Contactează-ne

Actualitate

Cum poţi afla de ce afecţiuni te-ai tratat

Știre publicată în urmă cu

în data de

■ asiguraţii pot obţine informaţii referitoare la serviciile de care au beneficiat în sistemul public de sănătate ■ datele pot fi obţinute la cerere ■

Nemţenii care sînt asiguraţi în sistemul public de asigurări de sănătate pot afla, de acum înainte, de ce tratamente sau dispozitive medicale au beneficiat.

„Începînd cu data de 10 august 2020, persoanele care deţin calitatea de asigurat au dreptul de a fi informate, la cerere, de către casele de asigurări de sănătate, cu privire la serviciile medicale, medicamentele şi dispozitivele medicale decontate din bugetul Fondului Naţional Unic de Asigurări de Sănătate (FNUASS) de care au beneficiat în anul precedent“, se arată într-un comunicat al CNAS.

Pentru obţinerea acestor infomaţii, persoana asigurată va transmite o cerere tip, care poate fi solicitată la casa de asigurări de sănătate sau poate fi descărcată de pe site-ul casei de asigurări de sănătate în evidenţa căreia se află asiguratul, din secţiunea Informaţii pentru asigurat, subsecţiunea Cetăţeni asiguraţi.

Cererea, completată, şi semnată de către persoana asigurată sau, după caz, reprezentantul legal al acesteia, se depune la sediul casei de asigurări sau se transmite prin e-mail cu semnătură electronică calificată şi este însoţită, după caz, de copia actului de împuternicire.

În cazul în care asiguratul depune cererea la sediul casei de asigurări de sănătate, se verifică identitatea solicitantului. În situaţia în care solicitantul optează pentru transmiterea solicitării prin intermediul poştei electronice, acesta va completa în cerere o parolă cu 8 caractere, necesară accesării răspunsului.

În termen de 45 de zile de la data înregistrării cererii la casa de asigurări, asiguratul va primi o listă cu serviciile medicale, îngrijire la domiciliu, medicamentele, materialele sanitare şi dispozitivele medicale, tehnologiile şi dispozitivele asistive prevăzute în pachetul de bază, precum şi serviciile medicale, medicamentele, materialele sanitare specifice, dispozitivele medicale acordate în cadrul programelor de sănătate curative decontate din bugetul FNUASS, întocmită în ordine cronologică, cu precizarea furnizorului care le-a efectuat/eliberat, precum şi a contravalorii acestora. Informaţiile furnizate vor fi extrase din Platforma informatică din asigurările de sănătate.

Advertisement
Trending