Contactează-ne

Actualitate

Curtea de Conturi, ce a mai descoperit la Neamţ

Știre publicată în urmă cu

în data de

■ în raportul de control se arată că posibile abateri ar fi la Direcţia de Sănătate, Ambulanţă şi Direcţia de Protecţie Socială ■ diverse sume de bani ar fi fost date ca supliment de risc, deşi nu era cazul ■

Aşa cum se ştie, Curtea de Conturi, a realizat, la solicitarea Parlamentului, un control privind gestionarea resurselor publice în perioada stării de urgenţă.

La solicitarea Monitorul instituţia ne-a remis constatările, fiind evidenţiate neconformităţile găsite în unităţi bugetate de stat. Monitorul a relatat, într-un articol anterior, neregulile găsite la CJ Iaşi şi CJ Neamţ în ceea ce priveşte proiectul Spitalului Mobil Covid 19 Leţcani Regiunea Nord Est România, nefuncţional nici la această dată, prin Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Euronest.

În acest articol vom evidenţia alte nereguli descoperite de inspectorii Curţii de Conturi în Neamţ. Astfel, conform documentului amintit, s-au găsit neconformităţi şi legate de nerespectarea prevederilor privind modul de înregistrare a consumurilor reactivilor, ceea ce a condus la neînregistrarea stocului real la Direcţia de Sănătate Publică Neamţ şi la Serviciul de Ambulanţă.

În cadrul celor 949 misiuni de control iniţiate de Curtea de Conturi, din care 665 la nivelul administraţiilor publice locale, au existat situaţii în care, prin neaplicarea riguroasă a legislaţiei sau ca urmare a unei interpretări incorecte a acesteia, s-au aprobat şi plătit cheltuieli privind acordarea stimulentului de risc unor angajaţi care nu au fost implicaţi direct în activităţi de prevenire şi/sau combatere a infectării cu coronavirus, în sumă de 25.000 lei şi la SAJ Neamţ, unde s-au acordat ore suplimentare unor categorii de personal neprevăzut în actele normative aplicabile în acest sens între 15 martie -15 mai 2020.

De aceste drepturi salariale suplimentare trebuiau să beneficieze 42 de angajaţi, care au prestat activităţi specifice prin asigurarea serviciului de permanenţă în regim de 24/7, prin serviciul de gardă sau chemări de la domiciliu, după caz, aşa cum s-a prevăzut la art.8, alin.(4) din OUG nr. 11/2020 privind stocurile de urgenţă medicală, precum şi unele măsuri aferente instituirii carantinei.

În fapt, s-au plătit ore suplimentare şi altor categorii de personal (personal TESA), plăţi efectuate în afara cadrului legislativ incident, în sumă de 306.000 lei la mai multe Direcţii de Sănătate, respectiv: Argeş, Botoşani, Hunedoara, Ialomiţa, Mehedinţi, Neamţ, Olt şi DSPMB. În ceea ce priveşte modul de derulare a achiziţiilor publice, s-a constatat faptul că nu au fost stabilite, prin referatele de necesitate, preţurile unitare/totale ale produselor identificate ca fiind necesare în activitatea entităţii, în urma unei cercetări a pieţei sau pe bază istorică, cu consecinţa eludării de la obligaţiile legale de a asigura respectarea principiului asumării răspunderii în procesul de achiziţie publică, fiind nominalizat şi DSP Neamţ referitor la nerespectarea prevederilor legale privind modul de înregistrare a consumurilor reactivilor ceea ce a condus la neînregistrarea stocului real de reactivi şi la DSP Neamţ şi la SAJ Neamţ. Raportul Curţii de Conturi evidenţiază şi faptul că la DGASPC Neamţ au fost acordate majorări suplimentare drepturilor salariale cuvenite, în cuantum de 75% din salariul de bază corespunzător prin interpretarea eronată a articolului 3, aliniatul 1 din Legea 19/2020.

În acest sens, la DGASPC Neamţ bugetul a fost prejudiciat cu 11,6 mii lei, ca urmare a stabilirii eronate a numărului de zile lucrătoare pentru care trebuia stabilită indemnizaţia, în funcţie de data depunerii, la angajator, a cererilor de solicitare a zilelor libere de către unul dintre părinţi, fapt ce a determinat efectuarea de plăţi nejustificate.

Advertisement
Trending