Contactează-ne

Actualitate

D I S P O Z I Ţ I E

Știre publicată în urmă cu

în data de

D I S P O Z I Ţ I E

privind restricționarea circulaţiei rutiere pe traseul Platou Curtea Domnească – Str. V. A. Urechia – Piața Ștefan cel Mare – Str. Orhei – Str. Mihai Viteazu – Str. Petru Rareș – Str. Ștefan cel Mare – Str. Eorilor –– Str. Ștefan cel Mare – Platou Curtea Domnească din Municipiul Piatra-Neamţ

 

           În temeiul prevederilor art. 3 alin. 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997, „prin autonomie locală se înţelege dreptul şi capacitatea efectivă ale autorităţilor administraţiei publice locale de a soluționa şi de a gestiona, în cadrul legii, în nume propriu şi în interesul populaţiei locale, o parte importantă a treburilor publice”;

În conformitate cu prevederile art.5 alin.7) din O.U.G. nr.195/2002, privind circulația pe drumurile publice,

PRIMARUL MUNICIPIULUI PIATRA-NEAMŢ

 

Având în vedere avizul favorabil al Biroului Rutier din cadrul Poliţiei Municipiului Piatra-Neamţ nr.  601361 din 31.05.2024, înregistrat la sediul instituţiei noastre cu nr. 22064 din 31.05.2024;

În baza Referatului înregistrat sub nr. 22066 din 31.05.2024, prin care Direcția Urbanism – Compartimentul Autorizări Comerciale şi Transport, propune restricționarea circulaţiei rutiere pe traseul Platou Curtea Domnească – Str. V. A. Urechia – Piața Ștefan cel Mare – Str. Orhei – Str. Mihai Viteazu – Str. Petru Rareș – Str. Ștefan cel Mare – Str. Eorilor –– Str. Ștefan cel Mare – Platou Curtea Domnească din Municipiul Piatra-Neamţ, în vederea desfășurării evenimentului ”Caravana Piatra pe bicicletă”,

şi în conformitate cu prevederile art. 155 alin.1 lit.(d) alin.5 lit.(a) şi ale art.196 alin.1 lit.(b) din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ,

D I S P U N

ART. 1 – Se restricționează circulaţia rutieră pe traseul Platou Curtea Domnească – Str. V. A. Urechia – Piața Ștefan cel Mare – Str. Orhei – Str. Mihai Viteazu – Str. Petru Rareș – Str. Ștefan cel Mare – Str. Eorilor –– Str. Ștefan cel Mare – Platou Curtea Domnească din Municipiul Piatra-Neamţ, în data de 02.06.2024, în intervalul orar 17:00 – 18:00, condiționat de respectarea prevederilor avizului Poliţiei Municipiului Piatra-Neamţ, Biroul Rutier nr.                  din 31.05.2024.

ART. 2 – Biroul Rutier din cadrul Poliţiei Municipiului Piatra- Neamţ şi Poliţia Locală Piatra- Neamţ vor pune în aplicare prevederile prezentei.

ART. 3 – Serviciul Administraţie Publică Locală va înregistra prezenta dispoziţie şi o va comunica Prefectului Judeţului Neamţ în vederea exercitării controlului de legalitate şi Direcţiei Urbanism, pentru luare la cunostinţă, precum şi comunicare către Biroul Rutier din cadrul Poliţiei Municipiului Piatra-Neamţ, Poliţiei Locale a Municipiului Piatra-Neamţ  pentru ducerea la îndeplinire.

 

 

PRIMAR                                                             Contrasemnează

Andrei CARABELEA                        SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

Oana-Roxana CATZAITI

 

 

Nr. 1158

Din 31.05.2024

Citește știrea
Postează comentariu

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Advertisement
Trending