Contactează-ne

Actualitate

CONVOCARE

Știre publicată în urmă cu

în data de

ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

PRIMARUL

MUNICIPIULUI PIATRA NEAMŢ

DISPOZIŢIE

 

Privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamţ în şedinţă extraordinară

 

 

          În conformitate cu prevederile art.3 alin. 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997, „prin autonomie locală se înţelege dreptul şi capacitatea efectivă ale autorităţilor administraţiei publice locale de a soluţiona şi de a gestiona, în cadrul legii, în nume propriu şi în interesul populaţiei locale, o parte importantă a treburilor publice”;

În temeiul dispoziţiilor art. 133 alin. 2 lit.a), art.134 alin.3) lit.b), alin. 5 lit.a²), art. 135 alin. 1, alin.3 și alin.4 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

DISPUN:

 

Art.1 – Se convoacă în ședinţă extraordinară Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamţ, pentru data de 12.04.2023 – ora 14:00, desfășurată în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Piatra Neamţ, din str. Ştefan cel Mare nr. 6 – 8. Consilierii locali pot participa la ședință și prin utilizarea mijloacelor electronice, conform prevederilor art. 137 alin. 1 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.2 – Proiectele de hotărâre sunt cuprinse în proiectul ordinii de zi, anexă la prezenta.

Art.3 – Consilierii locali pot formula și depune amendamente la proiectele de hotărâre până la data ședinței Consiliului Local.

Art.4 – Materialele înscrise pe ordinea de zi vor fi transmise în format electronic pe adresa de e-mail a consilierilor locali.

Art.5 – Secretarul General al Municipiului Piatra Neamţ va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prezentei.

 

PRIMAR,

Andrei CARABELEA

 

                                                                                                              CONTRASEMNEAZĂ,

Secretarul General al  Municipiului,

                                                                                     Oana Roxana CATZAITI

 

                                                     

 

Nr.  _1128_____

Din _07.04.2023_

SAPL/Ds.II/NP/4 ex/07.04.2023                                                            

Anexă la Dispoziția Primarului nr. 1128  din 07.04.2023

 

Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare a

Consiliului Local din data de 12.04.2023

 

 1. PROIECTE DE HOTĂRÂRE:

         

            1.HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile din bugetul local al municipiului Piatra Neamț, alocate pentru activități nonprofit de interes local;

 • iniţiator – Primar Andrei Carabelea

            2.HOTĂRÂRE privind încheierea unui parteneriat cu Colegiul Național ”Petru Rareș”, în vederea organizării unei festivități de premiere a echipei câștigătoare a premiului I la competiția ”Space Settlement Contest”, organizată de National Space Society of America;

 • iniţiator – Primar Andrei Carabelea

3.HOTĂRÂRE privind încheierea unui parteneriat cu Asociația Centrul Român de Politici Europene;

 • iniţiator – Primar Andrei Carabelea

4.HOTĂRÂRE privind aprobarea Notei de negociere nr.12812 din 28.03.2023 încheiată între comisia de negociere constituită la nivelul Municipiului Piatra Neamț și SC Publiserv SA;

 • iniţiator –Primar Andrei Carabelea

            5.HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.99 din 22.04.2021 privind procedura de acordare a eșalonării la plată a impozitelor, taxelor și a altor obligații datorate bugetului local al Municipiului Piatra Neamț;

 • iniţiator – Primar Andrei Carabelea

6.HOTĂRÂRE privind încheierea actului adițional nr.504/13092/AC la contractul de credit nr.13092/504/2005, încheiat între municipiul Piatra Neamț și Banca Comercială Romană S.A;

 • iniţiator –Primar Andrei Carabelea

7.HOTĂRÂRE pentru aprobarea participării UAT-Municipiului Piatra Neamț la Programul privind casarea autovehiculelor uzate derulat în colaborare cu Administraţia Fondului pentru Mediu;

 • iniţiator – Primar Andrei Carabelea

            8.HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Econeamț”;

 • iniţiator – Primar Andrei Carabelea

            9.HOTĂRÂRE privind darea în folosință gratuită către Federația Română de Fotbal, a unor spații din incinta Sălii Polivalente din municipiul Piatra Neamț, situată în str. Mihai Viteazu nr. 47;

 • iniţiator – Viceprimar Alin Ștefan Lehăduș

            10.HOTĂRÂRE privind scoaterea la licitație publică, în vederea închirierii, a unor spații și terenuri aparținând domeniului public al municipiului Piatra Neamț, situate în incinta Ștrandului Municipal;

 • iniţiator – Viceprimar Alin Ștefan Lehăduș

            11.HOTĂRÂRE privind aprobarea repartizării unor locuințe ANL destinate tinerilor și specialiștilor din învățământ sau sănătate;

 • iniţiator – Viceprimar Alin Ștefan Lehăduș

            12.HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 4 la HCL nr. 214 din 27.07.2022;

 • iniţiator – Viceprimar Alin Ștefan Lehăduș

 

 1. Informări – Întrebări – Interpelări adresate executivului

 

 

Secretarul General al Municipiului,

            Oana Roxana Catzaiti

Citește știrea
Postează comentariu

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Advertisement
Trending