut o notã mare la mai toate examenele, dar parcã atunci cînd un dascãl pretendent la un post titularizabil nu reuseste sã ia nici un cinci rusinos, situatia este de-a dreptul jenantã. În judet, la începutul sãptãmînii trecute, s-au întrecut pentru a se titulariza pe un post 1.079 de cadre didactice nemtene. Toatã agitatia celor aproape 1.100 de dascãli este pentru obtinerea cîte unui post din cele 381 titularizabile în Neamt si a circa 1.500 – netitularizabile. Cele mai multe catedre pentru titularizare sînt la limba românã – 60 la numãr, apoi la limba englezã – 40, si limba francezã – 37. Si educatoarele si învãtãtorii au mai multe posturi la dispozitie: 42 în învãtãmîntul prescolar si 34 în cel primar. Cea mai crîncenã luptã s-a dat pentru obtinerea unei catedre de matematicã, ori chimie, unde posturile titularizabile pot fi numãrate pe degete. Dascãlii care au obtinut peste 7 se vor titulariza computerizat, în ordinea descrescãtoare a mediilor, în data de 28 iulie, adicã la sfîrsitul actualei sãptãmîni. Cei care au obtinut, în urma concursului de sãptãmîna trecutã, cel putin 5 si care solicitã detasare la cerere vor fi repartizati computerizat, în ordinea descrescãtoare a mediilor, pe posturi sau catedre vacante.

114 cadre didactice repetente

În urmã cu cîteva luni, si-au anuntat intentia de a participa la concursul de titularizare, din iulie, 1.277 de cadre didactice, dar, între timp, s-au mai rãzgîndit si, la sustinerea probelor, s-au prezentat 1.079 de dascãli, 198 „pierzîndu-se pe drum“. Dintre cei care au dat tezã, 114 dascãli au sfîrsit rusinos, fiind declarati respinsi pentru cã nu au fãcut nici de-un cinci. Alti 362 au demonstrat cã volumul cunostintelor acumulate este de nivelul 5 – 6,99, adicã pot fi declarati mediocri. Chiar si cu aceste note, ei pot ocupa o catedrã vacantã, dar fãrã a avea pretentia titularizãrii. Cei mai fericiti sînt alti 744 de oameni de la catedrã care au luat între 7 si 9,99. Acestia au sanse de a se titulariza, dar depinde de numãrul de locuri libere disponibile pentru care au optat. Fãrã a avea pretentia cã notele date pe tezele candidatilor la titularizare reflectã întru totul pregãtirea lor profesionalã, putem spune cã, la primul centru de examen, unde s-au prezentat cei care vor sã predea limba românã, matematica, stiintele tehnice, informatica si învãtãmîntul special, 181 de candidati se dovedesc a fi mediocri, pentru cã au luat note între 5 si 6,99, iar 230 au luat peste 7. La al doilea centru, unde s-au prezentat profesorii de educatie fizicã si sport, educatie plasticã, arte plastice si educatie muzicalã, din 66 prezenti, 9 n-au luat nici cinci. 30 de candidati au obtinut între 5 si 6,99, iar 27 – între 7 si 9,99. O figurã bunã au fãcut candidatii de la al treilea centru de examen, unde au fost doar 6 respinsi, 74 au luat între 5 si 6,99, iar 238 au obtinut peste 7. Acestia sînt profesorii care vor preda educatia tehnologicã, tehnologii si maistrii instructori. Cele mai frumoase rezultate s-au înregistrat la centrul de examen nr. 4, unde s-au prezentat învãtãtorii si educatoarele. Din 330 de prezenti, unul a fost eliminat, trei au fost respinsi, 77 au primit între 5 si 6,99, iar 249 s-ar putea titulariza dacã ar fi posturi libere, pentru cã au luat peste 7.

Româna n-are cãutare nici în acest an

Inspectorul scolar general adjunct Maria Rusu a declarat cã notele luate la titularizare, în acest an, se încadreazã în limitele obisnuite. „M-am uitat la notele acordate la titularizarea din aceastã varã si nu mi se par nici foarte mici, nici foarte mari. Existã discipline la care s-a luat si 9,90, si 9,95… Faptul cã nu sînt foarte multe note sub cinci reflectã gradul de pregãtire a cadrelor didactice. Si în anul scolar 2006-2007 vor exista discipline cu defecit de cadre didactice. Avem 1.292 de cereri de înscriere pe 1.800 de posturi vacante, pentru titularizare si suplinire. Cele mai multe posturi libere sînt la limba românã si limbile strãine. Cred cã absolventii de limbi strãine preferã altã alternativã decît catedra, aleg locuri de muncã unde le sînt de folos limbile strãine cunoscute si unde sînt mai bine plãtiti. De altfel, limba românã nu este o specializare strictã, ci se studiazã în paralel cu o limbã strãinã si asa se explicã deficitul de dascãli de la cele douã discipline. Învãtãmîntul este un domeniu în care consumul psihic este foarte mare si nu este stimulat financiar“, a precizat inspectorul scolar general adjunct Maria Rusu.

Graficul titularizãrilor

Neamtul este unul dintre cele opt judete din tarã considerate pilot în ceea ce priveste aplicarea unor noi normative în domeniul educational, motiv pentru care titularizarea se desfãsoarã altfel decît în alte zone. Astfel, educatoarele se vor titulariza pe 7 august, la ora 8.30, la Scoala nr. 3 din Piatra Neamt, învãtãtorii – în aceeasi zi si în acelasi loc, la ora 15. Profesorii care vor sã predea limbã si comunicare se vor titulariza pe 8 august, la ora 8.30, la Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu“, iar dascãlii de matematicã si stiinte – pe data de 8 august, la ora 12, tot aici. Profesorii de informaticã, tehnologia informatiei, comunicare si tehnologia asistatã pe calculator se vor titulariza în aceeasi zi, la ora 12.30, la acelasi liceu, în acelasi centru. Tot pe 8 august, la Colegiul „Gheorghe Cartianu“, dar la ora 16, urmeazã profesorii care vor preda disciplina om si societate, iar dascãlii din cadrul învãtãmîntului special, cu o orã mai tîrziu. Pe 9 august, se vor împãrti posturile pentru profesorii de educatie fizicã si sport, la ora 8.30, la Scoala „Elena Cuza“. La 11.30, în aceeasi unitate de învãtãmînt, vor primi catedre profesorii de educatie plasticã si arte plastice, iar la 12 – cei de educatie muzicalã si specialitãti muzicale. Profesorii de educatie tehnologicã se vor titulariza pe 10 august, la ora 8.30, la Colegiul Tehnic Forestier Piatra Neamt. Tehnologii se vor titulariza în aceeasi zi si în acelasi loc, cu o orã mai tîrziu, iar cei care vor preda instruirea practicã, la ora 11.

Citește știrea
Postează comentariu

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Advertisement
Trending