Contactează-ne

Actualitate

Comuna Oniceni-licitație publică

Știre publicată în urmă cu

în data de

1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Comuna Oniceni, str. Eroilor, nr.58, Oniceni, judeţul Neamț, telefon 0333407053, fax 0333407053, email primaria_oniceni@yahoo.com

2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: spațiu locativ cu destinația cabinet medicină de familie, în suprafață de 43,01 mp situat în corpul vechi de clădire al primăriei, sat Oniceni, comuna Oniceni, str. Eroilor, nr. 54, având număr cadastral CF 50827, aflat în domeniul public al comunei Oniceni, conform HCL nr. 29/ 27.03.2024 și O.U.G. nr. 57/2019.

3. Informații privind documentația de atribuire: se regasesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: pe suport de hîrtie sau prin mijloace electronice în baza unei solicitări scrise.

3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: birou secretarul general al Comunei Oniceni, str. Eroilor, nr.58, judeţul Neamț.

3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 100 de lei și se achită la casieria instituției sau prin ordin de plată în contul RO75TREZ49221390207XXXXX, CIF 2613770.

3.4. Data-limita pentru solicitarea clarificărilor: 02/08/2024, ora 16.00.

4. Informații privind ofertele:

4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 09/08/2024, ora 16.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Oniceni, Str. Eroilor nr.58, județul Neamț, Registratură.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar.

5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 12/08/2024, ora 10.00, sediul Comunei Oniceni, str. Eroilor, nr.58, judeţul Neamț.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Neamț, Bd. Decebal, nr.5, Piatra Neamț, jud. Neamț, Cod poştal 610012, e-mail: tr-neamt@just.ro, tel: 0233/212717, fax: 0233/232363

7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 08/07/2024

 

Citește știrea
Postează comentariu

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Advertisement
Trending