Contactează-ne

Actualitate

Comuna Oniceni-concesiune terenuri

Știre publicată în urmă cu

în data de

1. Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Comuna Oniceni, str. Eroilor, nr.58, Oniceni, judeţul Neamț, telefon 0333407053, fax 0333407053, email oniceni@nt.e-adm.ro

2. Informații generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: trei terenuri, aflate în intravilanul Comunei Oniceni, aparținând domeniului privat al comunei, astfel: teren cu suprafața de 710 mp, strada Mălinului, FN, nr. cadastral 50788, conform HCL nr. 2/16.01.2024 și OUG 57/2019; teren cu suprafața de 434 mp, strada Bujorului, FN, nr. cadastral 50787, conform HCL nr. 3/16.01.2024 și OUG 57/2019; teren cu suprafața de 366 mp, strada Bujorului, FN, nr. cadastral 50799, conform HCL nr. 5/16.01.2024 și OUG 57/2019.

3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: se poate elibera pe suport de hârtie sau prin mijloace electronice în baza unei solicitări scrise.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Birou Secretar general din cadrul Comunei Oniceni, str. Eroilor, nr.58, jud. Neamț.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: 1 leu/pagina și se achită la casieria unității în momentul solicitării. Eliberarea în format electronic este gratuită.

3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 29/03/2024, ora 13.00.

4. Informaţii privind ofertele:

4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 10/04/2024, ora 16.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Registratura Comunei Oniceni, str. Eroilor, nr.58, jud. Neamț.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar.

5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 11/04/2024, ora 10.00, sediul Comunei Oniceni, str. Eroilor, nr.58, jud. Neamt.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Neamt, Bd. Decebal, nr.5, Municipiul Piatra Neamt, Cod postal 610012, e-mail: tr-neamt@just.ro, Telefon: 0233/212717, Fax 0233/232363.

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 20/03/2024.

Citește știrea
Postează comentariu

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Advertisement
Trending