Contactează-ne

Actualitate

D I S P O Z I Ţ I E

Știre publicată în urmă cu

în data de

ROMÂNIA JUDEŢUL NEAMŢ PRIMARUL MUNICIPIULUI PIATRA-NEAMŢ

 

 

 

D I S P O Z I Ţ I E privind restricționarea circulaţiei rutiere pe traseul Aleea Parc Cozla – Platou Colibele Haiducilor din Municipiul Piatra-Neamţ

În temeiul prevederilor art. 3 alin. 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997, „prin autonomie locală se înţelege dreptul şi capacitatea efectivă ale autorităţilor administraţiei publice locale de a soluționa şi de a gestiona, în cadrul legii, în nume propriu şi în interesul populaţiei locale, o parte importantă a treburilor publice”; În conformitate cu prevederile art.5, alin.7, din OUG nr.195/2002, privind circulația pe drumurile publice, PRIMARUL MUNICIPIULUI PIATRA-NEAMŢ

Având în vedere avizul favorabil al Biroului Rutier din cadrul Poliţiei Municipiului Piatra-Neamţ nr.298323 din 24.08.2023 înregistrat la sediul instituției noastre cu nr. 34792 din 24.08.2023, În baza Referatului înregistrat sub nr.34792 din 24.08.2023, prin care Direcția Patrimoniu – Compartiment Autorizări Comerciale şi Transport propune restricționarea circulaţiei autovehiculelor pe traseul Aleea Parc Cozla – Platou Colibele Haiducilor din Municipiul Piatra-Neamţ, în vederea desfășurării evenimentului ”TARE CA PIATRA”. şi în conformitate cu prevederile art. 155, alin.1 lit.(d), alin.5 lit.(a) şi ale art.196 alin.1 lit.(b) din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ, D I S P U N ART. 1 – Se restricționează circulaţia rutieră pe traseul Aleea Parc Cozla – Platou Colibele Haiducilor din Municipiul Piatra-Neamţ în data de 25.08.2023 și 26.08.2023 în intervalul orar 09.00 – 19.00, condiționat de respectarea prevederilor avizului Poliţiei Municipiului Piatra-Neamţ nr.298323 din 24.08.2023. ART. 2 –Biroul Rutier din cadrul Poliţiei Municipiului Piatra-Neamţ şi Poliţia Locală Piatra-Neamţ vor pune în aplicare prevederile prezentei. ART. 3 – Serviciul Administraţie Publică Locală va înregistra prezenta dispoziţie şi o va comunica Prefectului Judeţului Neamţ, în vederea exercitării controlului de legalitate şi Direcţiei Patrimoniu, pentru luarea la cunostinţă, aducerea la îndeplinire şi comunicare către Biroul Rutier din cadrul Poliţiei Municipiului Piatra-Neamţ și Poliţia Locală Piatra-Neamţ.

PRIMAR Contrasemnează Andrei CARABELEA SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI Oana CATZAITI

Nr.2286 Din 24.08.2023

 

 

Citește știrea
Postează comentariu

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Advertisement
Trending