Contactează-ne

Actualitate

D I S P O Z I Ţ I E PRIMARIA PIATRA-NEAMŢ

Știre publicată în urmă cu

în data de

D I S P O Z I Ţ I E

privind închiderea circulaţiei rutiere pe str. Borzoghean, pe sectorul de drum cuprins între intersecțiile cu str. Eroilor și str. Ștefan cel Mare din Municipiul Piatra-Neamţ

 

           În temeiul prevederilor art. 3 alin. 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997, „prin autonomie locală se înţelege dreptul şi capacitatea efectivă ale autorităţilor administraţiei publice locale de a soluționa şi de a gestiona, în cadrul legii, în nume propriu şi în interesul populaţiei locale, o parte importantă a treburilor publice”;

În conformitate cu prevederile art.5, alin.7, din OUG nr.195/2002, privind circulația pe drumurile publice,

PRIMARUL MUNICIPIULUI PIATRA-NEAMŢ

 

Având în vedere avizul favorabil al Biroului Rutier din cadrul Poliţiei Municipiului Piatra-Neamţ nr.298277 din 11.08.2023 înregistrat la sediul instituţiei noastre cu nr. 33158 din 11.08.2023,

În baza Referatului înregistrat sub nr.33159 din 11.08.2023, prin care Direcția Patrimoniu – Compartimentul Autorizări Comerciale şi Transport propune închiderea circulaţiei rutiere pe strada Borzoghean, pe sectorul de drum cuprins între intersecțiile cu str. Eroilor și str. Ștefan cel Mare din Municipiul Piatra-Neamţ, în vederea desfășurării în bune condiții a măsurilor de ordine prilejuite de meciul de fotbal ce va avea loc pe stadionul din Municipiul Piatra-Neamț,

şi în conformitate cu prevederile art. 155, alin.1  lit.(d), alin.5 lit.(a) şi ale art.196 alin.1 lit.(b) din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ,

D I S P U N

ART. 1 – Se închide circulaţia rutieră pe str. Borzoghean, pe sectorul de drum cuprins între intersecțiile cu str. Eroilor și str. Ștefan cel Mare, din Municipiul Piatra-Neamţ în data de 13.08.2023 orele 08.00-15.00, condiționat de respectarea prevederilor avizului Poliţiei Municipiului Piatra-Neamţ nr.298277 din 11.08.2023.

ART. 2 – Asigurarea semnalizării rutiere se face de către S.C. Publiserv S.A. iar Biroul Rutier din cadrul Poliţiei Municipiului Piatra-Neamţ şi Poliţia Locală Piatra-Neamţ vor pune în aplicare prevederile prezentei.

ART. 3 – Serviciul Administraţie Publică Locală va înregistra prezenta dispoziţie şi o va comunica Prefectului Judeţului Neamţ în vederea exercitării controlului de legalitate şi Direcţiei Patrimoniu, pentru luare la cunostinţă, precum şi comunicare către Biroul Rutier din cadrul Poliţiei Municipiului Piatra-Neamţ, Poliţiei Locale a Municipiului Piatra-Neamţ, S.C. Publiserv S.A. și A.C.S.M Ceahlăul Piatra-Neamț.

 

PRIMAR                                                             Contrasemnează

Andrei CARABELEA                        SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

Oana-Roxana CATZAITI

 

 

 

Nr. 2236

Din 11.08.2023

Citește știrea
Postează comentariu

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Advertisement
Trending